Folkemøte om Mulighetsstudiet for Tjenna

Velkommen til folkemøte om Mulighetsstudie for Tjenna

Vi inviterer til åpent folkemøte i Kommunehuset tirsdag 15. november kl 18.00 - 20.00.  

Risør kommune har igangsatt arbeidet med en mulighetsstudie for Tjenna-området hvor sivilarkitekt Ole Bachke ved Henning Larsen har fått oppdraget med å utarbeide mulighetsstudien. 

Vi inviterer nå til et åpent folkemøte hvor det vil bli presentert flere skisser til forslag til utviklingsretninger for området, og vi håper å få en dialog rundt de ulike løsningsforslagene.

En mulighetsstudie skal være nettopp det navnet tilsier – en utredning som bringer frem nye ideer og belyser potensiale for eiendom (område/areal eller eksisterende bygg). 

Skråfoto av Tjenna

Vi inviterer til åpent folkemøte:

Tirsdag 15. november kl 18.00 – 20.00 i kantina i Kommunehuset, Furumoveien 1, Frydendal.

Vi tar også gjerne i mot skriftlige innspill. De kan merkes "Tjenna" og sendes til post@risor.kommune.no.

Kontaktperson er samfunnsplanlegger Berit Weiby Gregersen