Designbiennale #5

Design og Redesign​​

I juni 2014 ble designtreffet med tittelen "DESIGN OR RESIGN" arrangert. Her ble en rekke suksesshistorier, hvor design er fellesnevneren presentert. Det ble også gjennomført parallelle skreddersydde workshops for bedrifter og offentlig sektor, slik at de skal fikk et innblikk i hvordan designere jobber og får oppleve hvor relevant dette er for dem. 

Design og Redesign
 • ​Workshop Day 18. juni fem parallelle workshoper som kombinerte næringsklynger og prosjekter fra offentlig sektor, med etablerte designmiljøer. På mange måter videreførte BeyondRisør sin suksess med speed-dates fra tidligere arrangementer, i dette workshopkonseptet. Nå fikk aktørene mulighet til å jobbe sammen over flere timer med konkrete og på forhånd skisserte utfordringer. 
 • Workshopene bestod av følgende aktører:
  • Arena Helse Forskning og Innovasjon  +   Halogen / Hareide Design,
  • Arena Usus ved Vitensenteret Sørlandet + EGGS
  • Visit Sørlandet + Liveworks
  • Risør kommune +  Norsk Design og ArkitektursenterSørlandet Teknologinettverk
  • (STN) + Designit
 • Pecha Kucha Night 18. juni.  Årets Pecha Kucha ble arrangert som en avslutning på workshopdagen, og det var årets mest åpne arrangement. Scenen ble gitttil avgangsstudenter fra BeyondRisørs samarbeidspartnere, både Arkitektur og designhøgskolen i Oslo (AHO) og Universitetet i Agder, ved Senter for Entreprenørskap (UiA), og det var i alt 11 studentprosjekter som ble presentert denne kvelden.
 • BeyondInnovation –Innovation Day 19. juni Innledningsvis i planleggingen av Innovation Day stod styret ovenfor flere mulige retninger for tema og innhold for dagen. Blant annet ble ideen BeyondHealth diskutert –et konsept som skulle spisse seg mot prosjekter innen helsesektor og helsenæring, nye teknologier, nye produkter og ikke minst nye måter å tilby tjenester