Postliste - Innsyn i kommunale dokumenter

Vedrørende bestillinger av innsynsbegjæringer fra postlisten

Innsynsmodulen vår har vært midlertidig nede fra og med 4. mai kl. 13:08 til og med 9. mai kl. 10:30. Vi ber om at alle som har bestilt innsyn i denne perioden sender inn bestillingen sin på nytt. 

Vi beklager ulempen! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Via vår publikumsmodul får du lett tilgang til kommunale dokumenter.
Her finner du journalopplysning til inn- og utgående post, samt interne notat, som er offentlige.

Vi har valgt å ikke publisere våre dokumenter i fulltekst på vår hjemmeside. 

Vi gjør oppmerksom på at journalopplysninger knyttet til dokumenter som arkiveres i kommunens mange fagsystemer ikke er tilgjengelige fra vår postliste. Dette gjelder først og fremst arkiv knyttet til personer, slik som for eksempel klientarkiv og pasientarkiv i helse og omsorg, samt barnevernsarkiv. I tillegg er det noen arkivdeler i sak-/arkivsystemet som stort sett inneholder sensitiv informasjon som også er unntatt fra postlisten. Dette gjelder elevarkiv inkl. voksenopplæring, barnehagebarnarkiv og personalarkiv.