Økonomisk støtte til julefeiring

Det er anledning til å søke om midler i forbindelse med julefeiringen fra to ulike legater i Risør kommune. Søknadsfrist 12. desember.

Legat 1: Knut Knutsen og hustrus legat

Formål: Til støtte for sosialt vanskeligstilte/trengende personer i Risør kommune.

Legat 2: Stiftelsen for sosialt vanskeligstilte i Risør kommune

Formål: Avhjelpe sosial nød, ved tildeling av midler til sosialt vanskeligstilte i Risør kommune.

Søknadsfrist: 12. desember

Søknadene sendes til

NAV Risør
Postboks 100
4952 Risør