Pop-up campus 2014

«A unique cultural experience for students , Universities and the town of Risør that will ensure attention, growth and activity for everyone involved.»

9.-14.november 2014 ble det arrangert for første gang i historien en Pop-up campus i Risør

Senter for Entreprenørskap (SfE) ved Universitet i Agder (UiA), Arkitektur og designhøyskolen (AHO), Sørlandsporten næringshage og BeyondRisør har gått sammen for å utvikle et unikt masterkurs innen design og entreprenørskap. En banebrytende pilot; 32 masterstudenter fra UiA og AHO var på plass i byen for å gjennomføre Risørs første Pop-Up Campus. 

Innovativt masterkurs 
Masterkurset er for studenter ved AHO og Handelshøyskolen UiA som er ønsker å lære mer om tverrfaglig samarbeid, designbasert innovasjon, nye forretningsmodeller og produktutvikling. Hensikten er å gi henholdsvis designstudenter og økonomistudenter fremragende forståelse for internasjonal design og ledelse gjennom tverrfaglig forskning og læring ved å kombinere kunnskap fra fagfeltene entreprenørskap og design. 

Gjennom denne pilotuken skal det arbeides intensivt! Studentene har allerede hatt samlinger på sine respektive campus, før de neste uke skal møtes sammen med forelesere fra AHO og UiA Handelshøyskolen i Risør. Her skal studentene arbeide i tverrfaglige team og utvikle konsepter til konkrete caser. 

Risør kommune og BeyondRisør har mobilisert lokalmiljøet som stiller med boliger til studentene og undervisningslokaler er etablert midt i trehusbyen. I samarbeid med Sørlandsporten Næringshage fasiliterer kommunen sosiale aktiviteter og skaffer bedrifter til casestudier. 

Finalepresentasjoner på Risør Rådhus, fredag 14. november- Studentene la frem resultatene av ukas innsats for faglig jury som premierte beste presentasjon. 

Kåringen baserte seg på de ulike samarbeidsprosjektene som design- og entreprenørskapsstudentene arbeidet med gjennom uken, og hadde til hensikt å fremme engasjementet for Sørlandets muligheter, men også å vise den tverrfaglige styrken når kloke og ulike hoder settes sammen.

Masterkurset i design-og entreprenørskap har blitt til gjennom et samarbeid mellom overnevnte utdanningsinstitusjoner, BeyondRisør, Risør kommune og Sørlandsporten Næringshage. Hensikten med pop-up campusen er å koble business og design på en innovativ måte hvor studenter, næringsliv og offentlig sektor vil ha en sentral rolle i forløpet.

 

Wood specialization - education Marita Thomseth

A presentation of one of the cases from 2014 (PDF, 5 MB)