Smittesituasjonen i Risør

Denne siden oppdaterer vi med en kort status om smittetall og smittesituasjonen i Risør ved behov. Utfyllende pressemeldinger blir lagt ut under Ordførers orienteringer. 

Ønsker du en fullstendig oversikt over smittede som er folkeregistrert i Risør, finner du en statistikk på Folkehelseinstituttets nettside

Historiske smittetall og statusoppdateringer

Smittestatus fra november 2021 til januar 2022

Lørdag 15. januar kl. 19:30 - 10 nye positive koronatester i Risør

Lørdag kveld ble det registrert 10 nye positive koronatester i Risør. Flere av de som har testet positivt er i samme familie. Fredag kveld var det fem positive tester. Fortsatt er smittetrykket i Risør rimelig lavt, men det er ventet at smittetallene vil øke framover. 

Smittesporingsteamet i Risør har hatt stor pågang i dag. Flere vil avtale PCR-tester etter å ha testet positivt på hurtigtest. Andre har spørsmål om smittevern og karanteneregler.

Tirsdag 11. januar kl. 19:30 - betydelig smitteøkning i Risør

Omikron-varianten av korona har tatt tak også i Risør. Totalt 23 positive tester ble registrert i ettermiddag med utgangspunkt i 53 PCR-tester som ble tatt mandag. Mange av de positive er voksne i 30-årene, men det er også barn med smitte. Den nye smitten er spredt på flere familier, ulike grupper og med svært ulike sannsynlige smittekilder. Det er både uvaksinerte og vaksinerte blant de smittede.

Det er nå totalt 38 isolerte i Risør kommune og det er i dag meldt inn ni positive selvtester. Disse vil, sammen med andre med symptomer, ta PCR-tester i morgen. Det er ventet flere smittede i Risør i dagene framover.

Økningen i smittetall er forventet, ikke minst ut fra økt smitte i nabokommunene. Risør inngår i et bo- og arbeidsmarked på tvers av kommunegrenser i regionen. Også mange skoleelever krysser kommunegrenser hver dag.

Kriseledelsen i Risør kommune har hatt møte i ettermiddag. Det vil ikke bli innført spesielle tiltak utover de nasjonale regler og råd som gjelder. Oppfordringen er fortsatt å vaksinere seg, teste seg ved symptomer og følge de smittevernreglene som gjelder.

Søndag 9. januar kl. 14:00 - Omikron overtar i Risør

Omikron-varianten av korona-smitte ser nå ut til å overta fra den tidligere Delta-varianten også i Risør. Av ni nye positive tilfeller registrert lørdag ettermiddag var trolig sju omikron. Dagene før har det vært relativt lite smitte, men også da noen tilfeller av omikron.

Fortsatt er smittetallene i Risør relativt lave sammenlignet med andre kommuner i landsdelen. Oppfordringen er fortsatt at alle vaksinerer seg, følger smittevernreglene og tar tester ved symptomer eller nærkontakt.

Onsdag 29. desember kl. 15:00 - to omikron-tilfeller i Risør

To personer hjemmehørende i Risør er smittet med omikron-varianten av korona. De to testet seg mandag og prøvene ble sendt til tilleggs-analyse da det var mistanke om omikron. Det er to voksne personer som nå er smittet og det er gjennomført smittesporing.

Tirsdag ble det tatt 17 PCR-tester i Risør og ingen av disse var positive. Det vil si at smittetrykket fortsatt er lavt i Risør. Men dette kan endre seg raskt etter som den svært smittsomme omikron-varianten blir mer vanlig.

Risør kommune fortsetter med samme beredskap og smittevern selv om omikron-varianten nå har kommet lokalt. Det arbeides fortsatt for å få opp andelen vaksinerte, ikke minst gjelder det de som ikke har tatt første eller andre dose.

Fredag 10. desember kl. 18:30 - to nye smittetilfeller i Risør

Det er registrert to nye smittetilfeller i dag. I tillegg kommer en inkonklusiv (usikker) test. Det dreier seg fortsatt om smitte i familier der det allerede er registrert smitte fra før. Dette vil si at nedgangen i antall smittede fortsetter i Risør. Men det er ingen grunn til å lette på smittevernet. Fortsatt er det muligheter for forbedringer, blant annet med hyppigere bruk av munnbind.

Torsdag 9. desember kl. 16:00  - fem nye smittetilfeller i Risør

I Risør er det registrert fem nye tilfeller av covid-19 etter at nye testresultater ble gjort kjent for kommuneoverlegen i ettermiddag. Det dreier seg fortsatt om smitte i familier der det allerede er registrert smitte. Ut fra de siste to dager, med betydelig nedgang i smitte og så langt ingen påvisning av omikron-varianten, er smittesituasjonen i Risør rimelig oversiktlig.

Selv om ikke smittetrykket nå er høyt, oppfordres alle til å sette seg inn i råd og regler for smittevern og følge disse nøye. Det er viktig å holde avstand og begrense sosial omgang. Munnbind gir god beskyttelse og må brukes der det er vanskelig å holde meteren, gjerne også ellers.

Onsdag 8. desember kl. 15:20 - fem nye smittetilfeller i Risør

Kommuneoverlegen i Risør har fått beskjed om fem nye positive covid-19 tilfeller i ettermiddag. Det er for tidlig å si at dette betyr en nedgang i det høye smittenivået Risør har hatt de siste dagene.

Tirsdag 7. desember kl. 17:00 - 24 nye smittede i Risør

Kommuneoverlegen i Risør har nettopp fått bekreftet 24 nye tilfeller av covid-19 i Risør. I tillegg kommer to inkonklusive (usikre) tester. Kommuneoverlege og smittesporerne er nå i gang med å ringe de nye smittede for å gi alle informasjon om hvordan de skal forholde seg.

De nye smittede er i stor grad familiemedlemmer i familier der det allerede er registrert smitte. Flere av de nye smittede er barn. Vi har foreløpig ikke full oversikt over hvilke skoler og klasser som berøres av ny smitte utover Risør barneskole der det i de siste dagene er registrert flere smittetilfeller. Elever og foreldre vil få direkte informasjon om videre testing og eventuelt andre tiltak.

Kriseledelsen i Risør kommune avventer Regjeringens pressekonferanse klokken 19.00 i kveld og vil rette seg etter de råd og påbud som legges fram der. Om Risør kommune innfører ytterligere lokale råd eller forskrifter vil bli avgjort i møte i kriseledelsen i morgen tidlig.

Mandag 6. desember kl. 13:00 - fram med munnbindet igjen

Kriseledelsen i Risør kommune anbefaler forsterket bruk av munnbind og minner om at dette er spesielt viktig i lokaler der det er vanskelig å holde avstand, på buss og i drosjer. Bruk av munnbind bedrer smittevernet og er et enkelt tiltak å anvende når smitten er relativt høy, som i Risør for tiden. Selv i butikker eller andre lokaler med relativt god plass kan det oppstå situasjoner der mange glemmer å holde avstand. Det gjelder ved kassene og ellers der det kan oppstå kø ved ulike varegrupper.

Søndag 5. desember kl. 10:00 - seks nye smittetilfeller i Risør

Lørdag kveld ble det registrert seks nye smittetilfeller av covid-19 i Risør, alle med delta-varianten. Dermed har kommunen passert 200 smittetilfeller i hele korona-perioden.

Smittetallet siste døgn var noe lavere enn de foregående dagene, men det er litt tidlig å si hvordan vi skal tolke dette. Fortsetter det med relativt lave smittetall tyder mye på at smitten har holdt seg innen noen familier med barn på Risør barneskole og at spredningen utover disse familiene har vært begrenset. Det må i så fall sies å være positivt, selv som det helt sikkert har vært en belastning å håndtere situasjonen i de familiene som er rammet av smitte. Vi minner om at det fortsatt er mye smitte både i regionen og hele landet og at det gjelder å holde et godt smittevern.

Oppdatering kl. 15:00 -  11 nye smittede i Risør

I tillegg de de seks positive covid-19 testene som ble rapportert i Risør lørdag kveld, ble ytterligere 11 rapportert søndag formiddag. Det vil si at det totale smittetallet fra siste døgn nå er 17.

