Ordførers orienteringer

Ordfører Per Kristian Lunden får mange telefoner, meldinger og spørsmål om koronasituasjonen i Risør kommune og ekstraordinære tiltak for å redusere spredning av koronasmitte. Han vil gi fortløpende oppdatering som en videomelding, i etterkant av statusmøte med ledelsen i Risør kommune. Videomeldingene lages i samarbeid med Mediehuset Lisand og Aust Agder Blad. Det er Mediehuset Lisand som står for den praktiske produksjonen.

Ordførers oppdateringer fra 16. mars frem til 5. oktober.
 

20. januar 2021 - Vaksineinformasjon

21.01.2021

20. januar 2021

Smittestatus
Ingen nye registrerte smittet.

Oppheving av skjenkestopp
Fra midnatt natt til fredag denne uka åpner vi for alkoholskjenking i forbindelse med matservering på utestedene i kommunen. Vi går tilbake til ordningen vi hadde før skjenkestoppen med siste innslipp av gjester klokka 22.00 og skjenking fram til midnatt 24.00. Det nye er at skjenking av alkohol skjer kun i sammenheng med matservering. Dette forutsetter at nasjonale helsemyndigheter og utelivsbransjens interesseorganisasjoner avklarer definisjonene av og praksisen ved «skjenking i sammenheng med matservering».

Ungdomsskolen
Ungdomsskolen er tilbake på gult nivå i dag. Det vil si en mer normal skole enn i de to siste ukene der nivået har vært rødt. Vi arbeider fortsatt med busselskapene for å kjøre skoletransporten så sikker som mulig.

Trening
Treningssentrene i kommunen har stor pågang med mange som vil trene. Rådene fra nasjonale helsemyndigheter er noe motstridende for treningssentre, men vi slipper nå opp for maks-grensen på 10 personer i gruppetrening. Nå blir det opp til treningssentrene å holde strenge smittevernregler ut fra den plassen de har til rådighet. Det er spesielt viktig å holde god avstand mellom de som trener.

Kulturnatt
Kulturnatta i Risør, siste helg i april, blir avlyst i sin tradisjonelle form. Slik situasjonen er nå, og selv med visse lettelser utover vinter og vår, er dette et arrangement der det blir svært vanskelig å holde godt smittevern. Samtidig ønsker vi at så mange kulturaktiviteter og kultur-arrangementer som mulig gjennomføres under de smittevernregler som gjelder til enhver tid. Vi er også usikre på 17.mai-feiringen, men det blir ikke en tradisjonell feiring. Dette vil vi komme tilbake til.

20.01.2021

13. januar 2021

Smittestatus
Ingen nye smittetilfeller etter nyttårshelgen. Folk har vært flinke til å passe på smittevern og det må vi fortsette med. 

Regjeringens pressekonferanse 13. januar. 
Risør kommune følger de nasjonale tiltakene. 

Vaksine
Vi anbefaler alle å ta vaksine mot covid-19. Det vil gi en mulighet til en gradvis gjenåpning og lettelse på smitteverntiltak. 
De som har blitt vaksinert må fortsatt forholde seg til de gjeldende smittevernreglene. Det er fortsatt uklart om hvordan smitte spres selv om man er vaksinert. 

Risør får tildelt et visst antall vaksinedoser fra nasjonale helsemyndigheter og vi må følge de nasjonale kriteriene for hvem som skal prioriteres. 
Beboere på sykehjem har blitt prioritert. Helsepersonell får også vaksiner etter en prioriteringsplan. 
Du kan lese mer om koronavaksine her.

13.01.2021

4. januar 2021

Nye nasjonale smitteverntiltak 
Regjeringen har iverksatt forsterka nasjonale smitteverntiltak fra i dag 4. januar og to uker framover. Risør kommune vil forholde seg til nasjonale forskrifter og råd, men vil foreløpig ikke innføre begrensninger og smitteverntiltak i kommunen vår utover de som gjelder nasjonalt.

