Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på

helsenorge.no og fhi.no

 

Ordførerens orientering om korona-situasjonen i Risør

opptak fra pressekonferanser og videomeldinger

 

Hvis du ikke finner svar på det du lurer på via kildene ovenfor eller lenger ned på denne siden, kan du ringe 
- lokal koronatelefon for helserelaterte spørsmål på telefon 489 97 661 mandag - fredag kl. 08-15

Lokal informasjon om koronaviruset

Risør kommune har tillit til at alle, innbyggere, gjester og næringsdrivende, viser hensyn og bidrar til å hindre at smitten brer seg og at Risør forblir et trygt sted å være i sommer.

På denne siden legger vi ut informasjon om lokale tiltak for Risør.

Hvis du føler deg syk eller er i hjemme-karantene: unngå kontakt med andre mest mulig. Ikke gå i butikken, ikke på apoteket, og du skal kun oppsøke legekontoret hvis du har en egen avtale med dem om det. Hvis du er i hjemme-karantene og får symptomer, følg råd for hjemmeisolering

Kjenner du noen som kan ha behov for informasjon som ikke har norsk som morsmål? Da kan du formidle at det er laget brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus på flere språk  og brosjyre om litt, mye eller helt avstand.

Har du helsefaglig kompetanse og ønsker å bidra? Registrer helsefaglig kompetanse her


Har du hatt symptomer som kan skyldes koronavirus i løpet av de siste syv dagene?

Folkehelseinstituttet kartlegger hvor mange som kan være syke med koronavirus. 
 Meld fra om symptomer her

Tiltak i Risør kommune generelt

Forutsetninger for bruk av innendørs og utendørs idrettsanlegg – oppdatert 09.06 kl. 08:55

Alle typer idrettsaktiviteter må gjøres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger overholdes. 

Kriseledelsen i Risør kommune v/kommunelegen har besluttet følgende smittereduserende tiltak:

Utendørs idrettsanlegg gjenåpnet 15. mai. All trening og lek må skje innenfor de smittevernregler som gjelder.

Ballbinger og lekeplasser rundt de kommunale barnehagene og skolene er forbeholdt barn med tilbud i barnehage, SFO og elever ved skolene i deres åpningstid.

Innendørs anlegg kan benyttes av idrettslag som selv sørger for tilfredsstillende renhold og etter godkjenning fra renholdsleder og kommunelegen. Svømmehallen på Kjempesteinsmyra vil være stengt til over sommeren 2020.

Lag/foreninger må lage sin egen rutine – prosedyre for gjennomføring av treningen. «Rutine – prosedyre for gjennomføring for innendørs trening i Risørhallen for Risør håndballklubb (PDF, 583 kB)» kan brukes som forslag og tilpasses egen klubb.

 • Rutine og prosedyre må vise en detaljert plan på hvordan treningen kan gjennomføres for å ivareta smittevernhensyn på en god måte.
 • Gjeldende smittevernregler må overholdes.
 • Garderober/dusjer er stengt.
 • For Risørhallen kan kun HC-toalett i 1. etasje benyttes.
 • For Risørhallen kan kun 1 toalett i kjeller benyttes.
 • Rene mopper brukes til vask av golvflater etter trening.
 • Skitne mopper legges i dunk til vask.
 • Ordinært renhold/forsterket renhold utføres 1 gang per. dag av kommunens renholder.

Kommunelegen krever at hver rutine/prosedyre fra lag/forening skal godkjennes av kommunens avdelingsleder renhold, Turid Reiersen, tlf. 37 14 96 15, Turid.Reiersen@risor.kommune.no  

Endringslogg: 09.06 kl. 08:55 rutine for gjennomføring av innendørs trening hentet fra egen rubrikk publisert 27.05 08.06 kl. 08:40 Treningstips for fotballen og fotballens koronavettregler er fjernet. 25.05 kl 11:50 Innendørs anlegg kan benyttes av idrettslag etter avtale med kommunelegen og renholdsleder om at laget selv sørger for tilfredsstillende renhold.  15:05 kl 11:17 Utendørs anlegg gjenåpnes. Ballbinger og lekeområder ved barnehager og skoler forbeholdt barn med tilbud i barnehage, SFO og elever ved skolene i deres åpningstid, ellers gjenåpnet. 24.04 kl 16:35 Erstattet NrKs illustrasjon med fotballens koronavettregler fra NFF og oppdatert mtp skolestart. 20.04 kl 09:50 Lagt til informasjon om stengt basseng til over sommeren. 07.04 kl. 11:28 Lagt til mulighet for at idrettslag kan ha organisert trening etter dialog med kommunelegen

Renholdsleders råd for å redusere smittefaren - Publisert 24.04 kl. 15:43

1. Hvordan vasker vi? Såpe, antibac, sprit eller annet?

Microfiber/vanlig klut + et rengjøringsmiddel og vann er godt nok. Det er bra for både helse og miljøet, men også for lommeboka. Det som er viktig er at kluter blir vasket på minst 85 grader og såpen som brukes må ha en Ph verdi på over 7. Da er den alkalisk, det vil si fettløsende, noe som er viktig på grunn av virusets egenskaper.

Antibac eller sprit brukes der det ikke er tilgang til vann. Det er ikke grunnlag for å utføre rutinemessige tiltak som desinfeksjon på arbeidsplasser som følge av covid-19.

2. Hvor vasker vi?

I tillegg til det daglige renholdet er det nå viktig å ha ekstra fokus på renhold av alle kontaktpunkter. Det vil si alt som er i «nåhøyde». Vask av gulvlister og taklister prioriteres ikke nå. For eksempel der barn oppholder seg, er det viktig å ha fokus på renhold av alt som er i «nåhøyde» til barna. Barn elsker å stå og kikke ut av vinduer med nesa klemt helt opp i glasset. Da er det viktig å vaske utsatte vindusglass ofte.

Kontaktpunkter kan være dørhåndtak + selve dørbladet rundt håndtaket (viktig å huske utvendige dørhåndtak på inngangsdører), lysbrytere og gelender, armlener, såpe- og papirdispensere, toaletter, og selvfølgelig må håndtaket til toalettbørsten også vaskes. Hva med tjenestebiler som brukes av flere, nøkler som går fra en kollega til en annen og verktøy som brukes av flere? Det er veldig mye å huske på og alt er like viktig.

Fordi virus kan finnes på overflater er håndvask det viktigste tiltaket nr 1.

3. Hvorfor vasker vi?

Godt renhold er alltid viktig, men spesielt viktig når det er epidemier, som koronautbrudd slik som nå. Godt og riktig renhold hindrer smittespredning. Når ansatte, kunder eller besøkende ser at renholdet er tatt på alvor, så føles dette veldig trygt og besøkende kommer igjen. Folk vil unngå steder hvor det slumses med smittevern. Det finnes mange observatører som sitter på kafeer og restauranter som følger med på hvordan stedet tar smittevern på alvor.

Det er bedre å overdrive litt og dermed hindre smittespredning, enn å ta lett på det. Ved å ha gode renholdsrutiner på dette vil det ikke føles som at det tar mye tid.

Dagens tips: Det sier seg selv at når alt av kontaktpunkter skal vaskes, kanskje opptil flere ganger daglig, så brukes det nødvendigvis veldig mye kluter. Det er bra å bytte ofte, men ved å brette kluten riktig, så kan man faktisk ha opptil 16 rene sider på én klut. Prøv gjerne selv!

