Aktiv på dagtid

Aktiv På Dagtid er et folkehelsetiltak driftet av Aust- Agder Idrettskrets for personer som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Prosjektet består av over 60 varierte og tilrettelagte lavterskeltilbud tilpasset ulike interesser. Foreløpig er vi å finne i Risør, Arendal, Grimstad, og Lillesand. Målet er å få flest mulig i målgruppen i ukentlig fysisk aktivitet, bidra til økt livskvalitet, samt å få flest mulig tilbake i arbeid.

Dette er et treningstilbud for deg som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, er mellom 16 og 70 år og mottar en ytelse fra Nav. (Sjekk www.aktivpadagtid.no for spesifisering hvis du er usikker) Alle aktivitetene har lavterskelprofil, så uansett hvilken fysisk form du er i, kan du være med.  Du kan selv bestemme tempo og intensiteten på treningsøktene.

Aktiv på dagtid tilbyr ett variert utvalg av aktiviteter som passer for å trene alene eller i gruppe, noen til musikk og rytme, mens andre timer er rolige og stille. På hjemmesiden vår finner du oversikt over alle de ulike aktiviteten vi tilbyr, og tidspunktene for disse.

Du kan melde deg inn som deltager via hjemmesiden, www.aktivpadagtid.no , eller du kan snakke med din veileder på Nav for å høre om de dekker egenandelen for deg.

Hjemmeside: www.aktivpadagtid.no
Telefon: 370 60 800
E-post: aktivpadagtidagder@idrettsforbundet.no