Koronavaksine

Alle innbyggere over 65 år kan bestille time for vaksinering for oppfriskningsdose på c19.no.

Har du ikke mottatt SMS om at du er prioritert eller trenger du hjelp til å bestille time, kan du ringe koronatelefonen : tlf. 480 29 544 hverdager kl. 09:00 - 11:00.

 

Om koronavaksinering i Risør

Hvem kan få vaksine?

Alle innbyggere som bor og oppholder seg i kommunen kan få vaksine så lenge det er rett intervall.
Utfyllende informasjon om vaksinering i Norge finner du her: FHI - Informasjon om koronavaksine til befolkningen

På Frydenborgsenteret er det foreløpig planlagt vaksineringer:

  • Onsdag 17.08. fra kl. 12.00
  • Onsdag 24.08. fra kl. 12.00
  • Onsdag 07.09. fra kl. 12.00
  • Onsdag 14.09. fra kl. 15.00

Du kan bestille time på c19.no eller ved å ringe koronatelefonen på tlf. 480 29 544 hverdager mellom 9.00 og 11.00.

Oppfriskningsdose

Anbefaling om 2. oppfriskningdose til personer 65 år og eldre

Folkehelseinstituttet anbefaler at personer 65 år og eldre som har fått 3 doser bør ta en ny oppfriskningsdose (dose 4). Dette uavhengig om du har vært smittet med Covid-19 men du må vente minst 3 uker etter du er friskmeldt. Oppfriskningsdosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose (dose 3).

Personer over 18

Personer over 18 har tilbud om en oppfriskningsdose 20 uker etter dose 2. Time kan bestilles via c19.no eller ved å ringe vaksinetelefonen. Om man ikke har mulighet selv kan også en pårørende bestille time for deg på c19.no. 

Immunsupprimerte

FHI anbefaler at personer med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter tar en oppfriskningsdose tre måneder etter ferdig grunnvaksinasjon uavhengig av om dette var 2 eller 3 doser.

Foreløpig må time for dose 4 bestilles ved å kontakte Svein Andresen, tlf. 992 33 276. Du vil da få informasjon om hva som trengs av dokumentasjon. Dokumentasjonen fremvises ved vaksinering. Timen kan ikke bestilles via c19.no.

Vaksinering av barn og unge mellom 5 til 11 år

Kommunen tilbyr vaksine til alle over 5 år. Vaksine kan særlig være aktuelt for:

  • Barn med kroniske sykdommer
  • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
  • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon

For de som velger vaksine, vurderer FHI at én dose er det som gir best nytte-ulempebalanse i denne aldersgruppen. Hvis dose 2 gis, er det en fordel med et langt intervall på mer enn 12 uker etter første dose. Dette for å minske risikoen for bivirkninger.

Vaksineringen kommer i hetteglass med 10 doser, kommunen ønsker derfor at de som ønsker denne vaksinen tar kontakt med Svein Andresen på tlf. 992 33 276 eller ved å sende en e-post til vaksine@risor.kommune.no. Vaksinering vil skje etter avtale.

Vaksinering av barn og unge mellom 12 og 15 år

Barn og unge kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker.  Dose 1 vil redusere den allerede lave risikoen for et alvorlig forløp av covid-19. 

Dose 2 kan også ha positiv nytte, men tilleggseffekten er begrenset siden risiko for alvorlig sykdom allerede er svært lav etter første vaksinedose. Dose 2 er særlig aktuelt for de som har kroniske sykdommer, har nær kontakt med utsatte personer, eller skal oppholde seg i eller reise til land som krever 2 doser i koronasertifikat for denne aldersgruppen. Dette gjelder ikke alle land. 

Hvis dose 2 gis, er det en fordel med et langt intervall på mer enn 12 uker etter dose 1. Dette for å minske risikoen for bivirkninger.

Alle som ikke har tatt dose en kan bestille denne via vaksinetelefon eller c19.no. De som ønsker dose to kan ta kontakt med koronatelefonen på tlf. 480 29 544 eller ved å sende en e-post til vaksine@risor.kommune.no

Slik bestiller du time

Koronatelefonen tlf. 480 29 544 - alle hverdager fra kl. 9:00 til 11:00 
E-post: vaksine@risor.kommune.no 

Risør kommune bruker bookingsystemet www.c19.no for bestilling av time til vaksine. Du kan booke time til deg selv eller til en pårørende. 

Bestill time på nett
Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på.

Kan du ikke bestille time digitalt?

Også dine pårørende kan bestille time for deg på c19.no. Hvis du ikke kan bestille time digitalt på c19.no, kan du ta kontakt med vaksinasjonsteamet på epost vaksine@risor.kommune.no eller koronatelefonen på tlf. 480 29 544.

På vaksinasjonsdagen

Vi anbefaler å ha spist godt før vaksineringen. Risikoen for å få en reaksjon som følge av situasjonen og det å få et stikk, er større hvis man har lavt blodsukker.

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du:

  • har forkjølelsessymptomer, feber over 38 °C eller andre tegn på infeksjonssykdom 
  • er i isolasjon grunnet koronasykdom
  • har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av de siste 7 dagene 

Er du syk på vaksinasjonsdagen?

Da ber vi deg ta kontakt og avbestille timen og avtale ny time.

Sett av tid

Når du har fått vaksinen må du være i lokalet plass i minimum 20 minutter. Dette er for at helsepersonell skal kunne observere deg og hjelpe deg, hvis det skulle oppstå en reaksjon av vaksinen.

Vaksinasjonslokale

I Risør kommune forgår nå vaksineringen på Frydenborgsenteret, (Sykehjemmet) i Sirisvei 12. Du finner oss rett til venstre etter hovedinngangen.