Kreftkoordinator

Risør kommune har fast ansatt kreftkoordinator etter en prosjektperiode hvor vi fikk midler fra Kreftforeningen.

Årlig får rundt 38 000 mennesker en kreftdiagnose, og ca. 327 000 i landets kommuner har, eller har hatt kreft. Når flere får kreft, flere overlever kreft og flere lever lenger med kreft, øker behovet for tilgjengelige, tilrettelagte og koordinerte tilbud for kreftrammede. Kreftforeningen ønsker derfor med denne satsingen å bedre kreftomsorgen for kreftrammede der de bor.

Hva kan kreftkoordinatoren bidra med?

  • koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende
  • samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasienter i kommunene
  • være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende
  • gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene
  • oversikt over relevante tilbud og tjenester i Risør
  • informasjon, råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, palliasjon(lindring) og omsorg ved livets slutt.

Kreftkoordinator har kontor på Frydenborgsenteret, og kan treffes hver tirsdag og torsdag. 
Du kan oppsøke henne på kontoret eller hun kan komme på hjemmebesøk til deg.

Pasienter, pårørende eller andre oppfordres til å ta kontakt for en uforpliktende prat!

Tlf: 904 75 251

E-post: kreftkoordinator@risor.kommune.no

Kontaktinformasjon

Vivi Smevold Torbjørnsen
Kreftkoordinator
E-post
Mobil 90 47 52 51