Dagsturhytta

Risør kommune skal bygge dagsturhytte på Stranddalsheia, mellom Rullandsdalen og Åsvika. Plassering av hytta ble vedtatt av formannskapet i november 2022. 

Dagsturhytte illustrasjon Feste Sør

Dagsturhyttene i Agder er et samarbeid mellom Agder fylkeskommunen, alle kommunene i Agder og Sparebankstiftelsen SR-bank. Det skal settes opp en hytte i hver kommune innen 2025.

Hensikten med dagsturhyttene er å skape attraktive turmål som kan bidra til at flere kommer seg ut på tur i hverdagen der de bor. Målet er at dagsturhyttene skal gi mer friluftsliv, øke fysisk aktivitet og gode naturopplevelser for både fastboende og tilreisende i Agder.

Risør kommune har som mål at dagsturhytta på Standdalsheia kan settes opp innen utgangen av 2023. Kommunen er grunneier av tomta, og hytta skal plasseres med flott utsikt over Sandnesfjorden og gode solforhold. Den vil bli liggende ved oppmerket sti, som er del av rundløypa til Fransåsen-løypa. 

Fram til vi får vår egen dagsturhytte i Risør, vil vi anbefale alle å besøke en av de 14 andre dagsturhyttene som allerede er oppført i Agder: Dagsturhytta Agder

Utsikt fra Stranddalsheia Havrefjell Turlag