Smittetrykket er ikke nå spesielt høyt i Risør eller regionen vår. Men mange har vært på reise eller hatt besøk fra andre kommuner i jule- og nyttårshelga, så vi er spente på om det kan bli registrert flere smittede denne og neste uke. Mitt inntrykk er at de aller fleste har vært veldig opptatt av smittevern også rundt jul- og nyttår og holdt seg innenfor de råd og regler som gjelder for samling av mennesker. Men nå gjelder det å skjerpe innsatsen og årvåkenheten ytterligere.

Vi oppfordrer nå alle til å sette seg inn i de nye nasjonale reglene som gjelder fra i dag. Det viktigste er at maks fem personer kan møtes på private sammenkomster utenom eget hjem. Maks ti personer kan møtes på innendørs idretts- og kulturarrangementer og andre offentlige samlinger. Det er forbud mot skjenking av alkohol på utesteder og arrangementer og ungdoms- og videregående skoler går til rødt nivå. Det anbefales å unngå å ha gjester i hjemmet, at alle som kan det bruker hjemmekontor og at reiser unngås. Dette er nær en 14 dagers nedstengning for å unngå smittespredning.

Økt smittespredning er generelt svært uheldig, men det er nå ekstra viktig at vi holder god kapasitet og beredskap innen helse- og omsorgssektoren når vi denne uka begynner med vaksinering mot covid-19. Vi setter de første sprøytene på Frydenborgsenteret torsdag denne uke. Vi vet at vi denne uka får 30 vaksinedoser og i neste uke 35. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi kan om vaksineringen i ukene framover. Kommunen innkaller til vaksinering ut fra de kriterier som gjelder. Vi er glade for å komme i gang med vaksineringen allerede denne uka og oppfordrer alle til å ta vaksine.

Barnehager og barneskole driver som før på gult nivå, mens ungdomsskolen og voksenopplæringen VIRK går over til rødt nivå. Det vil si at alle skal få komme på skolen, men det blir en kombinasjon av undervisning i klasserommene og lekser og arbeidsoppgaver hjemme. For de fleste vil det i praksis si skole annenhver dag. Detaljert informasjon om dette kommer til alle foreldre og elever i løpet av dagen.

Idrettshall og svømmehall stenges for lag og foreninger, men det åpnes for svømming for barneskoleelever. Kinoen stenges, men biblioteket holdes åpning med strengt smittevern og begrensninger på antall besøkende.

Det blir som hovedregel ingen fysiske møter i kommunen og det skal også arbeides fra hjemmekontor der arbeidsoppgavene tillater det. Viktige møter holdes digitalt eller utsettes.

Private treningssentre kan inntil videre holdes åpne, men det skal ikke trenes i grupper med mer 10 personer. Butikker anbefales å ha begrensninger på antall besøkende.

Vi er nå inne i en kritisk fase i innsatsen for å begrense korona-smitte. Smitten sprer seg raskt i ulke deler av landet og fare for spredning av mutert virus øker. En skikkelig innsats nå kan bidra til å redusere smitten både i de kommende uker og videre utover vinteren og våren. Lavere smitte gir også ro og ressurser til å gjennomføre et svært omfattende og krevende program for vaksinering. Jeg håper alle fortsatt klarer å holde beredskapen og motivasjonen oppe.

04.01.2021

Takk for innsatsen!

Takk til alle som bor i Risør, som er fra Risør, som har hytte og feriehus i Risør eller har besøkt Risør for at dere har ivaretatt smittevernet i byen og kommunen fra mars og fram til i dag. Vi har vært flinke og heldige som ikke har hatt mer korona-smitte i kommunen. Vi har så langt sluppet lett fra den internasjonale pandemien.

Nå gjelder det å fortsette det strenge smittevernet og følge de regler som gjelder, også i jula og over nyttår. Negative tester og håp om snarlig vaksine må ikke få oss til å bli likegyldige overfor smittefaren. Den vil være stor også i første del av 2021, trolig store deler av året. Mye avhenger av nasjonal og internasjonal smitte-utvikling. I tillegg til hva vi selv gjør.

