Ordførers orienteringer

Ordfører Per Kristian Lunden får mange telefoner, meldinger og spørsmål om koronasituasjonen i Risør kommune og ekstraordinære tiltak for å redusere spredning av koronasmitte. Han vil gi fortløpende oppdatering som en videomelding, i etterkant av statusmøte med ledelsen i Risør kommune. Videomeldingene lages i samarbeid med Mediehuset Lisand og Aust Agder Blad. Det er Mediehuset Lisand som står for den praktiske produksjonen.

Ordførers oppdateringer fra 16. mars frem til 5. oktober.
 

14. februar - Tiltakene er borte – sykdomsfaren består

Jeg registrer med glede at de aller fleste tiltak og begrensninger mot korona-smitte nå er borte. Det inkluderer meteren, antallsbegrensninger, munnbindpåbud  og isolat ved smitte. Samtidig går Risør og andre kommuner inn i en periode med svært mye forventet smitte. Det vil gi stort sykefravær både i kommunale enheter og arbeidslivet for øvrig. Det er vanskelig å glede seg hundre prosent over alle lettelsene før vinterens smittebølge er på hell. Men på vegne av utesteder og annet næringsliv pluss barn, unge og alle andre som har savnet aktiviteter i kultur og foreningsliv, er dette et viktig og gledelig dag.

Risør kommunes viktigste oppgave i dagene og ukene framover blir nå å holde oversikt over og om mulig kompensere for sykefraværet i kommunens drift og tjenestetilbud. Det dreier seg om helse og omsorg, habilitering, skole og barnehage, men også sårbare driftstjenester som vannforsyning og teknisk drift, der blant annet snørydding kan bli krevende.

Hvor stor smitten er og vil bli i Risør er usikkert. Nasjonale helsemyndigheter anser at den virkelige smitten er mer enn dobbelt så høy som de registrerte smittetall. I Risør ble det onsdag registrert 16 positive PCR-tester og 15 positive selvtester, torsdag 9 positive PCR og 15 positive selvtester og fredag 17 positive PCR og 14 positive selvtester. Trolig er tallene betydelig høyere.

Kommunen vil fortsatt tilby vaksinering og ønsker spesielt at de som ikke har vaksinert seg møter opp. Det vil redusere fare for alvorlig sykdom. Trass i at noen fortsatt gjenstår som uvaksinerte, ligger Risør helt på topp i vaksinasjonsgrad i Agder. Vi har totalt vaksinert 94,6 prosent av innbyggerne over 18 år. Det vil si at bare 5,4 prosent av befolkningen over 18 år som er uvaksinerte. Det er tall andre kommuner i fylket er svært imponerte over.

Vi fortsetter også inntil videre med utdeling av selvtester som kan brukes av de som har symptomer på korona. Pågangen for å hente selvtester har i de siste dagene vært stor, spesielt i Risørhuset, men også på Søndeled og Hope.

Selv om det er usikkerhet om smittesituasjonen utover våren har jeg i samråd med kommuneoverlegen formidlet til Risørs store festivaler at de ut fra smittevern-hensyn kan planlegge for festivaler slik vi kjenner dem. Altså uten noen begrensninger. Det er spesielt viktig å få avklart for Risør kammermusikkfest som om ikke lenge starter billettsalget. Det vil si at de vil selge billetter for full kirke og andre konsertlokaler uten avstandsbegrensning. Alt med et lite forbehold som at smittesituasjonen og dermed smitterådene kan forandre seg fram mot sommeren.

Ellers har vi imøtekommet ønsket fra kommuneoverlege Hans Tomter om å ta litt ferie etter nær to år i konstant beredskap. Behovet for medisinske vurderinger vil nå avta og normaliseres og kommuneoverlegen kan ta noen velfortjente feriedager.

14.02.2022

7. februar 2022 - Koronaoppdatering

Det meldes om dramatisk økning av koronasmitte i Agder og landet forøvrig nå, men vi har nok foreløpig ikke nådd forventet smittetopp. Den er antatt å komme i dagene og ukene framfor oss. I Risør er ikke den kjente smitten urovekkende høy, men det er trolig store mørketall. Men mørketallene er også høye i de andre kommunene, og vi kan inntil videre si oss fornøyde med noe mindre smitte i Risør

Lørdag kveld ble det meldt om to positive PCR-tester i Risør samt 10 positive egentester. Fredag var det 13 positive PCR-tester og to positive egentester mens det torsdag var 13 positive PCR-tester og fire registrerte positive selvtester. Dette er, som sagt, lavere enn de fleste kommuner i Agder, spesielt når vi tar folketallet med i betraktning. Vi må ta i betraktning at det meste av smittetallene nå bygger på selvregistrering. Det medfører i at det nok er høye mørketall, opplyser fylkeslegen. Det er tydelig økning i antall innleggelser med covid-19 på sykehus i Agder, men det er ikke økning av antall intensivpasienter. Totalt 29 prosent av alle innlagte med covid-19 er uvaksinerte. Det er derfor fortsatt viktig å få opp andelen vaksinerte ytterligere.

Tiltakene som nå gjelder er avstand, munnbind, sunn fornuft og individuelt ansvar. Jeg vil spesielt minne om at det er viktig å bruke munnbind når andre smitteverntiltak er borte. Det kan virke bakvendt at tiltakene er så få når smitten øker, men det henger sammen med at de fleste smittede opplever en relativt mild sykdom. Men mange syke på en gang kan bli veldig krevende for kommunene og også private arbeidsplasser. For Risør kommune er situasjonen foreløpig under god kontroll, mens flere nabokommuner melder om at det begynner å bli kritisk høyt sykefravær. Også i Risør kommune er vi forberedt på at vi kan komme i samme situasjon. Det vil da bli en krevende periode der for eksempel helse- og omsorgsoppgaver må prioriteres hardere.

07.02.2022 10:00

26. januar 2022 - Koronaoppdatering

Smittesituasjonen
Vi har i de siste dagene hatt svært lite koronasmitte i Risør, men vi så en betydelig økning i går tirsdag med 12 positive PCR-tester og 10 positive egentester. Totalt er 32 personer i isolasjon i Risør. Alt tyder på at vi, som nabokommuner og landet forøvrig, må belage oss på mye smitte i dagene og ukene framover. Budskapet er fortsatt å vaksinere seg og teste seg. Karantenebestemmelsene er lagt om fra i dag og jeg ber alle sette seg inn i de nye reglene som gjelder for karantene og testing.

Utlevering av selvtester
Nå deler kommunen ut gratis egentester på Risørhuset og fra i morgen også ved skolene på Søndeled og Hope. Åpningstidene er annonsert på kommunens hjemmeside og blir også gjort kjent i lokalavisa. Det er bare nærkontakter og de som har symptomer som kan hente gratis egentester. Andre som vil ha tester liggende eller bare vil teste seg forebyggende henviser vi til apoteker, butikker og bensinstasjoner som selger egentester.

Registrering av selvtest
De som tester positivt på egentest ber vi registrere seg på hjemmetest.remin.no. Her får alle respons med hvilke råd og forskrifter som gjelder. For noen er det nok bare å fortsatt å ta egentester, noen andre må ta en PCR-test. Nøyaktig informasjon om dette finnes på kommunens og helsemyndighetenes hjemmesider.

Vaksinering
Vi fortsetter med vaksinering, både ved drop-in og timebestilling. Vi i Risør ligger godt an i vaksineringsgrad i forhold til de fleste norske kommuner, men det er viktig å få enda flere til å vaksinere seg. Det vil normalt gi mildere sykdom ved eventuell smitte og bidrar til den store dugnaden for å avslutte den slitsomme koronatiden.

Bruk munnbind
Når vi nå forventer mye smitte og smittevernbegrensningene er noe mildere enn før, er det spesielt viktig å bruke munnbind. Det er fortsatt påbud om å bruke munnbind der man ikke kan holde en meters avstand. Vi vet jo at meteren ryker raskt i butikker, på vei inn og ut av spisesteder og ellers der folk treffes. Da gir munnbindet god beskyttelse for ikke selv å bli smittet og at man ikke smitter andre.

Sykefravær
Risør kommune registrerer relativt stort sykefravær i enkelte sektorer, men så langt håndterer vi det greit. Vi kan komme i situasjoner der mye smitte vil føre til at opp mot halvparten av alle på en arbeidsplass blir syke samtidig. Det vil bli krevende for helse- og omsorgssektoren, skoler og barnehager og helt sikkert også for mange private virksomheter. I kommunen forbereder vi oss på større sykefravær uten at dette går ut over viktige tjenester og tilbud.

26.01.2022 08:00

21. januar 2022 - Satser på testing og vaksinering

Satser på testing og vaksinering

Risør kommune har hatt relativt lite korona-smitte de siste par dagene med ni positive torsdag kveld og fem positive tester onsdag kveld. Men vi forbereder oss på høyere smittetall. Nå satses det ytterligere på testing og vaksinering. Hyppig bruk av egentester erstatter i flere tilfeller karantene slik at samfunnet ikke stenges unødig ned.

Utdelingen av egentester foregår i Risørhuset alle ukedager unntatt søndag. Vi viser til kommunen hjemmeside og annonser for åpningstider og regler for hvem som kan hente egentest og når det skal testes. Vi vil vurdere denne løsningen før vi gjør endringer om for eksempel utvidet åpningstid eller flere utleveringssteder også utenom Risør sentrum. Alle kan kjøpe egentester på apotekene og også en del matvarebutikker og bensinstasjoner.

Vaksinering

Kommunen vil fra neste uke tilby vaksinering av barn og unge mellom 5 og 11 år. Denne aldersgruppen kan vaksineres med både en og to doser. Vaksine er særlig aktuelt for barn med kroniske sykdommer, familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse og barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon

For de som velger vaksine, vurderer Folkehelseinstituttet (FHI) at én dose er det som gir best nytte-ulempebalanse i denne aldersgruppen. Hvis dose to gis, er det en fordel med et langt intervall på mer enn 12 uker etter første dose. Dette for å minske risikoen for bivirkninger.

Selve vaksineringen av de yngste vil foregå på Helsestasjonen i Kragsgate og starter 31. januar.

Barn og unge mellom 12 og 15 kan vaksineres med både en og to doser. Dose en vil redusere den allerede lave risikoen for et alvorlig forløp av covid-19. Dose to kan også ha positiv nytte, men tilleggseffekten er begrenset siden risiko for alvorlig sykdom allerede er svært lav etter første vaksinedose. Dose to er særlig aktuelt for de som har kroniske sykdommer, har nær kontakt med utsatte personer, eller skal oppholde seg i eller reise til land som krever to doser i koronasertifikat for denne aldersgruppen. 

Ellers foregår fortsatt vaksinering av voksne for fullt. Koronasertifikat og testsertifikat er tilgjengelig digitalt, men noen kan ønske utskrifter av disse. Innbygger selv eller pårørende med fullmakt kan henvende seg til biblioteket i Risør som kan hjelpe til med utskriftene.

Husk å ta med legitimasjon.

Smittestopp

Vi oppfordrer alle til å laste ned, registrere seg og bruke Smittestopp-appen. Smittestopp er en app fra Folkehelseinstituttet (FHI), som skal bidra til å forhindre at koronaviruset sprer seg i samfunnet. Den er helt frivillig å bruke, og tar vare på ditt personvern. Appen har 16-års aldersgrense. Hvis en person med koronavirus gir beskjed gjennom Smittestopp, får du melding hvis du har vært i nærheten av vedkommende. Hvis du selv blir smittet, kan du gjøre det samme. Dermed kan appen være med på å hindre at flere blir syke. Verken du eller noen andre får vite hvem det gjelder, bare at du har vært i nærheten av noen som er smittet.

 

 

21.01.2022

19. januar 2022 - Koronaoppdatering

Koronasmitten er nå økende i Risør, i likhet med fylket og landet forøvrig. Omikron-varianten har tatt over hos oss som ellers. Vi må belage oss på høye smittetall i dagene og ukene framover. I går kveld fikk vi melding om 21 nye smittetilfeller av totalt 51 som var testet. Det er flest voksne blant de smittede og smittekildene er ulike.

Kommunens viktigste oppgave nå er å legge til rette for at flest mulig vaksinerer seg. Vi fortsetter vaksinering mandag og onsdag og vil også etter hvert tilby flere dager for drop-in vaksinering. Mandag kom det 21 personer på kommunens drop-in vaksinering og seks av disse tok førstedose. Det siste tallet er ikke stort, men veldig gledelig. Det er spesielt viktig nå at de som har vært usikre, nølt eller av andre grunner ikke har tatt vaksine, tar vaksine. Ved Apotek 1 i Risør sentrum settes det også gratis vaksiner i tillegg til på Frydenborgsenteret.

Testing er det andre viktige virkemidlet kommunen nå organiserer. Det vil si at de som er nærkontakter av smittede eller har symptomer tester seg med egentester. Testene deles ut til de som er nærkontakter og har symptomer, og skal ikke hentes eller lagres «i tilfelle noe skulle skje» eller «kjekt å ha». På mandag og tirsdag ble det hentet 165 egentester på Risørhuset, og her fortsetter utleveringen. Vi vil også vurdere utlevering på Søndeled og Hope.  Jeg minner ellers om at apotekene i Risør har egentester til salgs til alle. Vi henviser ellers til kommunens hjemmesider for detaljert informasjon om når og hvor ofte det er nødvendig å teste seg.

Risør fortsetter å praktisere nasjonale smittevernråd. Det er gledelig å se at mange fortsatt bruker munnbind og ellers ivaretar smittevernet. Jeg forstår at mange nå føler seg usikre og kanskje redde. Smittefaren er altså relativt stor og økende. Men heldigvis blir de fleste vaksinerte ikke så veldig syke. Faren er at så mange blir syke på en gang at vi ikke klarer å holde viktige samfunnsfunksjoner i gang, det gjelder både i kommune og privat sektor. Så langt har vi heldigvis ikke kommet i den situasjonen i Risør.

 

19.01.2022

14. januar 2022 - Risør kommune følger nasjonale retningslinjer

Risør kommune vil følge de nasjonale koronareglene som ble lansert torsdag kveld og vil ikke benytte anledningene til å innføre strengere lokale tiltak. Det vil si at skoler og barnehager fra mandag åpner på grønt nivå og at det åpnes opp for idrett og andre aktiviteter for barn og unge. Flere kan også samles til kulturarrangementer og andre aktiviteter.

Jeg er glad for at det torsdag kveld ble lettet på mange av tiltakene som har vært den siste måneden. Risør har et relativt lavt smittetrykk så langt og kapasiteten vår på helse, omsorg og andre viktige tjenesteområder er ikke kritisk vanskelig. Mange lengter etter å være mer sammen og det er også viktig for utelivsbransjen at skjenkestoppen har opphørt. 

I ettermiddag var det 43 isolerte med covid-19 i Risør kommune, etter at det ble registrert fem nye tilfeller torsdag kveld. Trolig er det også en del skjult smitte i kommunen, som i andre kommuner. Det blir ikke analysert spesielt for ulike varianter av smitten, da det er svært sannsynlig at all ny smitte er omikron-varianten.

Risør kommune har i dag hentet 20 000 nye hurtigtester og det arbeides med en oppgradert plan for hvor, når og hvordan alle som trenger det kan hente tester.

Koronasituasjonen er nå inne i en ny fase. Karantenereglene er endret og aktiv testing overtar for karantene i mange situasjoner. Vi må både regne med og tåle mer smitte og vi ser for oss relativt høye smittetall framover. Men smitten må ikke øke mer enn at vi kan sikre gode og trygge kommunale tjenester, spesielt innen helse og omsorg. Det samme gjelder andre kritiske samfunnsfunksjoner utenom kommunen. Derfor har vi fortsatt mange smitteverntiltak. De nye reglene har åpnet opp samfunnet betraktelig, men skal ikke på noen måte forstås som et klarsignal til å gi blaffen i smittevern. Tvert i mot; nå gjelder det å holde ut noen uker og måneder til, sier ordføreren. Han oppfordrer alle til å sette seg godt inn i de de råd og forskrifter som gjelder. Oppfordringene om å vaksinere seg og holde seg hjemme og teste seg ved symptomer, er vel så viktig nå som tidligere.

 

14.01.2022

12. januar 2022 - Koronaoppdatering

Vi har regnet med at det blir mer korona-smitte i Risør i de ukene vi nå går inn i. Som i fylket og landet forøvrig. Smittetallene vil helt sikkert variere, men det er sannsynlig at relativt mange blir smittet fra ulike kilder. Det kan være fra familiemedlemmer, som er mest vanlig, venner, kolleger eller ved mer tilfeldige møter og sammenkomster.

Heldigvis ser det ut til at færre blir alvorlig syke ved omikron-smitte enn ved delta. Vaksineringen går også framover. Vaksinen beskytter hver enkelt og hele samfunnet. Vi følger nøye med på belastningen i tjenestetilbudet i kommunen, spesielt i helse og omsorg. Så langt klarer vi oss rimelig greit. Blir mange ansatte syke eller må i karantene på en gang, kan det bli mer kritisk.

Totalt 23 positive tester ble registrert i går ettermiddag med utgangspunkt i 53 PCR-tester som ble tatt mandag. Mange av de positive er voksne i 30-årene, men det er også barn med smitte. Den nye smitten er spredt på flere familier, ulike grupper og med svært ulike sannsynlige smittekilder. Det er både uvaksinerte og vaksinerte blant de smittede.

Det var i går kveld totalt 38 isolerte i Risør kommune. Mange tester seg daglig ved testestasjonen i Kragsgate etter å ha fått symptomer eller testet positivt på hurtigtest. Økningen i smittetall er forventet, ikke minst ut fra økt smitte i nabokommunene. Risør inngår i et bo- og arbeidsmarked på tvers av kommunegrenser i regionen. Også mange skoleelever krysser kommunegrenser hver dag. Det er viktig at vi holder i gang arbeids- og næringsliv. Det samme gjelder skolene, som må forholde seg til de smittenivåene som gjelder. Mange lengter også sterkt etter sosial kontakt gjennom trening, kulturopplevelser og frivillig arbeid i lag og foreninger. Fortsatt gjelder begrensninger på antall mennesker som kan og bør møtes. Det er også et grunnleggende råd om å begrense sosial kontakt. Det er krevende, men en oppfordring kan være å utsette fester og sosiale sammenkomster til seinere. Vi har sett at fester, der meteren etter hvert glemmes, kan gi stor og rask smittespredning.

Hovedrådet er å vaksinere seg. Fortsatt er det trolig vel 300 personer over 45 år i Risør kommune som ikke har tatt de vaksinedosene de har fått tilbud om. Noen av dem har ikke tatt vaksine i det hele tatt og noen har drøyd tredjedosen. Det er heldigvis en relativt liten avdel av befolkningen i kommunen. Men mange nok til at vi fortsatt kommer med sterke henstillinger om å la seg vaksinere. Vi ringer også opp hver enkelt og minner om tilbudet om vaksinering, men det er ikke alle vi får tak i på telefon.

Vi avventer en gjennomgang av smittevern-reglene fra regjeringen til fredag. Den kommunale kriseledelsen vil møtes fredag ettermiddag for å vurdere hvordan eventuelt nye nasjonale tiltak – eller lettelser – skal tilpasses lokalt i Risør.

12.01.2022

5. januar 2022 - Koronaoppdatering

Vi er inne i en tid der vi venter. Ikke nødvendigvis på noe godt. En stor nasjonal smittebølge er bebudet nasjonalt allerede nå og i ukene som kommer. Noen ser for seg at vi nesten alle vil risikere å bli smittet av omikron-varianten. Men at sykdommen for de fleste ikke blir så ille. Utfordringen er å unngå at for mange blir syke eller må i karantene samtidig. Det kan ramme viktige samfunnsoppgaver. I møtet med statsforvalteren i Agder i går ble det snakket om at noen kommuner kan trenge hjelp til sentrale oppgaver hvis mange kommunalt ansatte blir syke på en gang. Hjelpen kan kommer fra Forsvaret, Sivilforsvaret eller private operatører. I Risør kommune gjennomgår vi tjenestene våre med tanke på at mange ansatte kan bli syke eller bli satt i karantene samtidig. Trolig kan vi klare oss med egne krefter og uten ekstern hjelp. Men det vil dagene og ukene framover vise oss.

Møtet med statsforvalteren i Agder i går viser at Gjerstad og Risør er unntak i et fylke med veldig mye smitte og en rask spredning av omikron-varianten. Det er spesielt mye smitte i Kristiansand og kommunene rundt. Vår avstand fra Kristiansands-regionen kan forklare vår lave smitte, men samtidig er det relativt mye smitte i nedre Telemark. Vi har også mye kontakt med Oslo-området der det er høye smittetall. Jeg har tatt opp Risørs smittestatus spesielt med Statsforvalteren i dag. De kan ikke gi noen forklaring på den lave smitten i Risør utover det jeg og andre kan spekulere i. Men vi vet at smittetallene kan endre seg veldig raskt. Statsforvalteren minner om at det ikke er noen som helst grunn til å tro at Risør vil slippe unna den smittebølgen med omikron som er ventet i dagene og ukene framover.

Av alle selvtestene som ble tatt av elever, barnehagebarn, lærere og andre ansatte på skoler og i barnehager i Risør ved skolestart, ble det bare registrert én positiv test. Vi har også bare registrert én positiv test av 20 PCR-tester som ble tatt mandag. Inntil videre får vi altså glede oss over lave smittetall, men uten å senke smittevernet og fortsette med vaksinering og testing i stort tempo.

Vi fortsetter med vaksinering med tredjedoser og det ble satt over 600 doser like før jul og i romjula. Mens nye grupper innkalles til vaksinering, er vi spesielt opptatt av å få vaksinert de som av ulike grunner ikke har tatt første eller andre vaksinedose. Vaksine beskytter mot smitte og alvorlig sykdom og bidrar sterkt til at vi til slutt blir kvitt eller normaliserer hele korona-situasjonen. Jeg oppfordrer folk til å snakke om vaksine på arbeidsplasser, i vennelag og familier for å overbevise vaksine-nølene om hvor viktig det er å ta vaksinen. Risør kommune tar i mot alle etternølere uten noen form for bebreidelser eller moralske pekefingre. Tvert i mot er vi veldig glade for at etternølere velger å vaksinere seg.

