Ordførers orienteringer og status fra kriseledelsen

Totalt antall smittet i kommunen: 1 (ikke bosatt i Risør) 
 

Ordfører Per Kristian Lunden får mange telefoner, meldinger og spørsmål om koronasituasjonen i Risør kommune og ekstraordinære tiltak for å redusere spredning av koronasmitte. Han vil gi fortløpende oppdatering som en videomelding, i etterkant av statusmøte med ledelsen i Risør kommune. Videomeldingene lages i samarbeid med iRisør og Aust Agder Blad. Det er iRisør som står for den praktiske produksjonen.

Ordførers oppdateringer fra 16. mars frem til 5. oktober.
 

19. oktober

Smittestatus

Ingen endringer i smittesituasjonen i Risør. Vi er fortsatt redde for lokale smitteutbrudd, så vi må fortsette å praktisere strengt smittevern.

Luftveisklinikken

Det er god kapasitet ved luftveisklinikken og vi oppfordrer alle med symptomer til å teste seg så raskt som mulig. Det gjelder spesielt de i risikogruppen. Alle burde ha en lav terskel for å teste seg, selv med milde symptomer. 

Halloween

Halloween nærmer seg og vi oppfordrer alle til å følge råd fra folkehelseinstituttet. Finn på alternative aktiviteter og gjør det skummelt hjemme i stedet for å gå dør til dør. Hvis man må gå knask eller knep, oppfordres det sterkt til å lage avtaler med familiemedlemmer eller nære venner om at barna kan komme dit i stedet for å gå til ukjente.

Russen 2021 

Risør kommune ønsker å følge opp det gode samarbeidet vi hadde med fjorårets russ.
Russen kan samles 20 i en gruppe, men vi vet at på skolene samles de i større kohorter. Kommuneoverlegen i Risør, sammen med kollegaene i Gjerstad og Vegårshei tenker seg nå om hvordan vi kan imøtekomme russens ønske om å ha samlinger, men samtidig praktisere godt smittevern.

Svømmehallen

Svømmehallen åpnes for barneskolen i dag.

19.10.2020

14. oktober

Smittestatus 

Ingen nye smittete i Risør kommune. Vi ønsker å opprettholde et strengt smittevern,  særlig når det gjelder samlinger av folk og fester. Det er viktig å bruke kommuneoverlegen som rådgiver hvis man ønsker å ha et arrangement.

Halloween

Lørdag 31. oktober er det Halloween. Vi har laget noen råd og retningslinjer for å ivareta en fin Halloween-feiring for barna. Risør kommune anbefaler å finne alternative aktiviteter til Knask eller Knep.

Luftveisklinikken

Luftveisklinikken i Kragsgate har fått nytt klokkeslett for bestilling av time med virkning fra torsdag 15. oktober. Telefontiden blir fra kl. 08:30 – 10:00 hver dag. Testing vil foregå mellom 10:30 og 12:00.
Det er ikke anledning til å møte opp direkte på Luftveisklinikken uten avtale.

Svømmebassenget

Svømmebassenget åpnes for lag og foreninger på ettermiddag og kveld, men ikke helgene for da vasker ikke kommunen. Det er de enkelte lag og foreninger som må følge kommuneoverlegens smittevernplan. De som bruker bassenget må selv vaske kontaktpunkter.

14.10.2020

5. oktober

Smittestatus

Det er en registrert smittet i Risør, vedkommende er bosatt i Bergen. Vi følger nøye med på smittesituasjonen i Arendal og Tvedestrand, men foreløpig skjerper vi ikke inn smitteverntiltak her i Risør. 

Arrangementer

Alle som skal ha arrangementer, må kontakte kommunelege. 
Julearrangementer for Risør by skal diskuteres og planlegges. Målet er å gjøre det hyggelig i byen til jul! 

05.10.2020