Takk til alle som har strukket seg lang, vært kreative og tålmodige i næringslivet vårt, og som på den måten har sikret sysselsetting og omsetning. Takk til alle i Risør kommune som har arbeidet hardt, funnet løsninger og skapt trygghet for andre – selv om de selv har følt på uroen og usikkerheten en så langvarig pandemi gir. En spesiell hilsen til dere som arbeider og passer på gjennom jula.

Takk også til alle som har tenkt på flere enn seg selv. Som har vist omtanke og omsorg overfor de som har følt spesielt på ensomhet, isolasjon og engstelse i en tid som har lagt begrensninger på samfunnet og oss som enkeltmennesker.

Riktig god jul til alle!

Per Kristian Lunden, ordfører

22.12.2020

16. desember 2020

Smittestatus
Ingen nye smittede i Risør kommune. 

Julen
Vi minner om å holde det strenge smittevernet. Det har blitt sendt ut informasjon til utestedene, der vi ber om at de er ekstra strenge med smittevern i julen. Det vil si at de må registrerer besøkende, holder avstand og følger de nasjonale reglene. Bystyret skal i morgen vurdere om skjenketidene skal endres. Vi oppfatter at det er lite stemning for det, så vi håper vi kan holde på de nasjonale skjenketidene. Det er også en tillitserklæring til utelivsbransjen og gjestene. 

Et strengt smittevern er veldig nå, og det er viktig å huske på at man kan være smittebærer uten å ha symptomer. Det kan føre til rask spredning av smitte både i byen og kommunen. 

Vaksine
Etter planen kommer de første Covid-19 vaksinene midt i januar. Du kan lese mer om planen for vaksinene i Risør kommune her. 

17.12.2020

9. desember 2020

Smittestatus
Ingen nye smittede siden sist. Det er god kontroll i nabokommunene.
Nå er det ekstra viktig at vi passer godt på. Mange kommer hjem til Risør i jula og det blir selskaper og sammenkomster. Vi MÅ følge de nasjonale smittevernreglene strengt. Vi må holde oss inne ved sykdom, god håndhygiene, holde avstand og teste seg om man har symptomer.
 
Spørsmål fra TV2

Anbefaler vi at folk med tilknytning til Risør kommer hjem til jul? 
- Vi vil gjerne at folk skal komme hjem til Risør i julen. Det er viktig å treffe familie og venner. Gjør egne vurderinger. 

Bør de som kommer fra områder med mer smitte gå i selvpålagt karantene? 
- Det sier vi grunnleggende nei til. Her må det gjøres egne vurderinger. Det kan være veldig lurt å ha liten kontakt med få mennesker i dagene før en kommer hjem til jul. 

Luftveisklinikken
Vi regner med at det blir mye trykk på testing på Luftveisklinikken, spesielt 22. desember. Vi har god kapasitet, så vi skal få testet alle som ønsker å teste seg. Her kan du se åpningstidene til Luftveisklinikken i julen. 

Utesteder
Vi (ordfører Per Kristian Lunden, næringssjef Bård Birkedal og kommuneoverlege Hans Tomter) vil gå i dialog med utestedene i Risør, der vi minner om det strenge smittevernet som må følges før jul og i romjulen. 
Vi er redde for at det kan bli smitte når mange er samlet. Spørsmålet er om vi bør begrense skjenketidene på utestedene. Det vil legges opp til en drøfting om dette i bystyret 17. desember. Holdningen vår nå ut i fra den smittesituasjonen vi har nå, er at vi holder på dagens skjenketider som er strenge nok. 

Vaksine
Kommuneoverlegen svarer det samme som helsemyndighetene og det er at den kommer på nyåret. 
 

09.12.2020

2. desember 2020

Smittestatus
To nye tilfeller i formiddag. Du kan lese mer om smittesituasjonen i Risør her.
Vi minner om at reiser gir risiko for smitte, spesielt utenlandsreiser men også til steder i Norge med mye smitte. Reiser skal bare gjennomføres der det er helt nødvendig. 

Testkapasitet i julen
Mange kommer hjem til jul og vi har god testkapasitet. Luftveisklinikken i Kragsgata vil være åpen tirsdag 22., mandag 28. og onsdag 30. desember. Analysene gjøres i Kristiansand alle dager med unntak av 1. juledag og 1. nyttårsdag.

