BTI - verktøy i Handlingsveileder skole

Vi jobber for å få på plass en mer brukervennlig digital handlingsveileder, med direkte tilgang til verktøyene som er knyttet til de ulike nivåene og trinnene i handlingsveilederen. Inntil denne er på plass, finnes verktøyene nedenfor. Verktøy skiftes ut i takt med videre kvalitetsutvikling.

BTI - verktøy som er felles for alle
Tittel Publisert Type
0-1 Barn og unges signaler på mulig mistrivsel

01.10.2018 Filtype
0-1 Bekymringsskala foresatte

01.10.2018 Filtype
0-2 Hefte ta opp URO

01.10.2018 Filtype
1-1 Den nødvendige samtalen - barn i rusfamilier - KoRus Sør

01.10.2018 Filtype
3-1 IP - Individuell Plan

01.10.2018 Filtype
BTI stafettlogg

01.10.2018 Filtype
Hjelpetilbud Risør kommune - 19

01.10.2018 Filtype
Samtykke til tverrfaglig samhandling

01.10.2018 Filtype
Uro skjema del A rbup 2018

13.11.2018 Filtype
Uro-skjema del A-C

18.10.2018 Filtype
Veileder rød linje - vold overgrep i hjemmet

01.10.2018 Filtype
BTI - verktøy i skolen
Tittel Publisert Type
0-0 Startsamtale mellom foresatte og kontaktlærer ved overgang til ungdomsskolen

01.10.2018 Filtype
0-1a Ser du meg - psykisk helse og læring

01.10.2018 Filtype
0-2 Barn og unges signaler - mulig mistrivsel

01.10.2018 Filtype
0-2 Kartlegging omkring en elevs situasjon

31.10.2018 Filtype
1-4 møtemal og grunnlag for referat

01.10.2018 Filtype
Bekymringsmelding til barnevernet

01.10.2018 Filtype
IOP-mal (Individuell opplæringsplan)

01.10.2018 Filtype
LP-modellen - presentasjon ved Terje Overland 2013

13.11.2018 Filtype
PPT Henvisningsskjema for grunnskolen

01.10.2018 Filtype
Saksgang ved bekymringssaker før henvisning til PPT

01.10.2018 Filtype
SAKSGANG ved bekymringssaker PPT

18.10.2018 Filtype