Koronavirus

Risør kommune følger nasjonale regler og anbefalinger. 

Les hva som gjelder på helsenorge.no

Vask hendene godt. 
Hold deg hjemme hvis du er syk. 
Test deg hvis du har symptomer. 
Gi beskjed til nærkontakter hvis du er smittet.