Ordførers orienteringer

Ordfører Per Kristian Lunden får mange telefoner, meldinger og spørsmål om koronasituasjonen i Risør kommune og ekstraordinære tiltak for å redusere spredning av koronasmitte. Han vil gi fortløpende oppdatering som en videomelding, i etterkant av statusmøte med ledelsen i Risør kommune. Videomeldingene lages i samarbeid med Mediehuset Lisand og Aust Agder Blad. Det er Mediehuset Lisand som står for den praktiske produksjonen.

Ordførers oppdateringer fra 16. mars frem til 5. oktober.
 

7. april 2021

Påskeferien og smittetilfeller i Risør
Påska er over og dessverre fikk vi nye smittetilfeller i Risør. Spredningen av smitte ser så langt heldigvis ut til å ha vært liten. Det gjelder Fargeskrinet barnehage på Søndeled der to barn og en ansatt er registrert smittet, men der smitten ikke ser ut til å ha spredd seg utover disse. Det vil testresultater som kommer i løpet av dagen kunne avklare.

Smittesporingsteamet i Risør kommune har gjort en kjempejobb i løpet av påska og har arbeidet hardt for å gi rask beskjed til de som måtte i karantene eller ventekarantene. Fortsatt venter noen i karantene på resultater av andre test. Test-teamet ved Luftveisklinikken har også vært i full sving og det er utført mange tester for å avklare smitte. På Langfredag ble det gjennomført totalt 86 tester i løpet av en lang dag. De er all grunn til å skryte av de som har brukt påska til å ivareta vår trygghet rundt smittespredning. Det gjelder spesielt smittesporere og de som har gjennomført tester. Kommunens kriseteam har også hatt daglige møter i påska.

Mutert virus
Kommuneoverlegen har tidligere gjort det klart at de muterte virustypene, der det engelske er det mest utbredte, vil ta over som det vanlige viruset. Vi kommer derfor ikke i videre informasjon fra kommunen til å skille mellom ulike muterte virus når vi forteller om covid-19 smitte. I Agder er over 80 prosent av all smitte nå fra mutert virus. All smitte som i den siste tiden har vært i Risør dreier seg om det engelske muterte viruset. Det vil si en koronasmitte som sprer seg svært raskt. Det er derfor viktig fortsatt å opprettholde et svært strengt smittevern, unngå reiser, begrense sosial kontakt, holde minst to meters avstand og bruke munnbind.

Nasjonale regler og forskrifter
I påska holdt vi oss til nasjonale regler og forskrifter, med noen presiseringer. Det har vært relativt mye besøk i Risør i påska, ikke minst gjelder det bobiler. Men både gjester og fastboende ser ut til å ha praktisert godt smittevern. Smittevern i Risør vil etter påske rette seg etter nasjonale regler og forskrifter. Inntil videre uten ytterligere lokale tiltak. Risør kommune henstiller sterkt til bruk av munnbind. Det gjelder konsekvent der det ikke kan holdes to meters avstand. Det vil for eksempel si i nesten alle butikker i Risør. 

Vaksinering
Heldigvis får vi betydelig flere vaksiner denne og neste uke. Denne uka får Risør 186 doser og neste uke 240. Forhåpentlig fortsetter økningen i antallet vaksiner hver uke. I Risør har vi både plass og kapasitet til å sette flere vaksiner og vi tar i mot alle de vaksiner vi kan få. Folk er også flinke til å bekrefte og møte opp når innkallingen til vaksinering kommer. Det har så langt vært få som ikke vil ta vaksine eller ber om å endre tidspunkt for vaksinering. Dette er viktig for at omfattende vaksineplaner følges og at vi så raskt som mulig oppnår en fullvaksinering av alle voksne. Vi vil nå vaksinerer gruppe 4, altså alle mellom 65 og 74 år samt de mellom 18 og 64 år med sykdommer og tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. Denne utvelgelsen foregår i samarbeid med fastlegene.

Gjenåpning av samfunnet
Statsministeren har nettopp orientert om trinnvis «gjenåpning» av samfunnet og å «ta hverdagen tilbake» utover sommeren og høsten. Her er det mange forbehold og stor usikkerhet og det blir ikke endringer før neste uke. Da kan tiltakene bli flyttet tilbake til de vi hadde før 25. mars. Det som er sikkert er at vi alle fortsatt må arbeide for å hindre at smitte sprer seg. Det gjør vi ved fortsatt å praktisere strengt smittevern og ta vaksine når vi får tilbud om det.

 

07.04.2021

30. mars 2021

Ekstra viktig med smittevern i påska

Det er viktig at både fastboende og besøkende i Risør tar ekstra godt i for å sikre godt smittevern i påska. Det er stor fare for spredning av koronasmitte når det er fridager. Derfor gjelder regler om bare å gjennomføre nødvendige reiser, holde seg hjemme så mye som mulig og begrense besøk.

Det er ikke noe hytte-forbud denne påska og der er allerede ganske mange hyttegjester i kommunen. Den har kommet noen båt-gjester og en del bobiler. Kommunens kriseledelse har vurdert bobilene spesielt og kommet fram til at vi fortsatt inkluderer de i samme regler som hyttene. Det vil si at bobilparkeringen på Tjenna er åpen for gjester, men med en sterk påminning om at strengt smittevern må holdes. Det er også viktig at bobilfolket holder seg på ett sted og ikke reiser rundt.

Henstillingen om strengt smittevern går også til utesteder og butikker i Risør. Det ser ut til at den sterke anbefalingen om å bruke munnbind respekteres av nær alle, og det er betryggende. I tillegg til at smittevernet bedres der det er vanskelig å holde avstand, gir dette tydelig signal om smittefaren som er rundt oss og at det gjelder å passe på.

Risør følger ellers de nasjonale råd og regler som gjelder for påska.

30.03.2021

24. mars 2021

Anbefalinger for påsken
Vi nærmer oss påska – den stille uke. I år blir det ekstra stille. Vi fikk nye, strenge nasjonale råd og regler i går ettermiddag. De må alle i hele landet følge, og det er også dette alle i Risør må forholde seg til. Vi har noen få ekstra råd og presiseringer, men vårt hoved-råd er altså å følge det som gjelder nasjonalt.

Jeg ser at mange nå er leie av korona og restriksjoner, men vi må holde ut. Jeg vil igjen takk alle i Risør som står på og praktiserer strengt smittevern på vegne av seg selv, hele lokalsamfunnet og hele landet. Mange er også veldig flinke til å skaffe seg varierte og aktive dager. Ikke minst er jeg glad for å se alle de som er ute på tur i det fine vårværet. Mange er også gode til å ringe eller ta en video-samtale med familie og andre som sitter alene.

