Risør kommune har oppnevnt et trafikksikkerhetsutvalg (TS-utvalg) som skal jobbe med trafikksikkerhet i kommunen.

Risør kommune igangsatte arbeid med ny trafikksikkerhetsplan høsten 2021. Trafikksikkerhetsplanen er kommunens styringsverktøy i arbeidet med trafikksikkerhet og sikrer at trafikksikkerhet blir ivaretatt på en god måte i hele organisasjonen.