Skolehelsetjenesten

Hva tilbyr vi?

Alle skoler har en skolehelsetjeneste med helsesykepleier. Vi driver forebyggende helsearbeid og arbeider med å fremme barn og ungdoms fysiske, psykiske og sosiale helse. Vi gir veiledning, helseundersøkelser, vaksinering og oppfølging.
 
Helsesykepleier har en åpen dør for alle elever - kom gjerne innom for en prat! 
 
Helsesykepleier samarbeider bredt tverrfaglig og henviser videre ved behov. Vi deltar også i skolens ressursteam. Helsesykepleierne har taushetsplikt. 
 

Kontakt oss

Både elever og foresatte er velkommen til å ta kontakt med oss. Helsesykepleier har faste dager på de ulike skolene, og kan kontaktes via skolen eller gjennom helsestasjonen tlf. 37 14 97 65. 


Katrine Gregersen Pedersen er skolelege og tilknyttet alle skolene. Alle elevene på 1. trinn innkalles til skolestartundersøkelse hos skolelege og helsesykepleier sammen med sine foresatte.

Helsesykepleiere i skolehelsetjenesten

  • Risør barneskole: Hilde Nordal tlf. 902 84 115 (mandag til fredag)
  • Hope barneskole: Anette Eikeland tlf. 902 99 788 (onsdag)
  • Søndeled barneskole: Solveig Løkke Kvinnesland tlf. 908 84 881/37149357 (mandag og torsdag. Onsdag etter avtale).
  • Risør ungdomsskole: Renate Nordahl Arntsen tlf. 902 29 124 / 371 43 057 (tirsdag, onsdag og fredag)

Du kan også ringe Risør helsestasjon, tlf. 371 49 765 eller kontakte oss via skolen.

Faste tilbud fra skolehelsetjenesten

Les mer om barnevaksinasjonsprogrammet

www.helsenorge.no/skolehelsetjeneste                    

Vi tilbyr også:

  • Målrettet helseundersøkelse i samråd med foresatte av for eksempel syn og hørsel
  • Undervisning i ulike helserelaterte tema
  • Samtaler og råd om kosthold, vekt, aktivitet, trivsel og andre ting
  • Foreldresamtaler ved behov

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Åpningstider

Helsestasjonen i Risør
Kragsgata 48B
Mandag-fredag kl 08.30-14.30
Tlf. 37 14 97 65