Det som kunne tolkes som en positiv nedgang i smitten i Risør, ble snudd til at kommunen fortsatt må registrere høye daglige smittetall. De 11 siste positive testene ble ettersendt fra laboratoriet i Kristiansand søndag formiddag.

Fortsatt er det relativt mange barn blant de smittede. Smitten omfatter nå grupper og klasser ved både Risør barneskole og Risør ungdomsskole, samt Risør videregående skole og en barnehage. Alle de berørte blir informerte direkte fra skolene og får instruksjoner om hvem som skal gjennomføre egentesting med hurtigtester før de møter opp på skole eller barnehage.

Fortsatt ser vi at smitten stort sett sprer seg i familier der det allerede er registrert smitte, og det kommunale smittesporingsteamet arbeider for å følge hvordan smitten spres. Det er ikke aktuelt med ytterligere smitteverntiltak i kommunen foreløpig, men kommunens kriseledelse drøfter smittesituasjonen daglig nå.

Lørdag 4. desember kl. 11:30 - foreløpig ikke omikron-smitte i Risør

Flere har stilt spørsmål om omikron-varianten av korona-smitte har kommet til Risør etter at 14 nye personer ble registrert smittet fredag ettermiddag. Kommuneoverlege Hans Tomter bekrefter at ingen av de nye smitte-tilfellene i Risør dreier seg om omikron, men delta-varianten.

Det vil nå ikke bli innført nye tiltak og råd i Risør kommune utover de nasjonale som allerede gjelder. Kommunen har også fått en ny stor sending med nye hurtigtester slik at den anbefalte egentestingen kan fortsett. Ledelsen ved Risør barneskole er også i nær kontakt med elever og foresatte for å sikre testing og tiltak som begrenser smitte.

Kriseledelsen i kommunen følger situasjonen svært nøye. Vi trapper også inntil videre opp informasjonen der vi igjen daglig refererer nye smittetilfeller og vurderinger og råd i forbindelse med disse. Det blir også flere informasjonsvideoer etter en relativt stille periode. Målet er at en godt informert befolkning kan gjøre egne, gode valg om smittevern og hvordan de  vil legge opp arrangementer og sosiale sammenkomster.

Les pressemeldingen i sin helhet under Ordførers orienteringer

Fredag 3. desember kl. 18:45 - 14 nye positive korona-tester i Risør

I Risør er det i ettermiddag registrert 14 nye positive PCR korona-tester. I tillegg er det to inkonklusive (usikre) tester. Mange av de som har testet positivt er barn, og flere tilhører familier der det allerede er registrert smitte. Kommuneoverlege og skoleledelse i Risør er i nær dialog om smittesituasjonen og det anbefales egentesting med hurtigtester i flere klasser både ved Risør barneskole og Risør ungdomsskole. Ved ungdomsskolen gjelder dette foreløpig bare ett klassetrinn. Alle berørte elever og foresatte får beskjed om dette fra skolene.

Kriseledelsen i Risør kommune oppfordrer alle til å følge nasjonale pålegg og råd om smittevern nøye. Vi ser at flere i Risør nå bruker munnbind og det er stor etterspørsel etter egentester, der kommunen nå har fått nye forsyninger. Det oppfatter vi som et tegn på at folk i Risør tar smitteutviklingen på stort alvor og prøver å ivareta godt smittevern.

Onsdag 1. desember kl. 16:00 - oppdatering etter kriseledelsesmøte

Hensyn til barna ble et tema da kriseledelsen i Risør kommune hadde møte onsdag ettermiddag. Det er viktig at barn begrenses så lite som mulig i sine førjuls-aktiviteter. Flere reagerer også på at barne-aktiviteter kan bli begrenset mens voksne kan hygge seg i festlig lag på julebord,

Det er gjennomført ny gruppetesting av femte-, sjette- og sjuendeklassene ved Risør barneskole samt en gruppetesting av fjerdeklassene. Totalt seks elever og en ansatt testet positivt. Kommuneoverlegen fryktet enda flere positive, men følger opp situasjonen sammen med skolens ledelse. De som har testet positivt har tatt eller skal ta en PCR-test. Det blir trolig nye gruppetester på skolen neste uke.

Kommuneoverlegen anbefaler ellers at i familier eller husstander med bekreftet smitte bør alle i familien begrense fritidsaktiviteter i 10 dager. Det gjelder også barn.

De generelle rådene vi har gitt om arrangementer og sammenkomster nå gjelder likt for barn og voksne. Vi vet det kan være krevende å holde styr på barn, men det er viktig å finne muligheter til å gjennomføre det som er planlagt for barna. Det kan være å dele opp aktiviteter i passende grupper og eller vurdere om en planlagt innendørs arrangement kan flyttes ut i friluft, der det er mindre smittefare. Målet er at barns aktiviteter begrenses minst mulig samtidig som vi passer på smittevernet.

Tirsdag 30. november kl. 16:15 - 17 nye smittede i Risør – vil vurdere tiltak

I Risør er det i ettermiddag registrert 17 nye tilfeller av covid-19 smitte, samt to inkonklusive (usikre) tester. Risør hadde i slutten av forrige uke totalt 27 tilfeller av smitte i løpet av tre dager. Kommunen vil i møte i kriseledelsen i morgen vurdere om det må innføres lokale råd og tiltak i tillegg til de nasjonale rådene som vil virke fra i morgen. Flere av de som i dag har testet positivt er nære familiemedlemmer av de som fikk registret smitte i slutten av forrige uke.

Fredag 26. november kl. 09:00 - oppdatering etter kriseledelsesmøte 

Det er i de siste dagene registrert 17 positive hurtigtester ved Risør barneskole. Dette inkluderer også to ansatte ved barneskolen og en elev ved Risør ungdomsskole. Kommuneoverlegen forventer at positive hurtigtester også gir positive PCR-tester. Utenom barneskolen er det nå registrert ni positive tester. Det dreier seg om både barn og voksne, flere fullvaksinerte.

Kriseledelsen i Risør kommune hadde møte fredag morgen og situasjonen følges nøye. Det blir nye møter ved behov i løpet av helgen. 

Inntil videre kommer ikke kriseledelsen med råd og restriksjoner utover de nasjonale.

Onsdag 24. november - oppdatering etter kriseledelsesmøte 

Smittesituasjonen i Risør er foreløpig oversiktlig og det innføres ingen lokale tiltak. 

Det er registrert smitte blant et mindre antall lærere og elever ved Risør barneskole. Dette er fanget opp ved hurtigtester. Dette følges opp av kommuneoverlege, kriseledelse og skolens ledelse. Det gis direkte beskjed om videre testing og eventuell andre tiltak. Alle elever, lærere og andre ansatte ved skolen oppfordret til å ta hurtigtest. Ved positive hurtigtester skal dette følges opp ved PCR-test.

Siden 11. november har det vært totalt 15 positive i kommunen. 

Smittestatus fra september 2020 til september 2021

Totalt antall som er eller har vært smittet: 88

Vi oppdaterer smittetallet daglig eller når det er spesielle behov for oppdatering. 

Siste oppdatering av smittetall: 21. september 2021 kl. 16:00

Tallet inkluderer ikke de som er folkeregistrerte i Risør, men bosatt et annet sted. Disse smittetilfellene får ikke kommuneoverlegen beskjed om, og derfor inkluderes de ikke i denne oversikten. Ønsker du en fullstendig oversikt over smittede som er folkeregistrert i Risør, finner du en statistikk på Folkehelseinstituttets nettside

Tirsdag 21. september kl. 16:00 - to nye smittetilfeller tilknyttet Trollstua barnehage

To personer, et barn og en voksen, har testet positivt for covid-19 i Risør. Testresultatene forelå tirsdag ettermiddag. Et barn i Trollstua barnehage har testet positivt etter tidligere å ha levert en usikker (inkonklusiv) test. Det var ventet at dette barnet ville teste positivt på en ny PCR-test. I tillegg har en voksen person i Risør testet positivt. Her stammer smitten høyst sannsynlig fra Trollstua barnehage der et nært familiemedlem har barnehageplass.

