Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på

helsenorge.no og fhi.no

 

Ordførerens daglige orientering om korona-situasjonen til innbyggerne i Risør

opptak fra pressekonferanser og videomeldinger

 

Hvis du ikke finner svar på det du lurer på via kildene ovenfor eller lenger ned på denne siden, kan du ringe 
- lokal koronatelefon for helserelaterte spørsmål på telefon 489 97 661 hverdager kl. 08-15
- kommunens publikumstjeneste for øvrige spørsmål på telefon 37 14 96 00 hverdager 09-15

Lokal informasjon om koronaviruset

Vi ber alle vise hensyn og bidra til å hindre at smitten brer seg. Kriselsedelsen i Risør kommune er satt. Vi legger ut  informasjon om tiltak i kommunen på denne siden. 

Hvis du føler deg syk eller er i hjemme-karantene: unngå kontakt med andre mennesker mest mulig. Ikke gå i butikken, ikke på apoteket, og du skal kun oppsøke legekontoret hvis du har en egen avtale med dem om det. Hvis du er i hjemme-karantene og får symptomer, følg råd for hjemmeisolering

Kjenner du noen som kan ha behov for informasjon som ikke har norsk som morsmål? Da kan du formidle at det er laget brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus på flere språk  og brosjyre om litt, mye eller helt avstand (ny 30. mars)

Har du eller kommer du til å få behov for omsorgstilbud i barnehage eller skole?

Kommunen trenger oversikt over behovene så vi kan etablere omsorgstilbud i perioden barnehager og skoler holdes stengt. Dette for at koronasituasjonen skal ramme sårbare barn og unge minst mulig og at foresatte i samfunnskritiske yrker får gå på jobb. Registrer behov for omsorgstilbud her

Har du helsefaglig kompetanse og ønsker å bidra? Registrer helsefaglig kompetanse her


Har du hatt symptomer som kan skyldes koronavirus i løpet av de siste syv dagene?

Folkehelseinstituttet kartlegger hvor mange som kan være syke med koronavirus. 
 Meld fra om symptomer her

Tiltak i Risør kommune generelt

Råd i forbindelse med arrangement 1., 8. og 17. mai i Risør kommune - publisert 02.04 kl. 11:30

Ordfører vil i samråd med kommunelege gi følgende foreløpige råd om mai-arrangementene i Risør kommune:

1. mai

Lokal arrangør har allerede avlyst markeringene 1. mai. Det oppfordres til digitale markeringer, overføring av taler etc.

8. mai

Frigjørings- og veterandagen, med spesiell oppmerksomhet som 75-årsjubileet for freden i 1945, markeres uten offentlige arrangement med fysisk frammøte av publikum. Ordfører legger ned krans ved minnestøtten på Solsiden kl. 13.00 og holder tale som sendes direkte eller i opptak via YouTube og kommunens nettside. Tre representanter fra Konvoibyen og veteraner fra internasjonale operasjoner vil være tilstede. Fanfare ved hornblåser fra Risør Musikkorps eller Marinemusikken i Horten. Publikum inviteres ikke til å delta.

I Konvoibyen blir det egen lukket markering med kransenedleggelse innenfor de smittevernregler som gjelder. Hvis nye og mer liberale råd for smittevern kommer, tilpasses arrangementet etter dette. Det blir ingen kommunal mottakelse/frokost for lokale veteraner fra internasjonale operasjoner.

17. mai

Vi avventer nasjonale råd og regler. 17. mai-komiteen og skolene oppfordres til å planlegge arrangementer som lar seg gjennomføre innenfor dagens smittevernråd. Nasjonaldagen skal markeres, med fantasi og kreativitet,  innenfor de smittevernråd som gjelder.

Kommunale eiendomsgebyr og eiendomsskatt - publisert 03.04 kl. 15:17

I forbindelse med forbudet om bruk av hytte- og fritidsboliger er det flere som lurer på om dette gir grunnlag for fritak eller reduksjon av kommunale eiendomsgebyr for vann og avløp og eiendomsskatt. Statlige føringer til kommunene er at det ikke er grunnlag for endringer i kommunale eiendomsgebyr i denne situasjonen.  

Her finner du mer informasjon om kommunale eiendomsgebyr og eiendomsskatt i forbindelse med koronasituasjonen

Kan studenter reise hjem i påskeferien? - publisert 01.04 kl. 15:45

Ordføreren har vært i dialog med Fylkesmannen i Agder om spørsmål som har kommet fra flere i Risør. Spørsmålet er: Kan studenter reise hjem til Risør i påskeferien? Fylkesmannen har drøftet saken med justisminister og helseminister.

Fylkesmannen svarer nå følgende til ordføreren: «Studenter kan reise hjem under forutsetning av at reisen gjennomføres på betryggende måte». Dette er en særregel for studenter. Inntil regjeringen eller fagdepartementer kommer med ytterligere avklaringer eller presiseringer, er det altså dette som gjelder. 

Fylkesmannen i Agder har tidligere sterkt oppfordret til at alle nå skal overnatte i sin egen hjemkommune.

Hytteforbudet gjelder fritidsboliger (hytter, fritidshus, landbrukseiendommer) og for de som har en annen folkeregistrert adresse enn Risør kommune. Her er det et forbud, som politiet kan håndheve ved å gi bøter eller straffeforfølge på annen måte. Det kan gjøres unntak for familier der en eller flere personer er koronasmittet og må isoleres. Annen overnatting, for eksempel i bobil, campingvogn, telt, hotell eller lignende er ikke omfattet av det gjeldende lovforbudet. Men her gjelder den strenge oppfordringen om å bli værende hjemme og overnatte i egen kommune.

Å reise på besøk til en annen kommune, og eventuelt overnatte, omfattes av den strenge oppfordringen om å bare gjennomføre helt nødvendige reiser. Det kan for eksempel være reiser i forbindelse med arbeid. Regjeringens veileder legger vekt på at det er viktig at så mye som mulig av næringslivet opprettholdes og at ansatte og nøkkelpersonell må kunne reise og overnatte i en annen kommune der det er nødvendig. Det legges også vekt på at både reisen og opphold i annen kommune ivaretar de strenge smittevernregler som gjelder for alle nå.