Vi viser altså til de nasjonale reglene for påska i Risør. De må alle sette seg inn i. De viktigste anbefalinger er at en-meteren må utvides til en to-meter og at munnbind skal brukes der det ikke er mulig å holde tometeren. Samt at det maksimalt bør være maksimalt to gjester på besøk i hjemmet. Vi vil i tillegg presisere følgende:

1. Vi kommer med en sterk henstilling om bruk av munnbind nå. Det gjelder konsekvent der det ikke kan holdes to meters avstand. Det vil for eksempel si i nesten alle butikker i Risør. Vi innfører ikke et påbud gjennom forskrift, men henstillingen om bruk av munnbind håper vi har den samme effekten.

2. Folk kan reise til Risør på hytte eller feriehus i påska. Men gjester fra andre kommuner må holde seg til egen husstand. Det oppfordres til å gjøre innkjøp i hjemkommunen. Hvis det likevel oppstår behov for å handle lokalt, oppfordrer vi til at butikken i Risør kontaktes for å finne en trygg måte å handle eller få levert varer på. Eventuelt at butikker selv gir slik informasjon offentlig.

3. Kommuneoverlegen kan pålegge husstandskarantene, eller det som også betegnes som  ventekarantene. Det gjelder i husstander der en i familien har hatt nærkontakt med en som er smittet av Covid19. Det er smittesporingsteamet som, med fullmakt fra kommuneoverlegen, gir melding om dette hvis behovet oppstår. Det er svært viktig at reglene for husstandskarantene følges.

Jeg vil ellers oppfordre alle til å bruke klokskap og fornuft for å sikre best mulig smittevern. De aller fleste forstår nå hvilke situasjoner som minsker og øker smittefare. Det er alltid lurt å prøve å være på den sikre siden – med litt margin, og ikke forsøke å tøye grensene.

Vaksinering
Risør kommune vaksinerer litt over 100 nye innbyggere i dag. Vaksinen som gis er Pfizer BioNTech. I påskeuka vaksinerer vi litt over 100 personer på onsdag ettermiddag. Dette er revaksinering og noen som får første dose. Det er fremdeles risikogruppe 3 (75 til 84 år) som blir vaksinert. I uke 14, like etter påske, får vi 186 nye vaksinedoser og vi vil vaksinere de siste i gruppe 3 da. Vi vil også begynne å vaksinere risikopasientene i gruppe 4 (65 til 74 år) før vi begynner å vaksinere de i denne gruppen år som ikke har en underliggende sykdom eller tilstand som er definert av Folkehelseinstituttet (FHI). 

 

24.03.2021

18. mars 2021

Smittestatus
Smitte-situasjonen i Risør er heldigvis stabil, men vi følger nøye med på alt som foregår rundt smittespredning i landsdelen. En student fra Risør, med bosted og studiested Kristiansand, ble i går registrert som covid-19-smittet. Dette tilfellet har ingen forgreininger til Risør og det er ikke satt i gang smittesporing her.

Påskeferie i Risør
Vi har foreløpig ikke kommet fram til helt klare regler for påska i Risør. Det gjelder både for smittevern og reise fra andre regioner med mye smitte, som Oslo og Viken. Vi avventer klarere meldinger fra nasjonale helsemyndigheter i løpet av dagen. Jeg registrerer at helseministeren nettopp har uttalt at de som bor i Oslo, Viken eller andre områder med mye smitte, ikke bør besøke foreldre og familie på hjemstedet. Det er jo viktig å få klargjort for studenter og andre som hadde tenkt seg hjem til Risør i påska. Her må vi avvente klarere regler og råd, blant annet om en negativ korona-test kan gi mulighet for å reise. Eller forbudet uansett.

Den ustabile smittesituasjonen nasjonalt gjør også at vi trenger mer tid for å finne de riktige råd og eventuelt forskrifter for smittevern i Risør i påska, da vi venter mye besøk. Dette gjelder blant annet bruk av munnbind, der vi må velge mellom en anbefaling eller et påbud gjennom en forskrift. Det gjelder også anbefaling om testing for de som kommer fra områder med mye smitte. Vi må avklare om vi kan be alle teste seg eller om det gjelder bare de med symptomer. I dag er rådet at det skal være lav terskel for å teste seg. Vi må også avklare hvilke «rettigheter» en negativ test gir. Her er det altså mye som må avklares og vi arbeider for å få regler og råd ferdige så raskt som mulig.

Vaksine
I dag settes det 102 vaksinedoser av typen Pfizer BioNTech i Risørhallen, neste uke settes det 108 doser av samme type. Det blir en ny runde vaksinering på Skjærtorsdag. Vi forventer en større økning av antall Pfizer-vaksiner i april. Vi gir fortsatt vaksine til gruppe tre, altså de som er mellom 75 og 84 år. Vaksinen AstraZeneca er satt på vent og Risør har et lite lager av disse. Kommunens helsepersonell i kritiske funksjoner er nå ferdig vaksinert, med unntak av noen eventuelle etterslengere. Vi forventer fortsatt at det blir mange flere som kan vaksineres i april og mai, og vi har kapasitet til å ivareta dette på en god måte i Risør.

18.03.2021

10. mars 2021

Smittestatus
Det er ikke registrert nye tilfeller av korona-smitte i Risør i denne uka, men smittesituasjonen karakteriseres som labil med stor fare for smittespredning fra andre kommuner. Smittesporingsteamet i Arendal kommune har nylig ringt opp to personer bosatt i Risør og bedt de teste seg og gå i karantene etter mulig nærkontakt med smitte i Arendal. Det er altså viktig at vi forflytter oss så lite som mulig mellom kommuner nå, særlig til og fra kommuner med mye smitte.

Det er også viktig at vi i Risør opprettholder et svært strengt smittevern nå og de nærmeste uker framover. Jeg får noen meldinger med eksempler på noe slakkere smittevern i Risør. Men jeg opplever også at mange tar smittevernet veldig alvorlig. Nå er det virkelig viktig at alle viser ansvar både for seg selv og andre.

Arrangementer
Det er leit å si nei til positive og viktige arrangementer på grunn av smittevernet. Etter grundige vurderinger mellom skolens ledelse og kommuneoverlege har vi frarådet elever ved  Risør barneskole å reise på leirskole på Langedrag. Vi vet at elevene hadde gleda seg veldig til dette, men vi håper kunne leirskole til høsten eller neste vår. Vi har også sagt nei til russens rebusløp for «Krafttak for kreft». De vil nå samle inn penger på andre måter. Også andre arrangementer, som skidag på Vegårshei for lokale idrettslag, har vi måttet si nei til. Dette viser hvor usikker og krevende smittesituasjonen er nå og hvor forsiktige vi må være. Vi fikk også i går oversikt over hvilke strenge tiltak regjeringen er klare til å innføre hvis ikke smittetallet går ned. Risør kommune sitter med en tilsvarende liste av strenge tiltak som vi på kort varsel kan innføre hvis smitten sprer seg hos oss.