Det er gjennomført smittesporing ut fra begge tilfellene. Barnet var allerede i isolat og den voksne personen har hatt relativt få nærkontakter.

Mandag 20. september kl. 18:00 - to nye smittetilfeller i Risør 

To personer fra Risør har testet positivt for covid-19. Testresultatene forelå mandag ettermiddag. Det dreier seg om to voksne personer som er smittet uavhengig av hverandre. Smittetilfellene har heller ingen sammenheng med smitten som de siste dagene har vært i Trollstua barnehage.

Det er gjennomført smittesporing av begge de nye smittetilfellene og det er registrert relativt få nærkontakter i Risør, men det kan være nærkontakter i andre kommuner.

Det er viktig å minne om at det fortsatt er smittefare for covid-19 og at smittevern må opprettholdes.

Søndag 19. september kl. 08:30 - to nye smittede barn i Trollstua barnehage i Risør

To nye barn har testet positivt for covid-19 i Trollstua barnehage. Testresultatene forelå lørdag kveld. I tillegg foreligger en usikker (inkonklusiv) test for et tredje barn. Her er det tatt en ny test.

Foreldre og ansatte i Trollstua fikk lørdag kveld beskjed om at barna på avdelingen natur og idrett er satt i karantene til og med onsdag 22. september. Det blir gjennomført nye hurtigtester og PCR-tester tirsdag.

Risør kommune gjennomfører, etter råd fra nasjonale helsemyndigheter, den såkalte TIST-ordningen.  TIST står for testing, isolasjon, smittesporing og testing i motsetning til TISK, der K-en står for karantene. TIST betyr man i større grad tester og de som har positiv test må isolere seg en periode. 

Kommuneoverlegen i Risør har nå vurdert at TIST-ordningen ikke fungerer godt nok for å hindre ny smitte i Trollstua barnehage. Her har det i løpet av de siste ti dagene kommet nye smittetilfeller selv ved gjentatte negative hurtigtester. Kommuneoverlegen har dermed valgt å sende en avdeling ved barnehage i karantene, slik ordningen var tidligere. Det er vurdert i dette tilfellet at karantene gir større trygghet for at smitten ikke sprer seg. Hyppig og gjentatt testing av små barn er også strevsomt for barna og foreldrene.

Fredag 17. september kl. 18:45 - en ny smittet i Risør

En person bosatt i Risør har testet positivt for covid-19. Resultatet av den positive testen forelå i kveld. Personen har høyst sannsynlig blitt smittet av et familiemedlem som tidligere har testet positivt. Hele familien har vært i isolat eller karantene og det blir ikke utført ytterligere smittesporing.

Torsdag 16. september kl. 21:00 - en ny smittet i Trollstua barnehage

Ytterligere ett barn er bekreftet smittet av covid-19 i Trollstua barnehage. Testresultatet forelå torsdag kveld. Barnet ble testet for andre gang etter at resultatet den første testen var uklar (inkonklusiv)

Nærkontaktene til barnet tester seg på testestasjonen i Risør i morgen tidlig. Da blir det tatt både hurtigtester og PCR-tester. Barnehagen har informert foreldre og foresatte om dette.

Mandag 13. september kl. 12:45 - ansatt i Trollstua barnehage smittet 

Dagens hurtigtesting av barn og ansatte i Trollstua barnehage i Risør viser at én ansatt har testet positivt for covid-19. Når hurtigtesten er positiv, vil høyst sannsynlig også den mer pålitelige PCR-testen gi et positivt resultat. Den ansatte fikk symptomer fredag kveld og har vært i isolat etter det. Det er gjennomført smittesporing. I dag ble en avdeling ved Trollstua barnehage og ansatte hurtigtestet etter at et barn i barnehagen testet positivt torsdag i forrige uke. Med ett unntak var alle testene som ble tatt i dag negative. Det er også tatt PCR-tester av alle, men her vil ikke resultatene foreligge før i morgen.

En klasse ved Risør videregående skole ble også hurtigtestet i dag etter at en elev testet positivt torsdag i forrige uke. Alle prøvene fra skoleelevene og lærere var negative. Her er det også tatt PCR-test av alle og resultatene kommer i morgen. Risør kommune gjennomfører etter råd fra nasjonale helsemyndigheter den såkalte TIST-ordningen. TIST står for testing, isolasjon, smittesporing og testing i motsetning til TISK, der K-en står for karantene. TIST betyr man i større grad tester og de som har positiv test må isolere seg en periode. De som får pålegg om testing, men likevel ikke tester seg, må etter TIST-ordningen gå i karantene. Dette vil bli fulgt opp av smittesporingsteamet i Risør.  

Fredag 10. september kl. 11:15 - en positivt hurtigtest i Trollstua barnehage

Ett barn i Trollstua barnehage har testet positivt på hurtigtest viser resultatene etter testingen av elever ved Risør videregående skole og Trollstua barnehage fredag morgen. Alle andre hurtigtester var negative.

Barnet som har testet positivt på hurtigtesten er nå i karantene og det er gjennomført smittesporing. Det er svært sannsynlig at PCR-testen av barnet, som ble tatt i dag, også vil vise et positivt resultat. Med unntak av de to barna i Trollstua barnehage som har testet positivt, er barn og ansatte tilbake i barnehagen med normal aktivitet.

Risør kommune gjennomfører her etter råd fra nasjonale helsemyndigheter den såkalte TIST-ordningen. TIST står for testing, isolasjon, smittesporing og testing i motsetning til TISK, der K-en står for karantene. TIST betyr man i større grad tester og de som har positiv test må isolere seg en periode. De som får pålegg om testing, men likevel ikke tester seg, må etter TIST-ordningen gå i karantene. Dette vil bli fulgt opp av smittesporingsteamet i Risør.

I dag ble 15 elever pluss lærere ved Risør videregående skole testet. Her var alle testene negative 23 barn og noen ansatte ved Trollstua barnehage ble testet i to puljer. Her avga altså ett barn positiv hurtigtest. Alle følges opp med nye tester på mandag. Det blir gitt informasjon om dette til de som må testes til mandag og eventuelt igjen seinere i neste uke.

Torsdag 9. september kl. 16:15 - to nye smittet i Risør – mange må testes

Et barn i Trollstua barnehage i Risør og en elev ved Risør videregående skole har i ettermiddag testet positivt for covid-19. En avdeling ved Trollstua barnehage og en klasse ved Risør videregående skole er innkalt av kommuneoverlegen til testing ved testeklinikken i Risør i morgen tidlig. Er hurtigtestene negative, kan alle normalt gå tilbake til barnehage og skole og fortsette aktiviteter og undervisning der.

Risør kommune gjennomfører her den såkalte TIST-ordningen (testing, isolasjon, smittesporing og testing i motsetning til TISK, der K-en står for karantene) der man i større grad tester og de som har positiv test må isolere seg en periode. Hurtigtestene i morgen skal også suppleres med en vanlig PCR-test etter råd fra kommuneoverlegen. Alle blir også innkalt til nye hurtigtester mandag. De som får pålegg om testing, men likevel ikke tester seg, må etter TIST-ordningen gå i karantene. Dette vil bli fulgt opp av smittesporingsteamet i Risør.

Både Trollstua barnehage og Risør videregående skole har informert barn og foreldre om smittetilfellene og hvordan testingen skal foregå i morgen og neste uke. Det er 15 elever ved Risør videregående skole og 23 barn fra Trollstua barnehage som nå innkalles til testing. I tillegg komme en del ansatte ved barnehagen og skolen.

Tirsdag 7. september kl. 14:45 - en ny smittet i Risør

En person fra Risør har testet positivt for covid-19 i ettermiddag. Kommunen gjennomfører smittesporing i Risør og her tyder mye på at antall nærkontakter er relativt få. Smitten kan imidlertid ha forgreininger til nabokommuner og disse alarmeres nå.

Personen som nå er smittet var fullvaksinert, altså med to vaksinedoser, der andre dose ble satt i juni. Det viser at også fullvaksinerte kan bli smittet og at alle fortsatt må følge et strengt smittevern. Det er viktig at alle med symptomer tester seg, også fullvaksinerte.