Forbud mot opphold på fritidseiendommer og overnatting i Risør - oppdatert 31.03 kl. 11:00

Regjeringen har kommet med omfattende tiltak for å hindre spredning av korona-smitte. Det som gjelder nå er følgende:

Unngå reiser som ikke er strengt nødvendig, unngå offentlig transport hvis du kan, og andre steder hvor du lett kommer nær andre.

Regjeringen innførte 19. mars et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. Les mer om hytteforbudet på regjeringens nettsider.

Det gis unntak for personer som bor sammen med et hustandsmedlem som er i isolasjon med påvist koronavirus. Personer som er i karantene fordi de bor sammen med en som er bekreftet smittet, kan dermed overnatte på hytta i den perioden den smittede er i isolasjon hjemme. Den smittede skal bli hjemme, mens de andre personene i husstanden kan overnatte på hytta.

Kommunelegen tolker Regjeringens utspill strengt, slik at enhver overnatting på fritiden bør gjøres i kommunen der den enkelte har folkeregistrert bopel. Dette tiltaket gjelder både for private og næringslivet. For barn under 18 år viser vi til at det skal være tungtveiende grunner til at samværsavtaler ikke skal overholdes. Vi tolker det slik, at barn under 18 som bor hos foreldre bosatt i to forskjellige kommuner, kan overnatte i Risør kommune hvis de har forelder her med samværsavtale.

Hytteforbudet gjelder hytte, fritidsbolig, bolighus med unntak fra boplikt og landbrukseiendom for de som har bostedsadresse i en annen kommune enn Risør. Folk med bostedsadresse Risør, kan oppholde seg på hytte eller annen eiendom i kommunen. Men også her gjelder oppfordringen om å være mest mulig hjemme og forflytte seg minst mulig.

Nødvendighet av alle andre typer reiser og opphold, jamfør Regjeringens tiltak ovenfor, vurderes også strengt i forhold til gjeldende sentrale og lokale smitteverntiltak. Ett eksempel: Hvis personer som er i karantene, og bor sammen med bekreftet smittet ikke eier alternativ overnattingssted selv, må alternative løsninger finnes i kommunen der de bor.

Vi ønsker å kunne gi alle som oppholder seg i kommunen god helsehjelp. Ved å ta ansvar kan du bidra til det!

Kommunen mottar meldinger fra innbyggere med bekymring om at folk trosser forbudet, og noen skriver om dette ulike steder på Facebook. For at kommunen skal kunne følge opp slike bekymringer, må navn og adresse på de det gjelder sendes til ordfører, per.kristian.lunden@risor.kommune.no

Klikk for stort bildeGrafikk: NrK, https://www.nrk.no/norge/koronaviruset-1.14874108 Grafisk illustrasjon er hentet fra nrk.no, hvor du også kan finne annen viktig informasjon

Endringslogg: 31.03 kl 11:00 Lagt til siste avsnitt om å melde fra til ordfører ved bekymring 30.03 kl 20:47 mer utfyllende informasjon om tolkning av ny forskrift 24.03 kl 08:17 Lagt til NrKs illustrasjon. 20.03 kl 14:30 Gjeldende forskrift erstatter tidligere tekst under overskriften «Reisevirksomhet skal begrenses og hjemme-karantene skal overholdes hjemme, i hjemkommunen», med sms og presisering fra ordføreren.

Bruk av fritidsbåt for innbyggere i Risør kommune - publisert 27.03 kl 10:32

Risør kommune har fått flere forespørsler om bruk av fritidsbåt for innbyggere i Risør kommune. Ordføreren har i samråd med kommunelegen besluttet å gi følgende råd:

Grunnleggende er det viktig at folk holder seg mest mulig hjemme og i ro og reiser minst mulig for å hindre spredning av korona-smitte. Grad av nødvendighet må vurderes med enhver forflytning og kontakt med andre mennesker, inkludert båtturer.

Men vi mener de i Risør som ønsker det, må kunne bruke båten sin nå. Vel og merke med stor fornuft. Det vil si at alle smittevernregler og avstand mellom folk og antall mennesker sammen må følges strengt. I tillegg bør det legges vekt på ekstra trygghet for båtturer. Det vil si at man bør holde seg innaskjærs og i farvann man er kjent, legge stor vekt på sikkerhet, holde moderat fart og være oppmerksom på endring i vær- og vindforhold. De som er syke eller i karantene skal selvsagt ikke bruke båten, men rette seg etter de regler som gjelder.

- Vi skal tolke smittevernreglene strengt i Risør, men for mange i Risør oppfattes det ikke som mer farefullt å ta en båttur enn å kjøre bil. Der vi kan, ønsker vi å opprettholde normale tilstander i samfunnet. En båttur kan nok også lette litt på trykket og gi variasjon i hverdagen for de som har fått tilværelsen snudd opp ned, sier ordfører Per Kr. Lunden. Han legger til: - Vi gir dette rådet nå for Risør, men avventer eventuelle avklaringer om bruk av fritidsbåt i egen kommune fra nasjonalt hold. Det vi for all del må unngå, er at bruken av båt fører med seg uhell eller ulykker som belaster Redningsselskapet, ambulansetjeneste eller helsevesenet. Men så lenge båtturen planlegges og gjennomføres med fornuft og vekt på trygghet, håper vi dette går bra.

Lekeområdene ved barnehager og skoler er stengt – publisert 27.03 kl. 13:38

Kommunelegen har besluttet å stenge barnehagers og skolers utendørs lekeområder for uvedkommende fra og med fredag 27. mars til 13. april for å hindre smitte. Dette gjelder både dag, kveld, helg og påske for å begrense smitterisiko for de barna som har dagtilbud i barnehagene og skolene, samt for å unngå samlingsplasser for mange mennesker og smitteoverføring via kontaktflater.

Ved spørsmål, kontakt Risør kommunes publikumstjeneste, telefon 37 14 96 00 hverdager kl. 9-15.