I romjula og etter nyttår har det ankommet 150 personer fra andre land til Risør. Disse skal normalt teste seg ved grensepassering, men noen har av kapasitetsproblemet blitt anmodet om testing innen 24 timer i kommunen de reiser til. Det er svært viktig at dette følges opp. Flere av de som nå kommer til kommunen fra andre land arbeider ved nøkkelbedrifter i kommunen. Her, som i hele samfunnet, er det viktig at smitte ikke sprer seg. I tillegg til vaksinering ved Frydenborg-senteret tilbys alle fra Risør drop-in vaksinering ved Universitetet i Agder i Grimstad. Her er der Forsvaret som setter vaksiner sammen med Grimstad kommune.

Oppsummert: Vi venter i stor spenning på smitteutviklingen de neste ukene. Ta vaksiner, test deg ved symptomer eller nærkontakt med smittede og fortsett med godt smittevern. Vi går mot lysere tider utover vinteren og våren. Kanskje vi også ser en slags ende på korona-tiden? I alle fall før sommeren.

05.01.2022

3. januar - Omikron er her – men foreløpig liten spredning i Risør

Det er registrert to sikre tilfeller av omikron-varianten i Risør og trolig ytterligere to som foreløpig ikke er bekreftet. I romjula har det vært registrert totalt fem positive tester på torsdag og to nye på fredag, nyttårsaften. Det vi si at Risør kommune så langt har hatt en relativt lavt smittenivå i de siste par ukene sammenlignet med andre kommuner i Agder. Men alt tyder på at det kan være en tilstand av «stille før stormen». Betydelig mer smitte er ventet i de neste ukene framover.

Kommuneoverlege, kommunedirektør og ordfører har gått gjennom koronasituasjonen mandag morgen og tirsdag blir det møte med statsforvalteren i Agder og deretter kriseledelsen i Risør kommune. Utover dagen i dag vil det også foreligge resultater av hurtigtestene som alle skoleelever, barnehagebarn og ansatte på skoler og barnehager har hatt i løpet av dagen. Det blir også tatt ytterligere PCR-tester i dag.

Vi er spente på utviklingen nå, men kommuneoverlegen forbereder oss på betydelig økning i smittetallene i dagene og ukene framover. Den mer smittsomme omikron-varianten vil ta over. Heldigvis kan det se ut at omikron-smitte gir et noe mildere sykdomsforløp enn de tidligere variantene. Det gjelder vel å merke for de som er vaksinerte. Vår viktigste jobb nå er å tilby vaksiner. Vi har hatt veldig god oppslutning om tredjedoser før jul og i romjula og vi venter det samme denne uka. Risør er blant de beste i fylket på vaksinering nå. Vi oppfordrer også sterkere enn noen gang til at de som ikke har tatt første og andre dose nå melder seg til vaksinering. Jeg er sammen med kommuneoverlege og kommunedirektør bekymret for at mye sykdom framover kan begrense kommunens kapasitet til å yte viktige tjenester.

Det er kommunedirektøren som leder arbeidet som går ut på å sikre samfunnskritiske funksjoner. Det gjelder både innen helse og omsorg, men også for vannforsyning, brannberedskap, skole og barnehage. Klarer vi å unngå ekstreme topper i sykefravær kan dette gå rimelig bra. Men vi må også ta høyde for at mange ansatte i kommunen allerede har strukket seg langt og har lite å gå på. 

03.01.2022 14:30

27. desember 2021 - Lite koronasmitte i Risør i løpet av juledagene

Det har vært lite registrert koronasmitte i Risør i løpet av julehelgen. Det er oppløftende, men kan også henge sammen med at relativt få har testet seg. I dag er det mer aktivitet ved teststasjonen i Risør og nye resultater vil foreligge i morgen. Fra i ettermiddag kan også barn og ungdom i alderen 7 til 18 år hente selvtester ved Luftveisklinikken i Kragsgate 48. Oppfordringer er at alle med symptomer tester seg så raskt som mulig.

Den 22. desember ble det registrert én positiv og to inkonklusive (usikre) fra i alt 29 PCR-tester. Lille julaften var det én positiv av 13 PCR-tester. Første juledag ble det registrert én ny positiv PCR-test, som tidligere var registrert som inkonklusiv. I tillegg var det registrert en positiv selvtest. Andre juledag kom det melding om nok én positiv PCR-test. Dette var fra en utenlandsk besøkende i kommunen. Alt er i alt er dette svært få tilfeller i Risør sammenlignet med andre kommuner.

Oppfordringen fra kommuneoverlege og kriseledelse i Risør kommune er å teste seg ved symptomer. Kommunen har nå fått påfyll av hurtigtester. Oppfordringen om testing gjelder spesielt for barn og ungdom mellom 7 og 18 år der alle med symptomer kan hente en hurtigtest hver på Luftveisklinikken. Personer i karantene kan hente to tester. Det er viktig å teste seg hvis man snufser, har vondt i halsen eller opplever andre symptomer. Årvåkenhet og aktiv testing fram mot skolestart etter nyttår er viktig for at skolene kan fortsette med så normal virksomhet som mulig. Alle barn i barnehager og på barneskoler vil også bli testet ved skolestart. Her pakkes det nå selvtester som skal distribueres fra barnehager og skoler til familiene. Alle vil få melding om når og hvor testene skal hentes.

Så langt er ikke omikron-varianten registrert i Risør. Om vi har mye skjult smitte og om omikron allerede finnes her, er ikke mulig å si noe om i dag. Vi må forholde oss til de tester som er tatt og de resultater vi får fra disse. Men oppfordringer er å legge stor vekt på testing nå og samtidig ta i mot tilbud om vaksinering. Den 22. desember ble det gitt tredjedose til mange som møtte opp på Frydenborgsenteret og i morgen er det en ny stor runde med tredjedoser samme sted. Det er svært positivt at oppslutningen om vaksinering er stor.

27.12.2021 12:00

8. desember 2021 - Ber alle følge nasjonale råd og pålegg strengt

Kriseledelsen i Risør kommune ber alle følge strengt de nasjonale råd og pålegg som ble lagt fram i går kveld. Det er fortsatt mye smitte i Risør, men det dreier seg så langt om delta-varianten av viruset. Ikke den mer smittsomme omikron.

Mange i Risør er i sorg og ettertanke i dag etter den eksplosive brannen i går som endte med tragisk utfall. Jeg og svært mange andre tenker på nær familie og etterlatte som sitter med dyp sorg og fortvilelse nå. Jeg vet at mange i dag har tankene andre steder enn korona og smittevern. Vi går derfor ut med noen korte meldinger i formiddag og kommer tilbake med mer informasjon når det er aktuelt. Den planlagte video-informasjonen i dag utgår.

Fra den kommunale kriseledelsen, som hadde møte i morges, er hovedbudskapet at alle må følg strengt de nasjonale råd og pålegg som ble lagt fram i går kveld. Risør er, i forhold til befolkningstallet, relativt hardt rammet av koronasmitte nå. Fortsatt er det smitten med utgangspunkt i Risør barneskole som er dominerende. Her sprer smitte seg i familier der det allerede er registrert smitte. Dette påvirker også flere skoler og barnehager. Vi er fortsatt inne i en krevende smitte-utvikling, men smittespredningen er rimelig under kontroll. Det er også siste døgn registrert noe avtagende smitte ved Risør barneskole.

Vaksinering i Risør
Vaksineringen fortsetter for fullt denne og neste uke og det planlegges også for aktiv videre vaksinering etter at tiden fra andre til tredje dose er redusert med en måned. Vaksinering er fortsatt det viktigste virkemiddel for å redusere smitte og alvorlig sykdom. Alle oppfordres strekt til å vaksinere seg.

Følger nasjonale råd og regler
I et langt møte i kommunens kriseledelse i dag ble de nye nasjonale råd og påbud nøye gjennomgått. Risør kommune innfører foreløpig ikke egne kommunale råd og regler utover dette. Det vil si at skolene forblir på grønt nivå. Det viktigste nå er å holde avstand og begrense sosial kontakt. Dette er nøyaktig beskrevet på helsemyndighetenes hjemmesider og alle bes sette seg inn i dette. Det stilles nå krav gjennom forskrift til smittevernfaglig ansvarlige for offentlige arrangementer. Blant de arrangementer som nå gjennomgås etter nye regler er kulturskolens populære danseforestillinger i Risørhuset til helga. Her må det holdes bedre avstand i salen og det kan bli flere forestillinger og sterk henstilling om bruk av munnbind, også under forestillingen. Arrangøren vil komme tilbake med informasjon om dette.

08.12.2021

6. desember 2021


Smittestatus i Risør
Vi har de siste dagene hatt relativt mye koronasmitte i Risør med, for oss, høye daglige smittetall. De fleste smittetilfellene har hatt utgangspunkt i Risør barneskole der det har vært smitte i flere klasser. Smitten har så spredt seg til søsken og foreldre. Heldigvis får de fleste barn relativt lette symptomer. Så langt har det i Risør ikke vært alvorlige sykdomsforløp eller sykehusinnleggelser i forbindelse med smitten som har spredt seg de siste dagene. Men det høye smittetallet er i seg selv bekymringsfullt.

I dag blir det gjennomført en rekke tester ved testeklinikken i Kragsgate og resultatene vil foreligge i morgen. Ser vi fortsatt høye smittetall, og ikke minst spredning utover familier til elever ved barneskolen, må Risør kommune vurdere tiltak utover det som gjelder nasjonalt. Det mest nærliggende er karanteneplikt i familier med smitte. Dette krever en forskrift gjennom vedtak i kommunestyret. Det kan også tenkes at nasjonale myndigheter kommer oss i forkjøpet med strengere regler, så dette vil vi vurdere fortløpende.

Bruk av munnbind
Det er viktig å bruke munnbind der det er vanskelig å holde avstand, som i butikker og på arrangementer og sosiale samlinger. Jeg var på gudstjeneste og orgelkonsert i Søndeled kirke søndag og der brukte så å si alle munnbind. Det er bra og det viser at arrangører og folk flest vil beskytte seg best mulig mot smitte nå.

Omikron-viruset
Alle tester fra Risør som analyseres ved sykehuset i Kristiansand sjekker for virus-variant. Viser det seg ikke å være delta-virus, gjøres straks en ekstra analyse for eventuelt å påvise omikron-varianten. Så langt er det ikke påvist omikron-virus i Risør, men sannsynligheten er stor for at den også kommer til oss. Da vil vi straks gi beskjed til befolkningen og strengere tiltak og forskrifter vil bli tatt i bruk. Men så langt er det altså delta-virus vi omgir oss med, ikke omikron.

Vaksinering
Vaksineringen av tredje dose og oppfriskningsdose fortsetter for fullt i Risør denne og neste uke. Når neste uke er ferdig vil vi ha vaksinert vel 1600 personer over 65 år, andre med underliggende sykdommer og helsepersonell. Nå står det verken på tilgang på vaksiner eller kapasiteten i Risør for at vi kan fortsette vaksineringen også til grupper under 65 år. Problemet nå er at helsemyndighetene nasjonalt har bestemt at det skal gå minst seks måneder mellom andre og tredje vaksinedose. Mange av oss fikk andre dose i sommer og seks måneder har ikke gått før utpå nyåret. Kommunene kan ikke selv endre seksmåneders-regelen, men hvis nasjonale myndigheter forkorter perioden vil vi med glede rette oss etter det, siden vi har vaksinedoser nok.

Hurtigtester
Siste uke ble det levert ut nær 4000 hurtigtester i Risør. Heldigvis fikk vi et påfyll med 5000 nye testsett på fredag og vi håper på ytterligere forsyninger etter hvert. Disse settene brukes av de som har luftveissymptomer eller har fått råd om testing ut fra smitte på skole eller i barnehage. De som ikke har symptomer, men bare vil teste seg før et arrangement, julebord eller reise, må kjøpe hurtigtestene selv på apotek eller andre steder.

Kriseledelsen i Risør kommune følger smitteutviklingen tett og vi har allerede hatt vårt første møte i kriseledelsen tidlig i morges. Jeg skal prøve å følge opp med informasjon når det skjer noe nytt. Jeg forstår at mange i Risør nå er berørte av smitteutviklingen og flere er engstelige. Men fortsatt er det mange muligheter til å oppleve en fin adventstid – attpåtil med skikkelig vinterstemning og bra skiføre.

 

06.12.2021

4. desember 2021 - Foreløpig ikke omikron-smitte i Risør

Flere har stilt spørsmål om omikron-varianten av korona-smitte har kommet til Risør etter at 14 nye personer ble registrert smittet fredag ettermiddag. Kommuneoverlege Hans Tomter bekrefter at ingen av de nye smittetilfellene i Risør dreier seg om omikron, men delta-varianten.

Risør har mye trafikk til og fra Oslo-området, både ukependlere, studenter og andre. Jeg forstår at folk i Risør «venter» på omikron-varianten, men så langt har ikke det skjedd. Det er imidlertid sannsynlig at det kan skje, gikk den nære kontakten mellom Risør og deler av landet der denne virusvarianten er registrert. Vi avventer nye testresultater fra kommuneoverlegen i ettermiddag.

Jeg ser ikke bort i fra at vi kan få flere positive tester. Det er fortsatt ringvirkninger av smitten som er registrert i flere klasser ved Risør barneskole. Men her sprer smitten seg stor sett innenfor de familiene der det allerede er registrert smitte. Av de 14 smittetilfellene vi registrerte i går var det bare en smittet utenfor de familiene der det allerede var smitte. Det vil si at vi har rimelig god kontroll over situasjonen. 

Det vil nå ikke bli innført nye tiltak og råd i Risør kommune utover de nasjonale som allerede gjelder. Kommunen har også fått en ny stor sending med nye hurtigtester slik at den anbefalte egentestingen kan fortsett. Ledelsen ved Risør barneskole er også i nær kontakt med elever og foresatte for å sikre testing og tiltak som begrenser smitte.

Kriseledelsen i kommunen følger situasjonen svært nøye. Vi trapper også inntil videre opp informasjonen der vi igjen daglig refererer nye smittetilfeller og vurderinger og råd i forbindelse med disse. Det blir også flere informasjonsvideoer etter en relativt stille periode. Målet er at en godt informert befolkning kan gjøre egne, gode valg om smittevern og hvordan de  vil legge opp arrangementer og sosiale sammenkomster. En del har funnet fram munnbindene igjen, men det kunne gjerne være flere.

Det er viktig å holde avstand og der dette er vanskelig er det riktig å bruke munnbind nå. Det gjelder ikke minst i butikker med mye folk og liten plass. I tillegg til den direkte effekten bruk av munnbind har for å hindre smittespredning, gir økt bruk av munnbind også en påminning om smitten vi har rundt oss og at vi må være forsiktige nå.

 

04.12.2021 11:00

1. desember - Pass på smittevernet – følg nasjonale råd og regler

 

Risør kommune har hatt 56 smittede siden 11. november og ut måneden. Vi hadde også 18 nye smittede bare siste døgn. Det er mange. Oppfordringen nå er å passe godt på smittevernet og følge de nye nasjonale råd og regler strengt.

Jeg vet at flere føler seg skremte av de høye smittetallene og kjenner mange som nå er smittet. Husk at omstendighetene nå er annerledes enn for bare noen måneder siden, da så mye smitte ville ha ført til alvorlige nedstengninger og restriksjoner. Nå er en stor del av den voksne befolkningen vaksinert og det gir seg utslag i mindre alvorlige symptomer og færre sykehusinnleggelser. Vi skal altså tåle, og må også forvente, mer smitte rundt oss. Men også her er det grenser både lokalt og nasjonalt. Det vurderer de nasjonale helsemyndighetene og vi i kriseledelsen i Risør kommune dag for dag.

Risør kommune vil foreløpig ikke innføre egne korona-tiltak utover det som gjelder nasjonalt. Nå konsentrere kommunen seg å forberede opptrapping av vaksinering med tredjedoser. Dette blir en prioritert oppgave utover vinteren og våren neste år. Vi håper å få gitt alle som nå har mulighet til å ta tredje vaksinedose før jul, altså de over 65 år, med underliggende diagnoser og prioriterte helsearbeidere. Deretter fortsetter vi et ambisiøst program for videre vaksinering. Så langt ligger Risør best an av bykommunene i Agder når det gjelder antatt satte tredjedoser.

Budskapet fra regjering og helsemyndigheter er nå at korona-situasjonen ikke på noen måte er over. Mye tyder på at korona også vil prege mye av 2022, samt at vaksinering vil fortsette både neste år og ut i 2023. Det vil etter hvert gjelde de fleste aldersgrupper. Dette må vi i kommunene forberede oss på. Vi må igjen appellere til våre helsearbeidere, både yrkesaktive og pensjonister, samt frivillige for å fortsette vaksineringen. Mange av disse har allerede strukket seg langt og bidratt veldig mye. Flere føler seg slitne, men stiller likevel opp. Vi håper og regner med tilsvarende oppslutning og innsats fra befolkningen som melder til vaksinering og benytter de tilbudene de får.

Vi får spørsmål om en rekke konkrete arrangementer i dagene framover. Det inkluderer juleverksted, julekonserter, orgelinnvielse på Søndeled, julebord og førjulsfester pluss mye annet.  Budskapet er så langt følgende: Kriseledelsen i Risør kommune anbefaler ikke nå på generelt grunnlag å avlyse planlagte arrangementer fram mot jul. Det er viktig å velge lokaler, arrangementsform og antall deltakere slik at det kan holdes god avstand. Det er viktig å unngå tette kødannelser, for eksempel ved inngang og servering av mat.

Risør kommune vil som en konsekvens av dette flytte kommunestyremøtet 16. desember fra rådhuset til Risørhuset. Alle arrangører bes gjøre en selvstendig avgjørelse om de føler seg komfortable med å gjennomføre planlagte arrangement i forhold til smittevern. For å øke smittevernet kan det ved invitasjon og åpning av arrangementet opplyses om de smittevernråd som gjelder. Risør kommune viser til det nasjonale rådet om bruk av munnbind i drosje, kollektivstansport, på kjøpesentre og i butikker der det ikke er mulig å holde avstand. Utover dette blir det opp til hver enkelt hvordan man benytter munnbind. Men bruk av munnbind vil i mange situasjonen normalt forsterke smittevernet.

Kommunen har foreløpig ikke anledning til å kreve eller gi egne råd om koronapass ved offentlige arrangementer eller private samlinger av mennesker. Koronapass kan, inntil annet blir bestemt, brukes som unntak ved innførte restriksjoner, ikke som et generelt forebyggende tiltak. Bruk av egentester kan også øke tryggheten før deltakelse på ulike arrangementer. Ved symptomer skal man teste seg umiddelbart, og testeklinikken har gratis testsett. Uten symptomer kan man også fritt teste seg, men da må testen kjøpes på apoteket.

Jeg sier ikke noe om den nye omikron-varianten av viruset nå. Det får jeg eventuelt komme tilbake til. I Risør har vi mer enn nok å gjøre med de allerede kjente korona-variantene.

Det grunnleggende er:

1. Alle med symptomer må holde seg hjemme og teste seg.

2. Det er viktig med å holde avstand og ivareta godt hånd- og hostehygiene.

3. Sett deg inn i de nasjonale råd og regler som gjelder fra i dag 1. desember.

Dette er de nye reglene: 

Fra onsdag 1. desember gjelder følgende påbud nasjonalt: 

 • Karanteneregler: Hvis du bor sammen med en som er smittet,  du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test. Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert. For å slippe karantene må vaksinerte teste seg på nytt senest etter syv dager. Uvaksinerte må teste seg daglig i syv dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. For barn er dette ikke en plikt, men en anbefaling.
 • Regler for smittede: Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. Frem til i dag har kravet vært to dager for vaksinerte uten symptomer. I tillegg må du ha vært feberfri i 24 timer før du går ut av isolasjon.

Dette er de nye anbefalingene

 • Nye råd om munnbind: Regjeringen innfører nå en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand. Det er altså ikke et påbud, men en anbefaling. 
 • Spesielt for helse: Det innføres også en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
 • Mer hjemmekontor noen steder: Regjeringen ber om at kommuner med økende smitte og høy belastning i helsetjenesten vurderer økt brukt av hjemmekontor.

 

01.12.2021

30. november 2021 - 17 nye smittede i Risør – vil vurdere tiltak

I Risør er det i ettermiddag registrert 17 nye tilfeller av covid-19 smitte, samt to inkonklusive (usikre) tester. Risør hadde i slutten av forrige uke totalt 27 tilfeller av smitte i løpet av tre dager. Kommunen vil i møte i kriseledelsen i morgen vurdere om det må innføres lokale råd og tiltak i tillegg til de nasjonale rådene som vil virke fra i morgen. Flere av de som i dag har testet positivt er nære familiemedlemmer av de som fikk registret smitte i slutten av forrige uke.

Vi vet at vi nå må belage oss på mer smitte og må leve med det på en annen måte enn for noen måneder siden. Mange av de som nå er smittet er barn og yngre mennesker med milde symptomer. Men nå begynner det totalt å bli mange smittede i kommunen. Både kommuneoverlegen og jeg er urolige for utviklingen. Vi møtes i kriseledelsen etter å ha hentet vurderinger fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Statsforvalteren. Vi vil da vurdere om det bør innføres lokale råd utover de nasjonale.  Det kan dreie seg om bruk av munnbind, begrensning av forsamlinger eller annet.

Jeg forstår at mange i Risør nå er engstelige og føler forvirring. For noen måneder siden hadde så mange smittede førte til strenge tiltak med nedstengninger og begrensning av folks frihet. Når så mange er vaksinerte, er altså rådet fra nasjonale helsemyndigheter at vi skal leve og bevege oss relativt normalt selv med relativt mye smitte i kommunen og regionen. Men her er det grenser og det er de grensene vi vil diskutere med helsemyndighetene i morgen. I tillegg til å følge de nasjonale rådene regner vi med at mange i kommunen nå vil opptre ekstra forsiktig, bruke munnbind der det er tett med folk og være ekstra nøye med å holde seg hjemme ved forkjølelse, halsvondt eller andre symptomer.

