«Risør inn i fremtiden!» hvordan ser unge voksne på det?

Dialogmøte på Trebåtfestivalen, torsdag 3. august 2023. 

Stort oppmøte og mange gode innspill

Under Remote Risør sitt dialogmøte som fant sted på det flyttende krigsseilermuseum fra Vestagdermuseet; d/s Hestmanden inne på festivalområdet til Risør Trebåtfestivalen var det stort oppmøte og det kom inn mange gode innspill. 

Deltakere ble møtt med musikalske toner av Risør DJen Mars Lonsen på dekket, i solskinnsværet. Etter noen forfriskningen tok vi oss ned til lasterommet av museumsskipet, som har blitt gjort om til et spesielt møterom. Dette skapte en egen stemning og ramme for engasjerte diskusjoner for de cirka 50 deltakere på dialogmøtet. 

tegning av kafebord diskusjoner - Klikk for stort bilde Sigrid Brænd

Muligheter for påvirkning

Med dette møtet håpet Risør kommune å få gode innspill til hvordan unge voksne ser for seg Risør i fremtiden.  Det var gode muligheter for deltakere til å påvirke planene fremover; kommuneplanens samfunnsdel lå fremdeles ut på høring fram til 15. september og ordførerkandidatene fra de forskjellige partiene, kommunedirektør, kommunalsjefene for samfunnsutvikling og helse & omsorg, samt flere fra avdelingen for samfunnsutvikling, var tilstede for å få med seg disse tanker og ideene fra deltakerne. 

Vi startet møte med diverse innlegg omkring aktivitet i Risør og regionen.  

Ordføreren Per Kristian Lunden hilste velkommen og åpnet dialogmøte, hvoretter Andre Stiansen fra Morrow Batteries viste en presentasjon omkring utviklingen av fabrikken og effekten dette kan komme til å ha på regionen. Camilla og Amalie Bertelsen fortalte om sine personlige opplevelser omkring flyttingen fra Oslo til Risør i forbindelsen med Det Lille Hotel sin satsning i Risør. Per Christian Andersen, kommunalsjef helse og omsorg i Risør Kommune bidro med et innslag omkring utviklingen av fagområdet helse og omsorg, behovet for kompetanse og ansatte i kommunen. Ingeborg Apall-Olsen fra Design og arkitektur Norge – DOGA- avsluttet den faglige delen med informasjon om bærekraftig byutvikling, hva er det, og hva bør vi tenke på. 

Engasjerte diskusjoner rundt kafebordet

Så startet kafebord diskusjonene.  Gruppen av deltakere som var i alderen mellom 18 -35 år  (cirka 25 personer) fordelte seg i 3 grupper.  Hvert kafebord har sitt eget tema og en egen kafebordvert og et eget samtalemeny: hverdagslivet, det sosiale livet og bolig og boligområdet. og de tre gruppene byttet bord etter hvert som tiden gikk. Ordførerkandidatene var med som kafebordvertene og ledet samtalene ved de diverse kafebord.  Det tok kort tid før salen boblet over av engasjerte samtaler og diskusjoner og de ville gjerne ha mye lengre tid en den avsatte 15 min. per kafebord. 

Kamilla Solheim, kommunalsjef for samfunnsutvikling oppsummerte samtaler i sammen med kafebordvertene og avsluttet dialogmøtet.  Se gjerne oppsummering av samtalene nedenfor. 

Illustrator Sigrid Brænd har vært med hele samlingen for å tegne ned ideene og innspill som popper opp i løpet av møtet og hun har laget følgende visuelle oppdateringen :

tegneserie Risør inn i Fremtiden - Klikk for stort bildeTegneserie Risør inn i Fremtiden Sigrid Brænd

Sammendrag av innspill som kom opp i løpet av kafebordsamtalene

Hva vektlegger dere når det gjelder det sosiale livet?  

 • Ulike kulturtilbud, hele året; kunst, musikk, idrett og festival  
 • En kombinasjon restauranter, uteliv og kulturliv  
 • Aktivitetstilbud som fungerer som sosial arena, tilbud som også fanger voksne og utenforstående. 
 • Naturen i nærmiljøet med tilrettelagte stier 

Hva kan gjøre Risør til et attraktivt sted å bo?  

 • God bolig og leie marked, som er tilgjengelig for den ‘vanlige’ personen, 
 • God legedekning  
 • Ladestasjoner for elbiler  
 • Bra arbeidsmiljø - attraktivt  
 • Gode buss kollektivtilbud mot Vinterkjær og Viddefljell   
 • Helårsliv i nabolaget  
 • Gode gang og sykkelstier  
 • Familievennlighet  

Når vi tenker bolig, hva ønsker dere her?  

 • Nærhet til sentrum og skolen, barnehage 
 • Enebolig med hage for barnefamilier 
 • Hva vil fjerning av boplikten har å si for muligheter for unge familier å kjøpe seg hus sentrumsnært og ved sjøen?  
 • Frie byggetomter til en rimelig pris 
 • Muligheter for spredd boligbygging, hele kommunen er viktig  
 • Ikke positiv med ferieleiligheter i byen  

Om Remote Risør

Remote Risør er et prosjekt fra Risør kommune som jobber med å vise fram mulighetene for å jobbe Remote i Risør. Jobb digitalt og hjemmefra i rolige omgivelser, ta en tur langs havet i pausen eller en kaffekopp i byen.

Les mer om Remote Risør prosjektet her.

Et bilde fra innbydelsen til dialogmøtet​