Barnehage og skole

Risør kommune følger alle nasjonale retningslinjer og anbefalinger, og har ingen lokale bestemmelser. 

Skoler og barnehager på grønt nivå

Det er ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på gult i barnehager, barne- og ungdomsskoler og SFO. Barnehager og skoler skal drive smittevernfaglig forsvarlig, noe som betyr minimum grønt nivå.

VIRK driftes på grønt nivå på samme måte som andre videregående skoler.