BTI - verktøy i Handlingsveileder barnehage

Vi jobber for å få på plass en mer brukervennlig digital handlingsveileder, med direkte tilgang til verktøyene som er knyttet til de ulike nivåene og trinnene i handlingsveilederen. Inntil denne er på plass, finnes verktøyene nedenfor. Verktøy skiftes ut i takt med videre kvalitetsutvikling.

BTI - verktøy som er felles for alle
Tittel Publisert Type
0-1 Barn og unges signaler på mulig mistrivsel

01.10.2018 Filtype
0-1 Bekymringsskala foresatte

01.10.2018 Filtype
0-2 Hefte ta opp URO

01.10.2018 Filtype
1-1 Den nødvendige samtalen - barn i rusfamilier - KoRus Sør

01.10.2018 Filtype
3-1 IP - Individuell Plan

01.10.2018 Filtype
BTI stafettlogg

01.10.2018 Filtype
Hjelpetilbud Risør kommune - 19

01.10.2018 Filtype
Samtykke til tverrfaglig samhandling

01.10.2018 Filtype
Uro skjema del A rbup 2018

13.11.2018 Filtype
Uro-skjema del A-C

18.10.2018 Filtype
Veileder rød linje - vold overgrep i hjemmet

01.10.2018 Filtype

 

BTI - verktøy i barnehagen
Tittel Publisert Type
0-0 Startsamtale

01.10.2018 Filtype
0-2 Undrings-bekymringssnotat

01.10.2018 Filtype
0-3 Mal for samtale med barn

01.10.2018 Filtype
0-3 Mal for samtale med foresatte

01.10.2018 Filtype
1-3 Rutine TILF ressurs 2017

01.10.2018 Filtype
2-1 Henvisning av barn under skolepliktig alder til PP-tjenesten - skrivbar Wordfil

01.10.2018 Filtype
2-1 Henvisning av barn under skolepliktig alder til PP-tjenesten pdf

01.10.2018 Filtype
2-1 Melding til barnevernstjenesten

01.10.2018 Filtype
2-1 Veiledning fra Sped- og småbarnsteamet

01.10.2018 Filtype