SunBell Bright

Når gode idèer ser lyset 

BeyondRisør er veldig stolte over å kunne gratulere K8 Industridesign og Bright Products med hele tre utmerkelser i Merket for God Design som ble utdelt på Designdagen 15.april 2015 på DogA (Norsk Design – og Arkitektursenter). Den multifunksjonelle solcellelampen SunBell, som også er en mobiltelefonlader, mottok utmerkelsene i kategoriene Beste Industridesign,  Miljøprisen og Design for Alle, og gjorde seg bemerket for sitt sosiale og bærekraftige aspekt. 

BeyondRisør ønsker å gratulerer Bright med dagen, se filmen her

En lysende suksesshistorie fra BeyondRisør 


I løpet av 2009 deltok K8 Industridesign på pilotprosjektet, BeyondLight, som ble arrangert av BeyondRisør. Temaet var en konsekvens av miljøkrisen hvor glødelampen ble bestemt utfaset. Syv tverrfaglige designteam fikk utfordringen om å utvikle bærekraftige designløsninger innen temaet lys. Utfordringen K8 valgte var:  

”How can we design a lamp that is mobile, user-friendly and practical in a work-environment or in the daily life at home?”  

- dette var altså den spede begynnelse til det som senere skulle få tre designpriser på Designdagen i 2015. 

SunBell 80

Power to the Off Grid People! 

Designteamet som K8 inngikk i, kastet seg ut i det med hjerte og hjerne. De ville bidra til å løse utfordringene ved at 2 milliarder mennesker i verden lever uten tilgang til strømnett, altså - de lever såkalt ”off-grid”. Med idèutvikling, entusiasme, CAD-arbeid og egen 3D-printer arbeidet teamet seg frem til første versjon av solcellelampen og mobilladeren Bell - ikke ulik prisbelønnede SunBell av i dag. Resultatene fra BeyondLight ble presentert på BeyondRisørs Designbiennale i 2010.  
 

Man kan således si at arbeidet med BeyondLight utfordringen, startet et enormt research arbeid og idèprosess for K8. De hadde troen på at Bell-konseptet kunne leve videre også etter at BeyondLight prosjektet og Designbiennalen var over. 

Fra workshop til business 

I 2011 teamet designer Marius Andresen opp med marketing spesialist Kristian Bye, og sammen etablerte de Bright Products. Bell-konseptet skulle bli et forretningskonsept. 

Bright Products søker å skape produkter som ”turn the world on through smart, simple and sustainable power solutions”, og fokuserer på at designet skal ha en sosial, bærekraftig og idealistisk funksjon utover de faktorene man generelt spiller på i utvikling av produkter. Deres visjon om å se på verden som et sted med nye muligheter påvirker deres produktutviklingsstrategi, og det er helt tydelig at felles utfordringer og ansvar om å skape en bedre og mer bærekraftig verden er kjerneverdier i virksomheten.  

I samtale med designer Marius Andresen, uttaler han at ”det ligger en solidaritet i utviklingen av produktet ved at alle trenger lys, men samtidig også forståelsen om at fattige mennesker har smak – derfor skal produktet se bra ut.” 

SunBell lampen skal derfor være like attraktiv for brukere i en flyktningeleir, som en bruker på telttur på fjellet.  

En bit av BeyondRisørs historie også 

For BeyondRisør er dette en viktig historie av flere grunner – både fordi SunBell tar utgangspunkt i et universelt behov: behovet for lys, og ikke minst fordi produktet utgjør en stor forskjell for mennesker som lever under ekstreme forhold. Til eksempel er SunBell tatt i bruk hos FNs flyktningeleire.  Til sist er den også en del av BeyondRisørs egen historie, en historie hvor man har valgt å gi designere muligheten til å tenke fritt for kommersielle hensyn og tenke at design har muligheter ut over det formmessige. BeyondRisør mener at design kan bidra til å skape bedre liv.  

”det ligger en solidaritet i utviklingen av produktet ved at alle trenger lys, men samtidig også forståelsen om at fattige mennesker har også en smak – derfor skal produktet se bra ut.”

Designer Marius Andresen 

 

http://bright-products.com/           http://www.k8.no/