Hasjavvenning

Hva tilbyr vi?

Individuelt hasjavvenningsprogram

Hasjavvenningsprogrammet består av kartlegging og et individuelt tilpasset program som går over 7 til 10 uker. Programmet gir tett oppfølging gjennom røykesluttfasen og forebygger tilbakefall. Vi kan også avtale videre oppfølging eller hjelp etter endt program hvis det er behov for det. Vi tilpasser programmet så godt som mulig din arbeidstid, utdanning eller fritidsaktiviteter.

Bevisstgjøringssamtaler

Gjennom bevisstgjøringssamtaler ønsker vi å øke bevisstheten rundt bruk av cannabis/hasj. Det er viktig at du er bevisst på dine egne valg. Tilbudet er i utgangspunktet inntil 4 samtaler, men det kan forlenges etter behov.

Hvem kan få tilbudet?

Målgruppen er ungdom og unge voksne i alderen 13-30 år, men alle henvendelser vil bli vurdert. 

For deltagere under 18 år må foreldre samtykke i at programmet settes i gang. Foreldre må også delta på én foreldresamtale under kartleggingen og én i løpet av programmet. 

Hvordan få tilbudet?

Ta kontakt med hasjavvenningstelefonen eller koordinator. Du trenger ikke henvisning fra lege.

Kontaktinformasjon

Hasjavvenningstelefonen: 95086555

Epost: hasjavvenning.risor@risor.kommune.no

Koordinator: SLT-koordinator Elin Evensen, mobil 918 30 136