Etablere egen bedrift

Å starte egen virksomhet er en arbeidskrevende og lærerik prosess. Risør kommune har ansvar for førstelinjetjenesten. Dette innebærer at kommunen har en rådgiver som kan gå gjennom idéen din sammen med deg og hjelpe deg med å finne andre relevante virkemidler i etablerings- eller bedriftsutviklingsfasen.

Næringssjefen i Risør kommune kan gi deg nyttig informasjon og svare på spørsmål som dukker opp i startfasen. I tillegg er det god hjelp å få i Sørlandsporten Næringshage.

Det er mange ting som skal avklares og som må vurderes i forbindelse med oppstart av ny virksomhet. Å utarbeide en god forretningsplan med budsjetter er et viktig styringsdokument i startfasen. Dette dokumentet danner grunnlag for ulike støtte- og tilskuddsordninger.

Det finnes en rekke regionale og nasjonale finansieringsordninger for nytt og eksisterende næringsliv i Agder. Under følger en rekke lenker og informasjon. For å få en oversikt over ulike finansieringsmuligheter anbefales Den Store Pengedagen som arrangeres en-to ganger i året i Kreativt Møtesenter i Campus Grimstad (JBU-bygget).

Her kan du møte representanter for ulike støtteordninger, og du kan avtale speed-dates for å presentere prosjektet ditt og få en rask vurdering på om/hvor du kan søke midler.

Virkemidler og støtteordninger:

God informasjon til deg som ønsker å etablere næringsvirksomhet i Norge er samlet hos Altinn under fanen starte og drive bedrift.

Etablererkurs og veiledning finner du også på grunderweb.no

I samarbeid med kommunene Gjerstad, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli disponerer Risør kommune midler gjennom et regionalt fond, et virkemiddel som er opprettet for å styrke næringslivet og bosetting i distriktet. Personer som skal etablere næringsvirksomhet i Risør kommune kan søke økonomisk støtte gjennom det Regionale Næringsfondet for Østregionen.

Innovasjon Norge tilbyr lån, tilskudd og garantier til gründere, bedrifter og prosjekter i hele landet. 

Aust-Agder Næringsselskap AS er et investeringsselskap hvor målet er utvikling. Selskapet invisterer penger i små og mellomstore bedrifter i Aust-Agder ved å gå inn med aksjekapital. Ofte går Aust-Agder Næringsselskap også inn i styrene.

CONNECT Sørlandet er et regionalt nettverk som dekker Aust-Agder og Vest-Agder. CONNECT har mer enn 30 medlemsbedrifter og 100 fagpersoner som tilbyr sin kompetanse til oppstartsbedrifter. Medlemsbedriftene i CONNECT Sørlandet representerer en rekke bransjer og tjenesteområder.

Fra idé til vekstbedrifte? Innoventus Sør engasjerer seg som aktiv medeier i innovative forretningsidéer. Sammen med idehaver omdanner Innoventus Sør ideene til bedrifter med formål å oppnå kommersiell suksess.

Patentstyret - gjør ideer til verdier. Du kan søke beskyttelse innenfor tre områder: design, varemerke og patent. Før du søker kan det være lurt å undersøke om ideen allerede er beskyttet av andre.

Kontaktinformasjon

Bård Vestøl Birkedal
Næringssjef
E-post
Telefon 37 14 96 32
Mobil 481 03 455