 

30.11.2021 09:00

30. november 2021 - Foreløpig ingen lokale koronatiltak i Risør

Risør kommune vil foreløpig ikke innføre egne koronatiltak utover det som fra 1. desember vil gjelde nasjonalt. Nå konsentrerer kommunen seg om å forberede opptrapping av vaksinering med tredjedoser. Dette blir en prioritert oppgave utover vinteren og våren neste år.

Jeg har sammen med andre ordførere vært i digitalt møte med helseminister Ingvild Kjerkhol i morges. Vi fikk presentert nye nasjonale tiltak før disse ble lansert for offentligheten. Jeg legger spesielt merke til budskapet om korona-situasjonen ikke på noen måte er over. Dette ble også poengtert av statsminister Jonas Gahr Støre i Stortinget i dag. Mye tyder på at korona også vil prege mye av 2022, samt at vaksinering vil fortsette både neste år og ut i 2023. Dette må vi i kommunene forberede oss på.

Trass i noen dager med betydelig økt smitte i Risør i slutten av forrige uke vil ikke kommunen foreløpig gå ut med lokale råd eller tiltak utover det som nå lanseres nasjonalt. Det vil si at arrangement, treninger og andre sammenkomster inntil videre kan gjennomføres som planlagt. Utestedene kan også drive som vanlig med julebord. Men det anbefales å legge opp serveringen slik at folk kan holde avstand. Alle med symptomer må holde seg hjemme og teste seg og det er viktig med å holde avstand og ivareta godt hånd- og hostehygiene. Bruk av munnbind øker tryggheten der det er trangt og mye folk.

I løpet av dagene fram mot søndag i forrige uke ble det registrert i alt 27 smittede i Risør kommune, mange av disse knyttet til Risør barneskole. Skolen fortsetter med egne tiltak og testing. Informasjon blir gitt direkte fra skolen til elever og foresatte. Det har i løpet av siste døgn ikke vært registrert nye smittetilfeller i kommunen.

Den store utfordringen for kommunen nå blir raskt å legge til rette for vaksinering av tredjedose eller oppfriskningsdose for resten av de over 65 år som ikke har fått dette. Vi må også planlegge for tilsvarende dose for de mellom 45 og 65 år og videre vaksinering for alle over 18 år med underliggende symptomer. Kommunedirektør og kommuneoverlege går nå gjennom føringer gitt av nasjonale myndigheter og planlegger konkret lokal gjennomføring i Risør. Vi vil gi informasjon om dette så snart opplegget er klart. Vi blir av helseministeren oppfordret til å finne tilbake til den store dugnaden som ble gjort rundt vaksinering tidligere i år, blant annet med stor innsats av pensjonert helsepersonell og frivillige pluss de som allerede arbeider i helsetjenesten. Her vet vi mange føler de allerede har strukket seg langt, så det blir krevende. Mange ansatte i helse- og omsorgssektoren er også slitne etter en krevende korona-periode. Men jeg har tro på at vi kan få til en godt opplegg slik at det ikke skal stå på oss for å sikre en så rask vaksinering som mulig.

Dette er de nye reglene: 

Fra onsdag 1. desember gjelder følgende påbud nasjonalt: 

 • Karanteneregler: Hvis du bor sammen med en som er smittet,  du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test. Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert. For å slippe karantene må vaksinerte teste seg på nytt senest etter syv dager. Uvaksinerte må teste seg daglig i syv dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. For barn er dette ikke en plikt, men en anbefaling.
 • Regler for smittede: Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. Frem til i dag har kravet vært to dager for vaksinerte uten symptomer. I tillegg må du ha vært feberfri i 24 timer før du går ut av isolasjon.

Dette er de nye anbefalingene

 • Nye råd om munnbind: Regjeringen innfører nå en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand. Det er altså ikke et påbud, men en anbefaling. 
 • Spesielt for helse: Det innføres også en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
 • Mer hjemmekontor noen steder: Regjeringen ber om at kommuner med økende smitte og høy belastning i helsetjenesten vurderer økt brukt av hjemmekontor.

 

30.11.2021 06:00

26. november - Økning i smitte, men avventer tiltak

Smittestatus
Det er i de siste dagene registrert 17 positive hurtigtester ved Risør barneskole. Dette inkluderer også to ansatte ved barneskolen og en elev ved Risør ungdomsskole. Kommuneoverlegen forventer at positive hurtigtester også gir positive PCR-tester. Utenom barneskolen er det nå registrert ni positive tester. Det dreier seg om både barn og voksne, flere fullvaksinerte.

Kriseledelsen i Risør kommune hadde møte fredag morgen og situasjonen følges nøye. Det blir nye møter ved behov i løpet av helgen. Det er fare for at smitten kan spre seg til familiemedlemmer der skolebarn har testet positivt.

Inntil videre kommer ikke kriseledelsen med råd og restriksjoner utover de nasjonale. Arrangementer og samlinger kan gå som normalt, men det oppfordres til godt smittevern. Utesteder og forsamlinger der det serveres mat, bør sterkt vurdere å servere mat ved bordene eller ordne buffet-servering slik at gjester ikke står trangt.

Arrangementer
Risør Musikkteaters populære forestillinger i Risørhuset kan gå som normalt, men dette vurderes dag for dag. Det er ikke er generell anbefaling om bruk av munnbind, men munnbind reduserer smittefaren der det er vanskelig å holde avstand.

Julearrangementet på Risør Torv søndag ettermiddag går, inntil eventuelt nye vurderinger blir gjort, som normalt. Alle med symptomer på sykdom må holde seg hjemme og det oppfordres til at gang rundt juletreet, der barn og voksne holder hverandre i hendene, ikke gjennomføres. Synging av julesanger er greit, ettersom arrangementet foregår utendørs.

Smittesituasjonen blir vurdert fortløpende og det er krevende å gi sikre råd om arrangementer utover samme og neste dag. Det vil si at kommunens kriseledelse og kommuneoverlegen ikke kan gi sikre råd om konkrete førjuls-arrangementer i ukene framover. Arrangørene selv må leve med og vurdere denne usikkerheten. De må ta stilling til om de vil avlyse eller satse på at mulighetene for å gjennomføre arrangementet er den samme som i dag eller bedre.

Hurtigtest
Jeg ser at mange nå er engstelige for smitte og lurer på hva de kan og bør gjøre for å beskytte seg. Situasjonen nå er annerledes enn for noen måneder siden da langt færre var vaksinerte. Vi tåler nå noe mer smitte, da de som smittes normalt blir lettere syke når de er vaksinerte. Barn, som foreløpig ikke er vaksinerte, får normalt også lettere symptomer. Men vi ser at enkelte vaksinerte som smittes kan bli relativt syke og sengeliggende. Målet er fortsatt å få flere til å vaksinere seg og at alle aktuelle melder seg til oppfriskningsdose eller tredje vaksinedose. Jeg registrerer at mange igjen tar fram og bruker munnbind. Det er positivt og øker i mange tilfeller tryggheten. Det kan også være lurt å kjøpe en hurtigtest og ta den 24 timer før man skal delta på en samling eller arrangement. Ellers gjelder de smittevernråd vi har gitt hele tiden. Det viktigste er å holde seg hjemme og teste seg ved symptomer. De som har symptomer kan få gratis hurtigtester ved testeklinikken i Kragsgate 48.

Risør barneskole følger opp elever og foresatte med direkte informasjon. Det oppfordres til selvtesting og det blir gitt råd om hvordan de ulike klassene skal forholde seg. Noen førjuls-arrangementer ved skolen er flyttet ut i friluft.

Våre råd er nå noenlunde de samme som andre kommuner i regionen, også kommuner med mer smitte enn i Risør. Men situasjonen kan raskt endre seg. Vi gjør avveininger mellom smittevern og ønske om ikke å ramme barn og sårbare grupper som har særlige behov til å være sammen i førjulstida. Alle må nå, i familier, grupper eller hver for seg, rette seg etter de grunnleggende råd som gjelder nasjonalt. Men i tillegg bør alle vurdere hvor viktig det er å skaffe seg ekstra trygghet ved å begrense reising, unngå forsamlinger der det er vanskelig å holde avstand og ta på munnbind der det føles nødvendig. Men inntil videre blir det individuelle vurderinger.

26.11.2021

24. november 2021

Smittestatus i Risør
Kriseledelsen i Risør kommune har hatt møte onsdag. Det er en viss bekymring rundt smittesituasjonen i Risør, men foreløpig innføres ikke spesielle tiltak i kommunen. Selv om det er noe mer smitte, er situasjonen oversiktlig.

Det er registrert smitte blant et mindre antall lærere og elever ved Risør barneskole. Dette er fanget opp ved hurtigtester. Dette følges opp av kommuneoverlege, kriseledelse og skolens ledelse. Det gis direkte beskjed om videre testing og eventuell andre tiltak. Alle elever, lærere og andre ansatte ved skolen oppfordres til å ta hurtigtest. Ved positive hurtigtester skal dette følges opp ved PCR-test.

Siden 11. november har det vært totalt 15 smittede i kommunen. Det kan komme flere tilfeller i tiden framover og kommunens kriseledelse møtes hver uke, oftere om nødvendig.

Vaksinering
Det er viktig å vaksinere alle i risikogruppe med tredje vaksinedose pluss gi oppfriskningsdose til alle over 65 år. I Risør kommune er det 1615 innbyggere over 65 år som kan bestille og få vaksinetime på c19.no. Svært mange har benyttet seg av denne muligheten, men vel 300 i den aktuelle aldersgruppen har ikke gitt respons. De som ikke har bestilt blir nå oppringt. Vaksiner gis på Frydenborgsenteret.

Lokale forskrifter
Det er foreløpig ikke aktuelt med lokale forskrifter i Risør kommune. Men kommer det større endringer i smittesituasjonen må dette vurderes. Nasjonale regler gjelder også i Risør. Det er viktig å holde seg hjemme ved sykdom og luftveissymptomer. Ellers er det viktig med god hånd- og hostehygiene. Egentester og munnbind kan øke tryggheten ved ulike arrangementer.

Kriseledelsen går foreløpig ikke ut med generelle regler om å avlyse offentlige arrangementer og sammenkomster, som julebord. Men hver enkelt arrangør bør tenke gjennom hvordan arrangementet gjennomføres for å ivareta godt smittevern. Utestedene holdes også åpne som vanlig.

Uvaksinerte i helse og omsorg
Det er få uvaksinerte som arbeider ved helse- og omsorgsinstitusjoner i kommunen. De som er uvaksinerte må bruke munnbind ved pleie.

Gratis hurtigtester til de som har symptomer
De som har symptomer gis gratis hurtigtester ved smitteklinikken i Kragsgate. Hurtigtester er ellers til salgs på apotekene. Det er viktig å ta testene så raskt som mulig ved symptomer.

24.11.2021

10. november 2021 - Vil at enda flere vaksinerer seg i Risør

Fortsatt vaksinerer Risør kommune relativt mange «etternølere» som nå ønsker første eller andre dose av koronavaksine. Det vil si at en del av dem som har vært usikre til vaksinen eller av ulike andre grunner har ventet med vaksine nå ønsker å vaksinere seg. Dette er svært positivt for å få opp vaksineandelen i Risør og hele landet.

-Det er frivillig å ta koronavaksine, men vi oppfordrer likevel sterkt til at alle som kan tar vaksinen. Vi klarer nok ikke å overbevise de relativt få som en innbitte vaksinemotstandere. Men vi håper at de som har vært usikre på vaksinen eller av ulike grunner ikke har fått tatt den, nå bestiller time og får det unnagjort. Til nytte både for hver enkelt og samfunnet.

Den andre tydelige henstillingen fra kriseledelsen er at alle med symptomer på forkjølelse og luftveisinfeksjoner holder seg hjemme fra arbeid, skole eller sosiale sammenkomster. Alle med symptomer må teste seg med hurtigtest og den mer pålitelige PCR-testen hvis man tester positivt på hurtigtest eller ønsker et sikrere resultat.

Vi har hatt relativt lite smitte i Risør i de siste ukene, men vi ser med eksempler fra andre kommuner i landsdelen at smitte raskt kan oppstå. Vi innfører ikke noen lokale råd eller forskrifter i Risør utover det som gjelder nasjonalt. Så får vi se om de nasjonale råd og regler vil endre seg etter som smitten ser ut til å stige nasjonalt. Jeg er sammen med andre ordførere i nytt møte med Helseministeren torsdag denne uke. 

I kommunens kriseledelse er vi avventende, årvåkne og også bekymret for at smitte igjen kan spre seg hos oss. Det er relativt mange større arrangementer og sammenkomster fram mot jul og nyttår og mange vil ta igjen det forsømte med julebord og andre festligheter. Jeg får virkelig håpe at vi får en jul og førjulstid uten at det blir nye restriksjoner på antall, avstand og annet. Mange har nå stor glede av å komme seg ut og møte folk og lokale utesteder og butikker trenger også besøk og handel. Men kommer det nye nasjonale innstramminger må vi selvsagt følge og respektere det.

Risør kommune er nå klare til å sette boosterdoser for de som er prioritert for dette. Alle over 65 år som har fått to vaksinedoser, og der andre dose ble satt for mer enn seks måneder siden, kan nå bestille boosterdose. Registreringen skjer på c19.no eller ved å ringe kommunens vaksinetelefon. 

Vaksinetelefonen er bemannet mandag til fredag kl. 08:30 - 10:00.
Tlf. 913 68 776 E-post: vaksine@risor.kommune.no

 

10.11.2021 09:00

27. september 2021 - Takk for innsatsen – så langt

Lørdag klokka 16.00 åpnet Norge opp etter 562 dager med korona-tiltak og smittevern. Mange i Risør feira både hjemme og på byen. Det ble gode klemmer og slutt på antall- og avstandsbegrensninger. Noen tok inn friheten umiddelbart, andre med forsiktighet. Det er naturlig etter så mange dager, uker og måneder med begrensninger og usikkerhet. Det er vanskelig å tro at det er over. Det er det nok heller ikke – helt. Det skal jeg komme tilbake til.

Først og fremst vil jeg nå takke alle i Risør som lojalt har støttet opp om smitteverntiltakene i hele korona-perioden. Takk til næringsliv, utesteder, frivillige i lag og foreninger, kommunalt ansatte og alle andre som har følt på store begrensninger og stor uro - men har gjort det beste ut av situasjonen. Jeg tenker spesielt på barn og unge som har mistet og savnet mye, ikke minst samvær og aktivitet. Vi må nå gå i gang med en gjenoppbygging av de fellesskapene vi hadde før koronaen. Jeg håper alle tar et tak for å finne tilbake til trygge og inkluderende aktiviteter der vi igjen kan føle på gleden av å møtes og være sammen i kreativitet og engasjement.

Status for antall covid-19-smittede i Risør er per i dag 103. Den siste meldingen om en ny smittet tikket faktisk inn omtrent ved gjenåpningen lørdag ettermiddag. Vi vet smitten har ført til alvorlig sykdom for noen, mildere følger for andre og perioder med testing, karantene og stor uro for veldig mange i Risør. Vi som har hatt ansvar for beredskapen i Risør kommune har prøvd å finne riktig balanse. Det viktigste har vært å hindre spredning av smitte. Noen ganger kunne vi sikkert ha vært strengere, men ofte har jeg tenkt at vi har vært gode – i noen tilfeller også heldige.

Ved gjenåpningen lørdag gjør nasjonale myndigheter korona og smittevern mer «normalt». Det vil si at vi delvis flytter et ansvar fra det offentlige til det private. Det vil påvirke tiltak og tilbud i Risør og det vil også påvirke den informasjonen vi gir fra Risør kommune. De ukentlige korona-oppdateringene på video vil opphøre og vi vil ikke lenger alltid gi informasjon om nye smittede og smittesporing. Men skjer det endringer i smitte, som vi mener allmennheten og media bør vite om, vil vi gi informasjon så raskt som mulig. Kommunen vil fortsatt ha et godt apparat for smittesporing og vi vil tilby testing både i form av hurtigtester og mer pålitelige PCR-tester. Kommuneoverlegen og kommuneledelsen vil følge smittesituasjonen nøye og vil vurdere tiltak hvis smitten øker eller er uoversiktlig. Men nå hviler et stort ansvar på hver enkelt til å ivareta smittevern og sørge for at smitte ikke sprer seg. Det er fortsatt svært viktig å teste seg raskt ved symptomer og det er viktig å strengt følge de råd som fortsatt gjelder nasjonalt og ikke minst de konkrete råd og pålegg som gis av helsepersonell lokalt i Risør. Det kan omfatte både isolat, karantene og testing.

Vi fortsetter også vaksineringen i Risør. Noen venter fortsatt på andre vaksine-dose og har fått innkalling til det. De som har nølt eller vært usikre, kan hente informasjon hos lege eller på helsemyndighetenes hjemmesider. Vårt tydelige oppfordring er fortsatt at alle bør vaksinere seg. Det gir størst mulig trygghet for hver enkelt og samfunnet.

Jeg og andre i kommuneledelsen vil denne uka delta på møter med helsemyndigheter både nasjonalt og i Agder. Vi vil arbeide oss fram mot den rette beredskapen for å begrense korona-smitte videre. Vi vil få hjelp til å vurdere når smitten ligger innenfor det normale og når vi eventuelt igjen må tenke på sterkere offentlig mobilisering. Vi har tidligere lært at det er vanskeligere å åpne opp enn å innføre strengere tiltak. Målet er å finne den rette balansen mellom frihet og trygghet.

Vi vet at mange fortsatt føler seg utrygge i forhold til korona. Vi må akseptere at mange nå nøler med å gripe friheten. Noen vil fortsatt bruke munnbind i enkelte situasjoner, holde avstand inntil videre og vente med reiser eller sammenkomster. Friheten innebærer også at vi skal akseptere og respektere slike valg. Vi har som lokalsamfunn i Risør tatt et stort felles ansvar. Men fortsatt skal vi tenke både på oss selv om andre – samtidig. Det er vi normalt flinke til i Risør.

 

 

27.09.2021

9. september 2021

Smittetrykket i Risør er heldigvis relativt lavt nå. Vi har bare hatt én ny smittet siste uke. I dag avslutter vi også mange ukers massevaksinering i Risørhallen. Men korona-tiden er ikke over. Fortsatt gjelder et strengt smittevern og testing blir veldig viktig utover høsten. Vi ser at det er en del snufsing og forkjølelse på skolene nå og det blir viktig å skille ut korona-smitte fra vanlig forkjølelse eller influensa.

Gruppevaksineringen i Risørhallen avsluttes altså i dag. Vi har oppnådd en rimelig god vaksineringsgrad i Risør, noe over landsgjennomsnittet. Fortsatt er det et mål at så mange som mulig vaksinerer seg. Til vaksineringen i dag har vi fått inn over 20 «etternølere» som tidligere har hatt grunner til ikke å ta vaksinen, men som nå har ombestemt seg eller prioritert vaksinering. Det er positivt. Det er gjennomført vaksinering av 16 og 17-åringer, de fleste ved Risør videregående skole. Også her har oppslutningen vært god. Neste uke begynner vaksinering av barn og ungdom fra 12 til og med 15 år. Dette gjennomføres i stor grad på skolene. En del voksne venter fortsatt på andre vaksinedose og har fått eller vil få innkalling til det. Fortsatt gjelder oppfordringen om å strekke seg langt for å utnytte tildelt time. Dette er viktig slik at ikke vaksiner på kastes på grunn av begrenset holdbarhet.

Vaksineringen i Risør, som i resten av landet og verden, har vært enormt viktig – og mange måter en historisk begivenhet. Jeg er veldig stolt av hvordan vaksineringer er gjennomført i Risør med mye ekstrainnsats fra kommunalt ansatte og frivillige. De fortjener en stor takk for innsatsen, men fortsatt gjenstår mange uker med vaksinering utover høsten.

Nasjonale helsemyndigheter endrer strategi fra mindre bruk av karantene til mer bruk av testing. Spesielt gjelder det for barn og ungdom i barnehager og på skoler der målet er at skoleelever skal følge undervisningen på skolene så langt det lar seg gjøre. Utstrakt bruk av hurtigtester skal også supplere de ordinære PCR-testene. Det skal være lav terskel for å teste seg, som vanlige forkjølelsessymptomer. Utover høsten vil det nok til enhver tid være både snufsing og hosting i de aller fleste skoleklasser og barnehagegrupper. Det blir derfor krevende å avgjøre når det skal testes og hvor mange som skal testes. Her er kommuneoverlegen en viktig rådgiver. Han må også vurdere tiltak ut fra smittenivået i kommunen og landsdelen. Jeg kan forstå at foreldre og foresatte til barn i skole og barnehage føler forvirring rundt teste-praksis nå. Men det arbeides godt med å få på plass så gode rutiner som mulig for å oppdage og isolere eventuell smitte blant barn og unge. Informasjon vil komme fra skoler og barnehager i kommunen.

Risør følger fortsatt de nasjonale råd og regler for smittevern og vi vil også følge den planen for «gjenåpning» som nasjonale myndigheter gir råd om. Vi kom igjennom nok en sommer med mye folk og lite smitte, men vi må fortsatt sikre oss så godt som mulig mot korona-smitte utover høsten. Det tydeligste målet nå er å få så mange som mulig i kommunen til å vaksinere seg.

09.09.2021

2. september 2021

Vi har, som tidligere meldt, hatt noen nye smittetilfeller med Covid19 i Risør. Vårt smittesporingsteam og vår kommuneoverlege har arbeidet raskt og godt for å sikre at smitten ikke sprer seg og en gruppe nærkontakter har testet seg ved testeklinikken i Kragsgate i dag. Testresultatene vil foreligge i morgen. Nye smittetilfeller i Risør og høyt smittetrykk nasjonalt viser at det er svært viktig å opprettholde et godt smittevern og følge de regler og råd som gjelder strengt.

Jeg minner igjen om at alle med symptomer på smitte må teste seg umiddelbart. De gjelder også alle fullvaksinerte. Raskt testing er svært avgjørende for å hindre smittespredning. Det gjelder også fullvaksinerte, som lett kan få en mer avslappet holdning til både smittevern og behov for testing ved symptomer.