Vaksinering
Vi fortsetter vaksineringen i Risørhallen hver torsdag og tar i mot alle de vaksiner vi får, i morgen ca. 200 doser totalt. Vi avventer konkrete instruksjoner om nye mottak av vaksine uke for uke og er spente hvordan en ny fordelingsnøkkel vil slå ut for Risør. Det samme gjelder et forlenget intervall mellom første og andre dose vaksine av Pfizer-BioNTec og at AstraZeneca-vaksinen også kan gis til de over 65 år. Men det vi virkelig ser fram til, er en betydelig økning av antall vaksiner til alle kommuner etter påske og utover våren. Vi kan se for oss en betydelig økning av antall doser til Risør kommune, og vi planlegger å ta i mot dette både ved å mobilisere og lære opp mer folk og legge til rette for at flere kan vaksineres i Risørhallen. Hallen gir muligheter til å bruke mer plass og vi må også vurdere å vaksinere flere dager i uka. Alt avhenger av hvor mye vaksine vi får uke for uke.

Vi innkaller til og gjennomfører vaksinering etter de prioriteringene som gjelder i hele landet.

Prioriterte grupper: 
Gruppe 1: Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper (Ferdig i Risør)
Gruppe 2: Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper (Ferdig i Risør)
Gruppe 3: Alder 75-84 år (ca. 35 prosent av denne gruppa har fått tilbud i Risør så langt)
Gruppe 4: Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp
Gruppe 5: Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
Gruppe 6: Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
Gruppe 7: Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
Gruppe 8: Alder 55-64 år 
Gruppe 9: Alder 45-54 år 

I tillegg kommer prioritert helsepersonell. 

10.03.2021

4. mars 2021

Smittestatus
Heldigvis er det ingen nye smittede i Risør i siste uke. Men vi ser spente på utviklingen i andre deler av Agder, ikke minst Arendal siden vi deler et bo- og arbeidsmarked. Når mutert virus sprer seg i Arendal, må vi også være ekstra på vakt i Risør. Det vil si at smittevernet fortsatt må være strengt. Vi er nå inne i kritiske uker i korona-utviklingen, der både store og små kommuner kan få alvorlige smitteutbrudd.

Smitte i begravelse
I går kveld måtte kommuneoverlegen sette 46 personer (4 fra Oslo, 4 fra Kristiansand og resten fra Risør) som var i en begravelse i Frydendal kirke tidligere på dagen i ventekarantene. Alle om deltok i begravelsen, inkludert prest, organist, kirketjener og medarbeidere i begravelsesbyrå er i karantene til resultat av korona-test foreligger for en av deltakerne i begravelsen, som er bosatt i Oslo. Denne personen har et nært familiemedlem som har testet positivt for covid-19. Tester den aktuelle personen som deltok i begravelsen negativt, kan alle de 46 tas ut av ventekarantene umiddelbart. Kommuneoverlegen venter på test-svar fra Oslo i ettermiddag, men muligens kan det drøye til fredag. Er testen positiv, vil alle deltakerne bli kontaktet av Risørs smittesporingsteam. Grad av nærkontakt med den eventuelt smittede vil da bli vurdert for hver enkelt deltaker i begravelsen. Behovet for å gå i full karantene vil bli vurdert for hver enkelt.

Vaksinering
I Risør fortsetter vaksineringen med andre dose til de eldre og første dose av Astra Zeneca-vaksinen til kritisk personell i helsesektoren. Vi får påfyll av nye vaksinedoser på onsdag og gjennomfører vaksinering i Risørhallen på torsdag. Vi tar i mot alle de vaksiner vi kan få, og har også sagt ja til å ta i mot vaksiner i påska, med vaksinering på skjærtorsdag. Det krever ekstra av kommunens ansatte, som virkelig stiller opp for å gjennomføre vaksineringen på en trygg måte.

Hvordan vaksiner distribueres i Norge ser jeg på som en nasjonalt oppgave. Jeg ser fornuften i at Oslo, som storby, får forholdsvis noen flere vaksiner enn kommuner med liten smitte. Samtidig vet vi at Risør har mange eldre som bør vaksineres så raskt som mulig. Spredningen av covid-19 er også lunefull, og kommuner som ligger lavt på smitte-statistikken kan plutselig flytte seg høyt opp. Uansett må målet være at vi får flest mulig vaksiner i hele landet – raskets mulig. Det er en nasjonal og internasjonal oppgave å slå ned smitten, der vaksinering av flest mulig er ett av de viktigste tiltakene. Heldigvis ser det lysere ut for april og mai. Fra Statsforvalteren i Agder har vi fått melding om at vi kan få betydelig flere doser da. Hvor mange vi får vet vi foreløpig ikke. Uansett er Risør kommune klare til å utvide kapasiteten i Risørhallen til større gruppevaksineringer. Bruken av nettstedet c19.no fungerer også veldig bra for registrering og ordning av køen for vaksineringen. Vi hjelper de som trenger det med registreringen.

Arrangementer
Våren er forsiktig i gang og jeg får flere henvendelser om ulike arrangementer framover. Smittesituasjonen i regionen gjør at vi ikke ser noen grunn til å være mer liberale i forhold til smittevern. Det vil si at det fortsatt er strenge begrensninger på antall personer som kan møtes og at smittevern må praktiseres strengt. Jeg, og mange med meg, håper selvsagt på at sommeren kan åpne opp for noen flere muligheter, men det vil ukene framover vise.

04.03.2021

23. februar 2021

Smittestatus
Det har vært spredning av Covid19-smitte ved Tvedestrand videregående skole med smittede i flere nabokommuner, blant annet en elev som bor i Risør. I går ble over 60 personer testet ved luftveisklinikken i Kragsgata i Risør. Også i Tvedestrand og Vegårshei ble flere enn 60 testet.

I dag ser vi også stor pågang ved luftveisklinikken vår. Det henger sammen med den smittesporingen som foregår i flere kommuner og der mange bes om å teste seg. Vi regner med å få svar på flere av testene i ettermiddag og vi håper selvsagt at vi ikke får flere smittede.

Vi er inne i en kritisk fase av korona-situasjonen med smitte i landsdelen og nærkommuner. Vi venter også at det mer smittsomme muterte viruset etter hver vil spre seg ytterligere, også i våre områder.

Smittevern
Vi må derfor være ekstra nøye med smittevernet nå. Jeg minner om at vi både har regler, som er hjemlet i smittevernloven og der brudd kan straffes med bøter, og råd fra helsemyndighetene. Vi oppfordrer innstendig til at rådene følges nøye og at grensene ikke tøyes. Rådene gjelder både hvor mange som kan samles i private hjem og om reiser, både innenlands og utenlands. Et viktig råd er at ikke flere enn fem skal samles i private hjem. Det er også veldig viktig å holde avstand i butikker og på utesteder. Jeg får henvendelser fra folk som mener smittevernet i Risør tas litt mindre alvorlig enn før. Det håper jeg grunnleggende ikke er riktig, men det er all grunn til å minne om at et strengt smittevern fortsatt er veldig viktig og avgjørende for å slå tilbake pandemien.

For de som må gå i karantene, er det viktig å holde seg strengt til det smittevernloven sier. 

