Pop-up Campus 2015

Masterclass in Design & Entrepreneurship - Pop up campus 2015 gjennomført 

bilde med teskstboble: I started in risør  - Klikk for stort bilde« I started in Risør »

41 studenter fra 13 ulike land har  besøkt Risør og deltatt på et et masterkurs i design og entreprenørskap. Kurset er et valgfag for masterstudenter i design fra Arkitektur – og Designhøyskolen i Oslo (AHO) og masterstudenter i økonomi fra Universitetet i Agder (UiA). Det er derfor to ulike fagretninger som møtes i Risør. Økningen fra fjorårets studentantall, er på over 100%, og BeyondRisør er veldig fornøyde med at masterkurset er tiltrekkende i sitt innovative format.  

Studentene ble tverrfaglig fordelt i 8 arbeidsgrupper og fokuserte på 4 ulike cases fra lokalt næringsliv. BeyondRisør har vært praktisk fasilitator og faglig veileder, samt bidratt til å utvikle casene i forkant. Tema for de ulike casene varierte fra sosialt entreprenørskap og stedsutvikling til forretningsmodellering og branding strategi. Lokale bedrifter som Lisand Industrier AS, TeamTec, Sol Kompetanse og Sørlandsporten Næringshage deltok. 

Modenhet i bruk av design som metode.  
Det regionale næringslivet viser i økende grad en modenhet til å utfordre sine etablerte arbeidsmåter og prosesser. Bedriftene ønsker å være mer innovative og utforskende. Et tverrfaglig samarbeid med studenter, er en konkret mulighet til å få tilgang på nye ressurser og arbeidsmetoder.  

 «Det er gledelig at bedriftene tør være transparente og invitere studentene inn i sine prosesser og utfordringer, og det viser en velvilje til å løfte kompetanse, være innovative og tenke annerledes» sier Kamilla Solheim, næringssjef i Risør kommune. 

Arbeidet som studentene la ned, vil kunne bidra med å sette en ny strategisk retning for et par av oppdragsgiverne, samtidig som studentene selv fikk en opplevelse av hvordan det er å arbeide med reelle problemstillinger i en setting hvor ulike fagkompetanser får arbeide sammen.  

BeyondRisør jobber kontinuerlig for å øke bevisstheten om designtenkning og metoder, samskapende og tverrfaglig arbeid,og hva det kan føre til med hensyn til å booste innovasjon, nytenkning og inspirasjon. Masterkurset anno 2015, kan anses å være en suksess med god tilbakemelding fra både studenter, utdanningsinstitusjonene og bedriftene selv.