Følgende valglister stiller ved kommunestyrevalget 2019

  • Arbeiderpartiet
  • Fremskrittspartiet
  • Høyre
  • Kristelig Folkeparti
  • Rødt
  • Senterpartiet
  • Sosialistisk Venstreparti
  • Venstre

Listene ble godkjent av Valgstyret i møte 21. mai 2019.

Her finner du en oversikt over partiene med kandidater:

Valgliste med kandidater (PDF, 40 kB)