Folkemøte om Mulighetsstudie for Tjenna

Velkommen til folkemøte om Mulighetsstudie for Tjenna

Vi inviterer til åpent folkemøte i Fredshuset tirsdag 13. september kl 18.00 - 20.00.  

Risør kSkråfoto Tjennaommune skal i gang med å utarbeide et mulighetsstudie for Tjenna. Ole Bachke ved Henning Larsen har fått oppdraget med å utarbeide mulighetsstudien.

En mulighetsstudie skal være nettopp det navnet tilsier – en utredning som bringer frem nye ideer og belyser potensiale for eiendom (område/areal eller eksisterende bygg). .

 

Vi ønsker å invitere til et åpent folkemøte:

Tirsdag 13. september kl 18.00 – 20.00 i Fredshuset.

Vi er tidlig i arbeidet, og vil informere om prosessen og hvilke tanker konsulenten har per i dag.  - Men hovedformålet med møtet vil være å få innspill fra dere om hva dere ser som det viktigste å utvikle eller ivareta i området!

Vi tar også gjerne i mot skriftlige innspill. De kan merkes "Tjenna" og sendes til post@risor.kommune.no.

Kontaktperson er samfunnsplanlegger Berit Weiby Gregersen