Lykke til med smitteverntiltak!

Smittevernråd ved fritidsreiser - oppdatert 15.06 kl. 12:25

Vi har alle et ansvar for å følge smittevernrådene. Å reise på en måte så du unngår å spre smitte betyr at du:

 • Ikke reiser når du er syk, heller ikke til hytta
 • Har god hånd- og hostehygiene
 • Holder minst en meters avstand til andre enn dine nærmeste

Planlegg reisene med tanke på at du ikke bidrar til risiko for smittespredning mellom steder. Reiser til hytte hvor man stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør dermed ingen fare for smittespredning. Les de nasjonale rådene om fritidsreiser

Mange innbyggere gir uttrykk for uro for at det kan komme flere besøkende til Risør kommune fra områder i Norge eller andre land hvor det er bekreftet smitte. For at kommunen skal kunne følge opp bekymringer om i hvilken grad smittervernreglene overholdes, må konkrete opplysninger sendes til ordfører, per.kristian.lunden@risor.kommune.no

Endringslogg: 15.06 kl. 12:25 Fjernet begrensning til innenlands 09.06 kl. 08:45 Grafisk illustrasjon over restriksjoner fra Nrk og begrensning til nødvendige reiser utenfor egen region fjernet. 22.04 kl. 11:06 Lagt til nasjonale råd for innenlands reiser. 21.04 kl 08:21 Hytteforbudet er opphevet. 31.03 kl 11:00 Lagt til siste avsnitt om å melde fra til ordfører ved bekymring 30.03 kl 20:47 mer utfyllende informasjon om tolkning av ny forskrift 24.03 kl 08:17 Lagt til NrKs illustrasjon. 20.03 kl 14:30 Gjeldende forskrift erstatter tidligere tekst under overskriften «Reisevirksomhet skal begrenses og hjemme-karantene skal overholdes hjemme, i hjemkommunen», med sms og presisering fra ordføreren.

Bruk av fritidsbåt - oppdatert 11.05 kl 12:23

Risør kommune har fått flere forespørsler om bruk av fritidsbåt. Ordføreren gir i samråd med kommunelegen følgende råd:

Grunnleggende er det viktig at folk holder seg mest mulig hjemme og i ro og reiser minst mulig for å hindre spredning av korona-smitte. Grad av nødvendighet må vurderes med enhver forflytning og kontakt med andre mennesker, inkludert båtturer.

Men vi mener de i Risør som ønsker det, må kunne bruke båten sin nå. Vel og merke med stor fornuft. Det vil si at alle smittevernregler og avstand mellom folk og antall mennesker sammen må følges strengt. I tillegg bør det legges vekt på ekstra trygghet for båtturer. Det vil si at man bør holde seg innaskjærs og i farvann man er kjent, legge stor vekt på sikkerhet, holde moderat fart og være oppmerksom på endring i vær- og vindforhold. De som er syke eller i karantene skal selvsagt ikke bruke båten, men rette seg etter de regler som gjelder.

Redningsselskapet (RS) er klare for sommeren

Se omtale om restriksjonene og aktuelt stoff for fritidsbåteiere på Båtsans.no.

Endringslogg: 11.05 kl 12:23 Gjelder nå ikke bare innbyggere i Risør kommune. Lagt til lenke til RS og nettbladet Båtsans. Først publisert 27.03.

Turer i nærmiljøet og turvettregler - oppdatert 04.05 kl 11:49

Turistforeningen har gode kart og turforslag på UT.no og det samme har Friluftsrådet Sør på Friluftskartet.no. Du finner lenker til turkart, atferdsregler i skjærgården med mer på kommunens hjemmeside.

15. april startet bålforbudet, som varer til 15. september. Det er for tiden meldt stor brannfare. Vi oppfordrer alle til å være ekstra påpasselige ved bruk av åpen ild og ferdsel i naturen for å ikke utløse behov for utrykning og brannslukking.

Husk smittevern på tur og ved fysisk aktivitet: Å hoste og nyse riktig, ha med håndsprit hvis du skal spise på turen, ikke gå flere enn 5 sammen, og hold 1 meters avstand.

Du kan også se Turistforeningens turvettregler for koronatider. Hva med å utforske nye områder, utenfor de mest populære turområdene?  

Dersom du vil lokke barna ut på tur, bør turen være lagt opp på barnas premisser, og med noe godt å spise i sekken. Se Turistforeningens 10 tips for en vellykket tur med barn.

Klikk for stort bilde  Endringslogg: 04.05 kl 11:49 Endret avstand fra 2 til 1 meter. 17.04 kl. 11:28 lagt til avsnitt om bålforbud

Kommunale eiendomsgebyr og eiendomsskatt - publisert 03.04 kl. 15:17

I forbindelse med forbudet om bruk av hytte- og fritidsboliger er det flere som lurer på om dette gir grunnlag for fritak eller reduksjon av kommunale eiendomsgebyr for vann og avløp og eiendomsskatt. Statlige føringer til kommunene er at det ikke er grunnlag for endringer i kommunale eiendomsgebyr i denne situasjonen.  

Her finner du mer informasjon om kommunale eiendomsgebyr og eiendomsskatt i forbindelse med koronasituasjonen

Politiske møter gjennomføres digitalt - oppdatert 21.04 kl. 11:30

Det har blitt bestemt at alle de politiske møtene blir holdt digitalt for å begrense smitte av koronavirus.

Her kan du se direktesending og opptak av Bystyremøter.

Her kan du se opptak av råd og utvalgsmøter.

Hvor i kommunen kan jeg henvende meg? - oppdatert 24.04 kl. 15:24

Risør kommune følger Helsedirektoratets vedtak om møteforbud og stenging av virksomhet og har siden 13. mars holdt tjenestestedene/publikumsmottakene nedenfor stengt for besøkende. Du er velkommen til å ta kontakt via telefon eller e-post:

 • Kommunehuset – kontakt publikumstjenesten på telefon 37 14 96 00 hverdager kl. 09:00-15:00 eller e-post post@risor.kommune.no
 • NAV Risør – Vakttelefon 406 32 529 hverdager kl. 12.00-14.30, NAV kontaktsenter: 55 55 33 33
  digital dialog via www.nav.no/dittnav
 • Flyktningkontoret – Telefon 992 75 398
 • Bok-take-away tilbud – se bibliotekets hjemmeside: www.risorbibliotek.no
 • Lokal koronatelefon for helserelaterte spørsmål, telefon 489 97 661, hverdager kl. 08:00-15:00 

Tiltakene gjelder inntil videre.  

Vi ber alle om å være oppmerksomme på at nasjonale myndigheter oppdaterer informasjon og retningslinjer kontinuerlig. Vi risikerer derfor at ulike personer vil forholde seg til ulike retningslinjer og har fått motstridende råd. Vi anmoder alle om å vise hverandre forståelse og raushet, søke oppdatert informasjon, og bidra til at den krevende situasjonen vi nå er inne i blir minst mulig belastende for alle parter.

Hvis du har behov for å kontakte Risør kommune utenom åpningstidene med spørsmål eller opplysninger som ikke krever umiddelbar respons, bes du benytte post@risor.kommune.no. E-post til denne adressen vil bli sjekket regelmessig også utenom ordinær arbeidstid.

