BeyondRisør – en relevant, utfordrende og intim kunnskapsarena 

Ingen vet sikkert hvordan fremtiden blir, verken på kort eller lengre sikt. Vi vet ikke sikkert hvordan arbeidsmarkedet vil se ut, hvilken kompetanse det er behov for eller hvor de store verdiene vil skapes. Det vi vet er at evnen til læring, utvikling og omstilling er og blir viktig.  

Designtekning

Design thinking (designtenkning) er metoder og prosesser for utvikling av tjenester og nye produkter som setter brukeren i sentrum. Bruk av design som metode gjør BeyondRisør til en idelab for bærekraftige løsninger. Det er bevist at denne måten å jobbe på er fremtiden, og at det kan være en suksessfaktor både i det offentlige og i norsk næringsliv fremover. Flere store kommuner har jobbet godt med bærekraftsmålene, men å skape bærekraftig vest, utvikling og attraktivitet i små kommuner, krever nye løsninger og tjenester. BeyondRisør ønsker å bidra til å finne de gode løsningene som flere kommuner kan lære av.  

Siden 2006 har BeyondRisør arbeidet for å fremme designtenkning og designmetoder som verktøy i utviklings- og innovasjonsarbeid. Målgruppen har vært regionalt næringsliv og offentlig sektor, med spesielt fokus på Sørlandet.  Vi kobler designere med bedrifter og offentlige virksomheter slik at kompetansen om bruken av design øker. Gjennom relevante arrangementer og samskapningsprosjekter synliggjøres suksessfaktorene ved strategisk bruk av design. 
I Risørs intime atmosfære utfordres nasjonale og internasjonale deltakere til nytenkning og nettverksbygging på tvers av fagfelt og geografisk tilhørighet. 

Historikk 

BeyondRisør har oppstått lokalt, men har oppnådd bred regional og nasjonal forankring. Risør kommune eier BeyondRisør. Satsingen har hatt offentlig finansiering med Kulturdepartementet, Agder fylkeskommune og Innovasjon Norge som de viktigste bidragsyterne.

BeyondRisør ble opprettet i 2005 og har siden da vært et av Risør kommunes viktigste kultur- og næringsutviklingsprosjekter. Fra 2006 til 2014 arrangerte BeyondRisør flere nasjonale og internasjonale designtreff: 

....Designorganisasjonen BeyondRisør ble opprettet i 2005 og har siden vært et viktig utviklingsprosjekt på Sørlandet. Med utgangspunkt som en kunst- og kulturby har Risør hatt behov for utvikle dette feltet i forhold til næringsvekst og samfunnsutvikling. På en utfordrende og konkret måte setter BeyondRisør estetikk og design i et globalt samfunnsperspektiv....     

fra Ordfører Per Kristian Lundens tale ved mottakelse ved den norske ambassaden i København 29/9/13

BeyondRisør - lokal forankring - nasjonal og internasjonal innflytelse

 

2005 BeyondRisør etableres av Risør kommune – et nasjonalt møtested for kunst, design og næringsliv

2006 Designbiennale nr. I  - et kompetansesenter for design - 

Med utgangspunkt som en kunst- og kulturby har Risør hatt behov for utvikle dette feltet i forhold til næringsvekst og samfunnsutvikling. På en utfordrende og konkret måte setter BeyondRisør estetikk og design i et globalt samfunnsperspektiv. 

Et nasjonal arrangementet som er direkte tiltenkt og tilrettelagt for designeren på en tverrfaglig måte.  Det  inkluderer alle disipliner innenfor design; industridesign,  møbeldesign, grafisk design og klesdesign. Designeren er i fokus, og da er en  designkonkurranse et konkret tiltak for å engasjere og  samle krefter tverrfaglig, og skape en dialog mellom  disiplinene

bilde av interiøret av beyond acoustics utstilling, fargerike vegger og møbler - Klikk for stort bilde​​​​​​​

2007 Oppstart BeyondAcoustics : 

 • ​​​​​​​​gjennom pilotprosjektet utvikler tverrfaglige designteam nye løsninger på akustisk design og bruk av tre

 2008 Designbiennale nr. II

 

2009 Oppstart BeyondLight

 • gjennom pilotprosjektet utvikler tverrfaglige designteam nye løsninger på bærekraftige design innen lys.

2010 Designbiennale nr. III

bilde av interiør av Beyond lights utstilling, farger , mye folk og møte plasser mellom gardiner - Klikk for stort bilde​​​​​​​
 • BeyondLight presenteres.
 • Den prisbelønnete dagslyslampen COLOUR, utviklet av Daniel Rybakken og Andreas Engesvik for BeyondLight, mottar Norsk Forms pris for unge talenter.
 • Den prisbelønnete solcellelampen SunBell - BRIGHT, utviklet av K8 for BeyondLight, tildeles International Design Award.
 • klikk her for en 3 minutters filmsnutt fra biennalen i 2010

 

​​​​​​​2011 Partnerskapsavtale med INDEX: RISØR - INDEX: Partner City of Norway

bilde som viser teksten på lerret Singapore, Risør, Helsinki og Copenhagen - Klikk for stort bilde
 • Risør blir internasjonal samarbeidspartner med INDEX: Design to Improve Life på lik linje med Singapore, Helsingfors og København.
 • BeyondRisør involveres i mastergradsprogrammer på KHiO, AHO og BI. Resultat: nytt fordypningskurs på AHO fra høsten 2012 i samarbeid med BeyondRisør

   

 

2012 BeyondRisør – Designbiennale nr. IV 

monterbart utstilling ute på torget i risør - Klikk for stort bilde

​BeyondRisør Internasjonale Designbiennale 20. - 22. juni 2012


 

