Dagsenter

Bor du hjemme og har behov for å komme deg ut av en isolert tilværelse? Eller har pårørende behov for avlastning? Et dagtilbud gir deg mulighet for å delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak.

Kriterier

Du bor hjemme og har ikke andre relevante tilbud.

Behandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken.

Behandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig.

Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om dagopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Slik søker du

Du bruker søknad for helse- og omsorgstjenester

Kontaktinformasjon

Ingeborg Hemminghytt Morka
Enhetsleder rehabilitering og hjemmetjenester
E-post
Mobil 97 03 06 64