Til deg som har fått første dose med AstraZeneca

Regjeringen besluttet 23. april 2021 å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine skal få tilbud om videre vaksinering med mRNAvaksine. Når tidspunktet for andre dose nærmer seg, vil du få informasjon fra de som skal vaksinere deg om tidspunkt og hvilken mRNA-vaksine du får tilbud om.

Les mer i informasjonsbrevet fra FHI: Informasjonsbrev til deg som har fått første dose med AstraZeneca. (PDF, 149 kB)

 

Om vaksinen

Vi vaksinerer nå både med fra Moderna og BioNTech/Pfizer. FHI har vurdert disse vaksinene som begge er mRNA vaksiner som likeverdige og at de kan kombineres. Dvs. har du fått dose 1 med vaksine fra Pfizer, kan du få dose 2 med Moderna og omvendt. Du kan ikke selv velge hvilken av disse vaksinene du kan få.

Informasjon om koronavaksine fra Folkehelseinstituttet

Koronavaksiner anbefales først og fremst for å beskytte enkeltindivider som risikerer alvorlig forløp av covid-19 (risikogrupper). Det er uvisst i hvilken grad personer som har gjennomgått covid-19 er immune mot sykdommen, og hvor lenge en slik beskyttelse varer. Dette vil være avhengig av blant annet hvor syk personen var. Utfra den kunnskapen vi har i dag anbefales også personer som tidligere har gjennomgått covid-19 å vaksinere seg, så langt de er i fin form og ikke har senvirkninger av sykdommen når det er tid for vaksinasjon. Det anbefales at koronavaksinen gis tidligst 3-4 uker etter at man er symptomfri.

Forsiktighetshensyn koronavaksine:

  • Allergisk reaksjon på tidligere doser av samme vaksine
  • Kjent allergi mot noen av innholdsstoffene i vaksinen
  • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38°C

Vaksinen er frivillig

Vaksinen er frivillig, og du har mulighet til å takke nei til vaksinen. 

Koronavaksineprogrammet

Les om koronavaksineprogrammet hos Folkehelseinstituttet

Til deg som har fått første dose med AstraZeneca

Regjeringen besluttet 23. april 2021 å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine skal få tilbud om videre vaksinering med mRNAvaksine. Når tidspunktet for andre dose nærmer seg, vil du få informasjon fra de som skal vaksinere deg om tidspunkt og hvilken mRNA-vaksine du får tilbud om.

Les mer i informasjonsbrevet fra FHI: Informasjonsbrev til deg som har fått første dose med AstraZeneca. (PDF, 149 kB)
 

 

Endringslogg: 03.05 kl. 12:15 Lagt til informasjonsbrev til de som har blitt vaksinert med AstraZeneca. Fjernet informasjon om at AZ var satt på pause. Erstattet med ny beslutning fra regjeringen. 26.04 kl. 08:50 Endret ukeintervall på Phizervaksinen fra 3 til 6 uker