Dokumenter og rapporter

Dokumenter og rapporter
Tittel Publisert Type
To alternativer for Parkeringsanlegg i fjell i Risør sentrum

27.04.2021 Filtype: pptx. Klikk for å laste ned To alternativer for Parkeringsanlegg i fjell i Risør sentrum.pptx
Rapport fra Ad hoc-utvalg for parkeringsanlegg Risør 2020 - 2021

02.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rapport fra Ad hoc-utvalg for parkeringsanlegg Risør 2020 - 2021.pdf
Rapport P-anlegg Urheia 04.08.10

04.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rapport P-anlegg Urheia 04.08.10.pdf
Rapport fra spørreundersøkelse Parkeringsanlegg 2020

04.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rapport fra spørreundersøkelse Parkeringsanlegg 2020.pdf
Hovedkonklusjoner og anbefalinger v5

04.02.2021 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Hovedkonklusjoner og anbefalinger v5.docx
Spørreundersøkelse Parkeringsanlegg i Risør sentrum 2020 og vedlegg

28.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Spørreundersøkelse Parkeringsanlegg i Risør sentrum 2020 og vedlegg.pdf
Innspill til p-anlegg i Risør sentrum - Peder Syrdalen 2020

28.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspill til p-anlegg i Risør sentrum - Peder Syrdalen 2020.pdf
Skisse til innspill fra Peder Syrdalen november 2020

28.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skisse til innspill fra Peder Syrdalen november 2020.pdf
Innspill til p-anlegg i Risør sentrum - Peder Syrdalen 2020

28.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspill til p-anlegg i Risør sentrum - Peder Syrdalen 2020.pdf
P-anlegg i Hasdalgata - Risør

21.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned P-anlegg i Hasdalgata - Risør.pdf
Rapport Trafikk og parkering Asplan Viak 2001

21.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rapport Trafikk og parkering Asplan Viak 2001.pdf
Sluttrapport for Miljøestetisk plan - Risør

21.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sluttrapport for Miljøestetisk plan - Risør.pdf
Nors prisbok Parkerings hus under over terreng 2020

21.09.2020 Filtype: pptx. Klikk for å laste ned Nors prisbok Parkerings hus under over terreng 2020.pptx
PHus ingen gullgruve for Syrdalen Agderposten 29august2019

21.09.2020 Filtype: docx. Klikk for å laste ned PHus ingen gullgruve for Syrdalen Agderposten 29august2019.docx

 

Parkeringsanlegg i Urheia
Tittel Publisert Type
Parkeringshus Urheia - Plan 1. etg

08.10.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned 19_14086-3 Parkeringshus Urheia - Plan 1. etg 237042_1_1.PDF
Parkeringshus Urheia - Plan 2. etg

08.10.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned 19_14086-3 Parkeringshus Urheia - Plan 2. etg 237044_1_1.PDF
Parkeringshus Urheia - Plan 1. etg

08.10.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned 19_14086-3 Parkeringshus Urheia - Plan 1. etg 237041_1_1.PDF
Parkeringshus Urheia - Kjøreadkomst Snitt

08.10.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned 19_14086-3 Parkeringshus Urheia - Kjøreadkomst Snitt 237039_1_1.PDF
Parkeringshus Urheia - Gangadkomst Snitt trapperom

08.10.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned 19_14086-3 Parkeringshus Urheia - Gangadkomst Snitt trapperom 237038_1_1.PDF
Parkeringsanlegg sentrum - Urheia - Arbeidsgruppas rapport

08.10.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned 19_14086-1 Parkeringsanlegg sentrum - Urheia - Arbeidsgruppas rapport 237019_1_1.PDF
Parkeringshus Urheia - Branntegning 1

08.10.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned 19_14086-3 Parkeringshus Urheia - Branntegning 1 237051_1_1.PDF
Parkeringshus Urheia - 3D tegning

08.10.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned 19_14086-3 Parkeringshus Urheia - 3D tegning 2 237050_1_1.PDF
Parkeringshus Urheia - 3D tegning

08.10.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned 19_14086-3 Parkeringshus Urheia - 3D tegning 1 237049_1_1.PDF
Parkeringshus Urheia - Situasjonsplan

08.10.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned 19_14086-3 Parkeringshus Urheia - Situasjonsplan 237046_1_1.PDF
Parkeringshus Urheia - Lengdesnitt

08.10.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned 19_14086-3 Parkeringshus Urheia - Lengdesnitt 237040_1_1.PDF
Parkeringshus Urheia - Tverrsnitt

08.10.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned 19_14086-3 Parkeringshus Urheia - Tverrsnitt 237047_1_1.PDF
Forprosjekt Parkeringsanlegg i fjell i Urheia - Asplan Viak

08.10.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned 19_14086-2 Forprosjekt Parkeringsanlegg i fjell i Urheia - Asplan Viak 237021_1_1.PDF
Parkeringshus Urheia - Situasjonsplan Alternativ 2

08.10.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned 19_14086-3 Parkeringshus Urheia - Situasjonsplan Alternativ 2 237045_1_1.PDF
Parkeringshus Urheia - VA plan

08.10.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned 19_14086-3 Parkeringshus Urheia - VA plan 237048_1_1.PDF
Parkeringshus Urheia - Branntegning

08.10.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned 19_14086-3 Parkeringshus Urheia - Branntegning 2 237037_1_1.PDF