Koronavirus

Nasjonale tiltak som gjelder fra og med 27. mai

Risør kommune følger de nasjonale retningslinjene. 

Anbefalinger for hele landet

Regler for hele landet