Dagsenter

Bor du hjemme og har behov for å komme deg ut av en isolert tilværelse? Eller har pårørende behov for avlastning? Et dagtilbud gir deg mulighet for å delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak.

Kriterier

Du bor hjemme og har ikke andre relevante tilbud.

Behandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken.

Behandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig.

Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om dagopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema og pris/egenandel

Søknad om kommunale helse- og omsorgstjenester (word) (DOC, 54 kB) kan fylles ut elektronisk, skrives ut, signeres og sendes kommunen.                        

skrives ut, fylles ut, signeres og sendes kommunen.

Kontaktinformasjon

Ingeborg Hemminghytt Morka
Enhetsleder hjemmetjenester og rehabilitering
E-post
Telefon 37 14 96 50
Mobil 970 30 664

Frydenborgsenteret