Vil du bidra til gjennomføringen av årets kommunestyre- og fylkestingsvalg?

Søndag 10. og mandag 11. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg på Risørhuset, Hope oppvekstsenter og Søndeled skole. Har du lyst til å være med på å ta imot stemmer? Ta kontakt med oss innen 23. mai! 

Stemmemottakerne skal veilede velgerne i valglokalet og sørge for at valget gjennomføres i samsvar med reglene i valgloven og valgforskriften.

Konkrete arbeidsoppgaver vil være å:

  • Sørge for god flyt i valglokalet
  • Krysse av velgere i elektronisk manntall
  • Stemple stemmesedler
  • Sørge for at valgavlukkene er ryddige og fylle på stemmesedler
  • Foreløpig opptelling av antall stemmesedler når valglokalene stenger mandag 11. september klokka 20.  

Alle stemmemottakere vil få opplæring før valgdagen. 

Vi oppfordrer både gamle og unge, dere som har vært med tidligere og dere som ikke har vært med før om å melde dere. Vi ønsker et bredt utvalg fra alle grupper i befolkningen.

Leder og nestleder møter dessuten i valgstyret for å avlevere stemmesedlene og rapportere om eventuelle hendelser 

Hvem kan ikke jobbe som stemmemottakere

Du kan ikke være oppført som kandidat på valgliste ved årets kommunestyrevalg eller fylkestingsvalg.

Betaling

Det utbetales en godtgjøring på kroner 550,- pr. vakt og eventuell tapt arbeidsfortjeneste dekkes av kommunen (dette må dokumenteres).  Det er leder i hvert valglokale som setter opp vaktplan og tildeler vakter.

Interessert? 

Ta kontakt med valgansvarlig Sunniva Helland innen 23. mai 2023 på epost: sunniva.helland@risor.kommune.no eller mobil 977 71 108.