Testeklinikken i Kragsgate 48 er i full sving, men tester bare etter avtale og i utgangspunktet bare med fullverdige PCR-tester. Det er ikke mulig å bestille eller møte opp for hurtigtester ved testeklinikken. Hurtigtester gjennomføres bare etter pålegg fra kommuneoverlegen etter egen vurdering av smittefare og ved behov for raske foreløpige svar i tillegg til prøvesvar på PCR-tester, som normalt tar ett døgn å få svar på. Kommuneoverlegen kan også bestemme at det skal gjennomføres hurtigtesting på skoler eller i barnehager hvis smittefaren tilsier det.

Denne og neste uke blir de to siste torsdagene ved gruppevaksinering i Risørhallen. I dag settes det 608 vaksinedoser og neste uke 300. En god del av dosene gis på Risør videregående skole til elever som er 16 og 17 år gamle. Vaksineringer fortsetter på helsestasjon, skoler og trolig vil også Risørhuset bli brukt. Det er fortsatt en del som får første dose i dag og noen også neste uke. I påfølgende uker blir det innkalling til andre vaksinedose. Relativt mange vil bli innkalt til å ta andre vaksinedose torsdag 7. oktober, altså i skolenes høstferie. De som får innkalling til vaksine på denne datoen kan ikke endre dato på grunn av vaksinenes holdbarhetsdato. Det er viktig å ta hensyn til dette ved eventuell planlegging av høstferie.

Nasjonale myndigheter har i dag bestemt at også 12-15-åringer skal vaksineres, foreløpig med bare en dose. Risør kommune vil selvsagt etterfølge dette og er klare til å sette vaksinene. Hvordan dette skal organiseres vil vi komme tilbake til i samråd med skolene.

02.09.2021

26. august - Gruppevaksineringen i Risør nærmer seg slutten

I dag torsdag skal Risør kommune igjen vaksinere 500 innbyggere i Risørhallen. Til nå har over 90 prosent av innbyggerne tatt en eller to doser med vaksine. Dette er vi veldig fornøyde med og det vil forhåpentligvis føre til at vi snart kan leve som normalt igjen.

Risør kommune vaksinerer nærmere 1400 innbyggere de neste tre ukene. De aller fleste som fikk første dose til og med den 12. august skal ha dose to i løpet av disse tre ukene. Som kjent fikk kommunen 1000 doser Moderna-vaksine og i underkant av 400 doser Pfizer-vaksine denne uka. Det betyr at mange i Risør nå får Moderna som sin andre dose. Flere vaksineeksperter vurderer en kombinasjon av Pfizer og Moderna som en bedre vaksinasjon enn bare Pfizer mot Delta-varianten av koronaviruset.

Fra denne uken vil vi også starte å vaksinere de som er i gruppe 12, det vil si de som er født i 2004 og 2005, altså 16 og 17 år gamle. Dette gjør vi i Risørhallen og på Risør videregående skole til neste uke. Alle under 18 år er anbefalt å vaksineres med Pfizer-vaksine

Siste kveld med gruppevaksinering i Risørhallen blir torsdag 9. september. De som ikke har fått tatt dose første dose enda, eller som fikk andre dose den 19. august eller senere får tilbud om vaksinering i ukene som kommer på et annet sted. De får en tekstmelding om dette fra c19.no.  Det er fremdeles mulig å tatt vaksine om man av ulike grunner ikke har fått gjort dette enda eller om noen har ombestemt seg etter å ha sagt nei til vaksine tidligere. Alle  kan selv logge på c19.no og bestille time eller ringe vaksinetelefonen. Det er også mulig å sende en e-post til vaksine@risor.kommune.no

Risør kommune har til nå benytte flere kanaler for å nå ut til innbyggerne om vaksinering. Vi har et aktivt samarbeid med blant annet flyktningetjenesten og kommunens helsetjenester for å informere om det tilbudet vi har. Vi har også forsøkt oss på drop-in tilbud i Risørhallen. Målet er at flest mulig i Risør vaksinerer seg og gjennom det viser ansvar overfor egen helse og smittesituasjonen i kommunen, landsdelen og landet. Kommuneoverlegen i Risør og nasjonale helsemyndigheter anbefaler på det sterkeste at alle vaksinerer seg mot Covid19.

Kommuneoverlegen minner også om at alle som har symptomer på Covid 19 må gå i karantene og teste seg umiddelbart. Det gjelder selv om symptomene er milde. Det gjelder også for alle de som etter hvert har blitt vaksinert med en dose eller som er fullvaksinerte. Fortsatt er det mye smitte og en fjerde smittebølge kan være i gang.  Rask testing er avgjørende for å hindre spredning. Dette kommer i tillegg til fortsatt å praktisere et strengt smittevern.

26.08.2021

13. august 2021 - Ytterligere fart i vaksineringen i Risør

Norge får over en million ekstra doser av vaksinen Spikevax fra Moderna. 1000 av disse kommer til Risør, i løpet av de nærmeste par ukene. Det vil da bli ekstra doser til vaksineringen i Risør i uke 35 og 36 og alt tyder på at gruppevaksineringen i Risørhallen kan avsluttes 9. september.

Spikevax-vaksinen fra Moderna kommer i tillegg til ca. 300 Pfizer-doser neste uke og ca. 400 nye Pfizer-doser uka etter.  Det vil si at flere i Risør vil få framskyndet sine vaksineringer av dose to.

Risør fortsetter den grunnleggende holdningen med å ta i mot alle de vaksinedoser vi kan få tak i slik at så mange som mulig blir fullvaksinerte så raskt som mulig. Vi må kanskje bruke flere dager enn bare torsdager for å få satt alle vaksinene. Samtidig er det viktig å overlate Risørhallen til idrettsaktiviteter så raskt som mulig. Det vil fortsatt bli vaksinering utover høsten, men da vil vi finne andre lokaler og mer fleksible løsninger siden den omfattende gruppevaksineringen er over. Skulle det seinere viser seg behov for gruppevaksinering med en tredje dose får vi gjøre vurderinger av hvordan dette skal gjennomføres hvis situasjonen eventuelt oppstår. 

Helsemyndighetene slår fast at de to vaksinene Spikevax fra Moderna og Pfizer, som har vært gitt så langt, er likeverdige. Det er helt trygt å ta Moderna-vaksinen som dose to selv om man har fått Pfizer-vaksine som førstedose. Dette ble også understreket av fylkeslegen i et møte med ordførere og kommunedirektører på torsdag. Målet er å oppnå best mulig beskyttelse ved å ha fått to vaksinedoser. Dette gir også større muligheter for  deltakelse på ulike arrangementer og utenlandsreiser. Det anbefales at det går minst fire uker mellom de to vaksinedosene.

Risør kommunes vaksineteam arbeider nå med å planlegge innkalling og vaksinering ut fra et større antall doser. Ryddighet og trygghet, som har preget vaksineringen i Risør, skal fortsatt ivaretas. Det er også en god motivasjon i å nå se slutten av en omfattende gruppe-vaksinering og gjennom det muligheten for et mer normalt sosialt liv for alle.

13.08.2021

12. august 2021

Vi har kommet til ettersommeren og vi har hatt en veldig travel sommer i Risør med mye besøk og mange mennesker har vært samlet. Ikke minst gjelder det i Risør sentrum. Vi har hatt ett større smitteutbrudd i slutten av juli, men det kom heldigvis rimelig greit under kontroll. Vi var spesielt spente på testingen av over 80 nærkontakter. Heldigvis var alle testene negative.

Jeg skal ikke gi noe karakter av smittevernet i byen og kommunen i sommer, men jeg vil nok si at smittevern har blitt praktisert med stor spennvidde. Fra aktiv bruk av munnbind og samlinger bare i nærmeste familie til tett og nært uteliv der smittevernet åpenbart har blitt glemt – av ulike grunner. Men vi kom nå ganske greit gjennom sommeren trass i dager og uker med veldig høye besøkstall.

Jeg vil spesielt skryte av de tre store festivalene våre, Risør kammermusikkfest, Villvinmarked og Risør Trebåtfestival (Trebåtdager). Alle planla for og gjennomførte et strengt smittevern som ga trygghet for alle besøkende. Risør kommune sendte ut en tekstmelding med påminning om strengt smittevern til alle som var i sentrumsområdet fra onsdag til og med fredag under trebåtdagene. Denne ble mottatt av over 18 000 personer, så det har uten tvil vært folksomt i sentrum.

Fortsatt har vi mye besøk i byen og kommunen og det er viktig å holde på det strenge smittevernet. Risør har ingen lokale forskrifter for smittevern nå og de nasjonale råd og forskrifter gjelder også hos oss – og skal følges.

Vi står foran skolestart neste uke og barnehagene er også i gang. Det er viktig at både skoler og barnehager kommer i gang så normalt som mulig, samtidig som smittevernet ivaretas. Elever, foreldre, lærere og andre involverte vil bli grundig orientert om de regler som gjelder og hvordan eventuell smitte skal håndteres. Barn og unge i skolene skal kunne teste seg ut av karantene slik at skoler og barnehager i så liten grad som mulig lammes av lengre karanteneperioder. Hvordan testingen foregår vil bli gitt informasjon om nå ved skolestart. I tillegg begynner de aller fleste lærere nå å bli fullvaksinerte. Målet er å skape størst mulig trygghet for elever, lærere og foreldre.

Vaksineringen i Risørhallen fortsetter i dag med ca. 500 nye doser. Risør ligger omtrent på landsgjennomsnittet for vaksineringsgrad og vi regner med å avslutte gruppevaksineringen i Risørhallen 9. eller 16. september. Jeg vil virkelig skryte av alle som har vært involvert i gruppevaksineringen i løpet av sommeren, ikke minst alle de frivillige som har stilt opp og de i kommunen som har tatt ekstravakter for å få et komplisert vaksine-puslespill til å gå opp. Det har vært stor usikkerhet rundt tildeling av antall doser, men innkallingen har fungert og mange har vært klare til å møte opp også på kort varsel. Ikke en eneste vaksine-dose har gått til spille i Risør, og det er hente ut og brukt flere ekstradoser fra glassene. Så langt har vi satt over 8000 doser i Risør.

Vi må møte høsten med stor oppmerksomhet om smittevern og de regler som gjelder. Jeg vet at alle håper på en normalisering i ukene som kommer. Mange savner mye; ikke minst å treffe venner og kjente, ta opp fritidsaktiviteter, reise eller gi og få en klem. Vi må holde ut litt til. Og det vet jeg folk i Risør klarer.

Ordfører Per Kristian Lunden får sin andre vaksinedose i Risørhallen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.08.2021

5. juli 2021 - Ingen nye korona-forskrifter i Risør

Det blir inntil videre ingen lokale korona-forskrifter i Risør. Det har kommuneoverlege Hans Tomter og ordfører Per Kr. Lunden kommer fram til i fellesskap. De nasjonale forskriftene vil derfor gjelde i Risør. Blir det mye smitte i Risør eller regionen, kan dette raskt endre seg.

Kommuneoverlege og ordfører hadde spesielt to mulige lokale forskriftsendringer oppe til vurdering i dag. Det ene var forskrift om registrering av gjester ved alle utesteder. Det andre var forskrift om bruk av munnbind i butikker og ellers der det ikke er mulig å holde minst en meters avstand.

Dette må ikke misforstås. Det er fortsatt viktig, og vi anbefaler sterkt at alle registrerer seg på utesteder og vi anbefaler sterkt at det brukes munnbind i butikker og ellers der det er krevende å holde meteren. Men vi ønsker ikke nå å forskriftsfeste dette, altså gjøre det til en lokal lov der politiet kan gripe inn og staffe de som bryter forskriften. Blir det smitte i Risør og nær-regionen vil vi raskt vurdere forskrifter igjen. Det vil normalt kreve en behandling i et ekstraordinært møte i bystyret.

Det er altså et tydelig råd om registering på utesteder og bruk av munnbind i trange lokaler. Men det blir, som tidligere, opp til de som driver utesteder og butikker å sikre at rådene etterfølges. Utesteder kan, hvis de velger å praktisere dette strengt, vise bort gjester som nekter å registrere seg. For butikker er det viktig å begrense antall mennesker inne i butikken, enten ved skilt eller vakthold. Overstiges tallet der det er mulig å holde en meter mellom kundene, må det ordnes kø på gata utenfor butikken. Også i køen må det holdes minst en meters avstand, bortsett fra mellom de som er i samme husstand.

Vi ønsker fortsatt å signalisere at det er relativt stor smittefare i Risør. Smittesporing blir også mye mer krevende når folk fra ulike deler av landet er samla og ikke alle kjenner alle. I de siste ukene har det vært få nye smittetilfeller i Risør og det er et mål å holde smitten unna så langt det lar seg gjøre. Det er viktig for å holde sommer-aktivitetene i Risør så normale som mulig. Blir det oppblomstring av smitte kan kommuneoverlegen vurdere at planlagte arrangementer må avlyses og lokale forskrifter må innføres raskt.

Jeg håper selvsagt ikke vi kommer dit. Men vi så i dag at regjeringen utsatte neste trinn i gjenåpningen. Det tar tid før vaksineringen får skikkelig effekt og den indiske delta-varianten kan også komme til Risør, som andre steder i landet. Målet er at både fastboende og feriegjester nyter byen og kommunen og føler seg trygge i forhold til smittevern. Det er stor bredde i oppfatningen av tryggheten. Noen anbefaler strengere tiltak og føler det er altfor folksomt i byen, andre lengter veldig etter mer normale tilstander og tøyer nok grensene litt. Men vi må holder ut noen uker, kanskje måneder til. 

05.07.2021

2. juli 2021 - Fortsatt viktig å bruke munnbind og registrere seg ved kafe-besøk

Det er ingen grunn til å tro at korona-faren er over og at vi er inne i en «vanlig sommer» i forhold til smittevern. Vi har mye folk i Risør nå og fortsatt er det viktig å bruke munnbind når det er vanskelig å holde avstand. Det er også viktig å registrere seg ved besøk på kafeer og utesteder.

Kragerø har forlenget forskriften ut juli om påbud av bruk av munnbind i butikker der det ikke er mulig å holde en meters avstand. Det samme gjelder på kollektivtransport, inkludert taxibil og taxibåt. Får vi smitte i Risør eller ser vi at det slurves med smittevernet,  vil vi vurdere en lignende forskrift i Risør.

Jeg får henvendelse fra feriegjester som får melding om at «dere trenger ikke bruke munnbind i Risør» i butikker og på utesteder. Jeg har også fått henvendelse fra et par på ferie i Risør som fikk beskjed fra ansatte ved et utested om at bruk av munnbind kan være et tegn på at man er korona-smittet eller syk. De ble naturlig nok ganske sjokkerte over en slik melding da de kom inn med munnbind på. Ingen skal frarådes å bruke munnbind hvis de selv ønsker det. Å bruke munnbind er å vise ansvar og det må gjerne oppfordres til munnbind-bruk når sjansen byr seg.

Det er også viktig å registrere seg ved ankomst på et utested. Dette gjøres veldig enkelt ved å bruke mobiltelefon og en QR-kode. Det vil hjelpe smittesporingen hvis det blir behov for det. Vi vil også vurdere å forskriftsfeste en slik registrering. Det vil gjøre det lettere for utesteder å sørge for at alle registrerer seg. Kommuneoverlegen vil i dag gjøre en vurdering av dette i samråd med Statsforvalteren i Agder og Folkehelseinstituttet (FHI). Lokale forskrifter må vedtas av bystyret.

Kommuneoverlege og ordfører har nær kontakt med arrangører av festivaler og andre arrangementer i sommer for å ivareta et godt smittevern. Alle som skal bruke torvet til salg, stands eller arrangementer må avtale med kommunen og det tillates bare ett arrangement av gangen. Ellers gjelder de nasjonale reglene for smittevern og det er viktig å følge disse strengt.

02.07.2021

29. juni 2021

Vaksinestatus
Risør kommune har fått en foreløpig oversikt over antall vaksinedoser vi vil motta i løpet av sommeren. Tallene blir mer og mer usikre utover sommeren, men målet er at flest mulig får sine førstedoser vaksine i løpet av juli.

1. juli kommer 360 doser (av disse er 324 førstedoser). 8. juli får vi bare 210 doser (167 førstedoser). Leveransene i disse to ukene er sikre. De to neste ukene er det litt mer usikkert. Det kommer 286 doser 15. juli. Da blir det mange revaksineringer og bare 50 av disse er førstedoser. 22. juli forventer vi 418 doser totalt, fordelt på 288 førstedoser og 130 revaksineringer.  For de tre påfølgende ukene er leveransene svært usikre, men forhåndstallene er lovende. Det vil si 448 doser 29. juli (av disse 410 førstedoser), 454 doser 5. august (449 førstedoser) og 442 doser 12. august (alle er førstedoser).

Vaksineringen foregår fortsatt på torsdager i Risørhallen der det er en gjennomprøvd opplegg for trygg og oversiktlig vaksinering. Gruppeinndelingen er som kjent: 1. Beboere i sykehjem, 2. Alder 85 år og eldre, 3. Alder 75-84 år, 4. Alder 65-74 år / 18-64 med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp, 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander, 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander, 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander, 8. Alder 55-64 år, 9. Alder 45-54 år, 10. Alder 18-24 år og 40-44 år, 11. Alder 25-39 år. Denne uka vaksinerer vi gruppe 9. Den gruppa håper vi å få ferdig vaksinert i uke 30, altså 29. juli. Når alle har fått sin førstedose kan vi ikke svare på nå, da tilførselen utover sommeren er usikker. Tallene fra 29. juli og utover er svært usikre.

Frammøtet til vaksineringen i Risør er god og de aller fleste tar i mot timen de har mottatt via sms og møter opp i god tid. Noen ønsker å endre på grunn av ferie eller ulike sommer- arrangementer. Jeg minner om at det bør være veldig gode grunner for at man ber om å endre time for vaksine og at alle bør strekke seg veldig lang for å følge timeoppsettet for vaksinering. Systemet er satt opp for å gi god oversikt og sørge for at ingen doser går til spille. Det er allerede krevende når intervall mellom første og andre dose vaksine endres og det samme gjelder varsel om prioritering av nye grupper. Når individuelle ønsker kommer på toppen av dette, blir det ekstra krevende.

Prioritering av lærere og barnehageansatte
Kommunedirektøren forbereder en sak om prioritering av lærere og barnehageansatte for vaksinering slik at flest mulig er vaksinerte før skolestart. Denne saken vil bli lagt fram for formannskapet denne uka for en avklaring. Jeg håper vi finner en løsning der vi kan gi lærere og barnehageansatte prioritering. Skoler og barnehager har tatt store løft i korona-perioden og det er viktig at både elever, lærere, andre ansatte og foreldre føler seg så trygge som mulig ved skolestart. En slik prioritering burde nok ha kommer for en tid siden for å gi skikkelig effekt og det er krevende å gjøre endringer i vaksineinnkalling på kort sikt. Men saken utredes nå for å finne en best mulig løsning. Det er også følsomt å gjøre prioriteringer av yrkesgrupper da det er mange type jobber som har god grunn til å be om prioritering på grunn av mulig smitteeksponering.

Ellers det det all grunn til fortsatt å passe strengt på smittevernet. Vi har smitte i nabokommuner og det mer smittsomme indiske delta-viruset ser etter hvert ut til å ta over mer og mer. Samtidig ser vi at folk tar ansvar og jeg vil berømme Risør kammermusikkfest, som ble avsluttet søndag, for et meget strengt og godt smittevern organisert på en måte som gjør at publikum føler trygghet.

28.06.2021

22. juni 2021

Smittestatus
Vi har ikke hatt lokal covid-19 smitte i Risør siste uke. Det har altså gått en tid siden vi hadde siste smittetilfelle. Det er bra og vi krysser fingrene for at det fortsetter slik utover sommeren.

Dette er den siste korona-oppdateringen på video før sommeren som jeg lager sammen med Lisand. Men vi komme raskt tilbake med ny informasjon hvis smitten stiger eller vi må innføre lokale tiltak. Jeg møter sommeren med ganske høye skuldre og stor usikkerhet rundt korona og smitte. Selv om smittetallene går ned og antatt vaksinerte øker, må vi passe på smittevernet gjennom hele sommeren. Det er særlig utfordrende i Risør sentrum der det i de siste helgene har vært veldig mye folk. Denne uka er det Risør kammermusikkfest, som er veldige flinke til å ivareta smittevernet. Men det er mye folk fra ulike deler av landet i byen alle ukedager nå. Det er veldig hyggelig og slik vi ønsker å ha det. Forutsatt at vi husker på smittevernet.

Vi er spente på spredning av delta-viruset fra India. Forhåpentligvis går det bra, men fylkeslegen i Agder minner oss på at vi går inn i denne sommeren med en vår og forsommer med mye mer smitte enn i 2020. Sommeren i fjor og i år er derfor ikke sammenlignbare og vi kan ikke nødvendigvis slå fast at årets sommer vil gå like greit som forårets i forhold til smitte. Men vi kan håpe på at vaksineringen gir tydelige effekter utover sommeren, forutsatt at vi får mange nok vaksiner.

Vaksinestatus
Denne uka får vi 330 vaksinedoser og det kommer 360 nye doser neste uke. Av disse er det 260 førstedoser denne uke og 324 førstedoser neste uke

Vi har nå sendt ut tilbud om å bestille vaksinetime til alle født i 1966 eller eldre. Noen mangler vi telefonnummer på. Det er viktig at de legger inn riktig telefonnummer når de bestiller vaksineringstime slik at de får tekstmelding med påminnelse om time og ny time til revaksinering.

Vi er fortsatt utålmodige etter å få flere vaksiner, men må minne oss på at vi fortsatt ligger litt høyere enn lands- og Agder-gjennomsnittet målt i antall vaksiner per 100 innbygger. Vi tar i mot alle de vaksiner vi kan få og har mannskaper og plass til å sette flere vaksiner i Risørhallen.

