Serverings-, salgs- og skjenkebevillinger

Skjenkebevillinger 2019

På grunn av ferieavvikling må eventuelle søknader om enkeltanledninger og ambulerende skjenkebevillinger sendes kommunen innen 14. juni 2019. Det må påregnes tre ukers behandlingstid.

Større søknader, f.eks. nye drivere av skjenkesteder/ny permanent bevilling, må påregnes behandlet etter ferien (fra august).

Søknad sendes elektronisk via Risør kommunes hjemmeside,

www.risor.kommune.no