Klikk for stort bilde 

Illustrasjonen er hentet fra https://www.nrk.no/korona/

Alle innendørs idrettsanlegg, fotballbaner og ballbinger er stengt – publisert 26.03 kl. 16:07

Alle innendørs idrettsanlegg i Risør kommune ble stengt 13. mars, i henhold til helsemyndighetenes beslutning kvelden før.

Onsdag 25. mars besluttet Risør kommunes kriseledelse å stenge alle utendørs fotballbaner og ballbinger. Dette som konsekvens av bruk av banene som ikke følger helsemyndighetenes smitteverntiltak. Det er satt opp plakater på anleggene. 

Risør kommune oppfordrer sterkt til at alle retter seg etter restriksjoner på bruk av anleggene. Stengte utendørs fotballbaner og ballbinger er i tråd med Norges Fotballforbunds (NFF) oppfordring til kommunene, se NFF ber Helsedirektoratet om å presisere forbud mot organisert idrettsaktivitet.

Fysisk aktivitet i offentlige rom skal foregå innenfor de restriksjoner som er satt. NFF gir tips til aktiviteter, øvelser og triks som du kan gjøre alene eller sammen med noen få.

Klikk for stort bildeGrafikk: NrK, https://www.nrk.no/norge/koronaviruset-1.14874108 Illustrasjon fra https://www.nrk.no/korona/

Politiske møter gjennomføres digitalt - publisert 30.03 kl. 08:56

Bystyret avholdt møte digitalt torsdag 26. mars Se opptak her

Det legges opp til at også møter i politiske utvalg og formannskap vil gjennomføres digitalt.

Hvis du er syk, i hjemme-karantene eller hjemme-isolasjon - oppdatert 18.03 kl. 18:30

Alle må nå vurdere om de har symptomer på sykdom og kan ha vært utsatt for smitte, og ta forholdsregler deretter.

Er du i hjemme-karantene,  skal du redusere kontakt med andre mennesker mest mulig, men du behøver ikke være helt isolert hvis du ikke har symptomer på sykdom. Du kan ikke gå på skole, jobb, og andre aktiviteter og du kan ikke ta kollektivtransport (buss, trikk, t-bane, tog, fly eller ferge), men du kan gå en tur ute alene. Risør kommunes kriseledelse presiserer at du ikke skal gå i butikken hvis du er i hjemme-karantene, selv om du ikke føler deg syk. Ved sykdom følges råd for hjemmeisolering.

Les smittevernlege Kathrine Pedersens vurdering av situasjonen i Risør kommune 15. mars

Klikk for stort bildeGrafikk: NrK, https://www.nrk.no/norge/koronaviruset-1.14874108 

Endringslogg: 25.03 kl. 11:06 Lagt inn illsutrasjon fra nrk.no 18.03 kl. 18:30: Lagt til flere lenker til oppdatert informasjon hos fhi.

Begravelse, dåp, konfirmasjon og vielse - publisert 19.03 kl. 16:15

 

Begravelser i Risør, Frydendal og Søndeled kirker går som planlagt, men kun med nærmeste familie tilstede. For dåp og vielser, ta kontakt med kirkekontoret for nærmere informasjon og avtale. Alle konfirmasjoner er utsatt til høsten. Ny dato for konfirmasjon blir publisert når det er klart. Alle andre arrangementer i regi av menighetene er kansellert inntil videre.

Kontakt: Risør kirkekontor, telefon 37 15 03 21, e-post: postmottak@risor.kirken.no

Du finner mer informasjon på Risør kirkelige fellesråds hjemmeside og https://www.facebook.com/risor.menighet/

Gravferd, navnefest, konfirmasjon og vielser ved Human-Etisk Forbund

Begravelser  går som planlagt, men det tas hensyn til FHIs retningslinjer og kommunale retningslinjer. For vielser, ta kontakt med regionskontoret for nærmere informasjon og avtale. For navnefest og konfirmasjon er alle seremonier i april, mai og juni avlyst.

Informasjon om gjennomføring av seremonier og kurs finnes på Human-Etisk forbunds egen informasjonsside.

Kontakt: Human-Etisk forbund avdeling Sør, telefon 96 00 47 49, e-post Agder@human.no

Borgerlige vielser  

Risør kommune tilbyr vielse til alle personer som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge.

For nærmere informasjon og avtale, kontakt Risør kommune på telefon 37 14 96 00, e-post post@risor.kommune.no.
 

 

Stenging av tjenestesteder/publikumsmottak - oppdatert 18.03 kl. 18:13

Risør kommune følger helsedirektoratets vedtak om stenging av og forbud om ulike arrangementer og tilbud, se Helsedirektoratets vedtak om møteforbud og stenging av virksomhet.

Risør kommune har fredag 13. mars besluttet at vedtaket også har konsekvenser for følgende tjenestesteder/publikumsmottak:  

 • Kommunehuset –  stengt for besøkende
  Ved behov, ta kontakt via telefon 37 14 96 00 kl. 09:00-15:00 eller e-post post@risor.kommune.no
 • NAV Risør – stengt for besøkende
  Vakttelefon NAV Risør: 406 32 529 hverdager kl. 12.00-14.30, NAV kontaktsenter: 55 55 33 33
  digital dialog via www.nav.no/dittnav
 • Flyktningkontoret – stengt for besøkende.
  Telefon: 992 75 398
 • Risørhuset – stengt for besøkende
  Kontakt risor.bibliotek@risor.kommune.no eller tlf 371 49 777 kl. 11:00-13:00 mandag-fredag.
  Bok-take-away tilbud – se bibliotekets hjemmeside: www.risorbibliotek.no

Tiltakene gjelder inntil videre. Oppdatert informasjon vil bli lagt ut på denne siden. 

Vi ber alle om å være oppmerksomme på at nasjonale myndigheter oppdaterer informasjon og retningslinjer kontinuerlig. Vi risikerer derfor at ulike personer vil forholde seg til ulike retningslinjer og ha fått motstridende råd. Vi anmoder alle om å vise hverandre forståelse og raushet, søke oppdatert informasjon, og bidra til at den krevende situasjonen vi nå er inne i blir minst mulig belastende for alle parter.

