Jeg har det ikke så bra...

Hvis du ikke har det bra hjemme og ikke tør å snakke med foreldrene dine om det, da er det riktig og viktig å fortelle dette til andre voksne. Det er mange voksne som bryr seg. 

Voksne du kan snakke med

  • læreren
  • helsesykepleier på skolen
  • treneren eller leder på klubben
  • naboen
  • foreldrene til en venn

Tør du ikke snakke med voksne du kjenner?

Er du redd for hva foreldrene dine vil si eller gjøre når de får høre at du har snakket med andre om det som skjer hjemme? Kanskje blir de sinte eller skuffet? Kanskje de straffer deg? Eller kanskje er du redd for at du ikke lenger får bo hjemme lenger?

Hvis du ikke tør å snakke med voksne du kjenner, kan du ringe noen for å fortelle hvordan du har det:


Ungdom kan også finne nyttig hjelp på ung.no