Endringslogg: 14.05. kl. 13:50 Tatt bort punkter om Risørhuset og Frivilligsentralen, da de har åpnet for publikum. 24.04 kl. 15:24 Slått sammen informasjon om stengte publikumsmottak og kontaktinformasjon. 06.04 kl 18:12 Lagt til frivilligsentralens kontaktinformasjon; kl 08:42 Lagt til informasjon om påsken

Hvordan få hjelp til å få nødvendige varer hjem? - oppdatert 16.03 kl. 15:20

Er du i hjemme-karantene eller føler du deg syk? Da skal du ikke gå i butikken. Flere butikker tilbyr hjemkjøring av varer etter bestilling over telefon.

iRisør har laget en oversikt over hvem som leverer varer på døra

Begravelse, dåp, konfirmasjon og vielse - publisert 19.03 kl. 16:15

 

Begravelser i Risør, Frydendal og Søndeled kirker går som planlagt, men kun med nærmeste familie tilstede. For dåp og vielser, ta kontakt med kirkekontoret for nærmere informasjon og avtale. Alle konfirmasjoner er utsatt til høsten. Ny dato for konfirmasjon blir publisert når det er klart. Alle andre arrangementer i regi av menighetene er kansellert inntil videre.

Kontakt: Risør kirkekontor, telefon 37 15 03 21, e-post: postmottak@risor.kirken.no

Du finner mer informasjon på Risør kirkelige fellesråds hjemmeside og https://www.facebook.com/risor.menighet/

Gravferd, navnefest, konfirmasjon og vielser ved Human-Etisk Forbund

Begravelser  går som planlagt, men det tas hensyn til FHIs retningslinjer og kommunale retningslinjer. For vielser, ta kontakt med regionskontoret for nærmere informasjon og avtale. For navnefest og konfirmasjon er alle seremonier i april, mai og juni avlyst.

Informasjon om gjennomføring av seremonier og kurs finnes på Human-Etisk forbunds egen informasjonsside.

Kontakt: Human-Etisk forbund avdeling Sør, telefon 96 00 47 49, e-post Agder@human.no

Borgerlige vielser  

Risør kommune tilbyr vielse til alle personer som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge.

For nærmere informasjon og avtale, kontakt Risør kommune på telefon 37 14 96 00, e-post post@risor.kommune.no.
 

 

 

Tiltak i helse og omsorg

Tilgang til testing ved Luftveisklinikk i Risør - oppdatert 26.06 kl. 15:50

Vi ønsker å beholde best mulig beredskap i Risør i sommer. Vi ber derfor de som ikke trenger øyeblikkelig hjelp bruke sin fastlege der det er gjennomførbart. Ved behov for øyeblikkelig hjelp kontakt legevakt på 116 117 eller åpent legekontor i Risør etter annonsert plan.

For corona testing på luftveisklinikken mandag og torsdag 13-15 (kun test, ikke vurdering ved lege) 

Pasienter med fastlege i Risør :

 • kontakter fortsatt denne (eller vikar for denne) og blir henvist derfra.
 • Fastlegen (eller vikar for denne) følger opp prøvesvar og gir pasient beskjed.

Pasienter uten fastlege i Risør (der test ved fastlege i annen kommune ikke lar seg gjennomføre)

•  kontakter sekretær på luftveisklinikken på tlf: 480 29 544 i telefonens åpningstid (10-12 mandag og torsdag)

MERK: Alle som testes skal holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG de er blitt symptomfri. 

Publisert 04.05:

Luftveisklinikk for testing i Risør

Risør kommune åpnet i samarbeid med Gjerstad kommune luftveisklinikk i Kragsgata 48B tirsdag 28. april. Klinikken er lokalisert i samme bygg som legekontor og helsestasjon, men med egen inngang fra den siden av bygningen som vender mot Rema 1000. Klinikken er for pasienter med potensiell smitte. Vi har planlagt for å kunne trappe kapasiteten opp eller ned etter behov, og vil derfor ikke ha faste åpningstider.

Pasienter skal forholde seg til sin fastlege og henvises til luftveisklinikken av fastlegen. Ingen pasienter skal henvende seg «på døra». Pasienter med avtale skal vente utenfor, helst i egen bil, på parkeringsplassen mellom klinikken og Rema 1000 til de blir hentet av helsesekretær.

Regional Koronaavdeling etablert i Arendal

Målgruppen for Covid 19-samarbeidet i Østre Agder kommunene på Myratunet/Sør Amfi i Arendal er:

 • Pasienter som under normale omstendigheter ville få tilbud om plass på KØH (kommunalt øyeblikkelig hjelp-tilbud)
 • Pasienter som skal ha aktiv behandling, det vil si behandling med mål om å kurere pasienten
 • Utskrivningsklare pasienter fra Sørlandet Sykehus (SSHF) under pågående behandling/tett oppfølging som ikke kan reise hjem til egen bolig

Mål for samarbeidet:

 • Sikre forsvarlige helsetjenester til innbyggerne i en situasjon hvor mange blir syke samtidig med Covid 19
 • Sikre nok medisinsk utstyr til å kunne håndtere pasienter i kommunen som ikke behøver behandling i spesialisthelsetjenesten
 • Sikre nok bemanning (inkludert legetjeneste) til å kunne ivareta denne pasientgruppen på en forsvarlig måte
 • Sikre god nok kommunikasjon og tett samarbeid med SSHF. Denne er etablert allerede
 • Sikre nok og riktig bruk av smittevernutstyr
 • Samle kompetanse på pleie/behandling av denne pasientgruppen på ett sted

Endringslogg: 26.06 kl 15:50 Lagt til informasjon om testing ved luftveisklinikken

Tilbud ved helsestasjonen - oppdatert 17.06 kl 09:05

Helsestasjonens åpningstider i sommer

I perioden 29.06.-07.08 (uke 27-32) er helsestasjonen åpen mandag, onsdag og torsdag kl. 08:30-14:30. 
Gjelder Helsestasjon 0-5 år, jordmortjenesten og Helsestasjon for ungdom. 

Helsestasjonen 0-5 år

Helsestasjonen gjør oppmerksom på at dersom barnet eller den voksne som følger er i karantene, har luftveissymptomer (som hoste, snørr, sår hals) eller andre symptomer på sykdom, kan dere ikke komme til avtalt time. Ta kontakt på tlf. 371 49 765 eller 945 08 419

Helsestasjonen er tilbake til tilnærmet normal drift, med enkelte unntak som følge av smitteverntiltak:

 • Vi ønsker kortest mulig opphold i gangen og på venterommet. Vi ber brukere komme til oppsatt tid.
 • Alle brukere bes utføre grundig hånddesinfeksjon eller håndvask ved ankomst og når dere forlater helsestasjonen.
 • Barn bør fortrinnsvis følges av én forelder/foresatt såfremt det ikke er særlige behov som gjør at to må følge barnet. Ved legekonsultasjon får kun én forelder/foresatt være til stede.
 • Søsken får ikke bli med på helsestasjonen. Unntak er hvis foreldre ikke kan komme uten å ta med søsken, og de må være symptomfrie. Vi har ingen leker fremme for søsken. 

Jordmortjenesten

Svangerskapskonsultasjoner fortsetter som vanlig, forutsatt at du ikke har symptomer som nevnt i punkt over. Ta kontakt med jordmor på tlf. 371 49 762 hvis du har spørsmål.  

Skolehelsetjenesten

Tilbudet i skolehelsetjenesten er tilbake i normal drift.