Endringslogg: 18.03 kl. 18:13: Lagt til NAV Risørs vakttelefonnummer

Hvor i kommunen kan jeg henvende meg? - oppdatert 16.03 kl. 13:53

Av hensyn til stor belastning på kommunelegen og andre nøkkelpersoner i kommunen, ber vi alle først søke svar via informasjon på nett.

Har du behov for å snakke med noen, kan du ringe

 • Publikumstjenesten på telefon 37 14 96 00, hverdager kl. 09:00-15:00
 • Lokal koronatelefon 489 97 661, hverdager kl. 08:00-15:00

Hvis du har behov for å kontakte Risør kommune utenom åpningstidene med spørsmål eller opplysninger som ikke krever umiddelbar respons, bes du benytte post@risor.kommune.no. E-post til denne adressen vil bli sjekket regelmessig også utenom ordinær arbeidstid.

Hvordan få hjelp til å få nødvendige varer hjem? - oppdatert 16.03 kl. 15:20

Er du i hjemme-karantene eller føler du deg syk? Da skal du ikke gå i butikken. Flere butikker tilbyr hjemkjøring av varer etter bestilling over telefon.

iRisør har laget en oversikt over hvem som leverer varer på døra

 

Tiltak i helse og omsorg

Råd og informasjon til personer som bruker rusmidler – publisert 02.04 kl. 10:05

Hvis du har spørsmål kan du ringe

 • lokal koronatelefon for helserelaterte spørsmål på telefon 489 97 661 hverdager kl. 08-15
 • kommunens publikumstjeneste for øvrige spørsmål på telefon 37 14 96 00 hverdager 09-15
 • vakttelefon NAV Risør: 406 32 529 hverdager kl. 12.00-14.30

Har du behov for helsehjelp, ring fastlegen din. Hvis du ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116 117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Klikk for stort bilde Hdir  

  

Smittevernsrutiner - e-læring for helsepersonell - publisert 26.03 kl 12:20

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en enkel veileder i bruk av personlig beskyttelsesutstyr i primærhelsetjenesten - Ved kontakt med personer med bekreftet eller mistenkt smittet med covid-19 (koronavirus)

Innhold i Veileder i bruk av personlig beskyttelsesutstyr i primærhelsetjenesten

 • Hvordan smitter luftveisinfeksjoner
 • Hvordan smitter covid-19 (koronavirus)
 • Hvilke typer personlig beskyttelsesutstyr skal benyttes
 • Hvordan ta på og av personlig beskyttelsesutstyr på korrekt måte
  • Munnbind
  • Øyebeskyttelse
  • Frakk med lang erme
  • Hansker
 • Husk håndhygiene!

Lær med ved å ta E-læringskurs om isolering

Klikk for stort bildeillustrasjon fra FHI - Håndhygiene først! 

Strenge besøksrestriksjoner på kommunale helseinstitusjoner - oppdatert 20.03 kl. 06:36

Risør kommune ved kommunelegen innfører strenge besøksrestriksjoner på kommunale helseinstitusjoner. Dette gjelder enhetene Frydenborgsenteret, Orreveien og Sandnes.

Det vil kun være avtalt besøk til kritisk syke pasienter som kan tillates. Personer som ønsker kontakt med beboere må ta kontakt med den enkelte institusjon pr telefon. 

Det er hengt opp plakater på dørene. 

Tiltaket skal redusere smittefare. Beboerne er i risikogruppen for smitte og besøkende må hensynta dette.

For mer informasjon, se brev fra Helsedirektoratet vedrørende adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner (PDF, 481 kB). Det vises for øvrig til forløpende oppdaterte råd og tiltak til helsepersonell og befolkningen om COVID-19 på Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets nettsider:

·         https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/  

·         https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus

Informasjonstelefon koronavirus 815 55 015

- lokal koronatelefon for helserelaterte spørsmål på telefon 489 97 661 hverdager kl. 08-15
- kommunens publikumstjeneste for øvrige spørsmål på telefon 37 14 96 00 hverdager 09-15

Endringslogg: 20.03 kl 06:36 -  lagt til "til kritisk syke pasienter", lokal koronatelefon og publikumstjeneste

Redusert aktivitet i helsestasjonen - oppdatert 02.04 kl. 10:44

Helsestasjonen 0-5 år

Tilbudet er betydelig redusert som følge av smitteverntiltak mot koronavirus, men nyfødte, vaksiner og de med ekstra behov er en prioritert gruppe. For øvrige konsultasjoner tar vi kontakt per telefon.

Dersom du har en avtale og denne ikke har blitt avbestilt, ber vi deg møte til tiden i gangen utenfor helsestasjonen hvor en ansatt vil møte deg/dere.

Vi ønsker kortest mulig opphold i gangen og på venterommet.

Søsken får ikke bli med på helsestasjonen.

Alle brukere bes utføre grundig håndvask ved ankomst.

NB! Dersom barnet ditt eller noen i samme husholdning har symptomer på luftveisinfeksjon, herunder hoste/nysing, snørr, feber eller oppfyller kriterier for karantene, ønsker vi IKKE at du kommer til avtalt time. Ta kontakt/sms på tlf. 371 49 765/945 08 419.

Gruppetilbud og COS-P kurs utgår for en periode. Helsestasjonen vil ta kontakt med deg for mer informasjon.

Jordmortjenesten

Svangerskapskonsultasjoner fortsetter som vanlig, forutsatt at du ikke har symptomer som nevnt i punkt over. For noen kan det være aktuelt med telefonkonsultasjoner. Ta kontakt med jordmor på tlf. 371 49 762 hvis du har spørsmål. 

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleiere i skolehelsetjenesten er tilgjengelige og kan kontaktes på jobbmobil eller via tlf. 371 49 765 (helsestasjonen).

Helsestasjon for ungdom (HFU)

HFU er stengt i vanlig åpningstid, men ta kontakt på nr. 945 08 419 for telefonkonsultasjon.

