Kultur

Alle hus og aktiviteter innen kultur og idrett er nå åpne. På Risørhuset vises det kino med foreløpig begrensning på 50 ledige seter. Biblioteket er åpent med sommer-åpningstider. Haller og idretts-anlegg er åpne og mulige å bruke. En-meters regelen gjelder: hold avstand og ta hensyn!

Tiltak innen kultur

Kulturkontoret kartlegger konsekvenser og muligheter – publisert 07.04 kl. 14:35

Kulturkontoret er i dialog med alle felt for å kartlegge omfanget av konsekvenser for helårsarrangører, festivaler, institusjoner, kunstnere, kulturarbeidere, det frivillige kulturlivet og idretten. Samtidig har det vært spennende å følge - og være med på - digitale kulturtilbud og kreative løsninger. Her er flere nye prosjekt under planlegging.

For egen del har vi lansert "take-away bibliotek" og et midlertidig frivillig-kontor i Risørhuset. Sammen med Villvin ser vi på muligheter for digitalt galleri og butikk. Det kan være relevant for flere - fra Lillesand ser vi suksesshistorier på slike løsninger.

Kultursjef og biblioteksjef ser på muligheten for å opprette en bredere digitalscene fra biblioteket/kulturhuset.

Vi har fra før gratis leie på alle idrettsbygg og anlegg og dessuten i en rekke kommunale bygg for diverse kulturaktører som ungdomsteatret, korpsene etc. Noen av dem som driver inntektsbringende næring har også fått midlertidig gratis leie.

Nøl ikke med å ta kontakt med kultursjefen for råd og veiledning. Vi vurderer tiltak og løsninger fortløpende og håper og ber om at vi kommer oss tilbake til livet slik det en gang var. En ting er sikkert og det er at viktigheten av kunst og kultur nå er synligere enn noen gang.

Kultursjefen vil takke for at dere som idretts- og kultur-aktører gir innbyggerne (og tilreisende) meningsfulle liv gjennom opplevelser knyttet til det dere driver med - også når hverdagen er så krevende som den er nå.

Vi har begynt så smått på arbeidet med å planlegge byjubileum 2023 og kanskje kan all kommunikasjon vi legger opp til nå mellom alle kulturaktørene og kulturkontoret danne et godt grunnlag for en bredt anlagt folkefest om tre år.

Torolf E. Kroglund                                                                 Risør 06.04.2020

Kultursjef

Gjennomføring av festivaler – oppdatert 12.06 kl. 11:50

Trebåtfestivalen er avlyst.

Risør kammermusikkfest arrangerer en alternativ og nedskalert festival i år, med kirken som arrangementssted og med begrenset antall publikummere. Se nettsiden deres for mer informasjon.

Villvin Kunsthåndverkmarked blir avholdt nesten som vanlig, men med færre utstillere (kun norske).

Utsatte frister innen kulturfeltet – publisert 07.04 kl. 14:36

Fristen for å søke om kulturmidler myntet på frivillige lag og foreninger er utsatt til 1. juli - for å sikre at dere får tid og rom til å avholde årsmøter, lage budsjett og regnskap etc.

Alle lag og foreninger som ønsker midler fra kommunen må søke denne ordningen (festivaler og større arrangement har en annen ordning; med søknadsfrist 1. oktober).
Ordningen og den totale rammen vil være uendret.

Risør kommune har pr dags dato ingen fungerende underskuddsordning. Kulturkontoret vil gå i dialog med kulturutvalget om hvorvidt vi bør ha det.

Statlige og regionale støtteordninger – publisert 07.04 kl. 14:36

Vi følger særlig med på utviklingen av statlig kompensasjonsordning for arrangører og øvrige relevante nasjonale tiltak. Informasjon formidles videre så fort de er klare - og kultursjefen bidrar med råd og veiledning. Ta gjerne kontakt i forbindelse med dette eller også for diskusjon rundt praktiske spørsmål om eventuell utsettelser eller kreative løsninger etc.

Dette er en foreløpig oversikt over støtteordninger. Denne blir mest sannsynlig supplert løpende. Statlige støtteordninger går gjennom henholdsvis Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet.

I tillegg finnes en del andre støtteordninger knyttet til koronasituasjonen for frivillige lag og foreninger. Her er en liste som Frivillighet Norge har laget:

Den nye Agder fylkeskommune har følgende søknadsfrister (her er det foreløpig ingen egne koronatiltak som gjelder kultur):