Slik søker du barnehageplass

Elektronisk søknad

Du søker elektronisk og må registrere en søknad for hvert barn. Før du søker kan det være lurt å sjekke barnehagens vedtekter som gir informasjon om for eksempel opptakskrets, opptakskriterier, ferie, oppsigelse, pris og åpningstider. Vedtektene finner du på barnehagenes nettsider.

Søknadsskjema for barnehageplass fra og med 1. august 2018 (barnehageåret 2018/19)

Skjemaet skal benyttes for søknad om NY barnehageplass og ved ønske om bytte av barnehage. Ved ønske om endring av plass, ta kontakt med avdelingsleder i barnehagen.

Innflyttere uten norsk personnummer kan ta kontakt  Arendal kommune, Stab oppvekst, for å registrere søknad. Du må ta med legitimasjon.

Hovedopptak

Risør kommune har samordnet opptak til både private- og kommunale barnehager. Dette innebærer at foreldre/foresatte kan søke på et felles skjema til alle barnehagene. Søknadsfristen for hovedopptaket for barnehageplass fra 1 august er 1 mars. Barnehagemyndigheten oppfordrer foreldre/foresatte om å søke i god tid innen fristen 1. mars. Alle søkere er da garantert plass til hovedopptaket 1. august førstkommende barnehageår.

Tildeling av plass samordnes så langt det er mulig med søkers prioriteringer. Det kan søkes om hele og delte plasser.

Dersom foreldre/ foresatte ønsker oppstart senere enn hovedopptaket 1. august kan barnehagene ta i mot barn, dersom de har ledig kapasitet. Aktuelle opptaksdatoer er da 1. oktober, 1. januar og 1. april. Barnehagemyndigheten oppfordrer foreldre/foresatte om å søke i god tid innen fristen 1. mars også til ønske om oppstart til disse opptakene. Eventuelle opptak utover i barnehageåret må vurderes fortløpende.  

Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Barnehagemyndigheten i Risør kommune legger til rette for en samordnet opptaksprosess.

Klagerett ved hovedopptak

Du har rett til å klage og/eller be om en skriftlig begrunnelse dersom du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt i hovedopptaket.
 
Klagen skal være skriftlig og sendes Risør kommune. Kommunen vil undersøke saken og forelegge klagen for barnehageeieren. Hvis kommunen godtar klagen, skal barnet tilbys den første plassen som blir ledig i ønsket barnehage etter at søkere med prioritet etter barnehagelovens §13 er tilbudt plass.
 
Dersom kommunen ikke gir klager medhold, skal kommunen sende klagen til klageinstansen. Klageinstans er kommunens klageutvalg.
 

Kontakt

Dersom du har spørsmål om barnehageplass kan du ringe den enkelte barnehage eller barnehagefaglig rådgiver.

Oversikt over barnehagene i Risør kommune.

Kontaktinformasjon

Janne Broms
Barnehagefaglig rådgiver
E-post
Telefon 37 14 96 61