Risør fysikalske institutt og manuell terapi stengt - publisert 16.03 kl. 20:00

Risør fysikalske institutt og manuell terapi stengt

Etter pålegg fra helsemyndighetene stenger Risør fysikalske institutt og manuell terapi sin virksomhet fra og med 16. mars. Pasienter blir varslet av den enkelte fysioterapeut. Kommunen jobber nå med å finne alternativ til pasienter som er avhengig av fysioterapi som et ledd i nødvendig helsehjelp.

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-vedtar-stenging-av-virksomheter

Er du helsepersonell? Registrer deg her! - publisert 18.03 kl. 10:15

Vi kartlegger personell med helsefaglig bakgrunn som kan være aktuelle ressurser i forbindelse med korona-situasjonen. Kartleggingen gjelder personer som ikke er ansatt i Risør kommune fra før.

Har du aktuell kompetanse og ønsker å bidra? 

Registrer deg her

Tusen takk for at du bidrar!

Trenger du noen å snakke med om rus og psykisk helse? - publisert 25.03 kl 08:55

Om du sliter med vonde tanker eller har det vanskelig, er det viktig at du snakker med noen du stoler på. Det finnes flere muligheter både for voksne og barn.

Her er en oversikt over lokale tilbud, telefon- og chattetjenester som holder åpent for deg som trenger noen å snakke med om rus og psykisk helse.

 

Endringslogg: 25.03 kl 08:55 Lagt inn lenke til artikkelen som ble publisert 18.03 og delt på kommunens Facebookside. 

 

Tiltak i barnehager og skoler

Lekeområdene ved barnehager og skoler er stengt – publisert 27.03 kl. 13:38

Kommunelegen har besluttet å stenge barnehagers og skolers utendørs lekeområder for uvedkommende fra og med fredag 27. mars til 13. april for å hindre smitte. Dette gjelder både dag, kveld, helg og påske for å begrense smitterisiko for de barna som har dagtilbud i barnehagene og skolene, samt for å unngå samlingsplasser for mange mennesker og smitteoverføring via kontaktflater.

Ved spørsmål, kontakt Risør kommunes publikumstjeneste, telefon 37 14 96 00 hverdager kl. 9-15.

Klikk for stort bilde 

Illustrasjonen er hentet fra https://www.nrk.no/korona/

Til foresatte i barnehager og skoler - publisert 13.03 kl 13:10
Omsorgstilbud for barn i barnehage og skole i Risør kommune - oppdatert 01.04 kl 13:38

Barnehagene og skolene har et omsorgstilbud for barn under 12 år med foreldre som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner. Formålet er å kunne opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner og unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt. Det er også et tilbud for barn og elever med særlige omsorgsbehov og i tilfeller hvor familiesituasjonen tilsier det.

Det er i første omgang foresatte som må vurdere bruk av tilbudet opp mot barnets omsorgsbehov. Foresatte bes snarest registrere aktuelt og framtidig behov for omsorgstilbud ved endringer i koronasituasjonen i Risør kommune. 

Registrer behov for omsorgstilbud her

Vurdering av retten til og tilbud om  omsorgsplass gjøres av den enkelte barnehage og skole. Tilbudet gis fortrinnsvis i barnets barnehage eller skole.

Disse har rett til et tilbud

Barn i barnehage har rett til  tilbud dersom begge foresatte har yrker med kritisk samfunnsfunksjon. 

Er man alene med omsorgen for barnet, holder det selvfølgelig at den ene foresatte inngår i denne gruppen. Det er ikke lenger et  krav om at foresatte må legge frem attest fra arbeidsgiver. Vi har tillit til at foresatte opptrer ansvarlig og ikke misbruker ordningen.

Uavhengig av foresattes yrker skal disse barna fortsatt ha et tilbud i barnehager og skoler i Risør kommune:

 1. Barn med vedtak etter Barnehageloven 
 2. Barn med særskilte behov i 1.-7. klasse, jfr. opplæringsloven § 13-7
 3. Sårbare barn med og uten vedtak etter Barnevernloven 
 4. Barn i familier som vurderes som særlige sårbare av familien selv, barnehagen/skolen, Flyktningkontoret, Helsestasjonen, Nav, PPT, barneverntjenesten eller andre

Hvem vil være på jobb i barnehage og skole?

Det er leder i den enkelte barnehage/skole som vurderer hvem og hvor mange som skal møte på jobb. Barnas beste skal være førende i denne vurderingen. Barn er avhengige av å ha et trygt tilbud med voksenpersoner de kjenner og har en relasjon til fra før. 

Vår viktigste prioritering er å håndtere situasjonen slik at den rammer sårbare barn og unge minst mulig og at foresatte i samfunnskritiske yrker får gå på jobb. 

Omsorgstilbudet skal hovedsakelig foregå innenfor barnehagen, skolen og SFO sin ordinære åpningstid. Elevene får samme opplæringstilbud som elevene hjemme.

Det vil i tillegg etableres tilbud i barnehage og skole som ivaretar behovene til foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner på andre tider av døgnet, i helger og ferier, basert på kartleggingen av behov. Det er derfor viktig at alle som vurderer det som sannsynlig at et slikt behov vil kunne oppstå, registrerer dette snarest mulig via skjema for registrering av behov for omsorgstilbud (samme skjema som ovenfor)

Mer informasjon på regjeringen.no

Se nærmere informasjon om virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell som kan få tilbud om plass i barnehage og barneskole 

Klikk for stort bilde Råd om korona til foreldre barn og unge 

 

Tiltak for næringsdrivende og arbeidstakere

Det er nå omfattende nasjonale og internasjonale tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Her finner du informasjon om tiltak på nasjonalt, regionalt og lokalt plan for å forsøke å redusere de negative konsekvensene for enkeltpersoner, arbeidsliv og næringsliv.
Ved behov, kontakt næringssjef Bård Vestøl Birkedal på mobil 481 03 455 eller e-post baard.vestol.birkedal@risor.kommune.no
Nasjonale tiltak for næringsdrivende – oppdatert 03.04 kl. 15:09

Det kommer nå fortløpende flere nasjonale tiltak, herunder kompensasjonsordninger for næringsdrivende, nye retningslinjer for permitteringer, kompensasjon for selvstendig næringsdrivende og frister knyttet til innbetaling av skatter og avgifter.

