COVID-19 - information in several languages

Kjenner du noen som kan ha behov for informasjon som ikke har norsk som morsmål? Da kan du formidle at det er laget brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus på flere språk  og brosjyre om litt, mye eller helt avstand.

Norwegian Institute of Public Health

General information about coronavirus in other languages
Information about home quarantine and home isolation in several languages: engelsk, arabisk, dari, farsi, fransk, italiensk, kurmanji, litauisk, pashto, polsk, punjabi, russisk, somali, samisk (nord- og sørsamisk), sorani, spansk, tegalog, thai, tigrinja, tyrkisk, tysk, urdu og vietnamesisk.

Information from helsenorge.no

Preventing the spread of the coronavirus is the most important step to slow down the infection rate and avoid widespread illness. With fewer people in need of medical care at the same point of time, our health and care services will be better able to care for those in need. We can all help to prevent the spread  - Thank you for contributing!
Read more: helsenorge.no/coronavirus

Useful websites in other languages

Directorate of Integration and Diversity (IMDi) 
Corona pandemic: Useful websites in other languages

Information from Mayor Per Kristian Lunden to all immigrants

Information from Mayor Per Kristian Lunden in arabic

Information from Mayor Per Kristian Lunden in somali

Information from Mayor Per Kristian Lunden in swahili

Information from Mayor Per Kristian Lunden in tigrinja