Fredag 3. september kl. 16:00 - en ny smittet i Risør

En ny person bosatt i Risør har i ettermiddag testet positivt for covid-19. Personen var i karantene og går nå over i isolasjon. Det blir ikke gjennomført ytterligere smittesporing fra dette nye smittetilfellet, da smitteveiene er kjente og ingen nye nærkontakter har vært involvert.

Onsdag 1. september kl. 19:20 - to nye smittet i Risør

To personer bosatt i Risør har onsdag ettermiddag fått bekreftet covid-19 smitte. Det er gjennomført og avsluttet smittesporing. Nærkontakter er kontaktet av kommuneoverlege og smittesporingsteam og alle nærkontaktene skal teste seg i morgen tidlig. Svar på testene vil foreligge fredag. Nærkontaktene er foreløpig i karantene og vaksinestatus vil avgjøre når de kan gå ut av karantene ved negative testresultater. De som eventuelt tester positivt må fortsatt være i karantene.

Tirsdag 31. august kl. 16:00 - to nye smittet i Risør

To personer fra Risør har i dag testet positivt på covid-19. Begge har vært kjente nærkontakter av andre smittede i Risør. Etter en rask avklaring fra smittesporingsteam og kommuneoverlege er smittesporingen avsluttet.

Kommuneoverlegen minner om at det fortsatt er stor smittefare for covid-19 og at strengt smittevern må opprettholdes. Alle med symptomer må teste seg raskest mulig. Det gjelder også fullvaksinerte.

Mandag 23. august kl. 19:15 - en ny smittet i Risør 

En ny person bosatt i Risør har testet positivt for covid-19. Vedkommende er medlem av familien der en person tidligere er smittet. 

Ingen av testene som ble tatt av ansatte ved Risør videregående skole var positive. Til stor lettelse for skolens ledelse, ansatte, elever og Risør kommunens kriseledelse. 

Lørdag 21. august kl. 12:45 - Risør videregående planlegger undervisning til uka

Elevene ved Risør videregående skole skal forberede seg på normal undervisning til uka. Men elevene starter undervisningen først klokka 10.00 på mandag etter at alle ansatte på skolen skal møte til hurtigtesting ved testeklinikken i Risør fra morgenen av. De ansatte skal i løpet av dagen også ta PCR-test for å fastslå sikrere om noen er smittet. Kommuneoverlegen i Risør håper at alle testene kan være analysert i løpet av mandag kveld.

Alle de rundt 60 ansatte ved Risør videregående skole ble fredag kategorisert som nærkontakter etter at en ansatt ved skolen har testet positivt for covid-19. De nær 200 elevene ved skolen er ikke kategorisert som nærkontakter.

Kommuneoverlegen og kriseledelsen i Risør kommune legger nå sammen med skolens ledelse opp til en raskest mulig testing av alle nærkontakter for å hindre at undervisningen ved skolen berøres mer enn høyst nødvendig. Samtidig er det avgjørende å sørge for at smitte ikke sprer seg. Kommuneoverlegen i Risør minner igjen om at det er svært viktig at alle i Risør som har symptomer må teste seg så raskt som mulig. Det gjelder også de som er vaksinerte med en eller to doser. Det er ellers viktig å opprettholde et strengt smittevern.

Fredag 20. august kl. 20:45 - tre nye med covid19-smitte i Risør

Tre nye personer bosatt i Risør har testet positivt for covid-19. To av de smittede er i nær familie til en person som tidligere i uka testet positivt. De to familiemedlemmene har vært i isolat og det er ikke nødvendig med smittesporing.

Det tredje nye tilfellet gjelder en ansatt ved Risør videregående skole. Alle ansatte ved skolen regnes som nærkontakter og kommunelegen vil at alle ansatte skal teste seg førstkommende mandag. I hvilken grad de ansatte må i karantene avhenger av vaksinestatus for hver enkelt. Inntil videre regnes ingen av elevene som nærkontakter. Skolens ledelse følger utviklingen nøye sammen med kommuneoverlegen i Risør og alle berørte vil bli informert direkte. Det vil også komme informasjon om hvordan undervisningen vil foregå neste uke.

De nye smittetilfellene viser at det fortsatt er svært viktig å praktisere et strengt smittevern. Det gjelder også vaksinerte.

Onsdag 18. august kl. 14:30 - to nye smittetilfeller i Risør

To nye personer bosatt i Risør har testet positivt for covid-19. Det er foretatt smittesporing og dette arbeidet foregår fortsatt. Så langt virker smittesporingen relativt oversiktlig med kjente nærkontakter.

Det er fortsatt all grunn til å praktisere strengt smittevern i Risør som ellers. Faren for smitte er på ingen måte over selv om vaksineringen har kommet langt og det åpnes noe mer opp i forhold til smittevernrestriksjoner.

Uavhengig av de to nye smittetilfellene tilbyr Risør kommune i ettermiddag og kveld hurtigtesting av alle elever ved Risør videregående skole ved testeklinikken i Kragsgate 48. Elevene blir informert om dette direkte. Undervisningen begynner torsdag morgen og testingen er ment å gi ekstra trygghet både for elever og lærere. Tilbudet omfatter nær 200 elever og testeklinikken har halt inn ekstra bemanning for å gjennomføre alle testene.

Fredag 6. august - kl. 15:30 - en ny smittet i Risør

En person bosatt i Risør har i dag testet positivt for covid-19. Vedkommende er selv nærkontakt og er allerede i karantene. Personen som er smittet har derfor ingen nærkontakter og smittesporing er derfor ikke nødvendig.

Tirsdag 3. august kl. 19:30 - status smittesituasjon i Risør

Alle covid-19 tester tatt i går, med unntak av to, er analysert og er negative, dvs covid-19 ikke påvist. Dette taler for ingen ytterligere smittespredning.

De to som ikke er analysert skyldes at de ble sendt i dag morges og forventes analysert i løpet av morgendagen. 

Dette betyr at ytterligere anbefalinger eller tiltak/lokal forskrift ikke er aktuelt per nå. Med den betydelige aktiviteten som er i Risør inneværende uke, vurderer kommuneoverlegen at det er økt risiko for ny smitte og alle bes holde et meget strengt smittevern. 

Kommunen sender derfor ut følgende SMS til alle fastboende og besøkende til Risør i kveld: 

"I Risør kommune har nylig mange testet positivt for covid-19. Alle som oppholder seg i kommunen denne uken oppfordres derfor til å være ekstra nøye med å holde meteren, vaske/sprite hendene og holde seg hjemme og teste seg ved minste snev av mistanke om covid-19.

Kommunen har også anbefaling om munnbind innendørs i det offentlige rom når det ikke er mulig å holde meteren. Det vises til kommunens hjemmeside for ytterligere informasjon. Hilsen kommuneoverlegen i Risør."

Lørdag 31. juli kl. 13:00 - oppdatering vedrørende smittesituasjonen i Risør

Til sammen har 18 personer testet positivt for covid-19 i Risør de siste dagene. Disse sitter nå isolasjon. Til sammen har disse ca. 70 nærkontakter som nå sitter i karantene. Så langt viser mutasjonsanalysene at det er Delta varianten. 

For å hindre videre smittespredning er det nå svært viktig at bestemmelsene om isolasjon og karantene overholdes. 

37 har så langt bestilt testing mandag 2. august, hvor de fleste er nærkontakter som har fått beskjed om å teste seg av smittesporingsteamet. Det kan ikke utelukkes flere positive tester framover. 

Vi vil presisere overfor alle i Risør viktigheten av å vaske hendene, holde minst 1 meter avstand og holde seg hjemme og teste deg ved minste snev av mistanke om covid-19.

Fra i dag og inntil videre anbefaler kommuneoverlegen munnbind innendørs i det offentlige rom når det ikke er mulig å holde en meters avstand.  Alle bør også begrense sosial kontakt i størst mulig grad. 

Vi anbefaler også alle om å ta telefonen om det skulle være et ukjent nummer, fordi det kan være smittesporingsteamet. 

Fredag 30. juli kl. 13:00 - tre nye smittetilfeller i Risør

Det er tre nye på Fiskemottaket som testet positivt på hurtigtest i dag. Totalt er det nå syv ansatte som har testet positivt. Det pågår fortsatt smittesporing og antall nærkontakter vil øke. I samråd med kommuneoverlege Hans Tomter, holder Fiskemottaket stengt fra i dag til og med søndag 1. august. 

