Vi kontakter deg når du kan bestille koronavaksine

Det er de eldste innbyggerne i kommunen som vaksineres først. 

Vi sender i nær fremtid ut et informasjonsbrev til alle over 75 år i Risør kommune. Når det er din tur til å bestille time, tar vi kontakt med deg. Vi sender deg en SMS og ringer deg som ikke har mobiltelefon.

Koronavaksine

Vaksineinformasjon fra ordfører Per Kristian Lunden

Når kan jeg få vaksine?

Vi skal tilby koronavaksinasjon til alle innbyggerne i Risør. Vårt mål er at personer som blir anbefalt vaksinasjon, velger å ta vaksinen. Det er de eldste innbyggerne våre som vaksineres først, og vi følger den nasjonale prioriteringsrekkefølgen. Alle som får tilbud om vaksine blir kontaktet av kommunen. Når det er din tur til å bestille time, tar vi kontakt med deg. Vi sender deg en SMS og ringer deg som ikke har mobiltelefon.

Prioritering

Alle som skal få tilbud om vaksinen får informasjon etter hvert som det er deres tur. Vi følger den nasjonale prioriteringsrekkefølgen:

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder 85 år eller eldre
 3. Alder 75 til 84 år
 4. Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18 - 64 år med særlig høy risiko
 5. Alder 55 - 64 år med underliggende sykdom/ tilstand
 6. Alder 45 - 54 år med underliggende sykdom/ tilstand
 7. Alder 18 - 44 år med underliggende sykdom/ tilstand
 8. Alder 55 - 64 år
 9. Alder 45 - 54 år
 10. Generell befolkning 18 - 64 år.

Helsepersonell vil bli prioritert i tråd med Fhi sin veiledning. Les mer på FHI.no om hvem som får vaksinen.

Hvordan bestiller jeg time?

Du kan bestille time når du har fått beskjed om at det er din tur. Du må selv bestille time. Hvis du ikke har mulighet til å bestille via nett, kan du ringe vaksinetelefonen. Lenke til bookingløsningen og telefonnummer til vaksinetelefonen blir lagt ut her når vi åpner for bestillinger. 

Det er ikke nødvendig å kontakte oss eller fastlegen din for å sette deg på venteliste. Koronavaksinen er gratis. 

Du mottar tekstmelding (SMS) på din telefon

Når det nærmer seg din tid for vaksinasjon, vil du motta en tekstmelding med informasjon om hvordan du skal bestille time for vaksinering på c19.no/vaksine. Du må ha tilgang til internett og logge inn med bankID. Be pårørende om hjelp hvis du ikke får til dette selv. Vi vil ta kontakt med deg dersom du ikke er registrert med mobiltelefonnummer, dette vil skje samtidig som tekstmelding blir sendt ut.

Du må selv bestille vaksinasjon

Det er viktig at du bestiller vaksinasjon så raskt som mulig etter du har mottatt tekstmelding. Det vil ikke være mulig å bestille vaksinasjon før du har mottatt en tekstmelding eller telefon fra oss.  Vi ber om at du logger inn på c19.no/vaksine for å bestille time for vaksinering eller for å takke nei til vaksine. Hvis du ikke har mulighet til å bestille på nett kan du bestille via vaksinetelefonen. Lenke til bookingløsningen og telefonnummer til vaksinetelefonen blir lagt ut når vi åpner for bestillinger, trolig i uke 5. 

Du vil bli tildelt et tidspunkt fra kommunen, dette tidspunktet kan ikke endres

Det er viktig at du prioriterer å møte opp på vaksineringen, da vaksinedosen som er reservert til deg ikke vil kunne bli brukt hvis du ikke møter opp.

På vaksinasjonsdagen

Vaksinasjonen vil skje i Risørhallen (Kjempestien v/ Risør barne- og ungdomsskole.)

For å sørge for din trygghet benytter Risør kommune Risørhallen til vaksineringen. Dette er et stort lokale som vi har delt opp for å kunne vaksinere flest mulig på kort tid samtidig som smittevernet er godt ivaretatt. I Risørhallen vil det være god plass til parkering, og en merket inngang. Inne er hallen delt opp i båser. Du vil motta informasjon om hvilken bås du skal bruke når du bestiller vaksinen på c19.no/vaksine. Noter deg denne informasjonen. Du vil også få den på SMS. Det vil være personer til stede som kan veilede deg.

Ta med ferdig utfylt egenerklæringsskjema

Du må fylle ut egenerklæringsskjema for koronavaksinering, og levere dette inn til oss i vaksinasjonslokalet den dagen du skal få vaksinen.

