Hvem kan få vaksine og status på vaksinering i Risør

Hvem kan få vaksine? 

Vi skal tilby koronavaksinasjon til alle som bor og oppholder seg i Risør. Vårt mål er at personer som blir anbefalt vaksinasjon, velger å ta vaksinen. Det er de eldste innbyggerne våre som vaksineres først, og vi følger den nasjonale prioriteringsrekkefølgen. Alle som får tilbud om vaksine blir kontaktet av kommunen. Når det er din tur til å bestille time, tar vi kontakt med deg. Vi sender deg en SMS og ringer deg som ikke har mobiltelefon. Slik bestiller du time.

Hvis du ikke er folkeregistrert i Risør kommune, kan du kontakte vaksinetelefonen på tlf. 913 68 776 mandag til fredag fra kl. 10:00 til 12:00 slik at du kan registrere deg. 

Status for vaksinering i Risør

Siste oppdatering av status: 08.06 kl. 13:20

Vi har nå sendt ut tilbud til innbyggere i risikogruppe 5, 6 og 7.

Hvis noen innbyggere mener de tilhører disse gruppene og ikke har fått tekstmelding kan de forsøke å logge inn på www.c19.no for å bestille time. Vi opplever dessverre at noen telefonnummer er feil, noen kan derfor være prioritert for vaksine uten å ha mottatt tekstmelding.

Vaksinedoser

  • Vaksinedoser uke 24 - 264
  • Vaksinedoser uke 23 - 320 (100 stykker er første dose)
  • Vaksinedoser uke 22 - 420 (halvparten er andre dose) 
  • Vaksinedoser uke 21 - 340 (kun andre doser) 
Status for vaksinering i Risør
Grupper Tidspunkt
1. Beboere i sykehjem og utvalgt helsepersonell Ferdig vaksinert
2. Alder 85 år eller eldre og utvalgt helsepersonell Ferdig vaksinert
3. Alder 75 til 84 år Ferdig vaksinert
4. Alder 65 til 74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp * Vaksineringen pågår
5. Alder 55 - 64 år med underliggende sykdom/ tilstand Vaksineringen pågår
6. Alder 45 - 54 år med underliggende sykdom/ tilstand Vaksineringen pågår
7. Alder 18 - 44 år med underliggende sykdom/ tilstand Vaksineringen pågår
8. Alder 55 - 64 år
9. Alder 45 - 54 år
10. Alder 18 - 24 år og 40 - 44 år
11. Alder 25 - 39 år

* Vurdering av hvem som skal prioriteres gjøres av fastlegen. 

Helsepersonell vil bli prioritert i tråd med FHI sin veiledning. Les mer på FHI.no om hvem som får vaksinen og når vi forventer å kunne vaksinere de ulike gruppene.

Registrering av pasienter med underliggende sykdommer

Har du en underliggende sykdom og er usikker på om du er prioritert av din fastlege? 
Da kan du registrere deg i et skjema på hjemmesiden vår. Vi vil da kontakt med din fastlege for å verifisere dine opplysninger. 

Dette gjelder for de som hører til i risikogruppe 4, 5, 6 og 7.

Skjema - Registrering av pasienter med underliggende sykdommer

Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på

Hvis du lurer på hva som definerer en risikosykdom, finnes det en oversikt på hjemmesiden til FHI. Les mer om dette her: Hvem kan få koronavaksine og når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper?

Informasjon til fastleger utenfor Risør

Informasjon om personer i risikogruppe 4 mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper på FHI sine sider) kan sendes kommunen ved bruk av sikker digital post. (eDialog) 
Tilsvarende liste for risikogruppe  5 kan sendes på samme måte for de resterende tilstander / sykdommer uten *.

Sendingen må inneholde hvilke fastlegeliste det gjelder, kontaktinfo som fastlege eller sekretær kan nås på, og antall pasienter det gjelder. 

Listen skal leveres i tabell format i eget vedlegg (excel, txt dokument) med følgende felt: 
NAVN; FØDSELNUMMER; MOBIL TLF NUMMER; PRIORITERINGSGRUPPE; SYKDOM/ TILSTAND*

* sykdommer/tilstander skal være i henhold til FHIs liste. Prioriteringsrekkefølgen av risikogruppene.

Send sikker post
Innlogging med ID-porten (MinID eller BankID).