Somatisk langtidsavdeling

Direktenummer til avdelingene

Avdeling 2 Tlf: 37 14 97 23
Avdeling 3 Tlf: 37 14 97 46
Avdeling 4 Tlf: 37 14 97 39
Vakttelefon kveld og helg:945 05 392.

Fagutvikler Kaia Grønvold
Tlf 945 05 392

Organisering av avdelingene

• Somatisk langtidsavdeling har 24 rom fordelt på tre enheter.

• Det er 8 beboere på alle enhetene.

• Vi er to personale på hver enhet, dag og kveld. Om natten er der 2 personale på i denne etasjen.

• Personalet rullerer på alle enhetene, 6 uker på hver. Hvert av personalet har primæransvar for to beboere på hver avdeling.

Mål for avdelingen

Vi har et personorientert fokus. Dette innebærer at vi tilstreber, at hver enkelt beboer skal få et tilbud tilpasset deres ønsker, behov og funksjonsnivå. Vårt felles mål er et godt og verdig liv for beboerne.

Vi arbeider flerfaglig

Det vil si at leger, sykepleiere, hjelpepleier/omsorgsarbeider, assistenter, ergo og fysioterapeuter samarbeider om behandlingen av beboerne.

Pårørende er alltid velkommen

Ved Somatisk avdeling er der ikke besøkstider. Det betyr i praksis at dere kan komme og gå som dere vil. Mange av beboerne ønsker å hvile etter middag, det er derfor fint om dere tar hensyn til dette. Kommer dere mange bruk beboer rommet, Lions-stua eller kantinen. Dette fordi de andre beboerne tidvis kan reagere negativt på lyder og inntrykk rundt seg.

 

Kontaktinformasjon

Linda Frøyna Alfsen
Enhetsleder sykehjem
E-post
Mobil 48 12 87 55

Frydenborgsenteret