Helsestasjon for ungdom (HFU)

HFU er åpen onsdager kl. 14-16. I sommerferien (uke 27-32) har HFU samme åpningstid som helsestasjonen.

 

Endringslogg: 17.06 kl 09:05 åpningstider uke 27-32 15.06 kl 13:40 diverse justeringer av unntak og færre begrensninger enn tidligere 21.04 kl. 08:43 økt aktivitet fra og med 20.04

Støttekontakttjenesten åpnet mandag 11.mai - publisert 19.05 kl. 13:20

Risør kommune innførte fra 14. mars stans i gjennomføring av støttekontaktoppdrag som følge av de strenge restriksjonene i forbindelse med korona-pandemien. Det er nå nødvendig med en revidering av praksisen slik at oppdrag som lar seg gjennomføre kan starte opp igjen.

Det kan fra mandag 11. mai åpnes opp for at man kan være sammen igjen, men med følgende kriterier:

 • Både tjenestemottaker(bruker) og tjenesteyter/støttekontakt må være symptomfrie for at oppdraget kan utføres.
 • Dere må vise hensyn ved å holde holde avstand; som hovedregel ikke kjøre i bil sammen med tjenestemottaker. Følg anbefalinger om å holde avstand til hverandre: Minimum 1 meters avstand både inne og ute.
 • I første omgang bør dere legge til rette for uteaktivitet. Hvis dette ikke lar seg gjøre, må dere være forsiktige, og igjen holde avstand, jf. generelle regler. Dere må avtale dette nærmere med bruker eventuelt foresatte.
 • Ingen grupper over 5, med mindre det er en husstand.
 • Hvis det vurderes som uhensiktsmessig å gjennomføre ordinære støttekontaktoppdrag, kan det å bruke digitale løsninger (som for eksempel facetime) være et alternativ. Dette kan du avtale med den du er støttekontakt for.
 • Brukere på institusjon og omsorgsboliger/bofelleskap: Så lenge det er innført besøksforbud/restriksjoner ved heldøgnsbemannede omsorgsboliger kan ikke støttekontaktoppdrag for beboere der gjennomføres.
 • Når det gjelder brukere ved andre kommunale omsorgsboliger og bofelleskap oppfordrer vi på det sterkeste å begrense og vurdere behov for besøk. For dere som er støttekontakter for brukere som bor kommunale omsorgsboliger eller bofelleskap, ber vi om at dere vurderer egen helse og tar de nødvendige forhåndsregler dersom støttekontaktoppdraget skal gjennomføres. I hovedsak bør tjenesten begrenses, og det må vurderes nøye behov for å være sammen. Henstillingen kommer på bakgrunn av at disse brukerne er å anse som spesielt sårbare for smitte av koronaviruset.
 • Hvis en av dere er i risikogruppe, eller om man ikke klarer å overholde kriteriene må det gjøres en individuell vurdering av om tjenesten fortsatt skal være på vent. 
   

Er det tvil om dere skal være sammen, ta kontakt Hilde Austenå Nilsen, for en individuell vurdering.

Det kan skje endringer, viser forøvrig til generelle nasjonale retningslinjer, ber dere holde dere oppdatert på disse.

Oppdatert informasjon om tiltak finner du på www.helsenorge.no (https://helsenorge.no/koronavirus/arrangement-og-aktiviteter)

 

 

 

Strenge besøksrestriksjoner på kommunale helseinstitusjoner - oppdatert 23.06 kl. 15:45

Risør kommune ved kommunelegen innførte i mars strenge besøksrestriksjoner på kommunale helseinstitusjoner (Frydenborgsenteret, Orreveien og Sandnes Ressurssenter). Tiltaket skal redusere smittefare. Beboerne er i risikogruppen for smitte og besøkende må ta hensyn til dette. Personer som ønsker kontakt med beboere må ta kontakt med den enkelte institusjon pr telefon. 

Fra og med 8. mai kan nærmeste pårørende treffe beboere på Frydenborgsenteret utendørs etter avtale. Se nærmere informasjon om dette nedenfor. Også ved Orreveien og Sandnes Ressurssenter er det åpnet for besøk, men besøk må avtales på forhånd.

For mer informasjon, se brev fra Helsedirektoratet vedrørende adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner (PDF, 481 kB). Det vises for øvrig til forløpende oppdaterte råd og tiltak på nettsidene til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Du kan også ringe 

 • nasjonal informasjonstelefon 815 55 015
 • lokal koronatelefon for helserelaterte spørsmål på telefon 489 97 661 hverdager kl. 08-15
 • kommunens publikumstjeneste for øvrige spørsmål på telefon 37 14 96 00 hverdager 09-15

Muligheter for å besøke beboere på sykehjemmet (Frydenborgsenteret)

Frydenborgsenteret er åpent for besøkende, men besøksreglene må følges. Du må alltid kontakte sykehjemmet i god tid for å høre om det er mulig å komme på besøk. Vi fører besøksprotokoll over alle som kommer på besøk på grunn av eventuell smittesporing.

Ring fagsykepleier mellom kl. 12-13 for å avtale tidspunkt og oppmøtested. Besøk lørdag og søndag må avtales senest fredag.

 • Vi anbefaler at besøkene foregår utendørs så langt det lar seg gjøre. Kun nærmeste pårørende kan komme på besøk inne.
 • Alle må overholde minst 1 meters avstand, og håndhygiene utføres før og etter besøk.
 • I utgangspunktet er det 2-3 besøk pr. uke, men det gjøres individuelle vurderinger.
 • Besøkende blir vist direkte til og fra rommet, og skal ikke oppholde seg i fellesarealer.
 • Pasienter kan ta imot gaver, blomster og lignende, men det er viktig at besøkende sørger for å alltid ha rene hender når man håndterer dette.
 • Dersom besøkende har med mat må alle vaske/sprite hendene før man spiser. Besøkende kan ikke benytte kjøkken på Frydenborgsenteret.
 • Ved økt arbeidspress på personal kan det komme perioder hvor besøk dessverre ikke kan gjennomføres.
 • Dersom besøkende får symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking i etterkant av besøk, skal de opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smitteoppsporingen.

Du kan ikke komme på besøk hvis du:

 • Har luftveissymptomer, har vært i kontakt med mistenkt eller bekreftet smittet, eller selv er i karantene.

Ordningen blir evaluert fortløpende, og vi takker for forståelsen dere har vist så langt!

Tidspunkt for møter med beboere på korttidsavdelingen

Det er mulighet for å avtale besøk i tidsrommet kl. 12:30 – 13:30 og 17:00 – 19:00 med følgende tidspunkt:

 • 12:30 til 13:00.
 • 13:15 til 13.30.
 • 17:00 til 17:30.
 • 17:45 til 18:15.
 • 18:30 til 19:00.

Ordningen blir evaluert fortløpende, og vi takker for forståelsen pårørende har vist så langt!

Endringslogg: 23.06 kl. 15:45 Besøksregler ved Frydenborgsenteret oppdatert. 08.06 kl 15:45 Avstand redusert fra minst 2 til minst 1 meter. Tidspunkt for møter med beboere på langtidsavdeling fjernes.18.05 kl. 13:05 Lagt til at det også er åpnet for besøk ved Sandnes og Orreveien RS etter avtale. 08.05 kl. 12:52 Lagt til muligheter for besøk etter avtale utendørs på Frydenborgsenteret. 20.03 kl 06:36 -  lagt til "til kritisk syke pasienter", lokal koronatelefon og publikumstjeneste

Risør fysikalske institutt og manuell terapi åpent fra 21. april - oppdatert 22.04 kl. 20:10

Tirsdag 21.04 åpnet Risør Fysikalske institutt & Manuellterapi dørene for fysioterapi, med 1-1 behandlinger.

