Spørreundersøkelse - parkeringsanlegg

Ad-Hoc utvalget, utnevnt av Risør kommunestyre, har laget en spørreundersøkelse som skal avdekke behov og betalingsvilje til eventuell etablering av parkeringsanlegg i Risør sentrum. 

Spørreundersøkelsen

Du kan svare på spørreundersøkelsen direkte i skjema under, eller i link her og på kommunens Facebookside.
Lag din egen spørreundersøkelse for tilbakemelding fra bruker
 


Det er viktig for oss at folk svarer på undersøkelsen også om de IKKE har behov for parkering eller disponerer bil. Alle stemmer er viktige for at undersøkelsen skal ha verdi. 

Undersøkelsen er åpen i 14 dager fra 3.november til 17.november.

QR-koder

QR-koder finner du hos de fleste butikker og spisesteder i kommunen. Der er det også kontaktinformasjon til Siri Linn Lunden. Siri Linn er samfunnsplanlegger og er engasjert av kommunen til å bistå med denne spørreundersøkelsen.
Siri Linn Lunden er tilgjengelig på biblioteket tirsdag 10. og torsdag 12. november kl 12 – 18.