Koronavirus

Den lokale forskriften om smitteverntiltak er opphevet, med effekt torsdag 27. mai kl. 16:00.

Risør kommune følger nasjonale regler og retningslinjer. 
 

Information in other languages

The local regulations on infection control measures have been repealed, with effect on Thursday May 27th at 16:00.
Risør municipality follows national rules and guidelines.
 

Nasjonale tiltak som gjelder fra og med 27. mai

Anbefalinger for hele landet

Regler for hele landet