Spørreundersøkelse - parkeringsanlegg

Ad-Hoc utvalget, utnevnt av Risør bystyre, har gjennomført en spørreundersøkelse som skal avdekke behov og betalingsvilje til eventuell etablering av parkeringsanlegg i Risør sentrum. 

Resultater fra spørreundersøkelsen

Rapport fra spørreundersøkelse Parkeringsanlegg 2020 (PDF, 283 kB)