På bakgrunn av nye rutiner og smitteverntiltak, vil denne åpningen skje gradvis. For timebestillinger, ta kontakt på telefon, 37 15 09 55.

Treningssenteret vil inntil videre fortsatt være stengt.

For mer informasjon, se Risør Fysikalske Institutt & Manuellterapi.  

 

Endringslogg: 22.04 kl 20:10 Informasjon om stenging publisert 16.03 erstattet med informasjon om gjenåpning

Råd og informasjon til personer som bruker rusmidler – publisert 02.04 kl. 10:05

Hvis du har spørsmål kan du ringe

 • lokal koronatelefon for helserelaterte spørsmål på telefon 489 97 661 hverdager kl. 08-15
 • kommunens publikumstjeneste for øvrige spørsmål på telefon 37 14 96 00 hverdager 09-15
 • vakttelefon NAV Risør: 406 32 529 hverdager kl. 12.00-14.30

Har du behov for helsehjelp, ring fastlegen din. Hvis du ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116 117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Klikk for stort bilde Hdir  

  

Smittevernsrutiner - e-læring for helsepersonell - publisert 26.03 kl 12:20

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en enkel veileder i bruk av personlig beskyttelsesutstyr i primærhelsetjenesten - Ved kontakt med personer med bekreftet eller mistenkt smittet med covid-19 (koronavirus)

Innhold i Veileder i bruk av personlig beskyttelsesutstyr i primærhelsetjenesten

 • Hvordan smitter luftveisinfeksjoner
 • Hvordan smitter covid-19 (koronavirus)
 • Hvilke typer personlig beskyttelsesutstyr skal benyttes
 • Hvordan ta på og av personlig beskyttelsesutstyr på korrekt måte
  • Munnbind
  • Øyebeskyttelse
  • Frakk med lang erme
  • Hansker
 • Husk håndhygiene!

Lær med ved å ta E-læringskurs om isolering

Klikk for stort bildeillustrasjon fra FHI - Håndhygiene først! 

Er du helsepersonell? Registrer deg her! - publisert 18.03 kl. 10:15

Vi kartlegger personell med helsefaglig bakgrunn som kan være aktuelle ressurser i forbindelse med korona-situasjonen. Kartleggingen gjelder personer som ikke er ansatt i Risør kommune fra før.

Har du aktuell kompetanse og ønsker å bidra? 

Registrer deg her

Tusen takk for at du bidrar!

Trenger du noen å snakke med om rus og psykisk helse? - publisert 25.03 kl 08:55

Om du sliter med vonde tanker eller har det vanskelig, er det viktig at du snakker med noen du stoler på. Det finnes flere muligheter både for voksne og barn.

Her er en oversikt over lokale tilbud, telefon- og chattetjenester som holder åpent for deg som trenger noen å snakke med om rus og psykisk helse.

 

Endringslogg: 25.03 kl 08:55 Lagt inn lenke til artikkelen som ble publisert 18.03 og delt på kommunens Facebookside. 

 

 

Tiltak for næringsdrivende og arbeidstakere

Det er nå omfattende nasjonale og internasjonale tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Her finner du informasjon om tiltak på nasjonalt, regionalt og lokalt plan for å forsøke å redusere de negative konsekvensene for enkeltpersoner, arbeidsliv og næringsliv.
Ved behov, kontakt næringssjef Bård Vestøl Birkedal på mobil 481 03 455 eller e-post baard.vestol.birkedal@risor.kommune.no
Kommunal tilskuddsordning til næringslivet - publisert 15.06 kl. 14:05

Risør kommune retter i perioden med korona-smitte ekstra innsats og oppmerksomhet mot lokalt næringsliv og setter av et fond på 5 millioner kroner til lokalt næringsliv for å opprettholde og styrke lokale bedrifter på områder som de nasjonale og regionale tiltaks- og kompensasjonspakkene ikke dekker.

Se mer informasjon om ordningen her: Kommunal tilskuddsordning til næringslivet

Tilskudd til dekning av eiendomsskatt på næringsbygg for 2. termin 2020 - publisert 15.06 kl 14:07

I henhold til vedtak fattet i bystyret 28. mai 2020 kan eiere av næringsbygg søke tilskudd til å dekke kostnadene ved eiendomsskatt på næringsbygg tilsvarende 2. termin 2020.  Tiltaket er ment som et kompenserende tiltak i forbindelse med Koronasituasjonen som har gjort det økonomisk krevende for næringsdrivende i Risør kommune. Ordningen er ikke behovsprøvd, men det forutsettes at eiendomsskatten er betalt inn.

Se mer informasjon om ordningen her: Tilskudd til dekning av eiendomsskatt på næringsbygg for 2. termin 2020

Smittevern og matservering i Risør kommune i forbindelse med Covid-19 - Oppdatert 11.05 kl 08:30

I Risør kommune vurderer vi at godt smittevern innebærer at:

1. Gjester skal holde minst en meters avstand til hverandre både innendørs og utendørs, med mindre de er del av samme husstand. Det samme gjelder for ansatte.

2. Skilt oppfordrer gjester til å vaske hendene ved ankomst, hvis det er mulig. Antibac er tilgjengelig ved inngangen.

3. Mat står ikke fremme slik at gjester kan ta på den.

4. Gjester kan ikke forsyne seg selv av kaffekanner, vannmugger, ketsjupflasker og annet tilbehør. Det samme gjelder salt- og pepperbøsser etc. Disse må eventuelt vaskes på utsiden mellom hver gjest.

5. Gjester skal ikke forsyne seg selv med bestikk.

6. Det legges til rette for kortbetaling eller andre berøringsfrie betalingsmetoder. Det bør vurderes å sette opp skilt hvor man ikke tar imot kontanter.

7. Bordplater vaskes/desinfiseres mellom hver gjestegruppe. Øvrige flater som mange berører hyppig desinifiseres/vaskes også hyppig. Øvrige flater er for eksempel bardisk, håndtak, rekkverk, kortterminal og menyer.

8. Hvis det er flere tilgjengelige toalett, skal man sørge for at gjestene spres mest mulig. Jevnlig vask og eventuelt desinfisering av flater som mange berører, antibac tilgjengelig for gjester, bruk av papirhåndduk.

9. Trengsel ved inngangspartiet, baren, toalettene osv unngås. Lag eventuelt et køsystem med tilstrekkelig avstand (1 meter) mellom gjester, for eksempel ved markeringstape på gulvet, vurder ulike bordsettinger eller andre tiltak for å unngå at mange kommer samtidig. La gjerne all bestilling og betaling skje ved bordene slik at man unngår at gjestene samler seg ved bar-/bestillingsdisk.

10. Bordplassering gjøres så personer som bor sammen kan sitte tett, mens andre personer må holde større avstand (1 meter). Dersom det er personer som sitter tett, bør serveringspersonell eller andre i virksomheten henstille til større avstand.

11. Ingen skal besøke spisesteder med luftveissymptomer eller dersom man er i karantene. Om nødvendig kan ansatte be gjester om å forlate lokalet.