Vi oppfordrer de som har vært innom Fiskemottaket den siste uken til å være obs på symptomer og har lav terskel for å teste seg.

Oppdatering 28. juli

Det er fredags kveld påvist to nye smittetilfeller i forbindelse med utbruddet på Fiskemottaket tidligere denne uken. Det er snakk om en ansatt og en nærkontakt til en smittet. 

Det ble sendt inn rundt 50 tester i dag, de fleste av dem knyttet til utbruddet. Fem av dem var positive, det vil si at de tre hurtigtestene som allerede var positive pluss to nye tilfeller.

Onsdag 28. juli kl. 15:30 - fem nye smittetilfeller i Risør

I forbindelse med gårsdagens smittetilfeller, er det i dag påvist smitte hos ytterligere fem personer. 
Smittesporing pågår. Mer informasjon kommer. 

Oppdatering 28. juli 

Fire ansatte på Fiskemottaket i Risør har testet positivt for covid-19 denne uken. Den første testet seg mandag 26. juli og tre nærkontakter til denne personen testet positivt på onsdag 28. juli.  Smitteoppsporingsteamet og kommuneoverlegen har identifisert nærkontakter, som er i et begrenset antall og satt de i karantene og dette arbeidet er ikke avsluttet. Ytterligere positive kan derfor ikke utelukkes. Alle ansatte, uavhengig av om de er nærkontakter, vil bli testet. 

Vi ber alle som har vært innom Fiskemottaket siste uke fra og med torsdag 22. juli til og med i dag om å være observante på symptomer og ha lav terskel for å teste seg. Risiko for at gjester/kunder er blitt smittet vurderes som begrenset. 

Fiskemottaket har hatt tilfredsstillende fokus på smittevern. Representant for Fiskemottaket vil ila de nærmeste dagene kunne uttale seg om konsekvensene for driften av Fiskemottaket. 

Tirsdag 27. juli kl. 15:45 -  seks nye smittetilfeller i Risør

Det er registrert seks nye smittetilfeller i dag. To av de er folkeregistrert i Risør kommune, fire er fra en annen kommune. Alle oppholder seg i Risør og er satt i isolasjon. Smittesporing pågår. 

Lørdag 3. juli kl. 19:00 - ny smittet i Risør

En kvinne fra Risør har testet positivt for covid-19. Testresultatet forelå lørdag kveld. Kvinnen er smittet i en annen kommune i Agder og det er foretatt smittesporing både i kommunen smitten kommer fra og i Risør. Nærkontakter i Risør er bare nærmeste familie og smittesporingen er avsluttet her. Den smittede kvinnen er i isolat og nær familie er i karantene.

Tirsdag 29. juni kl. 15:00 - ny hyttegjest smittet i Risør

En hyttebeboer i Risør har testet positivt for covid-19. Den positive testen forelå i dag. Hyttebeboeren tilhører familien på hytte i Risør der et annet familiemedlem testet positivt torsdag forrige uke. Hele familien på hytta er i isolat og følges opp av helsepersonell i Risør.

Fredag 25. juni kl. 13:00 - en hyttegjest smittet – viktig å passe på smittevernet nå

En hyttegjest i Risør har testet positivt for covid-19. Tre personer på hytta er nå i isolat i Risør og følges opp av lokalt smittesporingsteam og kommuneoverlegen.

Det er nå grunn til å være ekstra på vakt mot smittespredning i Risør og smittevernreglene må praktiseres strengt. Det store smitteutbruddet i Grimstad viser at smitte raskt kan komme og få store konsekvenser. Det er absolutt ingen grunn til å oppfatte visse lettelser i råd og forskrifter som noen «normalisering» av situasjonen. Tvert i mot, syndes det mot smittevernreglene nå kan dette gi nye nedstengninger og strengere forskrifter.

Torsdag 10. juni kl. 17:00 - to hyttegjester i Risør smittet

To hyttegjester i Risør har testet positivt for covid-19. De har begge testet seg i Risør og resultatene av testen forelå torsdag ettermiddag. Begge er hjemmehørende i en annen kommune og denne kommunen er varslet. Smittesporingsteam og kommuneoverlegen i Risør følger opp de to smittede så lenge de er på hytta i Risør.

De to smittede er registrert som smittet i hjemkommunen og vil ikke gi utslag på Risør kommunes smittestatistikk. Det er imidlertid registret et nytt smittetilfelle på Risørs smittestatistikk onsdag. Dette tilfeller har ikke kommuneoverlege eller kriseteam oversikt over hvem er. Det kan være en student eller arbeidstaker med hjemmeadresse i Risør og bostedsadresse i en annen kommune.

Torsdag 10. juni kl. 17:00 - tre personer i Risør anmeldt til politiet for brudd på karantenebestemmelsene

Risør kommune ved kommuneoverlegen har anmeldt tre personer i Risør til politiet for brudd på karantenebestemmelsene for covid-19. De tre anmeldte er en eier av et lokalt foretak og to arbeidstakere fra et land i EØS-området.

De to ansatte har kommet kjørende i egen bil til Risør 5. juni. Arbeidstilsynet har under et tilsyn avdekket at de to arbeidstakere har karanteneopphold i en bopel hvor det ikke er søkt om godkjenning til karanteneinnkvartering. Ifølge Arbeidstilsynet tilfredsstiller heller ikke dette oppholdsstedet kravene til egnethet.  De to er nå anbrakt på et godkjent karantenehotell.

Kommuneoverlegen vurderer at karantene i ikke godkjent oppholdssted utgjør en alvorlig risiko for spredning av covid-19 smitte. Og at umiddelbar overføring til karantenehotell er nødvendig av hensyn til forsvarlig smittevern. Risør kommune ved kommuneoverlegen begjærer de involverte tiltalt og straffet for brudd på karantenebestemmelser. 

Torsdag 3. juni - en ny smittet i Risør

En ny person i Risør har testet positivt for covid-19 torsdag ettermiddag. Personen tilhører samme familie der to andre familiemedlemmer tidligere har testet positivt. Alle i familien har vært i isolat og karantene i de siste dagene, så smittesporingen er svært begrenset.

Tirsdag 2. juni - en ny smittet i Risør

En kvinne fra Risør har testet positivt for covid-19. Testresultatet forelå tirsdag ettermiddag. Kvinnen er i nær familie med mannen som testet positivt 26. mai og har vært i karantene de siste dagene. Begge familiemedlemmene er nå i isolat. Smittetilfellet fører ikke til ytterligere smittesporing.

Torsdag 27. mai kl. 21:30 - en ny smittet i Risør

En mann bosatt i Risør har i dag testet positivt for covid-19. Det er satt i gang smittesporing og det arbeides med å få oversikt over mannens nærkontakter. Smittekilden er foreløpig ikke kjent, men det er ikke nødvendigvis en sammenheng mellom dette nye smittetilfellet og de andre covid-19-smittede som har vært registrert i Risør i perioden fra 7. til 22. mai.

Lørdag 22.mai kl 21:30 - en ny smittet i Risør

En mann bosatt i Risør har testet positivt for covid-19. Resultatet av testen forelå lørdag kveld. Mannen er i nær familie med en person som tidligere har testet positivt for covid-19. Mannen har vært i karantene de siste dagene. Dette smittetilfellet gir ikke grunnlag for ytterligere smittesporing i Risør.

Fredag 21. mai kl. 16:30 - fire nye smittetilfeller i Risør

Kommuneoverlegen i Risør har nettopp fått beskjed om fire nye smittetilfeller i Risør. Alle de fire er nære familiemedlemmer av personer som allerede er registrert med smitte og er i isolat. De fire nye smittede har også vært i karantene de siste dagene, og smittesporingen er relativt oversiktlig og begrenset.

Tre av de nye smittede har sammenheng med smitte på Frydenborgsenteret helse- og omsorgsinstitusjon, mens den fjerde har forbindelse med Frydenborg barnehage. Det er ikke registrert nye smittetilfeller verken på Frydenborgsenteret eller i Frydenborg barnehage, men dette dreier seg altså om nære familiemedlemmer av allerede smittede. Frydenborg barnehage åpner etter planen igjen førstkommende tirsdag.

