Om vaksinen

Foreløpig er det Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech som leveres til Risør. Vaksinen gis i to doser med tre ukers mellomrom. 

Informasjon om koronavaksine fra Folkehelseinstituttet

 

Informasjon om koronavaksine fra Folkehelseinstituttet

Koronavaksiner anbefales først og fremst for å beskytte enkeltindivider som risikerer alvorlig forløp av covid-19 (risikogrupper). Det er uvisst i hvilken grad personer som har gjennomgått covid-19 er immune mot sykdommen, og hvor lenge en slik beskyttelse varer. Dette vil være avhengig av blant annet hvor syk personen var. Utfra den kunnskapen vi har i dag anbefales også personer som tidligere har gjennomgått covid-19 å vaksinere seg, så langt de er i fin form og ikke har senvirkninger av sykdommen når det er tid for vaksinasjon. Det anbefales at koronavaksinen gis tidligst 3-4 uker etter at man er symptomfri.

Forsiktighetshensyn koronavaksine:

  • Allergisk reaksjon på tidligere doser av samme vaksine
  • Kjent allergi mot noen av innholdsstoffene i vaksinen
  • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38°C

Vaksinen er frivillig

Vaksinen er frivillig, og du har mulighet til å takke nei til vaksinen. Dette vil føre til at du ikke lenger har mulighet til å få koronavaksine. Lenke til reservasjonsløsningen blir lagt ut når dette er klart.

Koronavaksineprogrammet

Les om koronavaksineprogrammet hos Folkehelseinstituttet