Ukraina og Risør kommunes beredskap

På denne siden kan du lese om hva Risør kommune gjør. 

Risør kommune er klare til å ta i mot flyktninger

Det er ikke klart hvor mange eller hvem som eventuelt kommer til Risør kommune enda. Vi arbeider i tråd med nasjonale føringer i denne situasjonen. Siden oppdateres fortløpende. 

Tidligere publiserte nyhetsartikler og pressemeldinger

16. mars 2022 - Risør forbereder mottak av flyktninger fra Ukraina
8. mars 2022 - Krigen i Ukraina - Flyktninger og beredskap i Risør

Ønsker du å hjelpe? 

De som har boliger til utleie bes henvende seg til kommunen. Det gjelder også frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som kan bidra på ulike måter i å ivareta flyktninger. 

Vi ønsker en oversikt over de som kan leie ut leiligheter, boliger og også sentralt beliggende hytter som kan brukes av flyktningfamilier. Det er inntil videre ikke aktuelt å registrere muligheter til å bo i rom på besøk hjemme hos familier. 

Send inn til post@risor.kommune.no om du kan bidra. 

Egenberedskap

Vi følger nasjonale råd om jod, og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet skriver at det er lite sannsynlig at vi vil få bruk for jodtabletter som resultat av krigen i Ukraina. Jodtabletter skal kun benyttes dersom beredskapsmyndigheter gir beskjed om det. 

Her finner du generell informasjon om kommunal beredskap og hva kommunen gjør i en beredskapssituasjon. Her finner du også informasjon om jodtabletter og offentlige tilfluktsrom i Risør kommune. 

Informasjon fra Utlendingsdirektoratet

Information in English

Uttalelse fra Risør kommunestyre 2. mars

«Risør kommunestyre er rystet over Russlands brutale militære angrep på Ukraina og tar sterk avstand fra Russlands aggresjon. Angrepet er et alvorlig brudd på Folkeretten og får svært dramatiske følger for befolkningen, både voksne og barn, i Ukraina. Kommunestyret ønsker å legge til rette for at flyktninger fra Ukraina kan komme til Risør.

Kommunedirektøren bes forberede mottak av krigsflyktninger så snart nasjonale myndigheter anmoder om dette. Kommunedirektøren bes om å samarbeide med frivillige organisasjoner for å legge til rette for at kommunen og frivilligheten er koordinert og forberedt på å bidra i en flyktningsituasjon. Risør kommune bidrar inntil videre med inntil 30 000 kr til humanitære hjelpetiltak I Ukraina eller for den ukrainske befolkning på flukt. Beslutningen om bruk av midlene gjøres av ordfører og kommunedirektør i fellesskap. Inndekning fra disposisjonsfond.

Kommunedirektøren gjennomgår kommunale beredskaps- og varslingsrutiner og følger opp eventuelle anmodninger om skjerpet beredskap fra nasjonale myndigheter.»

Kontaktinformasjon

Knut Jost Arntzen
Frivilligkoordinator
E-post
Mobil 99 59 69 88
Signe Garthe
Teamleder
E-post
Mobil 94 13 53 11