Om koronavaksinering i Risør

I Risør vil vi begynne å vaksinere med oppdatert koronavaksine i uke 40. Vaksineringen vil fortsette på Frydenborgsenteret som tidligere, og det vil bli sendt en SMS  fra C19.no til personer over 65 år når vi har datoene klare og det kan bestilles vi c19.no.  Har du problemer med å bestille time selv kan du ringe 992 33 276 mellom klokken 09.00 og 11.00.

Hvem kan få vaksine?

Alle innbyggere som bor og oppholder seg i kommunen kan få vaksine så lenge det er rett intervall.
Utfyllende informasjon om vaksinering i Norge finner du her: FHI - Informasjon om koronavaksine til befolkningen

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før høst/vintersesong 2023/24:

  • personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
  • personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
  • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
  • barn 6 måneder–11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko.

Det er den oppdaterte vaksinen Comirnaty Omicron XBB.1.5 som tilbys i høst. Denne vaksinen dekker undervarianter av koronaviruset, omikron som sirkulerer nå. Vaksinen benyttes både til grunnvaksinasjon og som oppfriskningsdose.

Svein Andresen, tlf: 992 33 276 kan kontaktes ved spørsmål.

Endringer i anbefaling om grunnvaksinasjon

Folkehelseinstituttet vurderer at det ikke lenger er grunnlag for å anbefale grunnvaksinering til personer i aldergruppen 18-64 år som ikke har noen underliggende risikofaktorer som kan gi økt risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Det har gjennom pandemien vært en høy oppslutning om koronavaksinasjonsprogrammet og i tillegg har mange gjennomgått covid-19 én eller flere ganger. Dette innebærer at de aller fleste har en form for grunnimmunitet mot SARS-CoV-2 og behovet for grunnvaksinasjon er mindre nå enn det var tidligere i pandemien.