Nå er det svært viktig at de som er i isolat og karantene forholder seg strengt til de reglene som gjelder. Dette er viktig for å unngå smittespredning i en periode der vi dessverre har hatt mye smitte i Risør. Karanteneperioden er 10 dager.

Torsdag 20. mai kl. 15:30 - en ny smittet i Risør

Et barn ved Frydenborg barnehage har testet positivt for covid-19. Testresultatet forelå torsdag ettermiddag. Barnet har vært i karantene de siste dagene og nærkontaktene er svært få. Smittesporingen er dermed begrenset.

Onsdag 19. mai kl. 17:00 - tre nye smittetilfeller i Risør

Tre personer har testet positivt for covid-19-smitte i Risør. Testene forelå onsdag ettermiddag. To av de smittede er i nær familie med et barn i Frydenborg barnehage mens den tredje som er smittet er i nær familie med en elev ved Risør ungdomsskole.

Alle de tre smittede har vært i karantene i de sisten dagene og det settes ikke i gang smittesporing eller ytterligere testing med utgangspunkt i de tre nye smittetilfellene.

Tirsdag 18. mai kl. 22:30 - to ansatte ved Frydenborgsenteret har testet positivt

To ansatte ved helse- og omsorgsinstitusjonen Frydenborgsenteret i Risør har testet positivt for covid-19. De positive prøvene forelå tirsdag kveld. Frydenborgsenteret er allerede stengt for besøkende og det er ekstraordinære smitteverntiltak ved senteret.

Det foregår smittesporing ut fra de to nye smittetilfellene og nærkontakter settes i karantene og innkalles til testing. Det er ingen grunn til å tro at det er pårørende eller besøkende som har smittet beboere eller ansatte ved Frydenborgsenteret.

Smittekilden er dermed sannsynligvis en ansatt som i forrige uke testet positivt for covid-19 og som har vært i isolat etter at den positive testen forelå.

I morgen er det allerede planlagt 150 testinger ved testeklinikken i Risør og her kan kapasiteten utvides.

Søndag 16. mai kl. 06:00 - en ny smittet i Risør 

Seint lørdag kveld viste testresultatene at en ny person fra Risør har testet positivt for covid-19. Det gjelder et nært familiemedlem til en av de ansatte i Frydenborg barnehage som tidligere har testet positivt.

Testestasjonen i Risør gjennomførte fredag 166 tester og lørdag ble det tatt 70 nye. Det har kommet svar på alle prøvene, med unntak av ca. 40, der svarene vil foreligge søndag kveld. Selv om det er trist at en person er smittet, er det likevel stor lettelse over at ikke smitten så langt har spredt seg ytterligere i en så stor gruppe med nærkontakter. I dag vil en liten gruppe bli testet.

Risør har i løpet av en drøy uke hatt 20 nye tilfeller av covid-19 etter å ha hatt svært lave smittetall helt fra pandemien brøt ut mars 2020. Smittesporere og testere i Risør kommune har arbeidet på spreng og flere hundre personer har vært berørt av karantene og ventekarantene. Det er en sammenheng mellom de nye smittetilfellene, men hvor smitten opprinnelig kommer fra til Risør er foreløpig ukjent. Smittesporerne har hatt mer enn nok å gjøre med å kartlegge ny spredning og sikre at nærkontakter går i karantene og husstandsmedlemmer av nærkontakter er i ventekarantene.

Oppdatering

Kl. 18:00 - tre nye smittetilfeller i Risør

Søndag kveld er det registrert tre nye tilfeller av covid-19-smitte i Risør. Det dreier seg om to barn i Frydenborg barnehage og en elev ved Risør ungdomsskole.

Klassen og lærere til eleven ved ungdomsskolen er satt i karantene og husstander settes i ventekarantene. Det blir gitt informasjon om dette fra skolens ledelse i kveld. De berørte blir også innkalt til testing i Tvedestrand i morgen formiddag. Testeklinikken i Tvedestrand har åpent og har kapasitet til å gjennomføre tester fra Risør ved ekstra hjelp av sykepleier fra Risør. Risør ungdomsskole vil gi foreldre og elever ytterligere informasjon 18. mai.

For Frydenborg barnehage er de to barna allerede i karantene sammen med de andre barn og ansatte i barnehagen.

Det gjenstår fortsatt noen svar på testene som er tatt ved testeklinikken i Risør i de siste to dagene. Disse vil bli analysert i kveld eller i morgen.

Kl. 22:30 - oppdatering vedrørende smittesituasjonen på Frydenborgsenteret

Den mannlige beboeren ved Frydenborgsenteret i Risør, som testet positivt for covid-19 for fem dager siden, døde søndag. Ledelsen ved helse- og omsorgsinstitusjonen ønsker foreløpig ikke å gå ut med ytterligere informasjon om mannens bortgang.

Da det ble kjent at beboeren ved Frydenborgsenteret var smittet for fem dager siden, ble institusjonen umiddelbart stengt for besøkende og det ble satt i verk forsterkede smitteverntiltak. Det er gjennomført tester av beboere og ansatte og ingen ting tyder på at det er eller har vært spredning av smitte på institusjonen. Ledelse og ansatte ved Frydenborgsenteret har i hele pandemi-perioden siden mars 2020 vært svært opptatt av et strengt smittevern.

Som ordfører tenker jeg først og fremst på de pårørende i deres sorg over å ha mistet en av sine kjære. Risør kommune vil følge opp omstendighetene rundt dødsfallet i dagene som kommer.

Fredag 14. mai kl. 15:00 - tre nye smittetilfeller i Risør

To ansatte i Frydenborg barnehage og et lite barn som ikke er i barnehage har testet positivt for covid-19 i Risør. Testresultatene forelå i ettermiddag. Smitten har forgreininger til den smitten som har vært registrert i Risør i løpet av de siste dagene.

De smittede er i isolat og alle øvrige ansatte og barn i Frydenborg barnehage er i ventekarantene. De som er i ventekarantene med tilknytningen til smitten i Frydenborg barnehage må være i ventekarantene til inntil videre.

Kriseledelsen i Risør kommune møtes nå for å gjennomgå og vurdere smittesituasjonen.

Torsdag 13. mai kl. 11:00 - fem nye smittetilfeller i Risør

Fem personer i Risør, to voksne kvinner og tre barn, har testet positivt for covid-19. De har alle testet positivt ved hurtigtester og vil i dag ta vanlige (PCR) tester for å bekrefte resultatet. Men de positive hurtigtestene legges til grunn for at testene høyst sannsynligvis er positive og det må settes i gang smittesporing og karantene-bestemmelser deretter.

Alle de fem nye smittede er nære familiemedlemmer til de tre mennene som testet positivt onsdag ettermiddag. I den nære familie er det også flere negative hurtigtester, men alle disse vil bli testet med PCR-test i formiddag. Alle i de tre familiene er i isolat eller karantene.

Den fem nye positive smittetilfellene får konsekvenser for Risør barneskole, Risør ungdomsskole og Frydenborg barnehage. Det vil si at noen klasser og kohorter kan skifte status fra ventekarantene til karantene. Ytterligere informasjon, blant annet om testing, vil bli gitt fra skolene, barnehagen eller smittesporingsteamet.

Onsdag 12. mai kl. 15:30 - tre nye smittetilfeller i Risør

Tre menn fra Risør har testet positivt for covid-19 etter at testresultatene forelå onsdag ettermiddag. De tre tilhører tre forskjellige familier, så faren er stor for ytterligere smittespredning i familiene. Det vil tester avklare og håpet er selvsagt at smitten ikke vil spre seg ytterligere.

Smittesporingen med bakgrunn i de tre tilfellene er i full gang, men det er så langt ikke mulig å anslå hvor mange som anses som nærkontakter og dermed må i karantene. Smittesporingsteamet i Risør ringer til alle nærkontakter etter hvert. Kriseledelsen i Risør vil møtes utover ettermiddag og kveld i dag for å vurdere situasjonen. Det kan bli aktuelt å innføre forsterkede smitteverntiltak i kommunen.