02.12.2020

25. november 2020

Smittestatus
Det er per i dag 4 smittede i Risør. To bor i kommunen, to er folkeregistrert her, men bor andre steder. Du kan lese mer om smittesituasjonen i Risør her

Julen
Alle er velkomne til Risør, men de som har symptomer på korona skal i karantene/isolat der de bor. Vi oppfordrer de som kommer fra områder med mye smitte til å teste seg før de kommer hjem til jul. 
Mange kommer hjem for å besøke eldre eller andre på institusjon og kommunen vil komme med tydelige regler for hvordan de besøkene kan og skal gjennomføres. 

Utesteder
Vi har mottatt meldinger på at noen gjester tar litt lett på smittevern. Det er veldig viktig at alle gjester registrerer seg med riktig navn og telefonnummer og holder avstand. Det blir sendt en påminnelse til alle utestedene. 

Vaksine
Arbeidet er i gang med å lage en vaksineringsplan for Risør, som skal være ferdig innen kort tid. Vi vet ikke når vaksinen kommer til Risør, men vi håper å møte vår og sommer med stor optimisme. 

25.11.2020

16. november 2020

Smittestatus
Ingen nye smittede. Du kan lese mer om smittestatus i Risør her.

Det har i den siste tiden vært utbrudd i Lyngdal og Farsund, så vi må være på vakt selv om vi er en liten kommune. 

Politiske møter og reiser
Vi minner om nødvendigheten av reiser og samling av mennesker.
Det blir tatt opp på neste bystyremøte om møtene burde foregå på Teams. 

Risør videregående skole
Det vil bli et fakkeltog for Risør videregående skole, vi minner om å holde et godt smittevern.  

Drosjene
Det er en utfordring for drosjene når folk bestiller drosje når de skal korona-testes. De som har symptomer på korona, eller skal til testing, skal ikke ta drosje. Det er anbefalt at du kjører selv.
Kommunen arbeider med alternative løsninger til de som ikke har tilgang til bil. 

Jul
Vi oppfordrer folk til å bruke de lokale utestedene i førjulstiden, men gjerne i mindre grupper. 

Hold avstand og ta vare på hverandre! 

16.11.2020

9. november 2020

Smittestatus
Les mer om smittesituasjonen i Risør her. 

Resultatene fra tester som ble gjennomført søndag i forbindelse med at en person i Risør hadde testet positivt for Covid 19 er nå klare. Alle testene som ble tatt av personer i den smittedes nærhet var negative.

Tiltak
Risør kommune vil ikke innføre umiddelbare tiltak i forbindelse med dette ene smittetilfellet. Luftveisklinikken testet relativt mange i dag, men det blir ikke utvidede åpningstider framover hvis ikke spesielle behov melder seg. Det blir heller ikke satt i verk spesielle smittevern-tiltak i kommunen utover de regler og råd som allerede gjelder. Skoler og barnehager er åpne som vanlig.

Smittesporingsteam
All honnør til smittesporingsteamet som arbeidet raskt og systematisk på søndag. Dette viser at varslingssystemet som Risør kommune nå har bygget opp virker bra. Når vi i tillegg kjører prøvene rett til laboratoriet i Kristiansand og får raske svar tilbake, gir dette raske avklaringer og skaper trygghet.

09.11.2020

3. november 2020

Smittestatus
Ingen smittede i Risør. 

Vi kan få smitteutbrudd når som helst og vi har god beredskap. Risør kommune har nettopp hatt en beredskapsøvelse der vi har øvd på forskjellige scenarier. Det er god kapasitet på testing og smittesporing.

Det viktigste nå er å holde avstand, vaske hender og holde seg hjemme ved sykdom. 

Reiser og sammenkomster
Ta en vurdering på viktighet av alle typer reiser og sammenkomster. 

Munnbind
Risør deler kommuneoverlege Hans Tomter med Tvedestrand og i Tvedestrand har kommuneoverlegen gitt råd om å bruke munnbind der det er vanskelig å holde nok avstand. 