12. Det er svært viktig at de ansatte overholder de generelle smittevernrådene rundt god håndhygiene og hostehygiene, og at de ikke er på jobb med symptomer på Covid-19.

Listen er ikke uttømmende og må om nødvendig tilpasses utvikling både lokalt og nasjonalt. For øvrig viser vi til informasjon på nettsidene til Helsedirektoratet, helsenorge og Folkehelseinstituttet.

Se renholdsleders råd for å redusere smittefaren

Endringslogg: 11.05 kl. 08:30 Fjernet punkt om maks antall 5 personer rundt ett bord. 04.05 kl 11:53 Endret avstand fra 2 til 1 meter.

Digitale Gründerkurs - publisert 06.04 kl 18:00

I forbindelse med Koronaviruset flytter Agder Fylkeskommune de planlagte gründerkursene i april til digitale plattformer. Se her for mer informasjon:

https://agderfk.no/vare-tjenester/naring-forskning-og-utvikling/starte-bedrift/grunderkurs/

Nasjonale tiltak for næringsdrivende – oppdatert 27.04 kl. 13:36

Det kommer nå fortløpende flere nasjonale tiltak, herunder kompensasjonsordninger for næringsdrivende, nye retningslinjer for permitteringer, kompensasjon for selvstendig næringsdrivende og frister knyttet til innbetaling av skatter og avgifter.

Regjeringens liste over tiltak 

Regjeringens viktigste tiltak er en kompensasjonsordning for bedrifter som har opplevd omsetningsfall i forbindelse med koronakrisen. Informasjon om ordningen og søknader finner du på kompensasjonsordningen.no

Stortinget har videre gitt bankene styrket garanti for lån de mener vil være lønnsomme på sikt. Ta kontakt med din lokale bank. De fleste banker tilbyr nå også avdragsfrihet på lån for privatkunder. Dette kan ha god effekt for totaløkonomien for enkeltmannsforetak.

Innovasjon Norge har fått tilført midler til sine virkemidler og har kommet med en rekke tiltak som skal lette tilgangen til deres virkemidler. Innovasjon Norge på Agder kjenner regionen og bedriftene våre godt og står klare til å bidra. Kontaktinformasjon til Innovasjon Norge på Agder

Endringslogg: 27.04 kl 13:36 Regjeringens komensasjonsordning oppdatert. 03.04 kl 15:09 Lagt til kompensasjonsordninger for næringsdrivende som kom fra Regjeringen 02.04  24.03 kl. 15:42 Lagt inn info om Innovasjon Norges tiltak. 19.03 kl. 08:44 -  Ny lenke til Regjeringes liste over tiltak. 18.03 kl 14:01 - Samlet informasjon publisert tidligere er delt opp under egne overskrifter, og det skilles mellom nasjonale, regionale og lokale tiltak

Pågang næringshage tilbyr gratis veileding - publisert 01.04 kl. 12:22

Pågang Næringshage i Risør Næringsgård er vår regions viktigste og fremste fagmiljø på bedriftsrådgivning. Gjennom støtte fra SIVAs næringshageprogram kan de tilby god hjelp til bedrifter i oppstarts- eller utviklingsfaser. Tilbudet inkluderer blant annet 30 – 40 timer med direkte veiledning og oppfølging. Bedrifter som er berørte av covid-19 pandemien har nå ut 2020 anledning til å bli målbedrifter i Næringshageprogrammet, uten å betale 25 % egenandel. 

Spørsmål om tiltaket kan rettes til Pågang Næringshage v/ daglig leder Camilla Grantham, e-post camilla@pagang.no mobil 970 71 297  

Utnytte ledig kapasitet til å realisere utviklingsprosjekt? - publisert 25.03 kl 15:23

For enkelte bedrifter kan det være aktuelt å utnytte ledig kapasitet som har oppstått på grunn av Korona-restriksjonene så bedriften står bedre rustet når krisen er over. Risør kommune kan være en støttespiller for bedriftene i arbeidet med å realisere utviklingsprosjekt, og kan bistå med å koble på rett kompetanse og mulige finansieringsordninger.  

Kontakt næringssjef Bård Vestøl Birkedal
mobil 481 03 455
e-post baard.vestol.birkedal@risor.kommune.no

Regionale tiltak: Muligheter for tilskudd til opplæring, lån og avdragsfrihet - oppdatert 18.03 kl. 13:42

Tilskudd til opplæring

Ved større omstillinger kan virksomheter få tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser. Fylkeskommunen har flere virkemidler, blant annet tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO) som har blitt styrket som en del av krisepakke. 

For spørsmål rundt denne ordningen kan du ta direkte kontakt med Torleiv Olavson Momrak i Agder fylkeskommunen som administrerer ordningen og kjenner vår region godt. (Torleiv.olavsson.momrak@agderfk.no / 992 55 597)

Lån og avdragsfrihet på eksisterende lån

Innovasjon Norge har også fått tilført midler til nye lån, og tilbyr avdragsfrihet på eksisterende lån. Innovasjon Norge og Agder fylkeskommune samordner nå sine virkemidler. Følg med på https://agderfk.no/ hvor det blir lagt ut informasjon forløpende.

Innspill eller spørsmål?

Dersom du har innspill til konkrete tiltak i regi av Innovasjon Norge eller fylkeskommunen du mener bør styrkes, ber jeg om at du tar kontakt med meg, så formidles dette videre.

Næringssjef Bård Vestøl Birkedal
Mobil 481 03 455
E-post baard.vestol.birkedal@risor.kommune.no

Endringslogg: 18.03 kl. 13:42: publisert som separat tekst hentet fra en samlet informasjon til næringsdrivende som var sendt ut/publisert tidligere

Praktisk håndtering av tiltak ved NAV - oppdatert 18.03 kl. 18:10

Det vil være NAV som kommer til å håndtere det meste av virkemidler. Utbetalinger vil kunne skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen.

NAV har noe beredskap på kontoret i Risør, men er nå ellers stengt for publikum. 

NAV har en egen informasjonsside angående korona-situasjonen.

Kontaktinformasjon for brukere av NAVs tjenester

 • vakttelefon NAV Risør: 406 32 529 hverdager kl. 12.00-14.30
 • digital dialog via www.nav.no/dittnav
 • din digitale aktivitetsplan

Endringslogg: 18.03 kl. 18:10: lagt til NAV Risørs vakttelefonnummer / 18.03 kl. 13:30: publisert som separat tekst hentet fra en samlet informasjon til næringsdrivende som var sendt ut/publisert tidligere

 

Tiltak innen kultur

Alle hus og aktiviteter innen kultur og idrett er nå åpne. På Risørhuset vises det kino med foreløpig begrensning på 50 ledige seter. Biblioteket er åpent med sommer-åpningstider. Haller og idretts-anlegg er åpne og mulige å bruke. En-meters regelen gjelder: hold avstand og ta hensyn!
Kulturkontoret kartlegger konsekvenser og muligheter – publisert 07.04 kl. 14:35

Kulturkontoret er i dialog med alle felt for å kartlegge omfanget av konsekvenser for helårsarrangører, festivaler, institusjoner, kunstnere, kulturarbeidere, det frivillige kulturlivet og idretten. Samtidig har det vært spennende å følge - og være med på - digitale kulturtilbud og kreative løsninger. Her er flere nye prosjekt under planlegging.