Karantene betyr: 

  • Ikke gå på skole eller jobb 
  • Ikke ta offentlig transport
  • Unngå besøk 
  • Du kan gå tur, men hold godt over én meters avstand til andre 
  • Gjør kun helt nødvendige æren til butikk/apotek 
  • Dere som bor sammen kan omgås normalt 
  • Hvis du får symptomer på luftveisinfeksjoner, skal du isolere og teste deg 
  • Ved positiv test skal du over i hjemme-isolering, som er enda strengere enn karantene

Vi vil at folk skal teste seg både inn og ut av karantene. Det vil si en test så raskt som mulig etter nærkontakt med smittet eller ved symptomer, og deretter en ny test etter sju dager i karantene.

Hold ut
Jeg ser at mange nå er utålmodige etter at vi har levd i en slags unntakstilstand i snart ett år. Men nå er ikke tida for å miste motivasjonen og lette på smittevernet. Vi må holde ut resten av vinteren og våren og kanskje kunne håpe på en noe mer normalt sommer. Men det avhenger av at vi i disse dager og uker klarer å holde et strengt smittevern.

23.02.2021

19. februar 2021 - Oppdatering om korona og vaksinering

Vaksinering
Vaksineringen mot Covid19 fortsetter i Risør med gruppevaksinering i Risørhallen hver torsdag. Så langt er 616 vaksiner satt i Risør, av disse har 178 fått andre gangs vaksine og er fullvaksinert. Neste uke kommer 132 nye vaksinedoser. Vi tar fortsatt i mot alle de vaksinedoser vi får tilbud om i ukene framover og håper antallet øker utover vinteren og våren.

På grunn av at vi bare får vite hvor mange vaksinedoser vi får uka før vaksinene ankommer, klarer vi foreløpig ikke å sette opp vaksineplaner for lang tid framover. Alle som skal ha vaksine får enten tekstmelding eller blir ringt opp. Selve registreringen foregår på nettsiden c19.no og de som ikke klarer dette selv får hjelp.

Risørhallen fungerer svært godt til gruppevaksinering og tilbakemeldingene fra de som vaksineres er svært positive. Kapasiteten kan raskt utvides og det er trygghet i alle ledd av vaksineprosessen.

Karanteneplikt
Det arbeides fortsatt med oppfølging av karanteneplikt for de som kommer fra utlandet til Risør. Her har kommunen lister over nyankomne som kan følges opp via telefon.

Vinterferien og hyttebesøk
Vi regner med at ganske mange vil besøke hytter og feriehus i Risør i løpet av vinterferien. Kanskje kombinert med noen dages «hjemmekontor». Nå ser det ut til at ukene framover blir mildere og kanskje mer vårlige, så det kan jo bli et godt alternativ til fjellet. Alle som vil til Risør i vinterferien er velkomne hit. Slik situasjonen er i dag, gjelder ingen begrensninger på forflytning i Norge og reise til hytter regnes som en «nødvendig» reise. Men alle må opprettholde strengt smittevern.

Nasjonal koronasituasjon
Kommunene i Agder har fredag morgen hatt møte med Agder fylkeskommune for en gjennomgang av koronasituasjonen i landsdelen. Antall smittetilfeller har gått ned uke for uke fra første uke i januar, men det er for tidlig å trekke bastante slutninger av dette. Det er fortsatt nye smittetilfeller i landsdelen, ikke minst gjelder det den største byen og kommunen Kristiansand. Situasjonen omtales som ustabil totalt sett.

I Agder har 4 til 6 prosent av befolkningen i kommunene fått første dose vaksine. Her ligger Risør altså over gjennomsnittet med 6,5 prosent av befolkningen som har fått første gangs vaksine. Før sommeren vil landet, etter det vi vet i dag, totalt få nok vaksinedoser til å vaksinere 70 prosent av befolkningen. Om «før sommeren» kan defineres som 15. mai eller 15. juni er foreløpig uklart. Det er åpenbart at det fortsatt vil være smittefare til sommeren - hvor stor må vurderes fortløpende -  og vaksinering vil fortsette i løpet av sommeren og høsten.

19.02.2021

10. februar 2021

Smittestatus
Det er fortsatt ikke registrert flere smitta i Risør kommune, altså ingen nye siden 5. januar. Det er bra, men fortsatt er det viktig med strengt smittevern. Vi ser at mange kommuner strever med raskt smitteøkning av mutert virus. Dette kan også ramme Risør hvis vi er uheldige eller uforsiktige.

Vaksine
Koronavaksineringen fortsetter denne uka med vel 90 som møter opp i Risørhallen på torsdag pluss noe andre gangs vaksinering på institusjoner pluss helsearbeidere. Neste uke får vi 126 nye doser og det blir ny gruppevaksinering i Risørhallen på torsdag. Det blir innkalling, ut fra de nasjonale prioriteringene, ved hjelp av tekstmelding og telefon. Så langt har nær alle som har fått innkalling benyttet seg av muligheten til å ta vaksine. Det er positivt og vi håper det store oppslutningen om vaksinering fortsetter. Det trygger helsa til hver enkelt og hele samfunnet. På den måten kan vi slå tilbake korona-viruset så raskt som mulig.

Vi vet ikke hvor mange vaksiner vi får i ukene framover, men vi må regne med rundt 120 hver uke ut fra de signaler vi har fått så langt. Hvis målet er at alle voksne i Norge skal være vaksinert før 1. juli, må antallet opp også for Risørs del. Men dette kan ikke Risør påvirke, og vi tar fortsatt i mot alle de vaksiner vi får tilbud om.

Karanteneplikt
Vi fortsetter en styrka kontroll av at karanteneplikten oppfylles. Det gjelder særlig de som komme til Risør fra utlandet. Her får vi melding om alle som ankommer landet. Antall ankomster har sunket betraktelig i de siste ukene, og sist uke var det færre enn ti. Uansett er det viktig for disse å oppfylle karanteneplikten strengt.

Skolene i Risør
Skolene i Risør fortsetter på gult nivå, trolig helt fram til sommeren. Mange av avgangselevene på ungdomsskolen er fornøyde med at skriftlig eksamen er avlyst i år. Skolene klarer ellers å holde god undervisning trass i at smittevernet setter en del begrensninger.

Næringslivet
Ellers gjelder det å passe på næringslivet vårt fortsatt. Det er fortsatt relativt mange permitterte og mange er urolige for framtida og hvor lenge de kan gå permittert. Her endrer reglene seg i takt med nye vedtak i Stortinget, og vårt Nav-kontor har de siste oppdateringene. Kulturutvalget i kommunen vil også gjennomgå situasjonen for festivaler og lokale lag og foreninger innen kulturlivet på møtet i utvalget i kveld. Også her gjelder det at våre viktige kulturinstitusjoner klarer seg så greit som mulig gjennom korona-tiden og tilpasser arrangementer til de smittevernreglene som gjelder.

10.02.2021

4. februar 2021

Smittestatus
Ingen nye smittede i Risør denne uken. Det vil si at vi ikke har hatt noen flere registrerte smittede i kommunen etter 5. januar i år. Det må leses som en oppmuntring til å fortsette strengt smittevern. Det oppfatter jeg heldigvis at folk i Risør er både opptatt av og motivert for.