Regjeringens liste over tiltak 

Regjeringen la torsdag 02.04 frem detaljer i en kompensasjonsordning for bedrifter som har opplevd omsetningsfall i forbindelse med koronakrisen. Pakken må godkjennes i Stortinget og av ESA, organet som sørger for at Norge følger reglene i EØS-avtalen, før den kan tre i kraft, men hovedpunktene er foreløpig. 

 • Bedrifter som har tapt omsetning på mer enn 30 prosent per måned fra april 2020 sammenlignet med samme måned i fjor, vil få kompensasjon fra staten.
 • For mars måned er kravet 20 prosent.
 • Dette kan bedriftene få kompensasjon for: leie av lokale, utgifter til lys og varme, renovasjon, vann og avløp, leie av maskiner og inventar, rådgivningstjenester som regnskap, forsikring og avgifter på transportmidler, kontingenter og forsikringspremier.
 • Bedrifter kan få kompensert utgifter over 5000 kroner og opp til 30 millioner kroner per juridisk person per måned.
 • Kompensasjon regnes ut fra denne formelen: Omsetningsfall i prosent X (faste kostnader minus egenandel) X justeringsfaktor.
 • Ordningen skal i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai 2020. Første utbetaling skal skje så raskt som mulig i april, og måles ut fra oppgitte tall for mars.

Regjeringen har som mål at ordningen skal være søkbar fra 17. april. 

Stortinget har videre gitt bankene styrket garanti for lån de mener vil være lønnsomme på sikt. Ta kontakt med din lokale bank. De fleste banker tilbyr nå også avdragsfrihet på lån for privatkunder. Dette kan ha god effekt for totaløkonomien for enkeltmannsforetak.

Innovasjon Norge har fått tilført midler til sine virkemidler og har kommet med en rekke tiltak som skal lette tilgangen til deres virkemidler. Innovasjon Norge på Agder kjenner regionen og bedriftene våre godt og står klare til å bidra. Kontaktinformasjon til Innovasjon Norge på Agder

Endringslogg: 03.04 kl 15:09 Lagt til kompensasjonsordninger for næringsdrivende som kom fra Regjeringen 02.04  24.03 kl. 15:42 Lagt inn info om Innovasjon Norges tiltak. 19.03 kl. 08:44 -  Ny lenke til Regjeringes liste over tiltak. 18.03 kl 14:01 - Samlet informasjon publisert tidligere er delt opp under egne overskrifter, og det skilles mellom nasjonale, regionale og lokale tiltak

Pågang næringshage tilbyr gratis veileding - publisert 01.04 kl. 12:22

Pågang Næringshage i Risør Næringsgård er vår regions viktigste og fremste fagmiljø på bedriftsrådgivning. Gjennom støtte fra SIVAs næringshageprogram kan de tilby god hjelp til bedrifter i oppstarts- eller utviklingsfaser. Tilbudet inkluderer blant annet 30 – 40 timer med direkte veiledning og oppfølging. Bedrifter som er berørte av covid-19 pandemien har nå ut 2020 anledning til å bli målbedrifter i Næringshageprogrammet, uten å betale 25 % egenandel. 

Spørsmål om tiltaket kan rettes til Pågang Næringshage v/ daglig leder Camilla Grantham, e-post camilla@pagang.no mobil 970 71 297  

Utnytte ledig kapasitet til å realisere utviklingsprosjekt? - publisert 25.03 kl 15:23

For enkelte bedrifter kan det være aktuelt å utnytte ledig kapasitet som har oppstått på grunn av Korona-restriksjonene så bedriften står bedre rustet når krisen er over. Risør kommune kan være en støttespiller for bedriftene i arbeidet med å realisere utviklingsprosjekt, og kan bistå med å koble på rett kompetanse og mulige finansieringsordninger.  

Kontakt næringssjef Bård Vestøl Birkedal
mobil 481 03 455
e-post baard.vestol.birkedal@risor.kommune.no

Unntak fra hjemmekarantene for ansatte i samfunnskritiske funksjoner - publisert 20.03 kl. 15:13

I «Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19», datert 15/3-20 står det:

§ 3.Unntak fra karanteneplikt

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse er unntatt fra karanteneplikten etter § 2 når de er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport. Med funksjoner knyttet til liv og helse menes blant annet vakttjeneste innen helse- og omsorgstjenesten, sikkerhetsarbeid (politi-, brann- og redningsberedskap) og øverste ledelse av kritiske samfunnsfunksjoner. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen. Personer som er omfattet av unntaket i første ledd, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer, jf. § 2 første ledd andre punktum.

Vi ber derfor om, at alle unntak fra karantene utenfor gruppene knyttet til liv og helse, som beskrevet ovenfor, avklares med smittevernlegen.

Vi understreker også at alle unntak fra karantene skal være strengt nødvendige og gjennomføringen av disse skal skje i tråd med veiledning gitt av Folkehelseinstituttet (FHI).

Med vennlig hilsen

Ordfører                                                             Smittevernlege

Regionale tiltak: Muligheter for tilskudd til opplæring, lån og avdragsfrihet - oppdatert 18.03 kl. 13:42

Tilskudd til opplæring

Ved større omstillinger kan virksomheter få tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser. Fylkeskommunen har flere virkemidler, blant annet tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO) som har blitt styrket som en del av krisepakke. 

For spørsmål rundt denne ordningen kan du ta direkte kontakt med Torleiv Olavson Momrak i Agder fylkeskommunen som administrerer ordningen og kjenner vår region godt. (Torleiv.olavsson.momrak@agderfk.no / 992 55 597)

Lån og avdragsfrihet på eksisterende lån

Innovasjon Norge har også fått tilført midler til nye lån, og tilbyr avdragsfrihet på eksisterende lån. Innovasjon Norge og Agder fylkeskommune samordner nå sine virkemidler. Følg med på https://agderfk.no/ hvor det blir lagt ut informasjon forløpende.