2013 BeyondRisør

 • INDEX : Award 2013 - rekruttering av 50 norske nominasjoner – hvorav 12 fra Sørlandet
 • Workshop: Forum for Medlemsbedrifter – Formål: Skape verdi for næringslivet ved å tilrettelegge for nytenking gjennom nettverksbygging og utveksling av erfaringer.
 • Workshop for ungdom - samarbeid med INDEX: Design to Improve Life Education og 60 elever ved Risør videregående skole.
 • BeyondEducation - nytt fordypningskurs på Arkitektur- og Designhøyskolen i Oslo (AHO


2014 BeyondRisør – Designbiennale nr. V

 • Design or Redesign 

  BeyondRisør Internasjonale Designbiennale 18. - 19. juni 2014

 • Workshop Day 18. juni fem parallelle workshoper som kombinerte næringsklynger og prosjekter fra offentlig sektor, med etablerte designmiljøer. På mange måter videreførte BeyondRisør sin suksess med speed-dates fra tidligere arrangementer, i dette workshopkonseptet. Nå fikk aktørene mulighet til å jobbe sammen over flere timer med konkrete og på forhånd skisserte utfordringer. 

 • Workshopene bestod av følgende aktører:
  • Arena Helse Forskning og Innovasjon  +   Halogen / Hareide Design,
  • Arena Usus ved Vitensenteret Sørlandet + EGGS
  • Visit Sørlandet + Liveworks
  • Risør kommune +  Norsk Design og ArkitektursenterSørlandet Teknologinettverk
  • (STN) + Designit
 • Pecha Kucha Night18. juni.  Årets Pecha Kucha ble arrangert som en avslutning på workshopdagen, og det var årets mest åpne arrangement. Scenen ble gitttil avgangsstudenter fra BeyondRisørs samarbeidspartnere, både Arkitektur og designhøgskolen i Oslo(AHO)og Universitetet i Agder, ved Senter for Entreprenørskap(UiA), og det var i alt 11 studentprosjekter som ble presentert denne kvelden.
 • BeyondInnovation –Innovation Day 19. juniInnledningsvis i planleggingen av Innovation Day stod styret ovenfor flere mulige retninger fortema og innhold for dagen. Blant annet ble ideen BeyondHealth diskutert –et konsept som skulle spisse seg mot prosjekter innen helsesektor og helsenæring, nye teknologier, nye produkter og ikke minst nye måter å tilby tjenester 

Andre prosjekter

Risør Pop-Up Campus 

Kjært barn, mange navn, og prosjektet har også blitt omtalt som Masterclass in Design & Entrepreneurship. Siden starten i 2013 har dette vært et tverrfaglig samarbeid mellom BeyondRisør, Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo (AHO), Universitetet i Agder (UiA) og DOGA (Design og Arkitektur Norge). 
Fra 2022 er Kristiania med på laget, med sine studenter fra produktdesign og innovasjon og entreprenørskap.
 
En uke i året blir Risør universitetsby, når studenter  fra forskjellige disipliner jobber sammen om gode businesscase, og samfunnsløsninger i Risør. 

bilde av risør og hjerte som sier Uia+ AHO = Risør - Klikk for stort bilde

NRK film – studenter hjelper bedrifter


 

 

 

 

 

BeyondRisør jobber kontinuerlig for å øke bevisstheten om designtenkning og metoder, samskapende og tverrfaglig arbeid,,og hva det kan føre til med hensyn til å booste innovasjon, nytenkning og inspirasjon.  YourStreet 

Designeren Ravi Naidoo lanserte i 2011 en stedsutviklingskonkurranse kalt YourStreet, i Cape Town i Sør-Afrika. Formålet med konkurransen var å utfordre designere og kunstnere til økt livskvalitet gjennom å skape et bedre nærmiljø. Året etter, i 2012, deltok Ravi Naidoo på BeyondRisør Designbiennale, og utfordret Risørs ordfører, Per Kristian Lunden, til å iverksette en tilsvarende konkurranse i Risør. Dette resulterte i at YourStreet konseptet ble lansert i Risør, som første kommune i Norge i 2013.  

bilde av Risør + logo Your Street - Klikk for stort bilde

I Risør kommune ble alle innbyggerne oppfordret til å komme med forslag. Pengepremien var forholdsvis liten, 110 000 kr, noe som gjorde alle tiltakene avhengig av dugnadstimer og gratisarbeid. Over 30 ulike ideer til nærmiljøtiltak kom inn, og viste hvordan en slik konkurranse engasjerte og involverte Risørs beboere og næringsliv i høy grad. To prosjekter vant, “Den blå parken” i Risør sentrum og “Moen trim- og kulturløype”. Begge tiltakene er realisert. 

Prosessen ble startskuddet for en endring i hvordan Risør, som kommune, inkluderte brukerne i utformingen av sin egen by. Sigrid uttaler at: «metoden skaper god kvalitet for beboerne ettersom de selv er med på å bestemme byens form og funksjon».   

I august 2015 kjøpte Risør kommune en privat, grønn hage i Risør sentrum, og utviklingen av denne som en offentlig hage, skal skje i tett samarbeid med Risør-boerne selv: kommunen ønsker tett medvirkning.  

I BeyondRisør er vi glade for at våre møteplasser kan skape ringvirkninger som både har lokal relevans, men som ikke minst gjør seg bemerket nasjonalt også. Design handler om å avdekke behov og kultur hos mennesker, og i en kommunesammenheng kan dette sees på som måten innbyggerne bor, lever og samhandler på. Your Street konkurransen fra 2013 har i så måte vært en bidragsyter til at Risør kommune er blitt bedre på å inkludere sine innbyggere i utformingen av steder.  

logo your street - Klikk for stort bilde

​​​​​​​​​​​​​​​Klikk her for mer info om YourStreet