Kommunal beredskap

Ved større ulykker er det viktig at alle krefter blir satt inn i en samordnet innsats for å avgrense skadevirkningene. Normalt er det den sivile redningstjenesten, ledet av politiet eller det kommunale brannvesen, som rykker ut og takler branner, uhell og ulykker. Den sivile redningstjenesten i Norge er et samvirke mellom en rekke offentlige etater, frivillige organisasjoner og private selskaper med ressurser innen redningstjeneste.

Risør kommunes ansvar i en krisesituasjon er å delta i arbeidet med skadebegrensende tiltak for å sikre mennesker, miljø og økonomiske verdier.

Kommunale myndigheter har ansvaret for at det foretas beredskapsforberedelser innen de ulike kommunale virksomhetsområder, samt et generelt ansvar for befolkningens ve og vel i en krisesituasjon. Risør kommune har en samordnet plan for kriseledelse i kommunen, som er et nødvendig hjelpemiddel for raskt å kunne reagere rasjonelt og effektivt i kritiske situasjoner.

 Nasjonale og regionale vakttelefoner

 

Alarmtelefon for barn og unge
116 111
Østre Agder krisesenter Østre Agder krisesenter

37 02 33 44 (for kvinner)

48 89 88 44 (for menn)

Legevakt Legevakten i Arendal 116 117
Tannlegevakt Aust-Agder fylkeskommune - tannlegevakt 91 18 47 30
Aust-Agder fylkeskommune www.austagderfk.no 37 01 73 00
Mattilsynet www.mattilsynet.no 06040
Folkehelseinstituttet www.fhi.no 21 07 70 00
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder www.fylkesmannen.no