Smittevern i sommer
Risør kommune går inn i sommeren med nasjonale forskrifter og råd for smittevern. Vi ber alle sette seg inn i disse og følge de. Skulle smittesituasjonen gjøre det nødvendig å innføre lokale forskrifter, vil jeg innkalle bystyret til ekstraordinært møte for å vedta disse. Eventuelle nye forskrifter vil bli offentliggjort tydelig i media, på kommunens hjemmeside og via sms. Politiet følger opp at forskrifter ikke brytes. Jeg oppfordrer også alle til å følge med og gi hverandre velmente råd hvis smittevernet ikke ivaretas på en god måte.

Med det ønsker jeg alle i Risør, og alle som besøker byen og kommunen, en riktig god og smittefri sommer!

22.06.2021

17. juni 2021

Smittestatus
Det har heldigvis gått noe tid siden siste smittetilfelle i Risør og det er veldig positivt. Vi må fortsatt forholde oss til strengt smittevern slik det er beskrevet i nasjonale råd og regler. Det skjer stadig endringer i disse reglene, så her gjelder det å følge med – nesten daglig. Det er lurt å bruke munnbind der det er trangt og vanskelig å holde avstand, som i butikker.

Det er fortsatt relativt høye, men synkende, smittetall i deler av Agder og det er fare for at delta-viruset som har utspring i India kan spre seg i landsdelen. Dette viruset skal være, etter erfaringer fra Storbritannia, betydelig mer smittsomt enn det britiske viruset som i lengre tid har dominert smitten i Norge. Vaksinen som nå gis, vurderes heldigvis til å virke veldig godt mot den indiske varianten også.

Vaksinering
Denne uka planlegger vi å vaksinere 264 innbyggere og neste uke 330 innbyggere. Denne uka gis 166 førstedoser og neste uke 260 førstedoser. Resten er andre dose, som gjør at stadig flere blir fullvaksinerte i tillegg til at vi fyller på med nyvaksinerte med én dose. Utviklingen er positiv og viktig, men jeg er fortsatt utålmodig og vil gjerne ha langt flere doser hver uke. Vi har plass og kapasitet og vil gjerne vaksinere en større del av kommunens befolkning raskere.

Vi har nå sendt ut tilbud om å bestille vaksinetime til alle i gruppe 1-7. Om noen som tilhører disse risikogruppene ikke har fått tilbud, må de ta kontakt med sin fastlege for prioritering.

Vi er i gang med å sende ut tilbud til aldersgruppene 55 – 64 år. Vi starter her med de eldste og fortsetter på lista etter alder til vi er ferdig med gruppe 9, som er de mellom 45 og 54 år. Foreløpig har alle født før 1962 fått tilbud om å registrere seg for vaksinering. Akkurat nå prioriterer vi å gi tilbud om vaksinering. Vi har dessverre feil telefonnummer til noen og mangler nummer til andre. Det kan derfor være noen som er født før 1962 som ikke har fått tekstmelding om å registrere seg for vaksinering. De kan likevel registrere seg for vaksine time i c19.no. Om de er født før 1962 og ikke får registrert seg for time i c19.no må de ta kontakt med vaksinetelefonen slik at vi får lagt de inn manuelt.

Når vi er ferdig med gruppe 9 vil vi vaksinere de mellom 18-24 år og de mellom 40 og 44 år, før vi til slutt vaksinere de i gruppe 11 som er de mellom 25 og 39 år. Dette er i henhold til nåværende nasjonal prioritering med forbehold om eventuelle endringer fra regjeringen.

Jeg kommer nettopp fra møte med Statsforvalteren i Agder som forteller, som vi har hørt i nyhetene, at det utover sommeren blir lavere leveranser av Pfizer-vaksinen enn det som planlagt. Dette kan delvis kompenseres med at det kommer Moderna-vaksiner til kommunene. Noen vil da få Pfizer som førstevaksine og Moderna som andre. Intervallet mellom første og andre dose er også forlenget fra ni til 12 uker, slik at flest mulig skal få første dose.

Jeg forstår at en del reagerer på skjevdelingen av vaksiner i Norge og noen vil vite hvor mange vaksiner vi hadde fått uten skjevdeling. Det må folk gjerne regne på hjemme, men verken kommune eller helsemyndigheter kan bruke tid på dette. Eneste måte Risør kan oppnå å få en annen prioritering på er, i tillegg til påvirkningsarbeid overfor regjering og helsemyndigheter, å pådra seg vedvarende høye smittetall. Det ønsket vi jo ikke på noen måte. Jeg oppfordrer heller alle i Risør til å slutte opp om den vaksineringen vi nå gjennomfører, med de antall dose vi får, og på den måten bidrar til en raskest mulig vaksinering av befolkningen vår.

17.06.2021

9. juni 2021

Smittestatus
Vi har heldigvis ikke hatt ny smitte blant innbyggere i Risør i de siste dagene. Det er gode nyheter etter en mai-måned med mye smitte. Da var Agder det fylket i landet med forholdsvis mest smitte og Risør var igjen blant de tre kommunene med mest smitte i Agder. Det er en plassering vi ikke på noen måte ønsker å ha.

Jeg minner om vi fortsatt må praktisere strengt smittevern. Det gjelder spesielt der mye folk samles, som for eksempel på utesteder, i butikker og på andre samlinger. Den sterke oppfordringen om å bruke munnbind i butikkene i Risør gjelder fortsatt.

Smittevern i båt
Jeg får en del spørsmål om smittevern i båt. Her gjelder de samme forskrifter og råd som ellers utendørs. Meteren må holdes og antall personer i båten må da tilpasses båtens størrelse og utforming. Meteren skal også holdes når folk går i land eller bader.

Vaksinestatus
Denne uka skal vi vaksinere 318 doser, neste uke får vi 264. Prognosene for vaksiner inn til Norge er at det i uke 25 vil komme noen flere enn forventet, uke 26 er usikker, i uke 27 vil det ble en betydelig reduksjon i antall doser i forhold til tidligere prognoser. Foreløpig blir det ikke endring på vaksinerings tid. Det fortsetter hver torsdag i Risørhallen mellom klokka 16:00 og 21:00.

Venteliste for restdoser
Vi har i dag lansert en løsning for venteliste. Den vil bli benyttet der vi har ledige plasser på slutten av kvelden. Vi kommer til å behandle denne listen i samme rekkefølge som FHIs prioriterings rekkefølge. De eldste blir ringt først.

For å stå på venteliste for koronavaksine må du:

 • Være folkeregistrert og bo i Risør kommune
 • Være klar til vaksinering i løpet av 30 minutter i tidsrommet 16.00 - 21:00, torsdager. 
 • Ikke allerede fått første dose vaksine

Vi ringer deg hvis vi har vaksine til deg. Hvis du ikke svarer, ringer vi til den neste på lista. Du kan dessverre ikke ringe oss tilbake. Du kan ikke ringe til kommunen for å sette deg på liste, og du må bruke skjemaet som ligger på kommunens hjemmeside. Mange har allerede registrert seg etter at ordningen ble gjort kjent i dag klokka 09.00, så jeg regner med at lista blir mer enn fulltegna i løpet av ganske kort tid. Da vil skjemaet og ordningen bli tatt bort, inntil videre. Du beholder din plass i den vanlige prioriteringslista for vaksine selv om du setter deg på ventelisten

Det er per nå kun helsepersonell som er prioritert ut over aldersgrupper og de med underliggende sykdommer/ tilstander. Inntil 10 prosent av dosene KAN gis til denne gruppen. Andre yrkesgrupper er ikke prioritert. Jeg ber eller alle sette seg inn i den prioriteringsrekkefølgen som gjelder.

Prioriteringsrekkefølgen: 
1. Beboere i sykehjem 
2. Alder 85 år og eldre
3. Alder 75-84 år 
4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 år og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)  
5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)  
6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
8. Alder 55-64 år 
9. Alder 45-54 år 
10. Alder 18-24 år og 40-44 år
11. Alder 25-39 år

Her er litt mer punktvis informasjon om vaksine, som vi får spørsmål om:

 • Studenter skal fortrinnsvis få sin 1. dose i den kommunen de er folkeregistret. Det jobbes med planlegging av hvordan dose 2 skal håndteres. 
 • Vi har nå sendt ut tilbud om vaksinering til alle til og med i gruppe 7. Vi har startet å tilby vaksine til gruppe 8. 
 • Foreløpig får de som registrere seg for vaksine tilbud om time, det er ikke noen løsning i c19.no for å kunne velge dag eller av time. 
 • Fra og med uke 25 vil vi endre intervall fra 6 til 9 uker. Intervallene kan endres av FHI i løpet av sommeren eller høsten.
 • Feriegjester og hyttefolk skal vaksinere seg i egen hjemkommune og vi tilbyr foreløpig ikke vaksinering til andre enn de som er bosatt i Risør kommune.

Koronasertifikat
Et koronasertifikat er nå lansert nasjonalt: Man kan få et gyldig sertifikat ved fullvaksinering, gjennomgått covid-19 eller negativ test. Statsforvalteren forventer at Koronasertifikatet nå vil øke etterspørselen etter testing. Det må vi også planlegge for i Risør kommune. Retningslinjene for koronasertifikatet presenteres fredag og jeg vil neste uke komme mer tilbake med informasjon om hvilke rettigheter dette sertifikatet gir.

09.06.2021

2. juni 2021

Smittestatus
Vi har de siste dagene hatt to nye med Covid19-smitte i Risør. Begge tilhører samme familie og har vært i karantene. Faren for smittespredning utover én familie er derfor liten.

Vi har i en periode hatt relativt mange smittetilfeller av Covid19 i Risør. Hundrevis av personer har også testet seg. Husk dette: Vi er alle i faresonen for å bli smittet og spre smitte. Det kan skje meg og deg, selv om vi prøver å skjerme oss mot smitte. Den er ingen skam å teste seg. Tvert i mot, det er å vise samfunnsansvar.

Jeg har sammen med kommuneoverlegen og smittesporerne oversikt over de aller fleste som har vært så uheldige å bli smittet med Covid19 i Risør. Mange andre er opptatt av å vite hvem som er smittet og hvordan smitten har kommet til Risør. Det går dessverre også en del rykter rundt dette. Jeg ber dere unngå å spre rykter og antagelser rundt smittespredning. Men heller – slik veldig mange gjør – ønske god bedring og vise omtanke for de som er smittet. Og selvsagt fortsette med et strengt smittevern.

St.Hans
I Risør vil vi fortsette med strenge råd og tiltak fram mot St. Hans og kanskje også videre. Samme med kommuneoverlegen har jeg sagt nei til Bondens marked på torvet 12. juni. Vi vil også neste uka ha formannskap og utvalgsmøter digitalt, selv om vi etter nasjonale forskrifter kan ha fysiske møter. Vi håper vår strenge praksis blir et eksempel for alle. Smittesituasjonen er veldig lunefull nå, ikke minst gjelder det Agder og Telemark.

Vaksinestatus
I morgen gis 420 nye vaksinedoser i Risørhallen, litt over halvparten av dette er førstedose. Neste uke får vi 320 nye doser. Litt skuffende ut fra de forventninger vi har om opptrapping av vaksineringen.  Vi har nå sendt ut tilbud til innbyggere i risikogruppe 6. Det betyr at alle som er eldre enn 65 år eller er eldre enn 45 år og har en underliggende sykdom/ tilstand og er prioritert av sin fastlege skal ha fått en tekstmelding om at de kan bestille time. Hvis noen innbyggere mener de tilhører denne gruppen og ikke har fått tekstmelding kan de forsøke å logge inn på c19.no for å bestille time. Vi opplever dessverre at noen telefonnummer er feil, noen kan derfor være prioritert for vaksine uten å ha mottatt tekstmelding.

Luftveisklinikken
Testeklinikken i Kragsgate er fortsatt i full drift. Vi minner om at det ikke skal være noe bilkjøring bak Testeklinikken. Det står på nettet og på plakat der nede, men etter at flere bestiller time digitalt får de ikke lenger påminnelsen i telefonen i tillegg. Nå har det glidd ut litt, og kan skape vansker for vareleveranser til REMA 1000, ambulanse og ikke minst for sikkerheten for barn i testkø. Normalt er det mer enn nok parkeringsplasser mellom Risørhuset og Kragsgate 48 og alle bes parkere der.

02.06.2021

28. mai 2021

Smittestatus
I perioden 7. til 22. mai har Risør hatt mange smittetilfeller med Covid19. Fra å være en kommune og en by med veldig lite smitte, bare litt over 20, er vi nå oppe på det mer «normale» for kommuner på vår størrelse med totalt 57 smittede siden pandemien kom i mars 2020. Vi trodde vi hadde registrert en uke uten smitte fram til i dag, men dessverre kom det et nytt smittetilfelle i går kveld.

Det viser at smittesituasjonen er svært lunefull og det er fortsatt mye smitte i landsdelen, særlig i de største byene i Agder. Det er også mye smitte i nedre Telemark. Jeg kommer akkurat nå fra et møte med alle ordførerne i Agder og Agder Fylkeskommune. De melder om at det i stor grad er ungdom som har spredd smitte i mai. Det er ikke tilfelle hos oss i Risør og jeg vil gjerne igjen skryte av ungdom og russ i Risør som har lyttet til våre innstendige råd om smittevern.

Oppheving av den lokale koronaforskriften
Bystyret i Risør valgte i går å avslutte den kommunale forskriften som ble innført 13. mai. En slik forskrift skal bare brukes i perioder med mye smitte og en uoversiktlig smittespredning. Nå er bare et fåtall i Risør igjen i isolat eller smittekarantene. Men det siste smittetilfellet i går kveld gjorde at noen flere er i karantene og må teste seg. Bystyret valgte å holde skoler og barnehager på gult nivå ut skoleåret, selv om kommunene selv nå kan bestemme en endring til grønt nivå. Det er all grunn til å takke både elever, lærere og foreldre for å ha holdt pågangsmotet oppe gjennom et veldig spesielt skoleår med mange begrensninger. Planen er at neste skoleår begynner på grønt nivå i august.

Når forskriften ikke lenger gjelder, har Risør samme råd og regler som nasjonalt. Det gjør det lettere å orientere seg i hva som gjelder og jeg ber alle nå sette seg inn i de nasjonale reglene om arrangementer og samlinger i hjemmene. Fortsatt er smittevernet enormt viktig og jeg gjentar den sterke oppfordringen om å bruke munnbind der det er vanskelig å holde avstand. Det gjelder blant annet i alle butikkene i Risør og gjerne også ellers der folk samles. Selv om regjering og helsemyndigheter fra i går lettet noe på smittevernreglene, må vi fortsatt håndheve et strengt smittevern utover resten av våren og forsommeren. Mot slutten av sommeren kan vaksineringen gi en positiv effekt på hele befolkningen. Men inntil det skjer er det strenge tiltak som gjelder.

Vaksinestatus
Denne uka er det satt 340 doser Covid19-vaksine i Risørhallen. Neste uke kommer 420 doser. Risør kommune har ikke fått beskjed om hvor mange doser som kommunen får i ukene etter dette. Håpet er at den bebudede økningen av antall vaksinedoser kommer for fullt.

Vaksinene som settes denne uka blir benyttet til å gi andre dose til de som allerede har fått første dose. Neste uke vil litt over halvparten av de 420 nye dosene benyttes til å gi en etterlengtet første vaksinedose til flere innbyggere i Risør. Det vil si at alle i gruppe 4 (alder 65 til 74 år og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp) får vaksine. En del i gruppe 5 (alder 55-64 år med underliggende sykdommer) får også sine første vaksiner. Mange etterspør når de kan få tilbud om vaksine framover slik at de kan planlegge ferie og annet. Det kan vi dessverre ikke si noe sikkert om, men så snart vi får en mer langsiktig plan for mottak av vaksiner vil vi prøve å gi større forutsigbarhet.

 

28.05.2021

26. mai 2021 - Vaksinestatus

Denne uka settes 340 vaksinedoser i Risørhallen. Neste uke kommer 420 doser. Risør kommune har ikke fått beskjed om hvor mange doser som kommunen får i ukene etter dette. Håpet er at den bebudede økningen av antall vaksinedoser kommer for fullt.

Vaksinene som settes denne uka blir benyttet til å gi andre dose til de som allerede har fått første dose. Neste uke vil litt over halvparten av de 420 nye dosene benyttes til å gi en etterlengtet første vaksinedose til flere innbyggere i Risør. Det vil si at alle i gruppe 4 (alder 65 til 74 år og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp) får vaksine. En del i gruppe 5 (alder 55-64 år med underliggende sykdommer) får også sine første vaksiner. Mange etterspør når de kan få tilbud om vaksine framover slik at de kan planlegge ferie og annet. Det kan vi dessverre ikke si noe sikkert om, men så snart vi får en mer langsiktig plan for mottak av vaksiner vil vi prøve å gi større forutsigbarhet.

Vi vil også sammen med andre kommuner og helsemyndighetene vurdere om vi kan og bør innføre timebestilling for vaksine via en app når de prioriterte gruppene er ferdig vaksinert. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i Agder anbefaler dette i et brev til kommunene i dag. En slik ordning vil nå Oslo kommune innføre og det virker som gunstig for å kunne planlegge sommer- og ferietid. Det er fortsatt helt avgjørende at alle møter opp til vaksinering på tidspunktet de har blitt tildelt.

 

26.05.2021

19. mai 2021

Smittestatus
Risør har siden 7. mai fått 25 nye tilfeller av covid-19-smitte. Det er flere enn vi totalt har hatt fra mars 2020 from til 7. mai i år. Det viser at smittesituasjonen raskt endrer seg og smitten sprer seg raskt når den først kommer. Heldigvis tyder mye på at den smitte-runden vi nå er inne i kan nærme seg slutten etter en periode med veldig mye testing, effektiv smittesporing og flere hundre i karantene.

Risør barneskole og Tjenna barnehage
Alle ved Risør barneskole og Tjenna barnehage er nå ute av karantene mens de som har vært i karantene ved Risør ungdomsskole går ut av denne 22. mai. Det er fortsatt elever og lærere i karantene ved voksenopplæringen VIRK og Frydenborg barnehage er fortsatt stengt. Det foregår testing etter at to ansatte ved Frydenborgsenteret testet positivt i går og smittesporingen har oversikt over nærkontakter. Er vi heldige nå kan en svært dramatisk periode i korona-pandemien i Risør nærme seg slutten. Men fortsatt er smittefaren stor og smitteberedskapen må være på topp. Den ekstraordinære forskriften for strengt smittevern som bystyret har innført, gjelder til 28. mai og må følges strengt.

Jeg har fått mange henvendelser om at skolene i kommunen bør stenge. Her er nasjonale forskrifter, formidlet blant annet via Statsforvalteren i Agder, tydelige på at skoler ikke skal stenges forebyggende og at økning fra gult til rødt nivå i skolene bare kan skje under en smittesituasjon som er mer alvorlig og uoversiktlig enn den Risør har hatt og har. Jeg forstår likevel at mange elever, foreldre og lærere føler seg utrygge og det er veldig viktig at det blir gitt god informasjon til alle berørte.

Russen og testing
Russen i Risør oppfordres strekt til å teste seg etter 17. mai og de kan bestille time ved testeklinikken i Risør. I dag blir det gjennomført ca. 140 tester i Risør. Rundt 100 av disse er risørfolk som gjerne vil teste seg ut fra symptomer eller frykt for nærkontakt med smittede. Det er åpenbart at mange nå føler behov for testing etter dager med mange smittetilfeller i byen og kommunen.

Vaksinestatus
I morgen settes nær 300 nye vaksinedoser i Risørhallen og neste uke kommer over 300 nye. Vi runder snart 3000 satte vaksinedoser i Risør, men fortsatt ønsker vi en mye høyere ukentlig vaksine-tilførsel. Vi er forespeilet 450-500 ukentlige doser, kanskje endra flere, fra siste del av juni, juli og august. Vi tar i mot alle de vaksinedosene vi kan få, men får en krevende jobb med å få nok helsepersonell til å jobbe gjennom ferieukene. Derfor rekrutterer vi nå ekstra helsepersonell, både fra Risør og andre kommuner som kan bidra til vaksineringen i sommer. Vi oppfordrer nå helsepersonell til å melde seg til en svært viktig oppgave for å slå tilbake korona-pandemien.

19.05.2021

14. mai 2021

Smittestatus
Risør fikk, som mange kjenner til, onsdag kveld fem nye smittede med Covid19 og har den den siste uka hatt flere tilfeller som har ført til at en rekke personer er i smittekarantene eller ventekarantene. I formiddag er ca. 250 personer i smittekarantene og flere hundre i ventekarantene.  Det testes på spreng i testeklinikken hver dag og våre smittesporere arbeider veldig hardt. Så langt har Tjenna barnehage, Frydenborg barnehage, Risør barneskole, Risør ungdomsskole og Frydenborgsenteret helse- og omsorgsinstitusjon blitt direkte berørt av smitten.

Ekstraordinært hastemøte i bystyret
Bystyret i Risør vedtok enstemmig i et hastemøte torsdag ettermiddag en forskrift om strengere smittevern. De viktigste punktene i forskriften er forbud mot mer enn fem gjester i privat bolig og fritidsbolig, forbud mot gjennomføring av arrangement, stenging av nærmere ulike  virksomheter som for eksempel treningssentre og påbud om munnbind på steder man ikke kan holde minst en meters avstand. En slik lokal forskrift er hjemlet i smittevernloven og det kan gis bøter og til og med fengselsstraff ved grove brudd på forskriften. Alle i Risør må sette seg grundig inn i forskriften og følge denne. Forskriften gjelder i to uker, altså til 28. mai, hvis ikke bystyret gjør andre vedtak. Politiet følger opp forskriften med ekstra oppmerksomhet og patruljering i Risør nå.

Jeg minner om at det er viktig at folk fra Risør ikke oppsøker arrangementer og aktivitetstilbud i nabokommuner, det være seg treningssentre, 17. mai-feiring eller andre tilstelninger når dette er forbudt i Risør.

Smitte på Frydenborgsenteret
Det er, som tidligere kjent, påvist Covid19-smitte hos en beboer på Frydenborgsenteret. Mange ansatte og beboere er testet både med hurtigtester og vanlige (PCR) tester. Alle hurtigtestene har så langt vært negative, men vi avventer flere testresultater i kveld og i morgen. Alle beboere og de aller fleste ansatte på Frydenborgsenteret er vaksinerte. Det skal ganske mye til at smitte sprer seg blant vaksinerte, men det er altså mulig. Institusjonen er ellers preget av ekstra strengt smittevern nå, så vi håper å unngå spredning av smitten.

