Når og hvor kan du stemme?

Informasjon om tidligstemming, forhåndsstemming, ambulerende stemming og valgdagene for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 i Risør kommune.

Hvem kan stemme

De som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og er norske statsborgere, kan stemme ved kommune- og fylkestingsvalget. Du må ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og du må være, eller tidligere ha vært folkeregisterført som bosatt i Norge.

I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene i valgloven § 2-1, stemmerett dersom de
a.    har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller
b.    er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Tidligstemmegivning

Dersom du ikke har mulighet til å forhåndsstemme eller stemme på valgdagene, kan du tidligstemme på kommunehuset i perioden 3. juli – 9. august 2023.
Du kan stemme uavhengig av hvor i landet du bor. Tidligstemming foregår på kommunehuset i vanlig åpningstid klokken 10:00 - 14:00.

Forhåndsstemmegivning

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i perioden 10. august til 8. september 2023.

Du kan fritt bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller stemme på valgdagen. Har du avgitt forhåndsstemme, er det denne som gjelder. 

I Risør kommune kan du forhåndsstemme på følgende steder og tidspunkt:

Sted Dato Klokkeslett
Kommunehuset Mandag - fredag (10.08-08.09) 10:00 - 14:00
Risørhuset, Kragsgate 48A Lørdag 19.08 og 02.09 11:00 - 14:00
Risørhuset, Kragsgate 48A Torsdager (10.8-08.09) 15:00 - 18:30
Søndeled bibliotek Mandag 04.09 15:00 - 19:00
Senter for frivillighet (SEFF) Fredag 25.08  
Frydenborgsenteret Onsdag 30.08 10:00 - 13:00
Risør Videregående skole Mandag 4.09 11:00 - 15:00
Hope    

 

Husk å ta med legitimasjon med bilde når du skal avgi din stemme.
 

Ambulerende forhåndsstemmegivning

Velgere som ikke kan komme til valglokalene på grunn av sykdom eller uførhet kan be om å få avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.  Det gjelder ingen formelle krav til søknaden. Søknaden må være kommet fram til Risør kommune innen tirsdag 5. september klokka 14.00. Av praktiske hensyn må søknaden inneholde kontaktinformasjon og adresse til velgeren.

Søknad sendes til Risør valgstyre, Postboks 158, 4952 RISØR,
e-post: post@risor.kommune.no eller ring 37 14 96 00.

Valgdagen

Valgdagen er mandag 11. september. I Risør kommune er det også mulig å avgi stemme søndag 10. september. Personer som var folkeregistrert i Risør kommune 30. juni 2023 kan avgi stemme på ett av disse tre valglokalene:

  • Risørhuset (biblioteket)
  • Hope skole (gymsalen)
  • Søndeled skole (biblioteket)

Alle valglokalene er åpne søndag 10. september klokken 16.00-20.00.
Mandag 11. september er valglokalet i Risørhuset åpent klokken 10.00-20.00 og valglokalene på Hope- og Søndeled skole er åpent klokken 12:00-20:00.

Digitale valgkort

Alle velgere skal motta digitale valgkort, med noen unntak som får valgkort på papir i posten. Disse er:

  • De som står oppført som reservert i register over digital kontaktinformasjon og reservasjon
  • De som ikke har oppdatert opplysningene i register over digital kontaktinformasjon og reservasjon, eller bekreftet at opplysningene er korrekte, de siste 18 månedene.

Dersom du har med deg valgkortet i valglokalet, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet. Med digitale valgkort har alle velgere med en smarttelefon muligheten til å ha valgkortet tilgjengelig på telefonen når de skal stemme.