Alle gruppetilbud ved Frisklivssentralen er foreløpig stengt på grunn av Koronasituasjonen

De individuelle tilbudene er åpne. Det vil si at man kan bestille seg time for samtale til hjelp med livsstilsendring, enten det dreier seg om oppstart av fysisk aktivitet, endring av kosthold eller røykeslutt. Konsultasjonen kan gjøres over telefon dersom det er ønskelig eller som videosamtale.

Telefontid er mandag, onsdag og torsdag kl 08.30 - 15:00 Tlf: 945 08 396. 

Det er fysioterapeutene i Risør kommune som gjennomfører samtalene.

Tips til hjemmetrening finner du litt lenger ned på siden. 

Risør Frisklivssentral

Alle kommuner skal ha tilbud om forebyggende helsetjenester til befolkningen.

Frisklivssentralen er en anbefalt måte å organisere slike tjenester på og en del av kommunens samlede helsetilbud. De ansatte er helsepersonell med taushetsplikt. Helsedirektoratets anbefalinger og veileder for frisklivssentraler ligger til grunn for innholdet og utforming av tjenesten

Hjemmetrening

Ønsker du å komme i gang med styrketrening på egenhånd? Her er et treningsprogram som passer for de fleste voksne som skal i gang med trening, eller trener litt fra før: Se treningsprogram her.  (PDF, 1024 kB)

Nedenfor er det lenker til 3 ulike hjemme-treningsprogram. Treningene er hentet fra Sterk og Stødig- konseptet.
De to første filmene er for alle eldre, og den siste for eldre som allerede er vant til å trene noe. 

Trening for personer uten ganghjelpemidler

Trening for personer som går med ganghjelpemidler

I times Sterk og stødig trening laget av fysioterapeuter i Kristiansand

Formålet med frisklivssentralen

Fremme og styrke fokuset på fysisk og psykisk helse, og forebygge eller begrense utvikling av sykdom. Dette gjøres på flere måter. Blant annet ved å tilby strukturert, tilpasset og tidsavgrenset oppfølging basert på individuell veiledning og gruppebaserte tilbud. Frisklivssentralen skal primært gi støtte til fysisk aktivitet, kosthold, snus- og røykeslutt.

Frisklivssentralen skal blant annet:

Gi støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer

Gi veiledning som retter oppmerksomheten mot deltagernes ressurser for helse og livskvalitet

Gi tilbud så tidlig som mulig ved økt risiko for sykdom

Gi hjelp til å finne frem til lokale tilbud og aktiviteter som passer for den enkelte

Styrke innbyggernes kunnskap om levevaner og helse

Være en samarbeidspartner i kommunens folkehelsearbeid

Målgruppe

Målgruppen for frisklivssentralen i Risør er voksne personer som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og som har behov for hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Tilbudet er for alle i målgruppen som bor og oppholder seg i kommunen, og spesielt for de som ikke finner andre egnede tilbud eller som trenger hjelp til å finne ut hva som passer for seg.

Målgruppen er hovedsakelig personer med økt risiko for livsstils relatert lidelse, eller fått slik lidelse, men man kan også benytte tjenesten på grunn av kronisk sykdom. Tilbudet kan også benyttes som en del av et rehabiliteringsforløp.

Man kan få oppfølging i inntil ett år. Hensikten er å bruke tiden til endring, til å bli friskere og til å lære noe nytt og mestre bedre.

Informasjon på engelsk: https://www.helsedirektoratet.no/english/healthy-life-centres

Tilbudene

På Frisklivssentralen i Risør kan man få hjelp til å komme i gang med livsstilsendring. Dette innebærer samtaler eller undervisning om fysisk aktivitet, kosthold eller røykeslutt, eller deltagelse i yoga eller treningsgruppe. I tillegg finnes Kurs i mestring av Belastning. Det kalles frisklivsresept når man får Helsesamtale og oppfølging i en eller annen form i Frisklivssentralen, i en gitt periode

Helsesamtale

Oppfølgingen starter og slutter med en helsesamtale. Her avklares hva man ønsker hjelp til, man setter mål og lager tiltak. Man kan få oppfølging i inntil ett år. Her avklares hvorvidt man skal ha samtale-oppfølging, gå i en gruppe eller delta på kurs, kanskje flere tiltak i løpet av et år. Man får også veiledning til å finne et tilbud som kan passe når det gjelder trening, enten det er hjemme-trening, i lag eller forening, eller ved et treningssenter.

Personer med andre morsmål enn norsk kan få veiledning på engelsk, eller ved hjelp av telefontolk. Man må kunne noe norsk for å være med i grupper og kurs, og i noen kurs er det nødvendig å forstå norsk relativt godt.

