Godkjente valglister - kommunestyrevalget 2023

Valgstyret godkjente i møtet 11. mai 2023 følgende valglister til kommunestyrevalget 2023 i Risør kommune: 

Godkjente valglister (PDF, 24 kB)

  • Arbeiderpartiet
  • Fremskrittspartiet
  • Høyre
  • Rødt
  • Senterpartiet
  • Venstre

Listene er også lagt ut til ettersyn i resepsjonen på kommunehuset, etter valgloven § 6-7.

Klagefristen er 22.05.2023, det vil si sju dager etter kunngjøring. Eventuelle klager sendes til valgstyret via e-post: post@risor.kommune.no