Vaksine
Vi har i ettermiddag vår største vaksineringsdag så langt, da vi har fått tildelt 174 vaksinedoser. Disse fordeles på andre gangs vaksinering på Frydenborgsenteret og førstegang vaksinering av nær 150 personer i Risørhallen. Ansatte i kommunens helse- og omsorgsenhet står for vaksinasjonen sammen med frivillige med helsebakgrunn. Legene i kommunen er involvert i planleggingen.

Innkalling
Innkalling til vaksinering skjer nå via tekstmelding (SMS) og oppringing slik at vi får med alle i de aktuelle aldersgruppene som skal vaksineres. Samtidig ønsker vi å skape trygghet rundt selve vaksineringen, der noen kan føle seg usikre eller har spørsmål. Så langt har motivasjonen for å ta vaksinen vært veldig høy og de som innkalles møter opp med positive forventninger både for egen og samfunnets helsetilstand. Mange spør også når det er deres tur til å ta vaksinen. Det kan vi dessverre ikke si, siden vi ikke vet hvor mange vaksiner vil får hver uke framover. Risør kommune tar i mot alle vaksinene vi får tilbud om og setter umiddelbart i gang med innkalling. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette og også hvordan folk selv kan melde seg til vaksinering på nettsteder c19.no. Du kan lese mer om vaksinen her. 

Mutert virus
Vi er fortsatt svært redde for at det muterte korona-viruset, som sprer seg veldig raskt, kommer til Risør. Vi oppfordrer derfor fortsatt til at reising begrenses til det høyst nødvendige, spesielt gjelder det til og fra kommuner med høye smittetall. Vi er spesielt opptatt av å bremse importsmitte fra andre land og vi vil fra denne uka intensivere kontrollen av at karanteneplikten oppfylles for de som kommer fra andre land i forbindelse med arbeid eller andre nødvendige reiser. Kommuneoverlegen kan sammen med politiet gripe inn i brudd på karanteneplikten. Dette vil ses som brudd på smittevernloven og det kan gis inntil 20 000 kr i bot. Det samme gjelder brudd på isolasjonsplikten hvis man har påvist smitte. Risør og andre kommuner får oversikter over hvem som har ankommet fra utlandet hver uke.

Munnbind
Jeg registrerer at vår nabokommune Gjerstad har innført råd om bruk av munnbind på Brokelandsheia. Vi kommer ikke med tilsvarende råd i Risør ut fra den smittesituasjonen vi er i nå. Men vi sier at munnbind skal brukes der det ikke er mulig å holde avstand på minst en meter, helst to. Det viktigste er ikke å komme i situasjoner der man utfordrer avstandsreglene, for eksempel i butikker og på utesteder. Dette er et ansvar som hviler på butikker og utesteder og ikke minst hver enkelt av oss, som for eksempel bør finne tider å handle på da det normalt er lite folk i butikkene.

Lykke til med smittevernet videre, og takk for innsatsen så langt!

04.02.2021

27. januar 2021

Smittestatus
Det er ingen nye smittede i Risør. 

Møte med beredskapsgruppe og Statsforvalter i Agder
Vi har hatt møte i kommunens beredskapsgruppe og med Statsforvalteren i Agder i dag. Det er ikke snakk om å innføre påbudt karantene ved bevegelse mellom kommuner og regioner. Det er bare de som har symptomer som må teste seg etter opphold på Østlandet. 

Våre råd fra tidligere denne uka gjelder fortsatt:

  • Vi oppfordrer folk til ikke å reise til Oslo-området nå uten at det er helt nødvendig. Reiser i forbindelse med arbeid og arbeidsoppdrag anses som nødvendige reiser. Men også for denne type reiser er det viktig å vurdere nødvendigheten og ivareta smittevernet strengt.
  • Fritidsreiser og familiebesøk anses som ikke nødvendige reiser.

Vaksinering
Det blir dessverre ikke noen større gruppevaksinering i februar, som vi hadde håpet på. Det er forsinkelse i produksjon av vaksiner og vi vet ikke nå når vi får større leveranser av vaksiner. Vi i Risør tar fortsatt i mot alle de vaksiner vi kan få og har rigget et system for å få innkalt til vaksine etter de prioriteringer som gjelder. Vi har også rekruttert folk som kan hjelpe oss med vaksinering utover de som allerede jobber med dette i kommunen. Det dreier seg om pensjonerte leger, sykepleiere og tannleger. Det er veldig fint at mange ønske å bidra i dette viktige arbeidet. Det vil si at vi fortsetter vaksinering med de vaksiner vi får hver uke og samtidig har kapasitet til å sette i gang mer omfattende gruppevaksinering i Risørhallen når vi får mulighet til det. Hverken Risør eller Agder samlet kan påvirke antall vaksiner vi blir tildelt.

Spiseplikt rundt skjenking av alkohol
Det er fortsatt en del uklarheter rundt spiseplikt ved skjenking av alkohol på utesteder. Her er også praksisen litt ulik fra kommune til kommune. Vi har etterlyst klarer nasjonale retningslinjer, og det arbeides det med. Vi minner om at hovedmålet fortsatt er å oppfylle godt smittevern ved at folk holder avstand, også når de er ute på byen.

Til slutt
Utrygghet rundt spredning av et mer smittsomt mutert virus fra Østlandet og forsinkelser i vaksinering gjør at vi må forberede oss på å holde ut med et strengt smittevern utover vinteren, våren og kanskje også sommeren. Vi må regne med at tiltakene i vår blir minst like strenge som de var høsten 2020. Det vil gå ut over planlagte arrangementer og større sammenkomster og ellers legge ulike begrensninger på oss alle. Jeg vet det er krevende for mange, men her gjelder det å holde ut. Igjen; takk for innsatsen så langt.

27.01.2021

Bare nødvendige reiser til Oslo-området

Vi oppfordrer folk til ikke å reise til Oslo-området nå uten at det er helt nødvendig. Reiser i forbindelse med arbeid og arbeidsoppdrag anses som nødvendige reiser. Men også for denne type reiser er det viktig å vurdere nødvendigheten og ivareta smittevernet strengt.

Flere bedrifter i Risør har viktige arbeidsoppdrag og kontrakter i Oslo-området som må følges opp. Her ønsker vi inntil videre å la bedriftene selv vurdere nødvendigheten av reisen. Fra den kontakten jeg har hatt med næringslivet i det siste, ser jeg at bedriftene har en sterkt egeninteresse av å holde bedriften fri for koronasmitte. Alternativet kan bli nedstengning og stans i produksjon. Min erfaring er at de lokale bedriftene er veldig nøye med smittevernet og selv sender medarbeidere som har vært i Oslo-området til testing og i karantene til testresultatet er klart. Det settes også sterke begrensninger for kontakt med andre ansatte i bedriften. Her spiller altså bedriftens egeninteresser og kommunens formaninger om strengt smittevern på lag. Derfor bør bedriftene selv regulere sin reisevirksomhet til og fra Oslo-området.