Innspill eller spørsmål?

Dersom du har innspill til konkrete tiltak i regi av Innovasjon Norge eller fylkeskommunen du mener bør styrkes, ber jeg om at du tar kontakt med meg, så formidles dette videre.

Næringssjef Bård Vestøl Birkedal
Mobil 481 03 455
E-post baard.vestol.birkedal@risor.kommune.no

Endringslogg: 18.03 kl. 13:42: publisert som separat tekst hentet fra en samlet informasjon til næringsdrivende som var sendt ut/publisert tidligere

Egenmelding og sykemelding - oppdatert 26.03 kl 09:25

Regjeringen oppfordrer arbeidsgivere til å tillate ansatte som sitter i karantene etter utenlandsopphold å bruke egenmelding for å avlaste fastlegene og legevakten. Se mer informasjon her om å be om egenmelding for karantene

Risør kommune innfører 16 dagers egenmelding for sine ansatte som sitter i karantene og oppfordrer bedrifter til å gjøre det samme.

Endringslogg: 26.03 kl 09:25: 14 dagers egenmelding endret til 16  18.03 kl. 13:33: publisert som separat tekst hentet fra en samlet informasjon til næringsdrivende som var sendt ut/publisert tidligere

Tilbud om betalingsutsettelse og/eller nedbetalingsavtale på eiendomsskatt for næringsdrivende - oppdatert 18.03 kl. 13:15

I Risør kommune har vi valgt å tilby betalingsutsettelse og/eller nedbetalingsavtale på eiendomsskatt for næringsdrivende.

Det er viktig å understreke at dersom man ønsker å benytte seg av dette man ta kontakt med innfordringskontoret ved å sende en mail til linda.rasmussen@risor.kommune.no. Ved stor pågang ber vi om forståelse for litt svartid.

Endringslogg: 18.03 kl. 13:15: publisert som separat tekst hentet fra en samlet informasjon til næringsdrivende som var sendt ut/publisert tidligere

Praktisk håndtering av tiltak ved NAV - oppdatert 18.03 kl. 18:10

Det vil være NAV som kommer til å håndtere det meste av virkemidler. Utbetalinger vil kunne skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen.

NAV har noe beredskap på kontoret i Risør, men er nå ellers stengt for publikum. 

NAV har en egen informasjonsside angående korona-situasjonen.

Kontaktinformasjon for brukere av NAVs tjenester

 • vakttelefon NAV Risør: 406 32 529 hverdager kl. 12.00-14.30
 • digital dialog via www.nav.no/dittnav
 • din digitale aktivitetsplan

Endringslogg: 18.03 kl. 18:10: lagt til NAV Risørs vakttelefonnummer / 18.03 kl. 13:30: publisert som separat tekst hentet fra en samlet informasjon til næringsdrivende som var sendt ut/publisert tidligere

 

Til ansatte i Risør kommune

Tenk sikkerhet - også hjemme! - publisert 18.03 kl. 21:00

IKT Agder ber alle ansatte om å tenke på sikkerheten når du jobber hjemme. 

 • Hjemmekontorvirksomhet kan eksponere sensitive opplysninger i større grad enn når man jobber på arbeidsplassen. Du bør ha økt bevisstgjøring rundt informasjonen som behandles ved hjemmekontor for å redusere at risikoen for at informasjon eksponeres mer enn nødvendig.
   
 •  Ansatt PC som benyttes hjemme skal ikke lånes bort eller benyttes av andre.
   
 • Når en arbeider hjemmefra er det viktig å tenke på hvem som har tilgang til PC og sørge for at denne låses på lik linje som på jobb. Vi har også notert oss at en del personer har begynt å dele bilder av «eget hjemmekontor» i sosiale medier. Vi anbefaler at en er forsiktig med å dele slik informasjon i sosiale medier og spesielt hva som er opp på skjermen på disse bildene.

Utnyttelse av Koronaviruset i digitale angrep og svindel på nett

 • Mail og informasjon rundt Koronaviruset benyttes også i svindelforsøk på nett. Kriminelle og andre aktører utnytter koronasituasjonen for å svindle virksomheter gjennom e-poster eller SMS. Målrettede phishing-angrep med tematikk knyttet til koronavirusutbruddet kan gi økt sannsynlighet for treff i form av at flere åpner e-post og vedlegg med denne tematikken. Dette antas å øke i tiden fremover.
   
 • Vær oppmerksom på linker i e-post og nettsider som du ikke er helt trygg på er korrekte. Dette kan f. eks nettsider som vil innhente brukernavn og passord fra de som besøker siden, eller laste ned filer og gratisprogrammer. E-post og linker vil gjerne basere seg på frykt hos enkeltpersoner, eller være rettet mot økonomiske interesser, for eksempel «shipping information for your Company during the corona pandemic». E-post kan også være falske ved å utgi seg for å komme fra organisasjoner som WHO, og statlige helseorganisasjoner som FHI, som befolkningen vanligvis ikke forholder seg mye til, noe som gjør det enklere å etterligne dem. Når dette blir blandet med frykt/usikkerhet kan det være lavere terskel for å klikke på vedlegg, så det oppfordres til å være ekstra årvåken ovenfor dette.

 

Bruk av hjemmekontor - oppdatert 16.03 kl. 21:45

Det oppfordres til at alle som har muligheter for det i størst mulig grad benytter seg av hjemmekontor.

Ansatte som har tilgang på bærbar PC eller telefon, skal ta utstyret med seg hjem etter endt arbeidsdag, slik at de kan jobbe hjemmefra på kort varsel.

Bruk av hjemmekontor skal alltid avklares med overordnet. Nøkkelpersonell og ledere må være lett tilgjengelige.

Slik bruker du Microsoft Teams - publisert 16.03 kl. 21:45
Fravær i forbindelse med stengt skole og barnehage - oppdatert 25.03 kl. 20:40

Må du være hjemme fordi skole/barnehage stenger på grunn av koronaviruset gjelder følgende:

1) Dersom tilsyn med egne barn kan kombineres med at du jobber på hjemmekontor så gjør du det (jfr. eget punkt om hjemmekontor).