Her ser man gangen i oppfølgingen:

Klikk for stort bilde   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Røykeslutt

Dette er en individuell helsesamtale som omhandler røykeslutt. Sluttveiledningen for røyk og snus gjøres etter opplegg utarbeidet av Helsedirektoratet. Å slutte å røyke er det viktigste man kan gjøre for helsa dersom man røyker. Dersom man har hjerte-karsykdom eller problemer med pusten er det ekstra viktig å slutte å røyke.

Dersom man har forsøkt å slutte å røyke flere ganger men ikke har fått det til, anbefales det å få hjelp. Tidligere slutteforsøk er ikke forgjeves, undersøkelse viser at man lærer noe som kan hjelpe til med slutteprosessen en annen gang. Samtaler, nikotinerstatning, praktisk råd og tips, trim, app på telefonen, å slutte sammen med andre, er faktorer som kan hjelpe.

Mer om røykeslutt: https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/snus-og-roykeslutt/fa-hjelp-til-a-slutte-med-app-chat-og-pa-nett

Kostholds-kurs

Bra mat-kurset holdes av fysioterapeuter med kursbasert ernæringskompetanse og bygger på Helsedirektoratets anbefalinger for kosthold og ernæring. Kurset gir en innføring i hva som regnes som et sunt kosthold og gir inspirasjon til å endre kostvaner.

Alle som ønsker å gjøre endringer i kostholdet eller lære mer om kosthold kan melde seg på kurset. Men kurset egner seg best for personer som syns de kan lite om kosthold, har overvekt, hjerte- karsykdom eller diabetes type 2. 

Alle foiler til kurset finnes her: https://www.helsedirektoratet.no/tema/frisklivssentraler/tilbud-ved-frisklivssentraler-og-veilederkurs#kosthold-og-bra-mat-for-bedre-helse

Det legges ikke opp dietter i Frisklivssentralen. Da trenger man å at kontakt med ernæringsrådgiver eller ernæringsfysiolog, eller annen veileder med ernæringsfaglig kompetanse. Mange kommer likevel langt med å ha noe grunnkunnskap om kosthold, motivasjon og vaner.

Kurset består av 3- 5 møter av 1,5 timers varighet.

Kurset koster kr. 150 -200 pr. deltager/familie per kurs. 

Kurset settes opp 1-2 ganger i året og veksler mellom dag og kveldstid, etter forespørsel. Kursene som settes opp annonseres på kommunens nettside og facebook, samt lokalaviser.

For personer med diabetes type 2 anbefales START- kurs ved Lærings og mestringssenteret ved Sørlandet Sykehus i tillegg:  https://sshf.no/avdelinger/fagavdelingen/lerings-og-mestringssenteret
 

Kurs i belastningsmestring (KIB-kurs)

Kurs i belastningsmestring (KIB-kurs) er et kurs der man lærer metoder og teknikker for å mestre belastninger knyttet til både helse, arbeids- og privatliv. KIB- kurs finnes mange steder i landet og som er utarbeidet av psykologer som hjelp til selvhjelp i psykologisk relaterte spørsmål.

Eksempler på belastninger kan være stress, konflikter, problemer i relasjoner til andre, sykdom/helseproblemer, økonomiske eller andre problemer, livskriser.

Kurset bygger på kognitiv sosial læringsteori som vektlegger sammenhengen mellom egne tanker, problemforståelse og problemløsning. Et viktig element på kurset er å lære, kjenne igjen og endre tankemønstre og bli bevisst på egne mestringsstrategier. Et annet element er å øke aktiviteter, hendelser eller opplevelser som gir eller har gitt glede.

Kurset er ikke samtaleterapi, men vi tar opp aktuelle problemområder generelt, og den enkelte arbeider videre med egne problemer ved å prøve ut metodene/teknikkene som læres på kurset i egen hverdag.

Hvem kan få tilbudet?

Kurset er utarbeidet for voksne som har behov for å bedre evnen til å regulere og mestre belastninger. Tegn på overbelastning kan være muskelspenninger, slitenhet, uro og rastløshet, mindre glede, irritabilitet, konsentrasjonsvansker, bekymring/grubling og søvnvansker. 

Hvordan få tilbudet?

Man kan ta direkte kontakt med oss på Frisklivssentralen. Alle må gjennom en forvernsamtale med kursholderne før kursstart hvor hensikten er å vurdere om kurset er det riktige tilbudet for den enkelte ut fra nåværende situasjon. 

Hva koster det?

Kr. 500 pr. kurs.

Det går over 10 ganger, på kveldstid. Det ledes av helsepersonell som er sertifiserte instruktører.

Når starter kurset? 

Annonseres i lokalavis og på kommunens Facebookside.

