Postliste - Innsyn i kommunale dokumenter

Via vår publikumsmodul får du lett tilgang til kommunale dokumenter.
Her finner du journalopplysning til inn- og utgående post, samt interne notat, som er offentlige.

Vi har valgt å ikke publisere våre dokumenter i fulltekst på vår hjemmeside. Dersom du ønsker å se dokumenter i vår postliste, kan du kontakte oss pr epost post@risor.kommune.no eller vårt sentralbord 37 14 96 00. Oppgi da hvilket saks- og dokumentnummer du ønsker å se.

Vi gjør oppmerksom på at journalopplysninger knyttet til dokumenter som arkiveres i kommunens mange fagsystemer ikke er tilgjengelige fra vår postliste. Dette gjelder først og fremst arkiv knyttet til personer, slik som for eksempel klientarkiv og pasientarkiv i helse og omsorg, samt barnevernsarkiv. I tillegg er det noen arkivdeler i sak-/arkivsystemet som stort sett inneholder sensitiv informasjon som også er unntatt fra postlisten. Dette gjelder elevarkiv inkl. voksenopplæring, barnehagebarnarkiv og personalarkiv.

Søk i postlisten