Koronasertifikat

Hva er et koronasertifikat?

Koronasertifikatet skal vise at det er lite sannsynlig at du er smitteførende med SARS-CoV2. Dette vises gjennom nylig negativ test, vaksinasjon eller immunitet etter å ha hatt koronasykdom. Koronasertifikatet består av to kontrollsider -en for fremvisning innenlands i kommuner som har tatt koronasertifikatet i bruk, og en for fremvisning i utlandet og ved grensepassering. Du må logge deg inn på helsenorge.no for å se sertifikatet ditt. Hvis du ikke har tilgang på Helsenorge.no kan du ringe FHI sin informasjonstelefon 815 55 015 og få det tilsend i posten.

Koronasertifikatet skal vise om du har en nylig negativ test, er vaksinert eller om du er immun etter å ha hatt koronasykdom.
Du kan lese mer om koronasertifikat og innhold på Folkehelseinstituttet sine sider. 

Hvordan finner du koronasertifikatet mitt?

Du som har elektronisk ID kan selv hente ditt koronasertifikat ved å logge deg inn på Helsenorge sine sider. 

Ikke- digitale brukere

Risør kommune tilbyr "ikke-digitale innbyggere" utskrift av koronasertifikat på Risørhuset. Innbygger eller pårørende med fullmakt kan henvende seg til biblioteket. Kommunen vil kunne kreve legitimasjon.

Innbyggere oppfordres til å benytte digitale løsninger.

Hva koster det? 

Det er gratis å hente ut koronasertifikatet ditt, uansett om du gjør det selv eller benytter kommunens tilbud til ikke- digitale brukere.