Badevannsprøver

Oppdatering 01.07.2019

Badevannsprøvene som ble tatt på fredag 28.06 viser god badevannskvalitet. 


Avvik på badevannsprøver Randvik øst og Mindalen

Badevannsprøver fra Randvik øst og Mindalen inneholder høye verdier av tarmbakterier, og det frarådes derfor å bade i vannet. Det er tatt nye badevannsprøver fra disse badeplassene i dag, 28. juni, og svar på prøvene ventes til mandag 1. juli.

Det vil bli gitt ut ny informasjon når prøvesvarene kommer.