Ellers er rådet at andre reiser av mer sosial eller familiær art ikke bør gjennomføres nå. Det gjelder til alle de 25 kommunene som nå er inne i en sterk nedstengning for å unngå ukontrollert spredning av mutert korona-virus. Området gjelder Stor-Oslo så langt sør som til og med Horten. De som har vært i Oslo i løpet av de siste 10 dagene, og kommet hjem til Risør, oppfordres til å begrense antall nærkontakter og være ekstra oppmerksom på symptomer på smitte. Skulle kan kjenne på symptomer er det ekstra viktig å teste seg raskt.

Det er ikke innført noe hytteforbud, men det er et tydelig råd at det anses som en unødvendig reise å forflytte seg over kommunegrenser til hytter eller feriehus. For de som har kommet til hytte eller feriehus i Risør fra Oslo-området gjelder samme råd om å unngå nærkontakter utenom egen nære familie.

Det er kritiske tider nå med fare for spredning av mutert virus til andre deler av landet, inkludert Agder. Fylkes- og kommunegrensene er ikke stengte, men et strengt smittevern, få nærkontakter og sterkt begrenset reisevirksomhet reduserer risiko for smittespredning.

25.01.2021

20. januar 2021 - Vaksineinformasjon

21.01.2021

20. januar 2021

Smittestatus
Ingen nye registrerte smittet.

Oppheving av skjenkestopp
Fra midnatt natt til fredag denne uka åpner vi for alkoholskjenking i forbindelse med matservering på utestedene i kommunen. Vi går tilbake til ordningen vi hadde før skjenkestoppen med siste innslipp av gjester klokka 22.00 og skjenking fram til midnatt 24.00. Det nye er at skjenking av alkohol skjer kun i sammenheng med matservering. Dette forutsetter at nasjonale helsemyndigheter og utelivsbransjens interesseorganisasjoner avklarer definisjonene av og praksisen ved «skjenking i sammenheng med matservering».

Ungdomsskolen
Ungdomsskolen er tilbake på gult nivå i dag. Det vil si en mer normal skole enn i de to siste ukene der nivået har vært rødt. Vi arbeider fortsatt med busselskapene for å kjøre skoletransporten så sikker som mulig.

Trening
Treningssentrene i kommunen har stor pågang med mange som vil trene. Rådene fra nasjonale helsemyndigheter er noe motstridende for treningssentre, men vi slipper nå opp for maks-grensen på 10 personer i gruppetrening. Nå blir det opp til treningssentrene å holde strenge smittevernregler ut fra den plassen de har til rådighet. Det er spesielt viktig å holde god avstand mellom de som trener.

Kulturnatt
Kulturnatta i Risør, siste helg i april, blir avlyst i sin tradisjonelle form. Slik situasjonen er nå, og selv med visse lettelser utover vinter og vår, er dette et arrangement der det blir svært vanskelig å holde godt smittevern. Samtidig ønsker vi at så mange kulturaktiviteter og kultur-arrangementer som mulig gjennomføres under de smittevernregler som gjelder til enhver tid. Vi er også usikre på 17.mai-feiringen, men det blir ikke en tradisjonell feiring. Dette vil vi komme tilbake til.

20.01.2021

13. januar 2021

Smittestatus
Ingen nye smittetilfeller etter nyttårshelgen. Folk har vært flinke til å passe på smittevern og det må vi fortsette med. 

Regjeringens pressekonferanse 13. januar. 
Risør kommune følger de nasjonale tiltakene. 

Vaksine
Vi anbefaler alle å ta vaksine mot covid-19. Det vil gi en mulighet til en gradvis gjenåpning og lettelse på smitteverntiltak. 
De som har blitt vaksinert må fortsatt forholde seg til de gjeldende smittevernreglene. Det er fortsatt uklart om hvordan smitte spres selv om man er vaksinert. 

Risør får tildelt et visst antall vaksinedoser fra nasjonale helsemyndigheter og vi må følge de nasjonale kriteriene for hvem som skal prioriteres. 
Beboere på sykehjem har blitt prioritert. Helsepersonell får også vaksiner etter en prioriteringsplan. 
Du kan lese mer om koronavaksine her.

13.01.2021

4. januar 2021

Nye nasjonale smitteverntiltak 
Regjeringen har iverksatt forsterka nasjonale smitteverntiltak fra i dag 4. januar og to uker framover. Risør kommune vil forholde seg til nasjonale forskrifter og råd, men vil foreløpig ikke innføre begrensninger og smitteverntiltak i kommunen vår utover de som gjelder nasjonalt.

Smittetrykket er ikke nå spesielt høyt i Risør eller regionen vår. Men mange har vært på reise eller hatt besøk fra andre kommuner i jule- og nyttårshelga, så vi er spente på om det kan bli registrert flere smittede denne og neste uke. Mitt inntrykk er at de aller fleste har vært veldig opptatt av smittevern også rundt jul- og nyttår og holdt seg innenfor de råd og regler som gjelder for samling av mennesker. Men nå gjelder det å skjerpe innsatsen og årvåkenheten ytterligere.

Vi oppfordrer nå alle til å sette seg inn i de nye nasjonale reglene som gjelder fra i dag. Det viktigste er at maks fem personer kan møtes på private sammenkomster utenom eget hjem. Maks ti personer kan møtes på innendørs idretts- og kulturarrangementer og andre offentlige samlinger. Det er forbud mot skjenking av alkohol på utesteder og arrangementer og ungdoms- og videregående skoler går til rødt nivå. Det anbefales å unngå å ha gjester i hjemmet, at alle som kan det bruker hjemmekontor og at reiser unngås. Dette er nær en 14 dagers nedstengning for å unngå smittespredning.

Økt smittespredning er generelt svært uheldig, men det er nå ekstra viktig at vi holder god kapasitet og beredskap innen helse- og omsorgssektoren når vi denne uka begynner med vaksinering mot covid-19. Vi setter de første sprøytene på Frydenborgsenteret torsdag denne uke. Vi vet at vi denne uka får 30 vaksinedoser og i neste uke 35. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi kan om vaksineringen i ukene framover. Kommunen innkaller til vaksinering ut fra de kriterier som gjelder. Vi er glade for å komme i gang med vaksineringen allerede denne uka og oppfordrer alle til å ta vaksine.

Barnehager og barneskole driver som før på gult nivå, mens ungdomsskolen og voksenopplæringen VIRK går over til rødt nivå. Det vil si at alle skal få komme på skolen, men det blir en kombinasjon av undervisning i klasserommene og lekser og arbeidsoppgaver hjemme. For de fleste vil det i praksis si skole annenhver dag. Detaljert informasjon om dette kommer til alle foreldre og elever i løpet av dagen.

Idrettshall og svømmehall stenges for lag og foreninger, men det åpnes for svømming for barneskoleelever. Kinoen stenges, men biblioteket holdes åpning med strengt smittevern og begrensninger på antall besøkende.

