Kvalitet i barnehagen

Planer og vedtekter for barnehagene i Risør

 

Tilsyn med barnehager

Barnehageloven pålegger kommunen å føre tilsyn med barnehager i egen kommune. Risør kommune ved barnehageansvarlig utfører tilsynet. Kommunen ønsker at tilsynet og besøket skal være til hjelp for barnehagene i kvalitetssikringen av egen virksomhet. Mer om kommunens tilsyn med barnehager

Mer informasjon om kvalitet i barnehagen

Barnehageloven gir overordnede bestemmelser om barnehagens formål og innhold.  Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Rammeplanen for barnehager er konkret om barnehagens innhold og oppgaver. Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.

Kontaktinformasjon

Janne Broms
Barnehagefaglig rådgiver
E-post
Telefon 37 14 96 61