Helsetjeneste i videregående skole

Skolehelsetjenesten i videregående skole er for alle elever på skolen. Tjenesten er gratis

Du er velkommen til å ta opp spørsmål om egen fysisk og psykisk helse. Du kan få veiledning i samliv og prevensjon. Det er også mulig å komme innom bare for en prat.

Helsesykepleier og psykiatrisk sykepleier er tilgjengelig på Risør videregående skole til faste dager og deltar i VIP-undervisning. De samarbeider tverrfaglig og henviser videre ved behov.

Helsesykepleier samarbeider tverrfaglig og henviser videre ved behov.

Russen har samlinger med disse fagpersonene med  helseinformasjon og råd i russetida. 
Les råd for beskyttelse mot hjernehinnebetennelse.

Du finner mer informasjon om helsetjeneste til unge på disse nettsidene:

www.helsenorge.no/skolehelsetjeneste

psykisk helsehjelp for barn og unge – helsenorge.no

Helsepersonell har taushetsplikt. Finn ut når helsesykepleier og psykiatrisk sykepleier er tilgjengelig på Risør videregående skoles hjemmeside.

Du kan også kontakte Risør Helsestasjon tlf. 37149765 eller sende sms til 945 08 419 dersom du trenger avtale på Helsestasjon for ungdom utenom tilbudet på videregående skole.