Det blir som hovedregel ingen fysiske møter i kommunen og det skal også arbeides fra hjemmekontor der arbeidsoppgavene tillater det. Viktige møter holdes digitalt eller utsettes.

Private treningssentre kan inntil videre holdes åpne, men det skal ikke trenes i grupper med mer 10 personer. Butikker anbefales å ha begrensninger på antall besøkende.

Vi er nå inne i en kritisk fase i innsatsen for å begrense korona-smitte. Smitten sprer seg raskt i ulke deler av landet og fare for spredning av mutert virus øker. En skikkelig innsats nå kan bidra til å redusere smitten både i de kommende uker og videre utover vinteren og våren. Lavere smitte gir også ro og ressurser til å gjennomføre et svært omfattende og krevende program for vaksinering. Jeg håper alle fortsatt klarer å holde beredskapen og motivasjonen oppe.

04.01.2021

Takk for innsatsen!

Takk til alle som bor i Risør, som er fra Risør, som har hytte og feriehus i Risør eller har besøkt Risør for at dere har ivaretatt smittevernet i byen og kommunen fra mars og fram til i dag. Vi har vært flinke og heldige som ikke har hatt mer korona-smitte i kommunen. Vi har så langt sluppet lett fra den internasjonale pandemien.

Nå gjelder det å fortsette det strenge smittevernet og følge de regler som gjelder, også i jula og over nyttår. Negative tester og håp om snarlig vaksine må ikke få oss til å bli likegyldige overfor smittefaren. Den vil være stor også i første del av 2021, trolig store deler av året. Mye avhenger av nasjonal og internasjonal smitte-utvikling. I tillegg til hva vi selv gjør.

Takk til alle som har strukket seg lang, vært kreative og tålmodige i næringslivet vårt, og som på den måten har sikret sysselsetting og omsetning. Takk til alle i Risør kommune som har arbeidet hardt, funnet løsninger og skapt trygghet for andre – selv om de selv har følt på uroen og usikkerheten en så langvarig pandemi gir. En spesiell hilsen til dere som arbeider og passer på gjennom jula.

Takk også til alle som har tenkt på flere enn seg selv. Som har vist omtanke og omsorg overfor de som har følt spesielt på ensomhet, isolasjon og engstelse i en tid som har lagt begrensninger på samfunnet og oss som enkeltmennesker.

Riktig god jul til alle!

Per Kristian Lunden, ordfører

22.12.2020

16. desember 2020

Smittestatus
Ingen nye smittede i Risør kommune. 

Julen
Vi minner om å holde det strenge smittevernet. Det har blitt sendt ut informasjon til utestedene, der vi ber om at de er ekstra strenge med smittevern i julen. Det vil si at de må registrerer besøkende, holder avstand og følger de nasjonale reglene. Bystyret skal i morgen vurdere om skjenketidene skal endres. Vi oppfatter at det er lite stemning for det, så vi håper vi kan holde på de nasjonale skjenketidene. Det er også en tillitserklæring til utelivsbransjen og gjestene. 

Et strengt smittevern er veldig nå, og det er viktig å huske på at man kan være smittebærer uten å ha symptomer. Det kan føre til rask spredning av smitte både i byen og kommunen. 

Vaksine
Etter planen kommer de første Covid-19 vaksinene midt i januar. Du kan lese mer om planen for vaksinene i Risør kommune her. 

17.12.2020

9. desember 2020

Smittestatus
Ingen nye smittede siden sist. Det er god kontroll i nabokommunene.
Nå er det ekstra viktig at vi passer godt på. Mange kommer hjem til Risør i jula og det blir selskaper og sammenkomster. Vi MÅ følge de nasjonale smittevernreglene strengt. Vi må holde oss inne ved sykdom, god håndhygiene, holde avstand og teste seg om man har symptomer.
 
Spørsmål fra TV2

Anbefaler vi at folk med tilknytning til Risør kommer hjem til jul? 
- Vi vil gjerne at folk skal komme hjem til Risør i julen. Det er viktig å treffe familie og venner. Gjør egne vurderinger. 

Bør de som kommer fra områder med mer smitte gå i selvpålagt karantene? 
- Det sier vi grunnleggende nei til. Her må det gjøres egne vurderinger. Det kan være veldig lurt å ha liten kontakt med få mennesker i dagene før en kommer hjem til jul. 

Luftveisklinikken
Vi regner med at det blir mye trykk på testing på Luftveisklinikken, spesielt 22. desember. Vi har god kapasitet, så vi skal få testet alle som ønsker å teste seg. Her kan du se åpningstidene til Luftveisklinikken i julen. 

Utesteder
Vi (ordfører Per Kristian Lunden, næringssjef Bård Birkedal og kommuneoverlege Hans Tomter) vil gå i dialog med utestedene i Risør, der vi minner om det strenge smittevernet som må følges før jul og i romjulen. 
Vi er redde for at det kan bli smitte når mange er samlet. Spørsmålet er om vi bør begrense skjenketidene på utestedene. Det vil legges opp til en drøfting om dette i bystyret 17. desember. Holdningen vår nå ut i fra den smittesituasjonen vi har nå, er at vi holder på dagens skjenketider som er strenge nok. 

Vaksine
Kommuneoverlegen svarer det samme som helsemyndighetene og det er at den kommer på nyåret. 
 

09.12.2020

2. desember 2020

Smittestatus
To nye tilfeller i formiddag. Du kan lese mer om smittesituasjonen i Risør her.
Vi minner om at reiser gir risiko for smitte, spesielt utenlandsreiser men også til steder i Norge med mye smitte. Reiser skal bare gjennomføres der det er helt nødvendig. 

Testkapasitet i julen
Mange kommer hjem til jul og vi har god testkapasitet. Luftveisklinikken i Kragsgata vil være åpen tirsdag 22., mandag 28. og onsdag 30. desember. Analysene gjøres i Kristiansand alle dager med unntak av 1. juledag og 1. nyttårsdag.

02.12.2020

25. november 2020

Smittestatus
Det er per i dag 4 smittede i Risør. To bor i kommunen, to er folkeregistrert her, men bor andre steder. Du kan lese mer om smittesituasjonen i Risør her

Julen
Alle er velkomne til Risør, men de som har symptomer på korona skal i karantene/isolat der de bor. Vi oppfordrer de som kommer fra områder med mye smitte til å teste seg før de kommer hjem til jul. 
Mange kommer hjem for å besøke eldre eller andre på institusjon og kommunen vil komme med tydelige regler for hvordan de besøkene kan og skal gjennomføres. 

Utesteder
Vi har mottatt meldinger på at noen gjester tar litt lett på smittevern. Det er veldig viktig at alle gjester registrerer seg med riktig navn og telefonnummer og holder avstand. Det blir sendt en påminnelse til alle utestedene. 

Vaksine
Arbeidet er i gang med å lage en vaksineringsplan for Risør, som skal være ferdig innen kort tid. Vi vet ikke når vaksinen kommer til Risør, men vi håper å møte vår og sommer med stor optimisme. 