Oppdatering

Kl. 19:15 - nærkontakter til smittet på Risør ungdomsskole

Etter at tre menn fra Risør testet positivt for covid-19 i ettermiddag viser det seg et familiemedlem av en smittet er elev ved Risør ungdomsskole. Det betyr at elevene i én klasse ved skolen settes i ventekarantene. Kravet om ventekarantene gjelder husstanden til alle elever i den aktuelle klassen.

Elevene må ta kontakt med luftveisklinikken for å få tatt en test. Luftveisklinikken er åpen i morgen 13. mai. Familiemedlemmer er i ventekarantene inntil eleven har fått svar på sin test. Dette involvere også mange lærere, og det betyr at skolen holder stengt tirsdag 18. mai. Mer informasjon vil bli gitt om videre aktivitet ved skolen.

Kl. 19:30 - nærkontakter i Frydenborg barnehage

Etter at tre menn fra Risør testet positivt for covid-19 i ettermiddag viser det seg tre familiemedlemmer av de smittede går i Frydenborg barnehage. Totalt 43 barn fra tre kohorter samt 10 ansatte i barnehagen må nå i ventekarantene. Det gjelder også husstandsmedlemmer til disse. Alle er nå informert av barnehagens ledelse. Barn og ansatte skal foreløpig ikke testes.

Kl. 21:00 - beboer på omsorgssenteret Frydenborg har testet positivt

En sykehjemsbeboer ved Frydenborg omsorgssenter i Risør har testet positivt for covid-19. Resultatet av prøven ble kjent onsdag ettermiddag. Frydenborgsenteret arbeider nå sammen med smittesporingsteamet i Risør kommune med å finne nærkontakter.

Det er foreløpig ikke klart hvor mange som må i karantene eller ventekarantene ut fra dette ene smittetilfellet. Frydenborgsenteret vil umiddelbart stenge for besøkende og det kan også bli innført andre forholdsregler. Dette vil også gjelde for 17. mai som normalt er en travel besøksdag på senteret.

Hovedpårørende til beboere ved senteret har blitt orientert om situasjonen. Ledelsen ved Frydenborgsenteret arbeider nå på spreng for å sikre forsvarlig bemanning i dagene framover. Det er en krevende oppgave hvis mange ansatte må i karantene.

Den smittede beboeren på Frydenborgsenteret var fullvaksinert mot covid-19. Det vil si at han hadde fått både første og andre vaksinedose. Det viser altså at vaksinerte også kan bli smittet. Forøvrig er alle beboerne på Frydenborgsenteret fullvaksinerte. De alle fleste ansatte har fått minst første dose vaksine. Mange ansatte har fått to doser og er fullvaksinerte.

Tirsdag 11. mai kl. 18:30 - to VIRK-ansatte har testet positivt for covid-19

To av de ca.130 testene som ble tatt mandag i Risør var positive. Begge de to covid-19-smittede er ansatte ved voksenopplæringen VIRK. Smittesporerne i Risør kommune er allerede i gang med å kartlegge og registrere nærkontakter til de to smittede. Begge har vært i karantene siden fredag kveld. Nye nærkontakter, som ikke allerede er kontaktet eller er i karantene, vil få instruksjoner via telefon.

Vi har i ettermiddag mottatt 93 prøvesvar fra laboratoriet i Kristiansand. To var altså positive, mens 91 var negative. Fortsatt gjenstår analyse av 38 tester fra smitteklinikken tatt mandag, men dette er ordinære tester uten nødvendigvis direkte tilknytning til smittetilfellene fra fredag. Selv om det er trist at to nye er smittet, er det med stor lettelse kriseteamet i Risør kommune kan konstatere at smitten trolig ikke har spredd seg ytterligere. Kriseledelsen vil samles seinere i kveld for å evaluere situasjonen.

En rekke personer kan i kveld gå ut av ventekarantene der nærkontakten i husstanden har testet negativt. De som er i ordinær smittekarantene må fortsatt holde seg i karantene i 10 dager selv om de har testet negativt. Samtidig må trolig endel nye nærkontakter av de to smittede nå gå i ventekarantene.

Før de to siste smittetilfellene ble kjent var 133 i karantene i Risør. Vi har også noen i andre nabokommuner som er berørt av smitten som ble rapportert fredag i forrige uke. Derfor har vi gått ut med tallet ca. 150. Vi vet ikke nøyaktig hvor mange som har vært og er i ventekarantene. Denne form for karantene gjelder altså for alle i husstanden der en person er nærkontakt med smittet og i smittekarantene. Hvor mange som er i ventekarantene avhenger altså av størrelsen på husstanden, som for voksne bare kan være én person, men der barn er involvert – som i dette tilfellet – er minst to, ofte flere. Definisjonen av husstand kan også være litt løs. Noen barn har opphold i to husstander og besteforeldre eller andre som overnatter en natt i boligen er inkludert i husstanden. Hvis vi regner i gjennomsnitt tre i hver husstand i tillegg til den smittede, kan 400 ha vært i ventekarantene i Risør, kanskje flere kanskje færre. Vi har brukt begrepet flere hundre, inntil 500 personer på det meste. Dette tallet blir nå kraftig redusert etter som negative tester kommer inn. Men fortsatt er en del i ventekarantene, sannsynligvis vel 100. I tillegg kommer de nye som nå må i ventekarantene med bakgrunn i smittetilfellene som ble kjent i dag.

Både smittesporingsteam og testere har gjort en kjempejobb med registrering, ringing og testing siden smittetilfellet med en familie for fem personer i Risør ble kjent fredag ettermiddag. De har virkelig stått på både dag og kveld, helligdag som hverdag. Jeg vil også skryte av alle de skolebarna som har stilt opp til testing. Mange var veldig spente før testingen og fortalte at de hadde sovet dårlig natta før. En og annen tåre ble det da testepinnen gikk langt inn i nesa, men alle klarte seg veldig fint og testene ble gjennomført trygt og effektivt. Testingen fortsetter onsdag og fredag ved luftveisklinikken i Risør. Honnør også til skolene og Tjenna barnehage som har bidratt svært aktivt med å skaffe informasjon om nærkontakter til stor nytte for smittesporerne.

Mandag 10. mai kl. 18:45 - 120 personer koronatestet i Risør i dag

Totalt 120 voksne og barn ble testet ved luftveisklinikken i Risør i dag. Det har aldri vært testet så mange på en dag i Risør under korona-pandemien. Vel 90 av de testede har direkte tilknytning til smitten som ble registrert fredag kveld. Resultatene av testene vil foreligge i morgen ettermiddag.

Lørdag 8. mai kl. 22:30 - ingen flere positive i første testerunde i Risør

Det er med stor lettelse kommuneoverlegen i Risør kan rapportere at det ikke er registrert flere positive tester etter en omfattende testerunde i dag lørdag. Av 57 tester som ble analysert ved laboratorium i Kristiansand var fire positive. Det var familien som allerede er registrert som smittede etter hurtigtester fredag kveld. Nå er dette også bekreftet ved PCA-test. Ytterligere 53 tester fra lørdag var negative.

Dette er svært positivt, men det vil langt fra si at smittefaren er over i Risør. Det vil bli gjennomført en rekke nye tester mandag, onsdag og fredag neste uke. Alle som er innkalt til disse testene må fortsatt møte som avtalt.

Kommuneoverlegen har endret sin beslutning om at alle som er satt i ventekarantene ikke kan gå ut av ventekarantene før smittesporingsteamet i Risør gir beskjed om det. Nå er så mange i ventekarantene at det blir for tidkrevende og omstendelig å gi alle beskjed. Personer i ventekarantene kan selv gå ut av denne når den som er i karantene i husstanden får negativt testresultat.

Lørdag 8. mai kl. 19:30 - alle arrangementer bør avlyses

Kriseledelsen i Risør kommune anbefaler at alle arrangementer denne helga avlyses. Det omfatter gudstjenester, kino og andre arrangementer der folk samles. Årsaken er at smittesituasjonen i kommunen fortsatt er uavklart. Det er tatt en rekke tester for covid-19 ved luftveisklinikken i Risør, men svarene foreligger ikke foreløpig. Kriseledelsen vil tidlig neste uke komme tilbake med råd for arrangementer framover.

