Designbiennale #1

2006  - et kompetansesenter for design - 

Med utgangspunkt som en kunst- og kulturby har Risør hatt behov for utvikle dette feltet i forhold til næringsvekst og samfunnsutvikling. På en utfordrende og konkret måte setter BeyondRisør estetikk og design i et globalt samfunnsperspektiv. 

Et nasjonal arrangementet som er direkte tiltenkt og  tilrettelagt for designeren på en tverrfaglig måte.  Det  inkluderer alle disipliner innenfor design; industridesign,  møbeldesign, grafisk design og klesdesign. Designeren er i fokus, og da er en  designkonkurranse et konkret tiltak for å engasjere og  samle krefter tverrfaglig, og skape en dialog mellom  disiplinene

....Designorganisasjonen BeyondRisør ble opprettet i 2005 og har siden vært et viktig utviklingsprosjekt på Sørlandet. Med utgangspunkt som en kunst- og kulturby har Risør hatt behov for utvikle dette feltet i forhold til næringsvekst og samfunnsutvikling. På en utfordrende og konkret måte setter BeyondRisør estetikk og design i et globalt samfunnsperspektiv....       Ordfører Per Kristian Lundens tale ved mottakelse ved den norske ambassaden i København 29/9/13