For egen del har vi lansert "take-away bibliotek" og et midlertidig frivillig-kontor i Risørhuset. Sammen med Villvin ser vi på muligheter for digitalt galleri og butikk. Det kan være relevant for flere - fra Lillesand ser vi suksesshistorier på slike løsninger.

Kultursjef og biblioteksjef ser på muligheten for å opprette en bredere digitalscene fra biblioteket/kulturhuset.

Vi har fra før gratis leie på alle idrettsbygg og anlegg og dessuten i en rekke kommunale bygg for diverse kulturaktører som ungdomsteatret, korpsene etc. Noen av dem som driver inntektsbringende næring har også fått midlertidig gratis leie.

Nøl ikke med å ta kontakt med kultursjefen for råd og veiledning. Vi vurderer tiltak og løsninger fortløpende og håper og ber om at vi kommer oss tilbake til livet slik det en gang var. En ting er sikkert og det er at viktigheten av kunst og kultur nå er synligere enn noen gang.

Kultursjefen vil takke for at dere som idretts- og kultur-aktører gir innbyggerne (og tilreisende) meningsfulle liv gjennom opplevelser knyttet til det dere driver med - også når hverdagen er så krevende som den er nå.

Vi har begynt så smått på arbeidet med å planlegge byjubileum 2023 og kanskje kan all kommunikasjon vi legger opp til nå mellom alle kulturaktørene og kulturkontoret danne et godt grunnlag for en bredt anlagt folkefest om tre år.

Torolf E. Kroglund                                                                 Risør 06.04.2020

Kultursjef

Gjennomføring av festivaler – oppdatert 12.06 kl. 11:50

Trebåtfestivalen er avlyst.

Risør kammermusikkfest arrangerer en alternativ og nedskalert festival i år, med kirken som arrangementssted og med begrenset antall publikummere. Se nettsiden deres for mer informasjon.

Villvin Kunsthåndverkmarked blir avholdt nesten som vanlig, men med færre utstillere (kun norske).

Utsatte frister innen kulturfeltet – publisert 07.04 kl. 14:36

Fristen for å søke om kulturmidler myntet på frivillige lag og foreninger er utsatt til 1. juli - for å sikre at dere får tid og rom til å avholde årsmøter, lage budsjett og regnskap etc.

Alle lag og foreninger som ønsker midler fra kommunen må søke denne ordningen (festivaler og større arrangement har en annen ordning; med søknadsfrist 1. oktober).
Ordningen og den totale rammen vil være uendret.

Risør kommune har pr dags dato ingen fungerende underskuddsordning. Kulturkontoret vil gå i dialog med kulturutvalget om hvorvidt vi bør ha det.

Statlige og regionale støtteordninger – publisert 07.04 kl. 14:36

Vi følger særlig med på utviklingen av statlig kompensasjonsordning for arrangører og øvrige relevante nasjonale tiltak. Informasjon formidles videre så fort de er klare - og kultursjefen bidrar med råd og veiledning. Ta gjerne kontakt i forbindelse med dette eller også for diskusjon rundt praktiske spørsmål om eventuell utsettelser eller kreative løsninger etc.

Dette er en foreløpig oversikt over støtteordninger. Denne blir mest sannsynlig supplert løpende. Statlige støtteordninger går gjennom henholdsvis Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet.

I tillegg finnes en del andre støtteordninger knyttet til koronasituasjonen for frivillige lag og foreninger. Her er en liste som Frivillighet Norge har laget:

Den nye Agder fylkeskommune har følgende søknadsfrister (her er det foreløpig ingen egne koronatiltak som gjelder kultur):

 

Til ansatte i Risør kommune

Tror du at du er i risikogruppen, eller bor sammen med noen i risikogruppen? publisert 27.04 kl. 14:30

Dersom du tror du er i risikogruppen må du ta kontakt med din lege og få en legeerklæring som du legger frem for din leder. Det samme må du gjøre hvis du bor sammen med noen i risikogruppen. Begge situasjoner krever en legeerklæring.

Sammen må du og leder da vurdere ulike muligheter for at du kan løse dine arbeidsoppgaver på en annen måte enn til vanlig. Det kan f.eks. være hjemmekontor.

Dersom dere ikke finner noen løsning på dette så kan det være aktuelt å finne andre arbeidsoppgaver for deg i den perioden det tar før du igjen kan løse dine faste arbeidsoppgaver.

Hvis din leder ikke kan finne slike oppgaver hos seg kan det være aktuelt å vurdere oppgaver andre steder i kommunen. Dette vil selvfølgelig være oppgaver du er kvalifisert til å løse, og det vil bli gitt nødvendig opplæring. Det forutsettes et tett samarbeid med tillitsvalgte i denne situasjonen.

Dersom dere ikke finner en løsning kan det være aktuelt at du avspaserer eller tar ut ferie. Dette må du og din leder bli enige om.

Det kan også være mulig at du igjen tar kontakt med din lege slik at han/hun kan vurdere om du skal ha en sykemelding, men da må alle andre muligheter vært vurdert av deg og din leder.

Tenk sikkerhet - også hjemme! - publisert 18.03 kl. 21:00

IKT Agder ber alle ansatte om å tenke på sikkerheten når du jobber hjemme. 

 • Hjemmekontorvirksomhet kan eksponere sensitive opplysninger i større grad enn når man jobber på arbeidsplassen. Du bør ha økt bevisstgjøring rundt informasjonen som behandles ved hjemmekontor for å redusere at risikoen for at informasjon eksponeres mer enn nødvendig.
   
 •  Ansatt PC som benyttes hjemme skal ikke lånes bort eller benyttes av andre.
   
 • Når en arbeider hjemmefra er det viktig å tenke på hvem som har tilgang til PC og sørge for at denne låses på lik linje som på jobb. Vi har også notert oss at en del personer har begynt å dele bilder av «eget hjemmekontor» i sosiale medier. Vi anbefaler at en er forsiktig med å dele slik informasjon i sosiale medier og spesielt hva som er opp på skjermen på disse bildene.

Utnyttelse av Koronaviruset i digitale angrep og svindel på nett

 • Mail og informasjon rundt Koronaviruset benyttes også i svindelforsøk på nett. Kriminelle og andre aktører utnytter koronasituasjonen for å svindle virksomheter gjennom e-poster eller SMS. Målrettede phishing-angrep med tematikk knyttet til koronavirusutbruddet kan gi økt sannsynlighet for treff i form av at flere åpner e-post og vedlegg med denne tematikken. Dette antas å øke i tiden fremover.
   
 • Vær oppmerksom på linker i e-post og nettsider som du ikke er helt trygg på er korrekte. Dette kan f. eks nettsider som vil innhente brukernavn og passord fra de som besøker siden, eller laste ned filer og gratisprogrammer. E-post og linker vil gjerne basere seg på frykt hos enkeltpersoner, eller være rettet mot økonomiske interesser, for eksempel «shipping information for your Company during the corona pandemic». E-post kan også være falske ved å utgi seg for å komme fra organisasjoner som WHO, og statlige helseorganisasjoner som FHI, som befolkningen vanligvis ikke forholder seg mye til, noe som gjør det enklere å etterligne dem. Når dette blir blandet med frykt/usikkerhet kan det være lavere terskel for å klikke på vedlegg, så det oppfordres til å være ekstra årvåken ovenfor dette.

 

Bruk av hjemmekontor - oppdatert 04.06 kl. 15:30

Det åpnes nå for en gradvis tilbakeføring til en normal arbeidssituasjon. 