Transport

Av smittevernhensyn skal du møte opp alene, eller sammen med de du bestilte sammen med. Du må selv sørge for transport til vaksinasjonslokalet. Hvis du har behov for ledsager må vedkommende vise fram ledsagerbevis og registrere seg i Risørhallen ved ankomst.

Klær

For å sikre god flyt i vaksineringen, ber vi at du har klær som lett kan tas av. Ha gjerne på en t-skjorte eller lignende. Vaksinen settes i overarmen.

Sett av tid

Når du har fått vaksinen må du være i vaksinasjonslokalet på anvist plass i 20 minutter. Dette er for at helsepersonell skal kunne observere deg og hjelpe deg hvis det skulle oppstå en reaksjon av vaksinen.

Vi vaksinerer deg i to omganger

Når du har fått første vaksine får du automatisk tidspunkt og dato for neste dose. Du vil få denne informasjonen på SMS innen 24 timer etter første vaksinasjon. Det er viktig at du møter opp til tidspunktet du har fått, for at vaksinen skal virke.

Foreløpig er det kun vaksinering i Risørhallen

Inntil videre skjer all vaksinering i Risørhallen.

Smittevern

Under vaksinasjonen vil vi overholde strenge smittevernregler. Alle får utdelt munnbind som de må bruke hele tiden mens de er i hallen. Det blir separat inngang og utgang. Alle må holde avstand og gå til anvist plass og unngå kø og sammenstimling. De som trenger følge eller bistand av pårørende får naturligvis det, men fint om de gir beskjeds om det på forhånd. 

Uke 4

Vi starter vaksinering i Risørhallen. De første som får tilbud om vaksine er aldersgruppen 85+.

Alle som får tilbud om vaksine denne uken vil bli kontaktet av kommunen.

 

Lenke til bookingløsningen og telefonnummer til vaksinetelefonen blir lagt ut når vi åpner for bestillinger.

25.01.2021

Uke 3

Vaksinering på Frydenborgsenteret. 

Slik gjennomføres koronavaksinasjon i Risør kommune

Bestilling

 • Du mottar tekstmelding (SMS) fra oss på din telefon.
 • Du må selv logge inn på c19.no/vaksine for å registrere deg for vaksinering eller for å takke nei til vaksine.
 • Du vil bli tildelt et tidspunkt fra kommunen, dette tidspunktet kan ikke endres.

På vaksinasjonsdagen

 • Vaksineringen skjer i Risørhallen, Kjempestien 4.
 • Ta med ferdig utfylt egenerklæringsskjema. Egenerklæringsskjema for koronavaksinering.
 • Vi anbefaler å ta på en kortermet skjorte.
 • Vaksinen settes i overarmen.
 • Etter vaksinasjon skal du observeres i 20 minutter før du kan forlate Risørhallen.
 • Etter vaksinen er satt får du tildelt tidspunkt for dose nummer 2 på tekstmelding eller telefon, dette kan ta opp mot 24 timer.
18.01.2021

Uke 2

Vaksinering på Frydenborgsenteret. 

11.01.2021

Uke 1

Vaksinering på Frydenborgsenteret. 

06.01.2021


  Om vaksinen

  Foreløpig er det Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech som leveres til Risør. Vaksinen gis i to doser med tre ukers mellomrom. 

  Informasjon om koronavaksine fra Folkehelseinstituttet

  Koronavaksiner anbefales først og fremst for å beskytte enkeltindivider som risikerer alvorlig forløp av covid-19 (risikogrupper). Det er uvisst i hvilken grad personer som har gjennomgått covid-19 er immune mot sykdommen, og hvor lenge en slik beskyttelse varer. Dette vil være avhengig av blant annet hvor syk personen var. Utfra den kunnskapen vi har i dag anbefales også personer som tidligere har gjennomgått covid-19 å vaksinere seg, så langt de er i fin form og ikke har senvirkninger av sykdommen når det er tid for vaksinasjon. Det anbefales at koronavaksinen gis tidligst 3-4 uker etter at man er symptomfri.

  Forsiktighetshensyn koronavaksine:

  • Allergisk reaksjon på tidligere doser av samme vaksine
  • Kjent allergi mot noen av innholdsstoffene i vaksinen
  • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38°C

  Vaksinen er frivillig

  Vaksinen er frivillig, og du har mulighet til å takke nei til vaksinen. Dette vil føre til at du ikke lenger har mulighet til å få koronavaksine. Lenke til reservasjonsløsningen blir lagt ut når dette er klart.

  Koronavaksineprogrammet

  Les om koronavaksineprogrammet hos Folkehelseinstituttet