Skolehelsetjenesten

Hva tilbyr vi?

Alle skoler har en skolehelsetjeneste med helsesykepleier. Vi driver forebyggende helsearbeid og arbeider med å fremme barn og ungdoms fysiske, psykiske og sosiale helse. Vi gir veiledning, helseundersøkelser, vaksinering og oppfølging.
 
Helsesykepleier har en åpen dør for alle elever - kom gjerne innom for en prat! 
 
Helsesykepleier samarbeider bredt tverrfaglig og henviser videre ved behov. Vi deltar også i skolens ressursteam. Helsesykepleierne har taushetsplikt. Helsesykepleier har faste dager på de ulike skolene, og kan kontaktes via skolen eller gjennom helsestasjonen tlf. 37 14 97 65.
 

Kontakt oss

Både elever og foresatte er velkommen til å ta kontakt med oss. Du kan komme til helsesykepleier uten avtale for å snakke om det du ønsker.
 

Faste tilbud fra skolehelsetjenesten

Les mer om barnevaksinasjonsprogrammet

www.helsenorge.no/skolehelsetjeneste                    

Vi tilbyr også:

  • Målrettet helseundersøkelse i samråd med foresatte av for eksempel syn og hørsel
  • Undervisning i ulike helserelaterte tema
  • Samtaler og råd om kosthold, vekt, aktivitet, trivsel og andre ting
  • Foreldresamtaler ved behov

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Åpningstider

Helsestasjonen i Risør
Kragsgata 48B
Mandag-fredag kl 08.30-14.30
Tlf. 37 14 97 65