17. mai
Det blir ingen offentlige arrangementer på 17. mai i Risør på grunn av smittefare og en uavklart smittesituasjon. I Risør sentrum avlyses båtkortesje, arrangement på Dampskipsbrygga og musikkorpsenes aktivitet. Tilsvarende avlyses alle offentlige arrangementer på Søndeled og Hope.

Risør kommune i samarbeid med Mediehuset Lisand inviterer til en digital 17. mai-feiring mellom kl. 11.00 og 14.00 Den digitale sendingen finner du på kommunens hjemmeside og Facebook-side, og på irisor.no. Vi oppfordrer ellers folk til å feire 17. mai i hjemmene, hver i sin husstand med begrenset besøk. Det er viktig å sette seg inn i og følge nasjonale forskrifter samt Risør kommunens egen forskrift for smittevern.

Vi håper alle får en best mulig 17. mai, trass i alle begrensningene. Takk for at dere holder ut og støtter opp om smittevernet!

14.05.2021

12. mai 2021

Smittestatus
Vi har i Risør vært gjennom vår mest krevende og dramatiske uke under korona-pandemien så langt. Siden fredag ettermiddag har syv personer testet positivt for Covid19. Det fordeler seg på en familie på fem og to ansatte ved voksenopplæringen VIRK. Flere hundre har totalt vært i karantene eller ventekarantene og vi har denne uka stengt Risør barneskole, Voksenopplæringen VIRK og Tjenna barnehage.

Testresultater og karante
Etter at testresultatene fra mandagens omfattende testing ble kjent i går kveld er det bare husstandsmedlemmer med forbindelse til smitten ved VIRK som fortsatt er i ventekarantene. Husstandsmedlemmer med forbindelse til smitten ved Risør barneskole og Tjenna barnehage har gått ut av ventekarantene. Men fortsatt er ca. 160 personer i smittekarantene i 10 dager. Noen av disse er bosatt i nabokommuner. Hvor mange som er i ventekarantene er vanskelig å tallfeste, men det er over 100 fortsatt. Sannsynligvis en del flere. Vi minner om at karantene er forskriftsfestet, det vil si at det er straffbart å bryte karantenebestemmelsene. Jeg får noen tips at noen benytter karantenetid til besøk hos RTA på Hestemyr og andre steder de ikke skal være. Det er viktig at alle setter seg inn i bestemmelsene for karantene.

Det er trist at vi på få dager har fått sju nye smittede i Risør, men samtidig er jeg veldig letta over at ikke smitten så langt ser ut til å ha spredd seg ytterligere. Den samme lettelsen deles av kommuneoverlegen og resten av kriseledelsen i Risør. Både i dag og fredag vil det bli tatt ytterligere tester som vi må avvente resultater fra, men er vi heldige får vi ikke flere smittede nå.

Uansett er lærdommen at kommuner med lite smitte raskt kan få smitte med store konsekvenser. Agder er nå et fylke med relativt mye smitte i nasjonal sammenheng, på linje med Oslo og Viken. Vi er spesielt opptatt av faren for smitte blant ungdommer. Så langt ser det ut til at både russen og andre ungdomsgrupper i Risør viser godt smittevern. Det inkluderer å holde seg i egne kohorter og ikke blande seg med ungdomsgrupper i andre kommuner.

Risør barneskole og Tjenna barnehage
Både Risør barneskole og Tjenna barnehage vil åpne for frammøte igjen tirsdag 18. mai, men Voksenopplæringen VIRK vil ta en avgjørelse om gjenåpning litt seinere. Jeg må virkelig berømme alle de barna som i de siste dagene har tatt tester ved testklinikken i Kragsgate. En del tårer har det blitt, mange har grua seg veldig, men alt i alt har det gått imponerende bra. Stor honnør også til kommunens smittesporere og testere som har arbeidet mye og godt.

Vaksinasjon
Vi får i dag 150 nye vaksinedoser og neste uke nær 300 nye doser. Det aller meste av dette brukes til revaksinering av de som allerede har fått første dose. For hele mai vil de fleste dosene vi får brukes til revaksineringer, og først i juni blir det fart på antall nyvaksineringer.  Vi er veldig utålmodige for å få fart på vaksineringen selv om nær 30 prosent av alle i Risør har fått første vaksinedose. Dette er ikke på langt nær nok til å oppnå en immuneffekt i samfunnet, så det er fortsatt strenge smittevern-tiltak som vil gjelde i ukene framover. Juni, juli og august vil forhåpentligvis bli travle vaksine-måneder. Men fortsatt med godt smittevern.

Det er svært viktig at alle møter opp til vaksinetimen de har fått tildelt og bekreftet. Uteblir noen, kan det i verste fall føre til at vaksinedoser må kastes. Nå sitter de vaksineansvarlige på en venteliste, der folk kan kalles raskt inn. Men å utebli fra tildelt og bekreftet vaksinetime skaper mye ekstraarbeid i et allerede travelt vaksine-opplegg. Det er bare helseårsaker som gjelder som fraværsgrunn og en vaksinetime skal ikke sammenlignes med en time hos frisøren, for eksempel. Fritidsreiser er heller ikke god nok grunn til å flytte på vaksinetimer.

17. mai og Eid-markering
Alt i alt møter vi langhelga pluss 17. mai – og for noen Eid-markering - med betinget optimisme blandet med en god porsjon frykt. Siste dagers smitteutbrudd med mange nærkontakter, er foreløpig ikke endelig avklart da vi venter på testresultater. Vi vet at mange vil besøke kommunen og byen og risørfolk vil gjerne ut i det fine vårværet. Men smittevern må fortsatt gå foran alt og bruk gjerne munnbind – for mye heller enn for lite.

Til slutt
Vi åpner nå opp igjen for gudstjenester i kirker, men med strengt smittevern. Alle offentlige arrangementer skal avklares med kommuneoverlege, og vi kan på forhånd si at vi vil si nei til det aller meste. Særlig samlinger og treff som medfører reising fra flere kommuner og fylker. Vi anbefaler også at private samlinger og festligheter begrenses sterkt eller helst utsettes.

 

12.05.2021

10. april 2021 - Treninger for barn og unge fortsetter – husk karanteneplikten!

Treninger og andre fritidsaktiviteter for barn og unge kan fortsette som før i Risør, men det må vises et svært stengt smittevern. De som er i smittekarantene eller ventekarantene kan ikke delta på treninger aller aktiviteter som samler noen utenom husstanden.

Kriseledelsen i Risør kommune tok mandag morgen opp temaet etter flere henvendelser fra foreldre og ledere i lag og foreninger. Selv om veldig mange i Risør er i karantene eller ventekarantene, oppfattes situasjonen som rimelig oversiktlig. Det er vel og merke med utgangspunkt i de fem registrerte smittetilfellene så langt. I dag blir det rekord-dag for antall tester i Risør og resultatene kommer sannsynligvis i morgen, i beste fall seint i kveld. Rundt 100 personer vil bli testet i løpet av dagen. Er det nye positive tester fra dagens analyser vil dette kunne endre situasjonen. Det blir da umiddelbart nytt møte i kriseledelsen og strengere smitteverntiltak vurderes. Beslutningen om trenginger og fritidsaktiviteter for barn og unge gjelder dermed bare til nye beslutninger eventuelt tas.

Vi prøver så langt som mulig å skjerme barn og unge fra for strenge tiltak og nedstengninger. det gjelder ikke minst i en uke der barneskolen er stengt og der 17. mai-feiingen på mandag blir veldig begrenset.

Vi får også flere spørsmål om karanteneplikten. For smittekarantene skal alle følge karantenereglene i 10 dager. Det er avgjort av kommuneoverlegen i Risør. Karanteneplikten skal oppfylles selv om man i karanteneperioden får et negativt prøvesvar.

For ventekarantene, altså for hele husstanden når én i husstanden er i karantene, kan de som er i ventekarantene selv gå ut av karantene når den i husstanden som er i karantene tester negativt. Dette kan skje uten instruks fra kommuneoverlege eller smittesporingsteam.

En del personer er også unntatt fra ventekarantene. Det gjelder de som er vaksinert, selv med én dose, men den må være satt for minst tre uker siden. De som i løpet av de siste seks månedene har hatt Covid19 slipper også ventekarantene. Dette må dokumenteres. Arbeidsgiver kan, i samråd med kommuneoverlege, unnta personer fra ventekarantene eller forkorte smittekarantene i spesielle tilfeller for personer i samfunnskritiske jobber eller med helt spesiell kompetanse.

 

10.05.2021

8. mai 2021 - Påbud om karantene og ventekarantene skal følges

Over 150 personer, i første rekke knyttet til Risør Barneskole, Voksenopplæringen VIRK og Tjenna barnehage, er i eller vil bli sendt i smittekarantene etter at et familie på fem fra Risør testet positivt for covid-19 fredag ettermiddag og kveld. I tillegg må husstandsmedlemmer til nærkontakter av Covid19-smittete være i ventekarantene. Både smittekarantene og ventekarantene er lovpålagt og må oppfattes som et påbud, ikke et råd eller en henstilling.

Det er bare de som har fått positiv covid-19-test som skal i isolat. Her gjelder ekstra strenge regler.

Kravene til karantene og smittekarantene er de samme. For vanlig smittekarantene må karantenetiden på 10 dager holdes. i Risør har kommuneoverlegen besluttet at full karantenetid på 10 dager skal oppfylles og at det ikke er anledning til å teste seg ut av karantene fra den syvende dagen. For ventekarantene må man avvente gyldig negativt testresultat fra nærkontakten til en covid-19-smittet. Dette kan ta fra to til fem-seks dager da det i noen tilfeller må tas to tester for å påvise et gyldig negativt testresultat. I den smittesituasjonen som er i Risør nå, må alle i ventekarantene vente på informasjon fra smittesporingsteamet i Risør kommune før de kan gå ut av ventekarantene. Hvor mange som nå må i ventekarantene i Risør har vi foreløpig ikke full oversikt over, men det dreier seg om flere hundre personer.

Når du er i smittekarantene skal du skal du oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Skal du være på et annet egnet oppholdssted enn hjemmet ditt skal det være mulig å unngå kontakt med andre, og du må ha enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. Les mer om smittekarantene, karantene og isolasjon på hjemmesiden til Helsenorge.

Du må i smittekarantene holde økt avstand til andre voksne i husstanden, ikke gå på jobb, skole eller barnehage, ikke foreta reiser innenlands, ikke oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer, ikke ta offentlig transport, ikke oppsøke offentlige steder, som butikker, apotek og kafeer. Om du ikke har andre alternativ, kan du gå på nødvendig ærender i butikk eller apotek. Unngå å ha besøk. Barn skal ikke ha lekekamerater utover de som befinner seg i hjemmet. Du kan gå tur ute, men hold god avstand til andre. Barn og unge bør ha mulighet til lek og det oppfordres til å gå ut å leke med barna minst en gang om dagen.

 

08.05.2021

8. mai 2021 - Risør barneskole, VIRK og Tjenna barnehage holdes stengt uke 19

Risør barneskole, Voksenopplæringen VIRK, Skolefritidsordningen (SFO) i Risør og Tjenna barnehage vil holde stengt neste uke. Det vil i praksis si mandag 10., tirsdag 11. og onsdag 12. mai. Barneskolen vil gi undervisning og oppgaver digitalt der det er mulig. Det samme gjelder VIRK.

Selv om ikke alle elever og ansatte ved Risør barneskole og Tjenna barnehage er i karantene eller ventekarantene etter at en familie på fem medlemmer fra Risør testet positivt for covid-19 fredag ettermiddag, er det praktisk svært vanskelig å gjennomføre undervisning og normal drift. Lærere og ansatte kan også som foreldre og husstandsmedlemmer være pålagt smittekarantene eller ventekarantene. I tillegg tilsier et overordnet hensyn til smittevern at nærkontakter bør begrenses så mye som mulig.

Det er kommuneoverlege og kriseledelse i Risør kommune som, i samråd med rektorer og styrere, har besluttet at det ikke skal være oppmøte ved Risør barneskole, VIRK og Tjenna barnehage neste uke. Det er et dramatisk skritt å ta, ikke minst overfor barn som i lang tid har fått begrenset aktivitet og sosialt samvær. Oppfordringen blir å komme seg ut i det fine vårværet og at familiene prøver å finne fine aktiviteter som er tilpasset det smittevernet som gjelder.

Risør kommune avventer ytterligere tiltak for et strengere smittevern gjennom å innføre eventuelle lokale forskrifter. Her vil det bli gjort løpende vurderinger av kommunens kriseteam. Det oppfordres imidlertid sterkt til å forsterke smittevernet i disse dagene. Det vil si å bruke munnbind i butikker og der det er vanskelig å holde avstand, unngå arrangementer og samling av mennesker, ikke reise, sprite og vaske hender og ellers sette seg inn i de forskrifter og råd som gjelder.

Det ble fredag kveld og lørdag gjennomført en rekke tester ved luftveisklinikken i Risør. Testene kjøres umiddelbart til laboratoriet i Kristiansand for analyse slik at testresultatene kan foreligge så raskt som mulig. Det innkalles også til testing mandag, onsdag og fredag neste uke. Da har trolig alle som bør teste seg fått unnagjort testingen. Det er kommuneoverlegen som avgjør om det skal testes en eller to ganger ut fra tidspunkt for nærkontakt med covid-19-smittet.

08.05.2021

5. april 2021

Smittestatus
Ingen nye smittede i Risør siste uke, men det er mange tilfeller i Agder. Russ og ungdom er fortsatt spesielt utsatte grupper, men for alle gjelder det å opprettholde et strengt smittevern.

17.mai
Vi har nå godkjent programmene for frigjørings- og veterandagen 8. mai og grunnlovsdagen 17. mai i Risør. 8. mai markeres med lukkede markeringer ved minnestøtten på Solsiden og i Konvoibyen. Alt sendes direkte på nett og der blir det også liggende i opptak.

17. mai-komiteen har gjort en fin jobb med programmet for dagen i Risør og smittevernet er godt ivaretatt. Det blir en svært begrensa offentlig feiring. Men det blir båtparade som i fjor og korps, russ og brannvesen vil være synlige på ulike steder. Det er trist å skuffe mange, ikke minst barn, med et så redusert program. Men her må altså smittevernet gå foran folkefesten.

Vaksinestatus
Jeg begynner å bli utålmodig for vaksinetilførselen. Forventningene om betydelig opptrapping av vaksineringen blir ikke på noen måte innfridd denne og neste uka. Torsdag i denne uka setter vi 210 doser og neste uke kommer det bare 150 doser til Risør. Disse blir i stor grad benyttet til revaksinering for de som allerede har fått første dose.  Vi håper på betydelig større vaksine-forsendelser utover mai og juni og ser nå at juni og juli trolig blir veldig travle måneder for vaksinering. Vi tar i mot alle de vaksiner vi får og oppfordrer alle til å ta imot de timene de får tildelt for vaksinering.

Sommeren i Risør
Risør kommune arbeider nå med sommer-planer der vi venter veldig mye besøk til byen og kommunen som må kombineres med et strengt smittevern. Vi har godt dialog med festivalene som viser stort ansvar for smittevernet, men som nå avventer nye nasjonale råd og regler for festivaler og arrangementer i sommer. Alle festivalene må regne med betydelige nedskaleringer i forhold til det normale. Sommeren må ellers planlegge nøye i forhold til smittevern og vakthold i Risør sentrum, gjestehavner, bobilparkering, parkering forøvrig og bruk av gågater. Mye av dette vil bli orientert om og behandlet i bystyret seinere i denne måneden.

 

05.05.2021

28. april 2021

Smittestatus
Det er ingen nye smittetilfeller i Risør siste uke, men smittesituasjonen i landsdelen er ustabil og kommuner og byer med lite smitte kan plutselig få alvorlig smittespredning. Over 80 prosent av all smitte i Norge nå er mutert virus som sprer seg raskt. Det er spesielt viktig å holde avstand, begrense antall mennesker som samles og tenke seg nøye om før man reiser noe sted. Arrangementer og større samlinger av folk bør utsettes der det er mulig. Vi hadde i helga ute-markeder både i Risør og Gjerstad der vi får melding om at mye folk samles, der folk kommer tett sammen og der mange berører samme gjenstander. Slike arrangementer utgjør stor smitterisiko nå. Det er også årsaken til at vi legger store begrensninger på viktige mai-arrangementer, 1., 8. og 17. mai.

Alle som planlegger arrangementer, altså samlinger med mer enn 20 personer utendørs, må kontakte kommuneoverlegen for råd og veiledning. Grunnleggende gir vi råd om at arrangementer vurderes avlyst eller utsatt. Spesielt gjelder det arrangementer som samler mennesker fra flere kommuner.

Russefeiring
Jeg er engstelig for russefeiring og smittevern og sammen med kommuneoverlegen har vi hatt Teams-møte med ledelsen for russen i Risør og Tvedestrand i dag. Her deltok også ledelsen ved Risør videregående skole og Tvedestrand videregående skole, representanter for politiet og ordførerne i Tvedestrand og Gjerstad.

Vi er grunnleggende bekymret for smittespredning i forbindelse med russefeiring. Vi har allerede hatt et møte med russen i Risør og Tvedestrand og jeg oppfatter at det er stor vilje til å ivareta smittevern. Samtidig må vi innstendig oppfordre russen til å vente å lenge som mulig med å starte russefeiringen og henstillingen til alle videregående skoler i Agder er ikke å begynne før 12. mai. Vi ser at russen har planer allerede denne uka med vrengedag, russedåp og rulling natt til første mai. Vi anbefaler å vente med dette, men skal det gjennomføres må det skje innenfor de smittevernregler som gjelder, inkludert maks gruppestørrelse og krav om å holde avstand. Også i russetida seinere i mai og juni er det viktig å holde smittevernet strengt.

Jeg er veldig stor sympati for at russen ikke kan gjennomføre den feiringen de har tenkt seg og ønsker. Men jeg oppfatter russen i Risør som veldig ansvarlig og kullet er også ganske lett å holde oversikt over. Men smittesituasjonen er veldig ustabil nå. Det er rekordmange smittet i Agder og kommuner med lav smitte kan plutselig få utbrudd og ukontrollert smittespredning.

Strengt smittevern i ungdomsgrupper
Oppfordringen om strengt smittevern går også til andre ungdomsgrupper som nå fristes til å samle seg i fine vårkvelder. Vi ser nå flere steder at ungdom er utsatt for smitte. Sprer smitten seg kan dette få alvorlige konsekvenser med nedstengning av skoler og arbeidsplasser og innstramming av de regler som gjelder. Også voksne må vise det samme ansvar. Spesielt gjelder det på utesteder der det skjenkes alkohol og det er lett å glemme regler for avstand og gruppestørrelse.

Vaksinestatus
Denne uka setter vi 312 vaksinedoser og neste uke kommer 210 nye doser. Vi regner med betydelig økning i antall doser i påfølgende uker. Neste uke begynner også betydelig revaksinering med dose to, for de som tidligere har fått første dose. Alle får innkalling via sms eller blir ringt opp. Inntil videre trenger man bare vente på innkalling og det er ikke nødvendig å melde seg på via c19.no før man får beskjed om det. Risørhallen ryddes nå før og etter vaksinering på torsdager, slik at hallen ellers er åpen for treninger for barn og unge.

28.04.2021

21. april 2021

Smittestatus
Det har ikke vært nye smittetilfeller i Risør siste uke. Men selv om smitteutviklingen nasjonalt og i Agder er relativt positiv, kan kommuner på Risørs størrelse få raskt oppblomstrende smitte, som krever umiddelbare tiltak. Det ser vi i Lindesnes, Kragerø og delvis Tvedestrand og Arendal. Vi må derfor holde på et strengt smittevern og ikke miste motivasjonen nå.

Jeg er, sammen med kommuneoverlegen, bekymre over smitte i ungdomsgrupper som nå er utålmodige etter å kunne samle seg i fine vårkvelder. Vi har hatt et godt møte med russen i Risør som viser stort ansvar og som planlegger en russetid der smittevernet står høyt. Samtidig er det også viktig å passe på andre ungdomsgrupper som ikke er russ. Her vil jeg også oppfordre foreldre med ungdom i huset om å gå foran med gode eksempler og snakke med ungdommen om smittevern og ansvar. Smitte-utbrudd kan føre til at både skoler og viktige arbeidsplasser må stenge ned. Brudd på forskrifter kan også føre til at politiet kommer og gir bøter. Pandemien er langt fra over og vi må inntil videre holde ut med strenge tiltak. Her må både unge og voksne ta ansvar.

Vaksinering
Denne uka får Risør 186 covid-19-vaksiner og neste uke kommer 312 vaksinedoser. Det blir da det høyeste antallet vi har fått så langt. Vi håper på ytterligere økninger utover mai og juni. Vi bruker fortsatt Risørhallen til vaksinering, men vi vil foreløpig ikke beslaglegge hallen mer enn på torsdager. Vaksinestasjonen vil rigges ned for de andre dagene da barn og unge kan trene i hallen som planlagt. Får vi over 400 vaksiner per uke, må vi trolig også bruke onsdag eller fredag ettermiddag til vaksinering. Denne utvidelsen vil skje i dialog med idrettsrådet slik at barn og unge som trener i hallen berøres så lite som mulig. Vi tar fortsatt i mot alle de vaksiner vi kan få og vi må også passe på å ha leger og sykepleiere tilgjengelige for å sikre en trygg vaksinering. Disse og andre yrkesgrupper strekker seg langt, med mye ekstra-jobbing, for å sørge for at vaksineringen foregår trygt og effektivt.

 

21.04.2021

14. april 2021

Smittestatus
Det har vært et par nye tilfeller med covid-19 smitte fra helga og fram til nå. Begge er i samme familie og smittesporingen er under kontroll. Det dreier seg heldigvis om relativt få nærkontakter. De siste som er berørt av smitten ved Fargeskrinet barnehage i påska går ut av karantene i dag eller i morgen. Både barn, foreldre og ansatte er veldig glade for at barnehagen er i full gang igjen og at smittetilfellet ble så begrenset som det ble.

