Hvem kan få vaksine?

Hvem kan få vaksine? 

Vi skal tilby koronavaksinasjon til alle som bor og oppholder seg i Risør. Vårt mål er at personer som blir anbefalt vaksinasjon, velger å ta vaksinen. Det er de eldste innbyggerne våre som vaksineres først, og vi følger den nasjonale prioriteringsrekkefølgen. Alle som får tilbud om vaksine blir kontaktet av kommunen. Når det er din tur til å bestille time, tar vi kontakt med deg. Vi sender deg en SMS og ringer deg som ikke har mobiltelefon. Slik bestiller du time.

Hvis du ikke er folkeregistrert i Risør kommune, kan du kontakte vaksinetelefonen på tlf. 913 68 776 mandag til fredag fra kl. 10:00 til 12:00 slik at du kan registrere deg. 

Prioritering

Alle som skal få tilbud om vaksinen får informasjon etter hvert som det er deres tur. Vi følger den nasjonale prioriteringsrekkefølgen:

  1. Beboere i sykehjem
  2. Alder 85 år eller eldre
  3. Alder 75 til 84 år
  4. Alder 65 til 74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp *
  5. Alder 55 - 64 år med underliggende sykdom/ tilstand
  6. Alder 45 - 54 år med underliggende sykdom/ tilstand
  7. Alder 18 - 44 år med underliggende sykdom/ tilstand
  8. Alder 55 - 64 år
  9. Alder 45 - 54 år
  10. Generell befolkning 18 - 64 år.

* Vurdering av hvem som skal prioriteres gjøres av fastlegen. 

Helsepersonell vil bli prioritert i tråd med Fhi sin veiledning. Les mer på FHI.no om hvem som får vaksinen.

Informasjon til fastleger utenfor Risør

Informasjon om personer i risikogruppe 4 mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper på FHI sine sider) kan sendes kommunen ved bruk av sikker digital post. (eDialog) 
Tilsvarende liste for risikogruppe  5 kan sendes på samme måte for de resterende tilstander / sykdommer uten *.

Sendingen må inneholde hvilke fastlegeliste det gjelder, kontaktinfo som fastlege eller sekretær kan nås på, og antall pasienter det gjelder. 

Listen skal leveres i tabell format i eget vedlegg (excel, txt dokument) med følgende felt: 
NAVN; FØDSELNUMMER; MOBIL TLF NUMMER; PRIORITERINGSGRUPPE; SYKDOM/ TILSTAND*

* sykdommer/tilstander skal være i henhold til FHIs liste. Prioriteringsrekkefølgen av risikogruppene.

Send sikker post
Innlogging med ID-porten (MinID eller BankID).