2) Dersom du ikke kan kombinere arbeidet med hjemmekontor, kan du benytte deg av retten til omsorgsdager (folketrygdloven § 9-6), såkalt «hjemme med sykt barn dager». Du kan bruke omsorgsdager ut kalenderåret barnet fyller 12 år. Du har rett på inntil 20 dager for hvert kalenderår. Har du omsorgen for mer enn to barn, er det 30 dager som gjelder. Enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke har et utvidet antall dager med omsorgspenger. Regjeringen har varslet at her kan det bli endringer med bla. utvidet antall omsorgsdager.

3) Hvis du kan få andre i familien eller noen i nærmeste omgangskrets (som ikke er i risikogruppen) til å passe barnet ditt, vil vi minne om den nye anmodningen fra regjeringen om å holde seg til 5 personer eller mindre. 

Omsorgspenger når barnehage og skole stenger - oppdatert 21.03 kl. 09:17

Du kan bruke omsorgspenger («hjemme med sykt barn-dager») når barnehagen eller skolen stenger på grunn av koronaviruset. Regjeringen har fra 19.03.20 doblet antallet for 2020 slik at hver av foreldrene nå har rett til 20 dager for inntil 2 barn og 30 dager for 3 barn og flere. Regjeringen har også bestemt at dager med omsorgspenger kan overføres fra en omsorgsperson til en annen i perioder skole eller barnehage er stengt på grunn av covid-19-pandemien.

Se oppdatert informasjon fra NAV om omsorgspenger

Publisert 18.03 kl. 21:30. Endringslogg: 21.03 kl 09:17: Regjeringen vedtok endringer i antall omsorgsdager 19.03, som 20.03 ikke var oppdatert på nav.no, men som nå er innarbeidet i teksten

 

Ansatte med arbeidsoppgaver som bortfaller og eventuell permittering - oppdatert 20.03 kl. 14:48

KS er klare på at kommunene i denne omgang bør unngå å permittere ansatte. Det er i drøftingsmøte med det tillitsvalgte den 20.03.20 avklart at permittering ikke blir aktuelt i Risør kommune på det nåværende tidspunkt. I stedet for permittering må det vurderes alternativ bruk av ansatte, og at disse kan overføres til andre områder i organisasjonen vår for utføring av oppgaver det er behov for som direkte eller indirekte følge av Koronasituasjonen. Dette må drøftes med tillitsvalgt i hvert enkelt tilfelle. Bruk av opparbeidet avspasering kan være et alternativ. Dette må avtales lokalt mellom den enkelte arbeidsgiver og arbeidstaker.

Først publisert 17.03. Endringslogg 20.03 kl. 14:48: Nytt avsnitt om ansatte med arbeidsoppgaver som bortfaller og eventuell permittering

Egenmelding og sykemelding ved karantene - oppdatert 20.03 kl. 14:51

For å avlaste fastlegene og legevakta innføres det en egenmeldingsperiode på 16 dager for ansatte i Risør kommune for fravær som er relatert til koronaepidemien. Ordningen gjelder fra 23.03.20 og inntil videre. Ansatte som er friske i karanteneperioden og kan jobbe hjemmefra, skal benytte seg av dette (se egen bestemmelse om dette).

Er du borte utover 16 dager, må du ha sykemelding.

NAV har laget en veiledning om sykemeldinger i forbindelse med koronaviruset.

Først publisert 18.03. Endringslogg 20.03 kl. 14:51: Antall dager utvidet fra 14 til 16

 

Tjenestereiser og møter - oppdatert 16.03 kl. 21:45

Tjenestereiser til utlandet skal avlyses for alle ansatte. Tjenestereiser i Norge og tjenestebesøk fra utlandet skal kun gjennomføres dersom det er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig tjenesteproduksjon.

Arrangering av og deltakelse på interne og eksterne fysiske møter, kurs og lignende skal begrenses i størst mulig grad. Dersom møtet ikke kan sløyfes eller utsettes, skal det som hovedregel avholdes som nettmøte når det lar seg gjøre.

Hjemmekarantene - oppdatert 18.03 kl. 06:58

Alle ansatte som kommer tilbake fra utenlandsreiser skal i hjemmekarantene – uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Karantene etter utenlandsreiser har tilbakevirkende kraft fra 27. februar. Se oppdaterte retningslinjer som gjelder for hjemmekarantene på fhi.no

 

Nasjonale råd

Nasjonal informasjonstelefon om koronavirus

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring informasjonstelefon for publikum: 815 55 015.

Har du mistanke om sykdom? - oppdatert 15.03 kl. 17:28

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på disse sidene og helsenorge.no 

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015 som har åpent hverdager 08-18 og helger 09-16.

Har du behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen din. Hvis du ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116 117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

 

Husk god hygiene

Vi må alle følge de generelle rådene for å forebygge smitte

 • Vaske hendene 
 • Hoste i papirlommetørke eller i albukroken

Klikk for stort bildeillustrasjon fra fhi - vaner som forebygger smitte 

Plakat fra Helsedirektoratet: råd for god håndhygiene

Informasjon til barn og unge om det nye koronaviruset

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm. Her får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet). Filmen gir også informasjon som er viktig at voksne vet.

Brosjyre og video med informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk - oppdatert 17.03 kl. 08:40

Her finner du brosjyre med informasjon om hjemmekarantene og isolasjon oversatt til forskjellige språk, se alfabetisk liste nedenfor. Brosjyrene er nedlastbare som pdf. Den norske versjonen ligger til grunn for oversettelsene, du finner også norsk i lista.

Lyd-film om hjemmekarantene og isolasjon er tilgjengelig på YouTube. Videoen er oversatt til disse ulike språkene: Norsk, engelsk, fransk, arabisk, urdu, tigrinja:

Se også:

For eventuelle oppdateringer, se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for-smitte/informasjon-om-hjemmekarantene-og-isolasjon-pa-ulike-sprak/

Klikk for stort bildekoronavirus - illustrasjonsbilde fra fhi.no