Risør kommune holder driver fortsatt med oppfølging av folk som kommer til kommunen fra andre land og som må oppfylle krav om karantene. Det dreier seg normalt om ansatte eller innleide fagarbeidere eller sjåfører.

Nye nasjonale regler og råd
Regjering og helsemyndigheter kom i går med nye regler og råd om smittevern. Vi ber alle sette seg inn i disse. Oppsummert går vi i stor grad tilbake til reglene som var før påske, altså en viss liberalisering i forhold til selve påska. Nå er det igjen tillatt å skjenke alkohol på utesteder fram til klokka 22, men sammen med matservering. Det er også noen endringer for aktiviteter og arrangementer og øvre grense for besøk hjemme økes fra to til fem. Avstandsanbefalingen endres fra to til én meter igjen. Risør kommune anbefaler at det fortsatt brukes munnbind på samme måte som svært mange var flinke til i påska. Det gjelder spesielt der det er vanskelig å holde eller beregne avstand, som i butikker.

Vaksinering
Vaksineringen i Risørhallen fortsetter på torsdager. Torsdag denne uka setter vi 240 vaksiner og neste uke 186. Vaksineringen vil fortsette i Risørhallen, men vi vil ta en gjennomgang for å prøve å begrense ulempene så mye som mulig for de som bruker hallen til trening. Kommunen har ikke funnet lokaler som gir den samme tryggheten for smittevern, registrering, vaksinering og oppfølging som Risørhallen gjør. Hallen gir også gode arbeidsforhold for de ansatte i helse- og omsorgssektoren i Risør kommune, som nå strekker seg langt for å gjennomføre vaksineringen. Torsdagene er valgt fordi vaksinene, som har svært begrensa holdbarhet, ankommer kommunen onsdag ettermiddag. I hallen er det også kapasitet til å ta i mot inntil 400 til vaksinering per torsdag og vi håper utover våren og sommeren å kunne utnytte denne kapasiteten.

Nå har det dessverre vært mye fram og tilbake rundt hvilke vaksiner som skal settes. Noen er satt på vent etter rapporter om bivirkninger. Her må vi i Risør forholde oss til nasjonale helsemyndigheter, selv om alle ønsker om raskest mulig vaksinering må forskyves noe i tid. Vi holder fortsatt på med aldersgruppen 65 til 74 år og har nå arbeidet oss ned til 71-åringene. De aller fleste tar med glede i mot tilbudet om vaksine, men vaksinasjons-teamet opplever flere spørsmål og hos noen en mer nølende holdning til å ta vaksine. Det er forståelig, men det klare rådet er fortsatt å ta vaksine og benytte den timen man får tildelt.

Russefeiring
Kommunen har fortsatt en fin dialog med russen i Risør som gjerne vil feire russetid på en trygg måte innenfor de smittevernregler som gjelder. Sammen med kommuneoverlegen møter jeg russen på fredag. Vi er spesielt redde for smitte i ungdomsgrupper nå og det er betryggende at russen ønsker råd og veiledning.

14.04.2021

7. april 2021

Påskeferien og smittetilfeller i Risør
Påska er over og dessverre fikk vi nye smittetilfeller i Risør. Spredningen av smitte ser så langt heldigvis ut til å ha vært liten. Det gjelder Fargeskrinet barnehage på Søndeled der to barn og en ansatt er registrert smittet, men der smitten ikke ser ut til å ha spredd seg utover disse. Det vil testresultater som kommer i løpet av dagen kunne avklare.

Smittesporingsteamet i Risør kommune har gjort en kjempejobb i løpet av påska og har arbeidet hardt for å gi rask beskjed til de som måtte i karantene eller ventekarantene. Fortsatt venter noen i karantene på resultater av andre test. Test-teamet ved Luftveisklinikken har også vært i full sving og det er utført mange tester for å avklare smitte. På Langfredag ble det gjennomført totalt 86 tester i løpet av en lang dag. De er all grunn til å skryte av de som har brukt påska til å ivareta vår trygghet rundt smittespredning. Det gjelder spesielt smittesporere og de som har gjennomført tester. Kommunens kriseteam har også hatt daglige møter i påska.

Mutert virus
Kommuneoverlegen har tidligere gjort det klart at de muterte virustypene, der det engelske er det mest utbredte, vil ta over som det vanlige viruset. Vi kommer derfor ikke i videre informasjon fra kommunen til å skille mellom ulike muterte virus når vi forteller om covid-19 smitte. I Agder er over 80 prosent av all smitte nå fra mutert virus. All smitte som i den siste tiden har vært i Risør dreier seg om det engelske muterte viruset. Det vil si en koronasmitte som sprer seg svært raskt. Det er derfor viktig fortsatt å opprettholde et svært strengt smittevern, unngå reiser, begrense sosial kontakt, holde minst to meters avstand og bruke munnbind.

Nasjonale regler og forskrifter
I påska holdt vi oss til nasjonale regler og forskrifter, med noen presiseringer. Det har vært relativt mye besøk i Risør i påska, ikke minst gjelder det bobiler. Men både gjester og fastboende ser ut til å ha praktisert godt smittevern. Smittevern i Risør vil etter påske rette seg etter nasjonale regler og forskrifter. Inntil videre uten ytterligere lokale tiltak. Risør kommune henstiller sterkt til bruk av munnbind. Det gjelder konsekvent der det ikke kan holdes to meters avstand. Det vil for eksempel si i nesten alle butikker i Risør. 

Vaksinering
Heldigvis får vi betydelig flere vaksiner denne og neste uke. Denne uka får Risør 186 doser og neste uke 240. Forhåpentlig fortsetter økningen i antallet vaksiner hver uke. I Risør har vi både plass og kapasitet til å sette flere vaksiner og vi tar i mot alle de vaksiner vi kan få. Folk er også flinke til å bekrefte og møte opp når innkallingen til vaksinering kommer. Det har så langt vært få som ikke vil ta vaksine eller ber om å endre tidspunkt for vaksinering. Dette er viktig for at omfattende vaksineplaner følges og at vi så raskt som mulig oppnår en fullvaksinering av alle voksne. Vi vil nå vaksinerer gruppe 4, altså alle mellom 65 og 74 år samt de mellom 18 og 64 år med sykdommer og tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. Denne utvelgelsen foregår i samarbeid med fastlegene.

Gjenåpning av samfunnet
Statsministeren har nettopp orientert om trinnvis «gjenåpning» av samfunnet og å «ta hverdagen tilbake» utover sommeren og høsten. Her er det mange forbehold og stor usikkerhet og det blir ikke endringer før neste uke. Da kan tiltakene bli flyttet tilbake til de vi hadde før 25. mars. Det som er sikkert er at vi alle fortsatt må arbeide for å hindre at smitte sprer seg. Det gjør vi ved fortsatt å praktisere strengt smittevern og ta vaksine når vi får tilbud om det.

 

07.04.2021

30. mars 2021

Ekstra viktig med smittevern i påska

Det er viktig at både fastboende og besøkende i Risør tar ekstra godt i for å sikre godt smittevern i påska. Det er stor fare for spredning av koronasmitte når det er fridager. Derfor gjelder regler om bare å gjennomføre nødvendige reiser, holde seg hjemme så mye som mulig og begrense besøk.

Det er ikke noe hytte-forbud denne påska og der er allerede ganske mange hyttegjester i kommunen. Den har kommet noen båt-gjester og en del bobiler. Kommunens kriseledelse har vurdert bobilene spesielt og kommet fram til at vi fortsatt inkluderer de i samme regler som hyttene. Det vil si at bobilparkeringen på Tjenna er åpen for gjester, men med en sterk påminning om at strengt smittevern må holdes. Det er også viktig at bobilfolket holder seg på ett sted og ikke reiser rundt.

Henstillingen om strengt smittevern går også til utesteder og butikker i Risør. Det ser ut til at den sterke anbefalingen om å bruke munnbind respekteres av nær alle, og det er betryggende. I tillegg til at smittevernet bedres der det er vanskelig å holde avstand, gir dette tydelig signal om smittefaren som er rundt oss og at det gjelder å passe på.

Risør følger ellers de nasjonale råd og regler som gjelder for påska.

30.03.2021

24. mars 2021

Anbefalinger for påsken
Vi nærmer oss påska – den stille uke. I år blir det ekstra stille. Vi fikk nye, strenge nasjonale råd og regler i går ettermiddag. De må alle i hele landet følge, og det er også dette alle i Risør må forholde seg til. Vi har noen få ekstra råd og presiseringer, men vårt hoved-råd er altså å følge det som gjelder nasjonalt.

Jeg ser at mange nå er leie av korona og restriksjoner, men vi må holde ut. Jeg vil igjen takk alle i Risør som står på og praktiserer strengt smittevern på vegne av seg selv, hele lokalsamfunnet og hele landet. Mange er også veldig flinke til å skaffe seg varierte og aktive dager. Ikke minst er jeg glad for å se alle de som er ute på tur i det fine vårværet. Mange er også gode til å ringe eller ta en video-samtale med familie og andre som sitter alene.

Vi viser altså til de nasjonale reglene for påska i Risør. De må alle sette seg inn i. De viktigste anbefalinger er at en-meteren må utvides til en to-meter og at munnbind skal brukes der det ikke er mulig å holde tometeren. Samt at det maksimalt bør være maksimalt to gjester på besøk i hjemmet. Vi vil i tillegg presisere følgende:

1. Vi kommer med en sterk henstilling om bruk av munnbind nå. Det gjelder konsekvent der det ikke kan holdes to meters avstand. Det vil for eksempel si i nesten alle butikker i Risør. Vi innfører ikke et påbud gjennom forskrift, men henstillingen om bruk av munnbind håper vi har den samme effekten.

2. Folk kan reise til Risør på hytte eller feriehus i påska. Men gjester fra andre kommuner må holde seg til egen husstand. Det oppfordres til å gjøre innkjøp i hjemkommunen. Hvis det likevel oppstår behov for å handle lokalt, oppfordrer vi til at butikken i Risør kontaktes for å finne en trygg måte å handle eller få levert varer på. Eventuelt at butikker selv gir slik informasjon offentlig.

3. Kommuneoverlegen kan pålegge husstandskarantene, eller det som også betegnes som  ventekarantene. Det gjelder i husstander der en i familien har hatt nærkontakt med en som er smittet av Covid19. Det er smittesporingsteamet som, med fullmakt fra kommuneoverlegen, gir melding om dette hvis behovet oppstår. Det er svært viktig at reglene for husstandskarantene følges.

Jeg vil ellers oppfordre alle til å bruke klokskap og fornuft for å sikre best mulig smittevern. De aller fleste forstår nå hvilke situasjoner som minsker og øker smittefare. Det er alltid lurt å prøve å være på den sikre siden – med litt margin, og ikke forsøke å tøye grensene.

Vaksinering
Risør kommune vaksinerer litt over 100 nye innbyggere i dag. Vaksinen som gis er Pfizer BioNTech. I påskeuka vaksinerer vi litt over 100 personer på onsdag ettermiddag. Dette er revaksinering og noen som får første dose. Det er fremdeles risikogruppe 3 (75 til 84 år) som blir vaksinert. I uke 14, like etter påske, får vi 186 nye vaksinedoser og vi vil vaksinere de siste i gruppe 3 da. Vi vil også begynne å vaksinere risikopasientene i gruppe 4 (65 til 74 år) før vi begynner å vaksinere de i denne gruppen år som ikke har en underliggende sykdom eller tilstand som er definert av Folkehelseinstituttet (FHI). 

 

24.03.2021

18. mars 2021

Smittestatus
Smitte-situasjonen i Risør er heldigvis stabil, men vi følger nøye med på alt som foregår rundt smittespredning i landsdelen. En student fra Risør, med bosted og studiested Kristiansand, ble i går registrert som covid-19-smittet. Dette tilfellet har ingen forgreininger til Risør og det er ikke satt i gang smittesporing her.

Påskeferie i Risør
Vi har foreløpig ikke kommet fram til helt klare regler for påska i Risør. Det gjelder både for smittevern og reise fra andre regioner med mye smitte, som Oslo og Viken. Vi avventer klarere meldinger fra nasjonale helsemyndigheter i løpet av dagen. Jeg registrerer at helseministeren nettopp har uttalt at de som bor i Oslo, Viken eller andre områder med mye smitte, ikke bør besøke foreldre og familie på hjemstedet. Det er jo viktig å få klargjort for studenter og andre som hadde tenkt seg hjem til Risør i påska. Her må vi avvente klarere regler og råd, blant annet om en negativ korona-test kan gi mulighet for å reise. Eller forbudet uansett.

Den ustabile smittesituasjonen nasjonalt gjør også at vi trenger mer tid for å finne de riktige råd og eventuelt forskrifter for smittevern i Risør i påska, da vi venter mye besøk. Dette gjelder blant annet bruk av munnbind, der vi må velge mellom en anbefaling eller et påbud gjennom en forskrift. Det gjelder også anbefaling om testing for de som kommer fra områder med mye smitte. Vi må avklare om vi kan be alle teste seg eller om det gjelder bare de med symptomer. I dag er rådet at det skal være lav terskel for å teste seg. Vi må også avklare hvilke «rettigheter» en negativ test gir. Her er det altså mye som må avklares og vi arbeider for å få regler og råd ferdige så raskt som mulig.

Vaksine
I dag settes det 102 vaksinedoser av typen Pfizer BioNTech i Risørhallen, neste uke settes det 108 doser av samme type. Det blir en ny runde vaksinering på Skjærtorsdag. Vi forventer en større økning av antall Pfizer-vaksiner i april. Vi gir fortsatt vaksine til gruppe tre, altså de som er mellom 75 og 84 år. Vaksinen AstraZeneca er satt på vent og Risør har et lite lager av disse. Kommunens helsepersonell i kritiske funksjoner er nå ferdig vaksinert, med unntak av noen eventuelle etterslengere. Vi forventer fortsatt at det blir mange flere som kan vaksineres i april og mai, og vi har kapasitet til å ivareta dette på en god måte i Risør.

18.03.2021

10. mars 2021

Smittestatus
Det er ikke registrert nye tilfeller av korona-smitte i Risør i denne uka, men smittesituasjonen karakteriseres som labil med stor fare for smittespredning fra andre kommuner. Smittesporingsteamet i Arendal kommune har nylig ringt opp to personer bosatt i Risør og bedt de teste seg og gå i karantene etter mulig nærkontakt med smitte i Arendal. Det er altså viktig at vi forflytter oss så lite som mulig mellom kommuner nå, særlig til og fra kommuner med mye smitte.

Det er også viktig at vi i Risør opprettholder et svært strengt smittevern nå og de nærmeste uker framover. Jeg får noen meldinger med eksempler på noe slakkere smittevern i Risør. Men jeg opplever også at mange tar smittevernet veldig alvorlig. Nå er det virkelig viktig at alle viser ansvar både for seg selv og andre.

Arrangementer
Det er leit å si nei til positive og viktige arrangementer på grunn av smittevernet. Etter grundige vurderinger mellom skolens ledelse og kommuneoverlege har vi frarådet elever ved  Risør barneskole å reise på leirskole på Langedrag. Vi vet at elevene hadde gleda seg veldig til dette, men vi håper kunne leirskole til høsten eller neste vår. Vi har også sagt nei til russens rebusløp for «Krafttak for kreft». De vil nå samle inn penger på andre måter. Også andre arrangementer, som skidag på Vegårshei for lokale idrettslag, har vi måttet si nei til. Dette viser hvor usikker og krevende smittesituasjonen er nå og hvor forsiktige vi må være. Vi fikk også i går oversikt over hvilke strenge tiltak regjeringen er klare til å innføre hvis ikke smittetallet går ned. Risør kommune sitter med en tilsvarende liste av strenge tiltak som vi på kort varsel kan innføre hvis smitten sprer seg hos oss.

Vaksinering
Vi fortsetter vaksineringen i Risørhallen hver torsdag og tar i mot alle de vaksiner vi får, i morgen ca. 200 doser totalt. Vi avventer konkrete instruksjoner om nye mottak av vaksine uke for uke og er spente hvordan en ny fordelingsnøkkel vil slå ut for Risør. Det samme gjelder et forlenget intervall mellom første og andre dose vaksine av Pfizer-BioNTec og at AstraZeneca-vaksinen også kan gis til de over 65 år. Men det vi virkelig ser fram til, er en betydelig økning av antall vaksiner til alle kommuner etter påske og utover våren. Vi kan se for oss en betydelig økning av antall doser til Risør kommune, og vi planlegger å ta i mot dette både ved å mobilisere og lære opp mer folk og legge til rette for at flere kan vaksineres i Risørhallen. Hallen gir muligheter til å bruke mer plass og vi må også vurdere å vaksinere flere dager i uka. Alt avhenger av hvor mye vaksine vi får uke for uke.

Vi innkaller til og gjennomfører vaksinering etter de prioriteringene som gjelder i hele landet.

Prioriterte grupper: 
Gruppe 1: Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper (Ferdig i Risør)
Gruppe 2: Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper (Ferdig i Risør)
Gruppe 3: Alder 75-84 år (ca. 35 prosent av denne gruppa har fått tilbud i Risør så langt)
Gruppe 4: Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp
Gruppe 5: Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
Gruppe 6: Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
Gruppe 7: Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
Gruppe 8: Alder 55-64 år 
Gruppe 9: Alder 45-54 år 

I tillegg kommer prioritert helsepersonell. 

10.03.2021

4. mars 2021

Smittestatus
Heldigvis er det ingen nye smittede i Risør i siste uke. Men vi ser spente på utviklingen i andre deler av Agder, ikke minst Arendal siden vi deler et bo- og arbeidsmarked. Når mutert virus sprer seg i Arendal, må vi også være ekstra på vakt i Risør. Det vil si at smittevernet fortsatt må være strengt. Vi er nå inne i kritiske uker i korona-utviklingen, der både store og små kommuner kan få alvorlige smitteutbrudd.

Smitte i begravelse
I går kveld måtte kommuneoverlegen sette 46 personer (4 fra Oslo, 4 fra Kristiansand og resten fra Risør) som var i en begravelse i Frydendal kirke tidligere på dagen i ventekarantene. Alle om deltok i begravelsen, inkludert prest, organist, kirketjener og medarbeidere i begravelsesbyrå er i karantene til resultat av korona-test foreligger for en av deltakerne i begravelsen, som er bosatt i Oslo. Denne personen har et nært familiemedlem som har testet positivt for covid-19. Tester den aktuelle personen som deltok i begravelsen negativt, kan alle de 46 tas ut av ventekarantene umiddelbart. Kommuneoverlegen venter på test-svar fra Oslo i ettermiddag, men muligens kan det drøye til fredag. Er testen positiv, vil alle deltakerne bli kontaktet av Risørs smittesporingsteam. Grad av nærkontakt med den eventuelt smittede vil da bli vurdert for hver enkelt deltaker i begravelsen. Behovet for å gå i full karantene vil bli vurdert for hver enkelt.

Vaksinering
I Risør fortsetter vaksineringen med andre dose til de eldre og første dose av Astra Zeneca-vaksinen til kritisk personell i helsesektoren. Vi får påfyll av nye vaksinedoser på onsdag og gjennomfører vaksinering i Risørhallen på torsdag. Vi tar i mot alle de vaksiner vi kan få, og har også sagt ja til å ta i mot vaksiner i påska, med vaksinering på skjærtorsdag. Det krever ekstra av kommunens ansatte, som virkelig stiller opp for å gjennomføre vaksineringen på en trygg måte.

Hvordan vaksiner distribueres i Norge ser jeg på som en nasjonalt oppgave. Jeg ser fornuften i at Oslo, som storby, får forholdsvis noen flere vaksiner enn kommuner med liten smitte. Samtidig vet vi at Risør har mange eldre som bør vaksineres så raskt som mulig. Spredningen av covid-19 er også lunefull, og kommuner som ligger lavt på smitte-statistikken kan plutselig flytte seg høyt opp. Uansett må målet være at vi får flest mulig vaksiner i hele landet – raskets mulig. Det er en nasjonal og internasjonal oppgave å slå ned smitten, der vaksinering av flest mulig er ett av de viktigste tiltakene. Heldigvis ser det lysere ut for april og mai. Fra Statsforvalteren i Agder har vi fått melding om at vi kan få betydelig flere doser da. Hvor mange vi får vet vi foreløpig ikke. Uansett er Risør kommune klare til å utvide kapasiteten i Risørhallen til større gruppevaksineringer. Bruken av nettstedet c19.no fungerer også veldig bra for registrering og ordning av køen for vaksineringen. Vi hjelper de som trenger det med registreringen.

Arrangementer
Våren er forsiktig i gang og jeg får flere henvendelser om ulike arrangementer framover. Smittesituasjonen i regionen gjør at vi ikke ser noen grunn til å være mer liberale i forhold til smittevern. Det vil si at det fortsatt er strenge begrensninger på antall personer som kan møtes og at smittevern må praktiseres strengt. Jeg, og mange med meg, håper selvsagt på at sommeren kan åpne opp for noen flere muligheter, men det vil ukene framover vise.

04.03.2021

23. februar 2021

Smittestatus
Det har vært spredning av Covid19-smitte ved Tvedestrand videregående skole med smittede i flere nabokommuner, blant annet en elev som bor i Risør. I går ble over 60 personer testet ved luftveisklinikken i Kragsgata i Risør. Også i Tvedestrand og Vegårshei ble flere enn 60 testet.

I dag ser vi også stor pågang ved luftveisklinikken vår. Det henger sammen med den smittesporingen som foregår i flere kommuner og der mange bes om å teste seg. Vi regner med å få svar på flere av testene i ettermiddag og vi håper selvsagt at vi ikke får flere smittede.

Vi er inne i en kritisk fase av korona-situasjonen med smitte i landsdelen og nærkommuner. Vi venter også at det mer smittsomme muterte viruset etter hver vil spre seg ytterligere, også i våre områder.