Risør kommune anbefaler ikke bruk av munnbind nå. Det tiltaket vil vi spare til mer krevende tider der det kan bli nødvendig. 

03.11.2020

27. oktober 2020

Smittestatus
Ingen nye smittede. 

Nye tiltak fra regjeringen
Vi har samlet informasjonen om de nye tiltakene under "Hvor mange personer kan samles - offentlig og privat"

Halloween
Her kan du lese råd og retningslinjer fra Risør kommune om helgens Halloween-feiring. 

Pop-up campus
Hvert år arrangerer Risør en pop-up campus. Neste uke kommer det studenter fra Universitet i Agder på besøk. I år kommer det ingen studenter fra utlandet, men vi håper det blir et bra arrangement for de som kommer! 

Julebord
Restaurantbransjen håper mange vil komme på julebord, men da gjerne i mindre grupper. Vi anbefaler at de store felles julebordene uteblir i år. 

27.10.2020

19. oktober 2020

Smittestatus
Ingen endringer i smittesituasjonen i Risør. Vi er fortsatt redde for lokale smitteutbrudd, så vi må fortsette å praktisere strengt smittevern.

Luftveisklinikken
Det er god kapasitet ved luftveisklinikken og vi oppfordrer alle med symptomer til å teste seg så raskt som mulig. Det gjelder spesielt de i risikogruppen. Alle burde ha en lav terskel for å teste seg, selv med milde symptomer. 

Halloween
Halloween nærmer seg og vi oppfordrer alle til å følge råd fra folkehelseinstituttet. Finn på alternative aktiviteter og gjør det skummelt hjemme i stedet for å gå dør til dør. Hvis man må gå knask eller knep, oppfordres det sterkt til å lage avtaler med familiemedlemmer eller nære venner om at barna kan komme dit i stedet for å gå til ukjente.

Russen 2021 
Risør kommune ønsker å følge opp det gode samarbeidet vi hadde med fjorårets russ.
Russen kan samles 20 i en gruppe, men vi vet at på skolene samles de i større kohorter. Kommuneoverlegen i Risør, sammen med kollegaene i Gjerstad og Vegårshei tenker seg nå om hvordan vi kan imøtekomme russens ønske om å ha samlinger, men samtidig praktisere godt smittevern.

Svømmehallen
Svømmehallen åpnes for barneskolen i dag.

19.10.2020

14. oktober 2020

Smittestatus 

Ingen nye smittede i Risør kommune. Vi ønsker å opprettholde et strengt smittevern,  særlig når det gjelder samlinger av folk og fester. Det er viktig å bruke kommuneoverlegen som rådgiver hvis man ønsker å ha et arrangement.

Halloween

Lørdag 31. oktober er det Halloween. Vi har laget noen råd og retningslinjer for å ivareta en fin Halloween-feiring for barna. Risør kommune anbefaler å finne alternative aktiviteter til Knask eller Knep.

Luftveisklinikken

Luftveisklinikken i Kragsgate har fått nytt klokkeslett for bestilling av time med virkning fra torsdag 15. oktober. Telefontiden blir fra kl. 08:30 – 10:00 hver dag. Testing vil foregå mellom 10:30 og 12:00.
Det er ikke anledning til å møte opp direkte på Luftveisklinikken uten avtale.

Svømmebassenget

Svømmebassenget åpnes for lag og foreninger på ettermiddag og kveld, men ikke helgene for da vasker ikke kommunen. Det er de enkelte lag og foreninger som må følge kommuneoverlegens smittevernplan. De som bruker bassenget må selv vaske kontaktpunkter.

14.10.2020

5. oktober 2020

Smittestatus
Det er en registrert smittet i Risør, vedkommende er bosatt i Bergen. Vi følger nøye med på smittesituasjonen i Arendal og Tvedestrand, men foreløpig skjerper vi ikke inn smitteverntiltak her i Risør. 

Arrangementer
Alle som skal ha arrangementer, må kontakte kommunelege. 
Julearrangementer for Risør by skal diskuteres og planlegges. Målet er å gjøre det hyggelig i byen til jul! 

05.10.2020