Du kan fortsatt bruke hjemmekontor, men husk at det skal alltid avklares med leder. 

For å avlaste renholdsavdelingen kan du hjelpe til med å holde ditt eget kontor rent. Husk å holde en meters avstand til andre ansatte og vask hender! 

Ansatte som har tilgang på bærbar pc eller telefon fra arbeidsgiver, skal ta utstyret med seg hjem.

Nøkkelpersonell og ledere må være lett tilgjengelige, og må være forberedt på å komme på jobb på kort varsel. 

Slik bruker du Microsoft Teams - oppdatert 21.04 kl. 12:00

En generell brukerveiledning til brukere og ikke-brukere av Office365.

Brukerveiledning - Microsoft Teams (PDF, 959 kB)

Til deg som har Office365: 

Ditt første team
Kanaler i Teams
Samtaler i Teams
Tips og triks i Teams
Administrasjon og godt Teams-vett

 

Fravær i forbindelse med stengt skole og barnehage - oppdatert 25.03 kl. 20:40

Må du være hjemme fordi skole/barnehage stenger på grunn av koronaviruset gjelder følgende:

1) Dersom tilsyn med egne barn kan kombineres med at du jobber på hjemmekontor så gjør du det (jfr. eget punkt om hjemmekontor).

2) Dersom du ikke kan kombinere arbeidet med hjemmekontor, kan du benytte deg av retten til omsorgsdager (folketrygdloven § 9-6), såkalt «hjemme med sykt barn dager». Du kan bruke omsorgsdager ut kalenderåret barnet fyller 12 år. Du har rett på inntil 20 dager for hvert kalenderår. Har du omsorgen for mer enn to barn, er det 30 dager som gjelder. Enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke har et utvidet antall dager med omsorgspenger. Regjeringen har varslet at her kan det bli endringer med bla. utvidet antall omsorgsdager.

3) Hvis du kan få andre i familien eller noen i nærmeste omgangskrets (som ikke er i risikogruppen) til å passe barnet ditt, vil vi minne om den nye anmodningen fra regjeringen om å holde seg til 5 personer eller mindre. 

Omsorgspenger når barnehage og skole stenger - oppdatert 24.06.20 kl. 12:00

Du kan bruke omsorgspenger («hjemme med sykt barn-dager») når barnehagen eller skolen stenger på grunn av koronaviruset. Regjeringen har fra 19.03.20 doblet antallet for 2020 slik at hver av foreldrene nå har rett til 20 dager for inntil 2 barn og 30 dager for 3 barn og flere. Husk at du må ha legeerklæring. Regjeringen har også bestemt at dager med omsorgspenger kan overføres fra en omsorgsperson til en annen i perioder skole eller barnehage er stengt på grunn av covid-19-pandemien.

Se oppdatert informasjon fra NAV om omsorgspenger

Publisert 18.03 kl. 21:30. Endringslogg: 24.06. kl. 12:00 Lagt til at man må ha legeærklæring ved bruk av omsorgsdager. 21.03 kl 09:17: Regjeringen vedtok endringer i antall omsorgsdager 19.03, som 20.03 ikke var oppdatert på nav.no, men som nå er innarbeidet i teksten

 

Ansatte med arbeidsoppgaver som bortfaller og eventuell permittering - oppdatert 20.03 kl. 14:48

KS er klare på at kommunene i denne omgang bør unngå å permittere ansatte. Det er i drøftingsmøte med det tillitsvalgte den 20.03.20 avklart at permittering ikke blir aktuelt i Risør kommune på det nåværende tidspunkt. I stedet for permittering må det vurderes alternativ bruk av ansatte, og at disse kan overføres til andre områder i organisasjonen vår for utføring av oppgaver det er behov for som direkte eller indirekte følge av Koronasituasjonen. Dette må drøftes med tillitsvalgt i hvert enkelt tilfelle. Bruk av opparbeidet avspasering kan være et alternativ. Dette må avtales lokalt mellom den enkelte arbeidsgiver og arbeidstaker.

Først publisert 17.03. Endringslogg 20.03 kl. 14:48: Nytt avsnitt om ansatte med arbeidsoppgaver som bortfaller og eventuell permittering

Egenmelding og sykemelding ved karantene - oppdatert 04.06 kl. 15:40

Egenmeldingsperioden for ansatte i Risør kommune er nå på 8 dager. 

(Under koronatiden innførte Risør kommune en egenmeldingsperiode på 16 dager for å avlaste fastlegene og legevakt. Denne ordningen gjelder ikke lenger.)

Er du borte utover 8 dager, må du ha sykemelding.

NAV har laget en veiledning om sykemeldinger i forbindelse med koronaviruset.

Først publisert 18.03. Endringslogg 20.03 kl. 14:51: Antall dager utvidet fra 14 til 16. 04.06.20 Endret fra 16 dager til 8 dager. 

 

Tjenestereiser og møter - oppdatert 16.03 kl. 21:45

Tjenestereiser til utlandet skal avlyses for alle ansatte. Tjenestereiser i Norge og tjenestebesøk fra utlandet skal kun gjennomføres dersom det er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig tjenesteproduksjon.

Arrangering av og deltakelse på interne og eksterne fysiske møter, kurs og lignende skal begrenses i størst mulig grad. Dersom møtet ikke kan sløyfes eller utsettes, skal det som hovedregel avholdes som nettmøte når det lar seg gjøre.

Hjemmekarantene - oppdatert 18.03 kl. 06:58

Alle ansatte som kommer tilbake fra utenlandsreiser skal i hjemmekarantene – uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Karantene etter utenlandsreiser har tilbakevirkende kraft fra 27. februar. Se oppdaterte retningslinjer som gjelder for hjemmekarantene på fhi.no

 

Nasjonale råd

Nasjonal informasjonstelefon om koronavirus

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring informasjonstelefon for publikum: 815 55 015.

Har du mistanke om sykdom? - oppdatert 15.03 kl. 17:28

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på disse sidene og helsenorge.no 

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015 som har åpent hverdager 08-18 og helger 09-16.

Har du behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen din. Hvis du ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116 117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

 

Husk god hygiene

Vi må alle følge de generelle rådene for å forebygge smitte

 • Vaske hendene 
 • Hoste i papirlommetørke eller i albukroken

Klikk for stort bildeillustrasjon fra fhi - vaner som forebygger smitte 

Plakat fra Helsedirektoratet: råd for god håndhygiene

Informasjon til barn og unge om det nye koronaviruset

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm. Her får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet). Filmen gir også informasjon som er viktig at voksne vet.

Brosjyre og video med informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk - oppdatert 17.03 kl. 08:40

Her finner du brosjyre med informasjon om hjemmekarantene og isolasjon oversatt til forskjellige språk, se alfabetisk liste nedenfor. Brosjyrene er nedlastbare som pdf. Den norske versjonen ligger til grunn for oversettelsene, du finner også norsk i lista.

Lyd-film om hjemmekarantene og isolasjon er tilgjengelig på YouTube. Videoen er oversatt til disse ulike språkene: Norsk, engelsk, fransk, arabisk, urdu, tigrinja:

Se også:

For eventuelle oppdateringer, se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for-smitte/informasjon-om-hjemmekarantene-og-isolasjon-pa-ulike-sprak/

Klikk for stort bildekoronavirus - illustrasjonsbilde fra fhi.no