Smittevern
Vi må derfor være ekstra nøye med smittevernet nå. Jeg minner om at vi både har regler, som er hjemlet i smittevernloven og der brudd kan straffes med bøter, og råd fra helsemyndighetene. Vi oppfordrer innstendig til at rådene følges nøye og at grensene ikke tøyes. Rådene gjelder både hvor mange som kan samles i private hjem og om reiser, både innenlands og utenlands. Et viktig råd er at ikke flere enn fem skal samles i private hjem. Det er også veldig viktig å holde avstand i butikker og på utesteder. Jeg får henvendelser fra folk som mener smittevernet i Risør tas litt mindre alvorlig enn før. Det håper jeg grunnleggende ikke er riktig, men det er all grunn til å minne om at et strengt smittevern fortsatt er veldig viktig og avgjørende for å slå tilbake pandemien.

For de som må gå i karantene, er det viktig å holde seg strengt til det smittevernloven sier. 

Karantene betyr: 

 • Ikke gå på skole eller jobb 
 • Ikke ta offentlig transport
 • Unngå besøk 
 • Du kan gå tur, men hold godt over én meters avstand til andre 
 • Gjør kun helt nødvendige æren til butikk/apotek 
 • Dere som bor sammen kan omgås normalt 
 • Hvis du får symptomer på luftveisinfeksjoner, skal du isolere og teste deg 
 • Ved positiv test skal du over i hjemme-isolering, som er enda strengere enn karantene

Vi vil at folk skal teste seg både inn og ut av karantene. Det vil si en test så raskt som mulig etter nærkontakt med smittet eller ved symptomer, og deretter en ny test etter sju dager i karantene.

Hold ut
Jeg ser at mange nå er utålmodige etter at vi har levd i en slags unntakstilstand i snart ett år. Men nå er ikke tida for å miste motivasjonen og lette på smittevernet. Vi må holde ut resten av vinteren og våren og kanskje kunne håpe på en noe mer normalt sommer. Men det avhenger av at vi i disse dager og uker klarer å holde et strengt smittevern.

23.02.2021

19. februar 2021 - Oppdatering om korona og vaksinering

Vaksinering
Vaksineringen mot Covid19 fortsetter i Risør med gruppevaksinering i Risørhallen hver torsdag. Så langt er 616 vaksiner satt i Risør, av disse har 178 fått andre gangs vaksine og er fullvaksinert. Neste uke kommer 132 nye vaksinedoser. Vi tar fortsatt i mot alle de vaksinedoser vi får tilbud om i ukene framover og håper antallet øker utover vinteren og våren.

På grunn av at vi bare får vite hvor mange vaksinedoser vi får uka før vaksinene ankommer, klarer vi foreløpig ikke å sette opp vaksineplaner for lang tid framover. Alle som skal ha vaksine får enten tekstmelding eller blir ringt opp. Selve registreringen foregår på nettsiden c19.no og de som ikke klarer dette selv får hjelp.

Risørhallen fungerer svært godt til gruppevaksinering og tilbakemeldingene fra de som vaksineres er svært positive. Kapasiteten kan raskt utvides og det er trygghet i alle ledd av vaksineprosessen.

Karanteneplikt
Det arbeides fortsatt med oppfølging av karanteneplikt for de som kommer fra utlandet til Risør. Her har kommunen lister over nyankomne som kan følges opp via telefon.

Vinterferien og hyttebesøk
Vi regner med at ganske mange vil besøke hytter og feriehus i Risør i løpet av vinterferien. Kanskje kombinert med noen dages «hjemmekontor». Nå ser det ut til at ukene framover blir mildere og kanskje mer vårlige, så det kan jo bli et godt alternativ til fjellet. Alle som vil til Risør i vinterferien er velkomne hit. Slik situasjonen er i dag, gjelder ingen begrensninger på forflytning i Norge og reise til hytter regnes som en «nødvendig» reise. Men alle må opprettholde strengt smittevern.

Nasjonal koronasituasjon
Kommunene i Agder har fredag morgen hatt møte med Agder fylkeskommune for en gjennomgang av koronasituasjonen i landsdelen. Antall smittetilfeller har gått ned uke for uke fra første uke i januar, men det er for tidlig å trekke bastante slutninger av dette. Det er fortsatt nye smittetilfeller i landsdelen, ikke minst gjelder det den største byen og kommunen Kristiansand. Situasjonen omtales som ustabil totalt sett.

I Agder har 4 til 6 prosent av befolkningen i kommunene fått første dose vaksine. Her ligger Risør altså over gjennomsnittet med 6,5 prosent av befolkningen som har fått første gangs vaksine. Før sommeren vil landet, etter det vi vet i dag, totalt få nok vaksinedoser til å vaksinere 70 prosent av befolkningen. Om «før sommeren» kan defineres som 15. mai eller 15. juni er foreløpig uklart. Det er åpenbart at det fortsatt vil være smittefare til sommeren - hvor stor må vurderes fortløpende -  og vaksinering vil fortsette i løpet av sommeren og høsten.

19.02.2021

10. februar 2021

Smittestatus
Det er fortsatt ikke registrert flere smitta i Risør kommune, altså ingen nye siden 5. januar. Det er bra, men fortsatt er det viktig med strengt smittevern. Vi ser at mange kommuner strever med raskt smitteøkning av mutert virus. Dette kan også ramme Risør hvis vi er uheldige eller uforsiktige.

Vaksine
Koronavaksineringen fortsetter denne uka med vel 90 som møter opp i Risørhallen på torsdag pluss noe andre gangs vaksinering på institusjoner pluss helsearbeidere. Neste uke får vi 126 nye doser og det blir ny gruppevaksinering i Risørhallen på torsdag. Det blir innkalling, ut fra de nasjonale prioriteringene, ved hjelp av tekstmelding og telefon. Så langt har nær alle som har fått innkalling benyttet seg av muligheten til å ta vaksine. Det er positivt og vi håper det store oppslutningen om vaksinering fortsetter. Det trygger helsa til hver enkelt og hele samfunnet. På den måten kan vi slå tilbake korona-viruset så raskt som mulig.

Vi vet ikke hvor mange vaksiner vi får i ukene framover, men vi må regne med rundt 120 hver uke ut fra de signaler vi har fått så langt. Hvis målet er at alle voksne i Norge skal være vaksinert før 1. juli, må antallet opp også for Risørs del. Men dette kan ikke Risør påvirke, og vi tar fortsatt i mot alle de vaksiner vi får tilbud om.

Karanteneplikt
Vi fortsetter en styrka kontroll av at karanteneplikten oppfylles. Det gjelder særlig de som komme til Risør fra utlandet. Her får vi melding om alle som ankommer landet. Antall ankomster har sunket betraktelig i de siste ukene, og sist uke var det færre enn ti. Uansett er det viktig for disse å oppfylle karanteneplikten strengt.

Skolene i Risør
Skolene i Risør fortsetter på gult nivå, trolig helt fram til sommeren. Mange av avgangselevene på ungdomsskolen er fornøyde med at skriftlig eksamen er avlyst i år. Skolene klarer ellers å holde god undervisning trass i at smittevernet setter en del begrensninger.

Næringslivet
Ellers gjelder det å passe på næringslivet vårt fortsatt. Det er fortsatt relativt mange permitterte og mange er urolige for framtida og hvor lenge de kan gå permittert. Her endrer reglene seg i takt med nye vedtak i Stortinget, og vårt Nav-kontor har de siste oppdateringene. Kulturutvalget i kommunen vil også gjennomgå situasjonen for festivaler og lokale lag og foreninger innen kulturlivet på møtet i utvalget i kveld. Også her gjelder det at våre viktige kulturinstitusjoner klarer seg så greit som mulig gjennom korona-tiden og tilpasser arrangementer til de smittevernreglene som gjelder.

10.02.2021

4. februar 2021

Smittestatus
Ingen nye smittede i Risør denne uken. Det vil si at vi ikke har hatt noen flere registrerte smittede i kommunen etter 5. januar i år. Det må leses som en oppmuntring til å fortsette strengt smittevern. Det oppfatter jeg heldigvis at folk i Risør er både opptatt av og motivert for.

Vaksine
Vi har i ettermiddag vår største vaksineringsdag så langt, da vi har fått tildelt 174 vaksinedoser. Disse fordeles på andre gangs vaksinering på Frydenborgsenteret og førstegang vaksinering av nær 150 personer i Risørhallen. Ansatte i kommunens helse- og omsorgsenhet står for vaksinasjonen sammen med frivillige med helsebakgrunn. Legene i kommunen er involvert i planleggingen.

Innkalling
Innkalling til vaksinering skjer nå via tekstmelding (SMS) og oppringing slik at vi får med alle i de aktuelle aldersgruppene som skal vaksineres. Samtidig ønsker vi å skape trygghet rundt selve vaksineringen, der noen kan føle seg usikre eller har spørsmål. Så langt har motivasjonen for å ta vaksinen vært veldig høy og de som innkalles møter opp med positive forventninger både for egen og samfunnets helsetilstand. Mange spør også når det er deres tur til å ta vaksinen. Det kan vi dessverre ikke si, siden vi ikke vet hvor mange vaksiner vil får hver uke framover. Risør kommune tar i mot alle vaksinene vi får tilbud om og setter umiddelbart i gang med innkalling. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette og også hvordan folk selv kan melde seg til vaksinering på nettsteder c19.no. Du kan lese mer om vaksinen her. 

Mutert virus
Vi er fortsatt svært redde for at det muterte korona-viruset, som sprer seg veldig raskt, kommer til Risør. Vi oppfordrer derfor fortsatt til at reising begrenses til det høyst nødvendige, spesielt gjelder det til og fra kommuner med høye smittetall. Vi er spesielt opptatt av å bremse importsmitte fra andre land og vi vil fra denne uka intensivere kontrollen av at karanteneplikten oppfylles for de som kommer fra andre land i forbindelse med arbeid eller andre nødvendige reiser. Kommuneoverlegen kan sammen med politiet gripe inn i brudd på karanteneplikten. Dette vil ses som brudd på smittevernloven og det kan gis inntil 20 000 kr i bot. Det samme gjelder brudd på isolasjonsplikten hvis man har påvist smitte. Risør og andre kommuner får oversikter over hvem som har ankommet fra utlandet hver uke.

Munnbind
Jeg registrerer at vår nabokommune Gjerstad har innført råd om bruk av munnbind på Brokelandsheia. Vi kommer ikke med tilsvarende råd i Risør ut fra den smittesituasjonen vi er i nå. Men vi sier at munnbind skal brukes der det ikke er mulig å holde avstand på minst en meter, helst to. Det viktigste er ikke å komme i situasjoner der man utfordrer avstandsreglene, for eksempel i butikker og på utesteder. Dette er et ansvar som hviler på butikker og utesteder og ikke minst hver enkelt av oss, som for eksempel bør finne tider å handle på da det normalt er lite folk i butikkene.

Lykke til med smittevernet videre, og takk for innsatsen så langt!

04.02.2021

27. januar 2021

Smittestatus
Det er ingen nye smittede i Risør. 

Møte med beredskapsgruppe og Statsforvalter i Agder
Vi har hatt møte i kommunens beredskapsgruppe og med Statsforvalteren i Agder i dag. Det er ikke snakk om å innføre påbudt karantene ved bevegelse mellom kommuner og regioner. Det er bare de som har symptomer som må teste seg etter opphold på Østlandet. 

Våre råd fra tidligere denne uka gjelder fortsatt:

 • Vi oppfordrer folk til ikke å reise til Oslo-området nå uten at det er helt nødvendig. Reiser i forbindelse med arbeid og arbeidsoppdrag anses som nødvendige reiser. Men også for denne type reiser er det viktig å vurdere nødvendigheten og ivareta smittevernet strengt.
 • Fritidsreiser og familiebesøk anses som ikke nødvendige reiser.

Vaksinering
Det blir dessverre ikke noen større gruppevaksinering i februar, som vi hadde håpet på. Det er forsinkelse i produksjon av vaksiner og vi vet ikke nå når vi får større leveranser av vaksiner. Vi i Risør tar fortsatt i mot alle de vaksiner vi kan få og har rigget et system for å få innkalt til vaksine etter de prioriteringer som gjelder. Vi har også rekruttert folk som kan hjelpe oss med vaksinering utover de som allerede jobber med dette i kommunen. Det dreier seg om pensjonerte leger, sykepleiere og tannleger. Det er veldig fint at mange ønske å bidra i dette viktige arbeidet. Det vil si at vi fortsetter vaksinering med de vaksiner vi får hver uke og samtidig har kapasitet til å sette i gang mer omfattende gruppevaksinering i Risørhallen når vi får mulighet til det. Hverken Risør eller Agder samlet kan påvirke antall vaksiner vi blir tildelt.

Spiseplikt rundt skjenking av alkohol
Det er fortsatt en del uklarheter rundt spiseplikt ved skjenking av alkohol på utesteder. Her er også praksisen litt ulik fra kommune til kommune. Vi har etterlyst klarer nasjonale retningslinjer, og det arbeides det med. Vi minner om at hovedmålet fortsatt er å oppfylle godt smittevern ved at folk holder avstand, også når de er ute på byen.

Til slutt
Utrygghet rundt spredning av et mer smittsomt mutert virus fra Østlandet og forsinkelser i vaksinering gjør at vi må forberede oss på å holde ut med et strengt smittevern utover vinteren, våren og kanskje også sommeren. Vi må regne med at tiltakene i vår blir minst like strenge som de var høsten 2020. Det vil gå ut over planlagte arrangementer og større sammenkomster og ellers legge ulike begrensninger på oss alle. Jeg vet det er krevende for mange, men her gjelder det å holde ut. Igjen; takk for innsatsen så langt.

27.01.2021

Bare nødvendige reiser til Oslo-området

Vi oppfordrer folk til ikke å reise til Oslo-området nå uten at det er helt nødvendig. Reiser i forbindelse med arbeid og arbeidsoppdrag anses som nødvendige reiser. Men også for denne type reiser er det viktig å vurdere nødvendigheten og ivareta smittevernet strengt.

Flere bedrifter i Risør har viktige arbeidsoppdrag og kontrakter i Oslo-området som må følges opp. Her ønsker vi inntil videre å la bedriftene selv vurdere nødvendigheten av reisen. Fra den kontakten jeg har hatt med næringslivet i det siste, ser jeg at bedriftene har en sterkt egeninteresse av å holde bedriften fri for koronasmitte. Alternativet kan bli nedstengning og stans i produksjon. Min erfaring er at de lokale bedriftene er veldig nøye med smittevernet og selv sender medarbeidere som har vært i Oslo-området til testing og i karantene til testresultatet er klart. Det settes også sterke begrensninger for kontakt med andre ansatte i bedriften. Her spiller altså bedriftens egeninteresser og kommunens formaninger om strengt smittevern på lag. Derfor bør bedriftene selv regulere sin reisevirksomhet til og fra Oslo-området.

Ellers er rådet at andre reiser av mer sosial eller familiær art ikke bør gjennomføres nå. Det gjelder til alle de 25 kommunene som nå er inne i en sterk nedstengning for å unngå ukontrollert spredning av mutert korona-virus. Området gjelder Stor-Oslo så langt sør som til og med Horten. De som har vært i Oslo i løpet av de siste 10 dagene, og kommet hjem til Risør, oppfordres til å begrense antall nærkontakter og være ekstra oppmerksom på symptomer på smitte. Skulle kan kjenne på symptomer er det ekstra viktig å teste seg raskt.

Det er ikke innført noe hytteforbud, men det er et tydelig råd at det anses som en unødvendig reise å forflytte seg over kommunegrenser til hytter eller feriehus. For de som har kommet til hytte eller feriehus i Risør fra Oslo-området gjelder samme råd om å unngå nærkontakter utenom egen nære familie.

Det er kritiske tider nå med fare for spredning av mutert virus til andre deler av landet, inkludert Agder. Fylkes- og kommunegrensene er ikke stengte, men et strengt smittevern, få nærkontakter og sterkt begrenset reisevirksomhet reduserer risiko for smittespredning.

25.01.2021

20. januar 2021 - Vaksineinformasjon

21.01.2021

20. januar 2021

Smittestatus
Ingen nye registrerte smittet.

Oppheving av skjenkestopp
Fra midnatt natt til fredag denne uka åpner vi for alkoholskjenking i forbindelse med matservering på utestedene i kommunen. Vi går tilbake til ordningen vi hadde før skjenkestoppen med siste innslipp av gjester klokka 22.00 og skjenking fram til midnatt 24.00. Det nye er at skjenking av alkohol skjer kun i sammenheng med matservering. Dette forutsetter at nasjonale helsemyndigheter og utelivsbransjens interesseorganisasjoner avklarer definisjonene av og praksisen ved «skjenking i sammenheng med matservering».

Ungdomsskolen
Ungdomsskolen er tilbake på gult nivå i dag. Det vil si en mer normal skole enn i de to siste ukene der nivået har vært rødt. Vi arbeider fortsatt med busselskapene for å kjøre skoletransporten så sikker som mulig.

Trening
Treningssentrene i kommunen har stor pågang med mange som vil trene. Rådene fra nasjonale helsemyndigheter er noe motstridende for treningssentre, men vi slipper nå opp for maks-grensen på 10 personer i gruppetrening. Nå blir det opp til treningssentrene å holde strenge smittevernregler ut fra den plassen de har til rådighet. Det er spesielt viktig å holde god avstand mellom de som trener.

Kulturnatt
Kulturnatta i Risør, siste helg i april, blir avlyst i sin tradisjonelle form. Slik situasjonen er nå, og selv med visse lettelser utover vinter og vår, er dette et arrangement der det blir svært vanskelig å holde godt smittevern. Samtidig ønsker vi at så mange kulturaktiviteter og kultur-arrangementer som mulig gjennomføres under de smittevernregler som gjelder til enhver tid. Vi er også usikre på 17.mai-feiringen, men det blir ikke en tradisjonell feiring. Dette vil vi komme tilbake til.

20.01.2021

13. januar 2021

Smittestatus
Ingen nye smittetilfeller etter nyttårshelgen. Folk har vært flinke til å passe på smittevern og det må vi fortsette med. 

Regjeringens pressekonferanse 13. januar. 
Risør kommune følger de nasjonale tiltakene. 

Vaksine
Vi anbefaler alle å ta vaksine mot covid-19. Det vil gi en mulighet til en gradvis gjenåpning og lettelse på smitteverntiltak. 
De som har blitt vaksinert må fortsatt forholde seg til de gjeldende smittevernreglene. Det er fortsatt uklart om hvordan smitte spres selv om man er vaksinert. 

Risør får tildelt et visst antall vaksinedoser fra nasjonale helsemyndigheter og vi må følge de nasjonale kriteriene for hvem som skal prioriteres. 
Beboere på sykehjem har blitt prioritert. Helsepersonell får også vaksiner etter en prioriteringsplan. 
Du kan lese mer om koronavaksine her.

13.01.2021

4. januar 2021

Nye nasjonale smitteverntiltak 
Regjeringen har iverksatt forsterka nasjonale smitteverntiltak fra i dag 4. januar og to uker framover. Risør kommune vil forholde seg til nasjonale forskrifter og råd, men vil foreløpig ikke innføre begrensninger og smitteverntiltak i kommunen vår utover de som gjelder nasjonalt.

Smittetrykket er ikke nå spesielt høyt i Risør eller regionen vår. Men mange har vært på reise eller hatt besøk fra andre kommuner i jule- og nyttårshelga, så vi er spente på om det kan bli registrert flere smittede denne og neste uke. Mitt inntrykk er at de aller fleste har vært veldig opptatt av smittevern også rundt jul- og nyttår og holdt seg innenfor de råd og regler som gjelder for samling av mennesker. Men nå gjelder det å skjerpe innsatsen og årvåkenheten ytterligere.

Vi oppfordrer nå alle til å sette seg inn i de nye nasjonale reglene som gjelder fra i dag. Det viktigste er at maks fem personer kan møtes på private sammenkomster utenom eget hjem. Maks ti personer kan møtes på innendørs idretts- og kulturarrangementer og andre offentlige samlinger. Det er forbud mot skjenking av alkohol på utesteder og arrangementer og ungdoms- og videregående skoler går til rødt nivå. Det anbefales å unngå å ha gjester i hjemmet, at alle som kan det bruker hjemmekontor og at reiser unngås. Dette er nær en 14 dagers nedstengning for å unngå smittespredning.

Økt smittespredning er generelt svært uheldig, men det er nå ekstra viktig at vi holder god kapasitet og beredskap innen helse- og omsorgssektoren når vi denne uka begynner med vaksinering mot covid-19. Vi setter de første sprøytene på Frydenborgsenteret torsdag denne uke. Vi vet at vi denne uka får 30 vaksinedoser og i neste uke 35. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi kan om vaksineringen i ukene framover. Kommunen innkaller til vaksinering ut fra de kriterier som gjelder. Vi er glade for å komme i gang med vaksineringen allerede denne uka og oppfordrer alle til å ta vaksine.

Barnehager og barneskole driver som før på gult nivå, mens ungdomsskolen og voksenopplæringen VIRK går over til rødt nivå. Det vil si at alle skal få komme på skolen, men det blir en kombinasjon av undervisning i klasserommene og lekser og arbeidsoppgaver hjemme. For de fleste vil det i praksis si skole annenhver dag. Detaljert informasjon om dette kommer til alle foreldre og elever i løpet av dagen.

Idrettshall og svømmehall stenges for lag og foreninger, men det åpnes for svømming for barneskoleelever. Kinoen stenges, men biblioteket holdes åpning med strengt smittevern og begrensninger på antall besøkende.

Det blir som hovedregel ingen fysiske møter i kommunen og det skal også arbeides fra hjemmekontor der arbeidsoppgavene tillater det. Viktige møter holdes digitalt eller utsettes.

Private treningssentre kan inntil videre holdes åpne, men det skal ikke trenes i grupper med mer 10 personer. Butikker anbefales å ha begrensninger på antall besøkende.

Vi er nå inne i en kritisk fase i innsatsen for å begrense korona-smitte. Smitten sprer seg raskt i ulke deler av landet og fare for spredning av mutert virus øker. En skikkelig innsats nå kan bidra til å redusere smitten både i de kommende uker og videre utover vinteren og våren. Lavere smitte gir også ro og ressurser til å gjennomføre et svært omfattende og krevende program for vaksinering. Jeg håper alle fortsatt klarer å holde beredskapen og motivasjonen oppe.

04.01.2021