Bolig til flyktninger

Risør kommune har ansvar for å skaffe bolig til nyankomne flyktninger som er tatt imot etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).  

Risør kommune eier enkelte av boligene, men de fleste boligene leier kommunen i det private utleiemarkedet. 

Ved inngåelse av leiekontrakt garanterer kommunen for leieforholdet.

Har du bolig til leie?

Har du en ledig boenhet, hybel eller leilighet ta gjerne kontakt.

Kontaktinformasjon

Søs Nysted
Leder Enhet bosetting, opplæring og inkludering
E-post
Telefon 37 14 96 96
Mobil 916 64 620