Medisinsk yoga

Yoga stammer fra Østens tradisjon og er et eldgammelt system for bevegelse, pusteteknikk og meditasjon. Det finnes mange ulike typer yoga. Medisinsk yoga slik den tilbys i Frisklivssentralen er en enkel form for yoga. Den egner seg ved helseutfordringer, og alle øvelsene gjøres sittende på stol eller gulv (man kan velge) eller liggende. I kurset lærer man pusteteknikker som kan virke avstressende og være et godt verktøy i hverdagen. Øvelsene gir oppmykning i muskel- skjelettapparatet. Ledes av fysioterapeut eller yogainstruktør i Medisinsk yoga. Kurset går over 12 ganger på dagtid

Kontaktinformasjon

For alle typer tilbud tar man direkte kontakt med veilederne på Frisklivssentralen.

Tlf: 94508396.

Telefontid: Mandag til torsdag, kl. 8-15.

Dersom man ikke får svar, ringer vi tilbake dersom man har ringt i åpningstiden. Man kan også sende melding, men husk å ikke skrive sensitiv informasjon i meldingen, bare navn og at man ønsker kontakt eller time.

Henvisning fra lege er ikke nødvendig.

Folkehelse i Frisklivssentralen

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen (https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/folkehelse/id10877/)

Frisklivssentralen ønsker å bidra inn i folkehelsearbeidet. Risør frisklivssentral har valg ut disse fokusområdene for dette arbeidet:

 1. Trimtilbud: Frisklivssentralen ønsker å bidra med å finne gode aktivitets-tiltak for voksne og barn.  Ring dersom det er behov for veiledning til å finne aktiviteter.
   
 2. Nær- turer: Har oversikt over gode turmuligheter i Risør og omegn, og kan videreformidle informasjon om dette ved behov. Se også turer på Risør kommune her: https://www.risor.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tur-og-friluftsliv/
   
 3. Kampanjer: Er en videreformidler av ulike nasjonale livsstils-kampanjer:

  Her er de viktigste:

   «Stopptober» https://www.helsedirektoratet.no/tema/tobakk-royk-og-snus/kampanjer-og-informasjonsmateriell

  «Dine 30» : https://helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet

  «Bare du»: https://helsenorge.no/baredu

 1. Aktiv på dagtid: Frisklivsentralen samarbeider med Aktiv på dagtid. Dette er trening for alle som står utenfor arbeidslivet i kortere eller lengre perioder på grunn av arbeidsledighet, sykdom eller uførhet. Vi bidrar med informasjon og oppmuntring til å melde seg inn, og er med i styringsgruppa for Aktiv på dagtid.

https://aktivpadagtid.no/

 1. AV- og –TIL: Risør kommune er en AV- og TIL kommune. AV og TIL er et forebyggingstiltak om alkohol. Frisklivssentralen støtter på ulike måter opp om innholdet i kampanjen.

https://avogtil.no/?gclid=EAIaIQobChMI4MyazvXm5AIVwaSaCh3JAwCvEAAYASAAEgJ2UPD_BwE

 1. Sterk og stødig: Høsten 2019 starter frivillige instruktører trimgrupper for den eldre med begynnende ustøhet. Dette er et utfyllende tilbud i forhold til det som per i dag finnes i regi av private eller lag og foreninger i Risør. Gruppene heter «Sterk og stødig, og frisklivssentralen koordinerer og står ansvarlige for tilbudet.

Brukermedvirkning og kvalitet

Frisklivssentralen tar gjerne imot tilbakemeldinger på kurs og tilbud, dette kan være ros eller forslag til forbedringer. Det tas også imot ønsker om nye tilbud. Dette kan gjøres på telefon 94508396. Forslagene som kommer inn vil bli tatt med i vurdering ved endring av tilbud, innenfor det som er mulig i en helhetsvurdering av driften. Bra mat- kurset og KIB- kurset har anonyme evaluerings- skjemaer som gis alle deltagere i etterkant av kurset. Disse skal være til hjelp for å holde kvaliteten på kursene oppe.

Selvhjelpsider

Om selvhjelp, på Selvhjelp Norge: https://selvhjelp.no/

Kognitiv.no: Her finnes bred informasjon om angst, depresjon, søvn, avhengighet, meditasjon, mm. Dette finnes også på ulike språk:

https://www.kognitiv.no/tilbud-til-deg/selvhjelp/

Modulbasert selvhjelpskurs basert på kognitiv terapi:

https://nhi.no/psykisk-helse/kognitiv-terapi/depresjon/depresjon-selvhjelpskurs-1/

Artikkel om motivasjon:

https://psykologisk.no/2015/10/nokkelen-til-god-motivasjon/

Dersom man har det veldig vanskelig, er det ikke nok å bruke selvhjelpsmateriell.

Man kan ringe fastlegen på dagtid, eller 113 for akutt hjelp.

Klikk for stort bilde    

Kontaktinformasjon

Christine Kåsin Sønningdal
Fagutvikler rehabilitering
E-post
Mobil 945 08 396