25.11.2020

16. november 2020

Smittestatus
Ingen nye smittede. Du kan lese mer om smittestatus i Risør her.

Det har i den siste tiden vært utbrudd i Lyngdal og Farsund, så vi må være på vakt selv om vi er en liten kommune. 

Politiske møter og reiser
Vi minner om nødvendigheten av reiser og samling av mennesker.
Det blir tatt opp på neste bystyremøte om møtene burde foregå på Teams. 

Risør videregående skole
Det vil bli et fakkeltog for Risør videregående skole, vi minner om å holde et godt smittevern.  

Drosjene
Det er en utfordring for drosjene når folk bestiller drosje når de skal korona-testes. De som har symptomer på korona, eller skal til testing, skal ikke ta drosje. Det er anbefalt at du kjører selv.
Kommunen arbeider med alternative løsninger til de som ikke har tilgang til bil. 

Jul
Vi oppfordrer folk til å bruke de lokale utestedene i førjulstiden, men gjerne i mindre grupper. 

Hold avstand og ta vare på hverandre! 

16.11.2020

9. november 2020

Smittestatus
Les mer om smittesituasjonen i Risør her. 

Resultatene fra tester som ble gjennomført søndag i forbindelse med at en person i Risør hadde testet positivt for Covid 19 er nå klare. Alle testene som ble tatt av personer i den smittedes nærhet var negative.

Tiltak
Risør kommune vil ikke innføre umiddelbare tiltak i forbindelse med dette ene smittetilfellet. Luftveisklinikken testet relativt mange i dag, men det blir ikke utvidede åpningstider framover hvis ikke spesielle behov melder seg. Det blir heller ikke satt i verk spesielle smittevern-tiltak i kommunen utover de regler og råd som allerede gjelder. Skoler og barnehager er åpne som vanlig.

Smittesporingsteam
All honnør til smittesporingsteamet som arbeidet raskt og systematisk på søndag. Dette viser at varslingssystemet som Risør kommune nå har bygget opp virker bra. Når vi i tillegg kjører prøvene rett til laboratoriet i Kristiansand og får raske svar tilbake, gir dette raske avklaringer og skaper trygghet.

09.11.2020

3. november 2020

Smittestatus
Ingen smittede i Risør. 

Vi kan få smitteutbrudd når som helst og vi har god beredskap. Risør kommune har nettopp hatt en beredskapsøvelse der vi har øvd på forskjellige scenarier. Det er god kapasitet på testing og smittesporing.

Det viktigste nå er å holde avstand, vaske hender og holde seg hjemme ved sykdom. 

Reiser og sammenkomster
Ta en vurdering på viktighet av alle typer reiser og sammenkomster. 

Munnbind
Risør deler kommuneoverlege Hans Tomter med Tvedestrand og i Tvedestrand har kommuneoverlegen gitt råd om å bruke munnbind der det er vanskelig å holde nok avstand. 

Risør kommune anbefaler ikke bruk av munnbind nå. Det tiltaket vil vi spare til mer krevende tider der det kan bli nødvendig. 

03.11.2020

27. oktober 2020

Smittestatus
Ingen nye smittede. 

Nye tiltak fra regjeringen
Vi har samlet informasjonen om de nye tiltakene under "Hvor mange personer kan samles - offentlig og privat"

Halloween
Her kan du lese råd og retningslinjer fra Risør kommune om helgens Halloween-feiring. 

Pop-up campus
Hvert år arrangerer Risør en pop-up campus. Neste uke kommer det studenter fra Universitet i Agder på besøk. I år kommer det ingen studenter fra utlandet, men vi håper det blir et bra arrangement for de som kommer! 

Julebord
Restaurantbransjen håper mange vil komme på julebord, men da gjerne i mindre grupper. Vi anbefaler at de store felles julebordene uteblir i år. 

27.10.2020

19. oktober 2020

Smittestatus
Ingen endringer i smittesituasjonen i Risør. Vi er fortsatt redde for lokale smitteutbrudd, så vi må fortsette å praktisere strengt smittevern.

Luftveisklinikken
Det er god kapasitet ved luftveisklinikken og vi oppfordrer alle med symptomer til å teste seg så raskt som mulig. Det gjelder spesielt de i risikogruppen. Alle burde ha en lav terskel for å teste seg, selv med milde symptomer. 

Halloween
Halloween nærmer seg og vi oppfordrer alle til å følge råd fra folkehelseinstituttet. Finn på alternative aktiviteter og gjør det skummelt hjemme i stedet for å gå dør til dør. Hvis man må gå knask eller knep, oppfordres det sterkt til å lage avtaler med familiemedlemmer eller nære venner om at barna kan komme dit i stedet for å gå til ukjente.

Russen 2021 
Risør kommune ønsker å følge opp det gode samarbeidet vi hadde med fjorårets russ.
Russen kan samles 20 i en gruppe, men vi vet at på skolene samles de i større kohorter. Kommuneoverlegen i Risør, sammen med kollegaene i Gjerstad og Vegårshei tenker seg nå om hvordan vi kan imøtekomme russens ønske om å ha samlinger, men samtidig praktisere godt smittevern.

Svømmehallen
Svømmehallen åpnes for barneskolen i dag.

19.10.2020

14. oktober 2020

Smittestatus 

Ingen nye smittede i Risør kommune. Vi ønsker å opprettholde et strengt smittevern,  særlig når det gjelder samlinger av folk og fester. Det er viktig å bruke kommuneoverlegen som rådgiver hvis man ønsker å ha et arrangement.

Halloween

Lørdag 31. oktober er det Halloween. Vi har laget noen råd og retningslinjer for å ivareta en fin Halloween-feiring for barna. Risør kommune anbefaler å finne alternative aktiviteter til Knask eller Knep.

Luftveisklinikken

Luftveisklinikken i Kragsgate har fått nytt klokkeslett for bestilling av time med virkning fra torsdag 15. oktober. Telefontiden blir fra kl. 08:30 – 10:00 hver dag. Testing vil foregå mellom 10:30 og 12:00.
Det er ikke anledning til å møte opp direkte på Luftveisklinikken uten avtale.

Svømmebassenget

Svømmebassenget åpnes for lag og foreninger på ettermiddag og kveld, men ikke helgene for da vasker ikke kommunen. Det er de enkelte lag og foreninger som må følge kommuneoverlegens smittevernplan. De som bruker bassenget må selv vaske kontaktpunkter.

14.10.2020

5. oktober 2020

Smittestatus
Det er en registrert smittet i Risør, vedkommende er bosatt i Bergen. Vi følger nøye med på smittesituasjonen i Arendal og Tvedestrand, men foreløpig skjerper vi ikke inn smitteverntiltak her i Risør. 

Arrangementer
Alle som skal ha arrangementer, må kontakte kommunelege. 
Julearrangementer for Risør by skal diskuteres og planlegges. Målet er å gjøre det hyggelig i byen til jul! 

05.10.2020