Koronavirus

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på

helsenorge.no og fhi.no


Har du spørsmål om koronaviruset kan du finne svar på fhi.no eller ringe informasjonstelefon for publikum 815 55 015.

For bestilling av time på luftveisklinikken i Risør kan du ringe telefon 480 29 544 i tidsrommet 08:30 – 10:00. 
Testing foregår i tidsrommet 10:30 – 12:00 alle ukedager. Det er ikke anledning til å møte opp direkte på Luftveisklinikken uten avtale.