Lørdag 8. mai kl. 12:30 - Risør barneskole, VIRK og Tjenna barnehage holdes stengt neste uke

Risør barneskole, Voksenopplæringen VIRK, Skolefritidsordningen (SFO) i Risør og Tjenna barnehage vil holde stengt neste uke. Det vil i praksis si mandag 10., tirsdag 11. og onsdag 12. mai. Barneskolen vil gi undervisning og oppgaver digitalt der det er mulig. Det samme gjelder VIRK.

Selv om ikke alle elever og ansatte ved Risør barneskole og Tjenna barnehage er i karantene eller ventekarantene etter at en familie på fem medlemmer fra Risør testet positivt for covid-19 fredag ettermiddag, er det praktisk svært vanskelig å gjennomføre undervisning og normal drift. Lærere og ansatte kan også som foreldre og husstandsmedlemmer være pålagt smittekarantene eller ventekarantene. I tillegg tilsier et overordnet hensyn til smittevern at nærkontakter bør begrenses så mye som mulig.

Det er kommuneoverlege og kriseledelse i Risør kommune som, i samråd med rektorer og styrere, har besluttet at det ikke skal være oppmøte ved Risør barneskole, VIRK og Tjenna barnehage neste uke. Det er et dramatisk skritt å ta, ikke minst overfor barn som i lang tid har fått begrenset aktivitet og sosialt samvær. Oppfordringen blir å komme seg ut i det fine vårværet og at familiene prøver å finne fine aktiviteter som er tilpasset det smittevernet som gjelder.

Risør kommune avventer ytterligere tiltak for et strengere smittevern gjennom å innføre eventuelle lokale forskrifter. Her vil det bli gjort løpende vurderinger av kommunens kriseteam. Det oppfordres imidlertid sterkt til å forsterke smittevernet i disse dagene. Det vil si å bruke munnbind i butikker og der det er vanskelig å holde avstand, unngå arrangementer og samling av mennesker, ikke reise, sprite og vaske hender og ellers sette seg inn i de forskrifter og råd som gjelder.

Det ble fredag kveld og lørdag gjennomført en rekke tester ved luftveisklinikken i Risør. Testene kjøres umiddelbart til laboratoriet i Kristiansand for analyse slik at testresultatene kan foreligge så raskt som mulig. Det innkalles også til testing mandag, onsdag og fredag neste uke. Da har trolig alle som bør teste seg fått unnagjort testingen. Det er kommuneoverlegen som avgjør om det skal testes en eller to ganger ut fra tidspunkt for nærkontakt med covid-19-smittet.

Påbud om karantene og ventekarantene skal følges! Les mer om dette her.

Fredag 7. mai kl. 17:30 - mange i karantene eller ventekarantene etter nytt smittetilfelle i Risør

En Risør-mann har testet positivt for covid-19. Testresultatet forelå fredag ettermiddag. Mannen har ektefelle og familie og det er satt i gang en omfattende smittesporing. Smittesporingsteamet i Risør ringer de som må i karantene. De som må i ventekarantene får tekstmelding fra skole eller barnehage. Totalt vil dette omfatte over 100 personer, trolig over 200.

Det er elever, lærere og andre ansatte samt deres familier ved Risør Barneskole, Voksenopplæringen VIRK og Tjenna barnehage som nå vil berørt av karantene og ventekarantene. Dette gjelder bare enkelte klasser og kohorter. Alle berørte vil få beskjed fra smittesporingsteamet, skoler eller barnehage. En rekke personer vil også få innkalling til testing ved Luftsveisklinikken i kveld og i morgen lørdag.

Mannen som har testet positivt for covid-19 har ikke alvorlige symptomer og han føler seg i god form. Han har hatt relativt mange nærkontakter i de siste dagene. Det samme gjelder hans familiemedlemmer.

Dette er den mest omfattende smittesporingen som er gjennomført i Risør så langt under korona-pandemien. Smittesporingsteamet er styrket med ekstra personell. Det arbeides målbevisst for å få kontroll over alle nærkontakter og etter et omfattende møte i kommunens beredskapsteam i ettermiddag virker situasjonen så langt rimelig oversiktlig.

Vi håper at det blir bare én smittet, men faren er absolutt til stede for at flere personer i Risør kan teste positivt for covid-19 med utgangspunkt i dette smittetilfellet. Vi oppfordrer fortsatt til å praktisere et strengt smittevern, unngå reiser og begrense sosial kontakt.

Oppdatering - kl. 19:40

Hele familien til Risør-mannen som tidligere i ettermiddag testet positivt for covid-19 er også smittet. Det viser tester som er tatt i kveld. Det vil si at far, mor og tre barn er smittet. Dette medfører at over 150 personer med tilknytning til Voksenopplæringen VIRK, Risør Barneskole og Tjenna barnehage må umiddelbart i 10 dagers karantene, altså til og med 17. mai. Svært mange andre må i ventekarantene. Antallet er foreløpig ikke klart. Det er bare enkelte klasser og kohorter som er berørt.

Alle som må i karantene kontaktes av smittesporingsteamet i Risør kommune. Det blir også innkalt til testing i morgen på den kommunale luftveisklinikken. Skoler og barnehager informerer via tekstmelding de som må i ventekarantene. Kommunen har rimelig god oversikt over alle som skal alarmeres.

Situasjonen følger nå nært av kommuneoverlege og kriseteamet i Risør kommune. Dette er det mest omfattende smittetilfellet kommunen har opplevd etter at pandemien begynte å spre seg i Norge i mars 2020. Så langt har Risør totalt hatt bare 22 smittede, som er svært lite for en bykommune på Risørs størrelse. Dette kan nå snu seg, men håpet er selvsagt at så få som mulig er smittet fra dette tilfellet. Nærkontaktene til familien har imidlertid vært relativt mange over flere dager og det er frykt for at flere vil teste positivt.

Det er svært viktig at alle følger pålegg og råd om å gå i karantene og ventekarantene umiddelbart.  Risør kommune følger for tiden nasjonale råd og forskrifter for smitteverntiltak. Kriseledelsen følger situasjonen nøye og vil kunne vurdere ytterligere lokale tiltak hvis smittesituasjonen tilsier det.

Torsdag 22. april kl. 18:30 - nytt smittetilfelle i Risør

En ungdom bosatt i Risør har testet positivt for covid-19. Testsvaret forelå i ettermiddag. Smitten er sporet til en annen kommune, og ungdommenes nærkontakter i Risør har vært svært begrensede. Smittesporingsteamet i Risør kommune kartlegger disse og gir instruksjoner om testing og ventekarantene. Kommuneoverlegen beskriver smittespredningen i Risør, ut fra dette tilfellet, som under kontroll.

Fredag 9. april kl. 18:45 - nytt smittetilfelle i Risør

En mann bosatt i Risør har testet positivt for covid-19. Resultatet forelå i ettermiddag og mannen er i isolat. Det er gjennomført registrering av mulige nærkontakter og flere personer er satt i ventekarantene inntil testresultater foreligger. Dette er personer fra flere kommuner, ikke bare Risør.

Onsdag 7. april kl. 14:45 - ingen nye smittet i Fargeskrinet barnehage

Nærkontakter knyttet til smitten ved Fargeskrinet barnehage på Søndeled har testet negativt. Også disse prøveresultatene forelå onsdag ettermiddag. Det er fortsatt to tester som ikke er ferdig analysert. Resultatene fra disse vil foreligge henholdsvis i kveld og i morgen ettermiddag.

Onsdag 7. april kl. 14:45 - en ny smittet i Risør

En mann fra Risør har testet positivt for covid-19. Resultatet av testen forelå onsdag ettermiddag. Mannen har blitt smittet i en annen kommune og har hatt få eller ingen nærkontakter i Risør. Smittesporingsteamet følger opp tilfellet og kontakter eventuelle nærkontakter i Risør.

Søndag 4. april kl. 09:00 - ingen nye smittede i Fargeskrinet barnehage

Ingen av barna og de ansatte ved Fargeskrinet barnehage, som testet seg fredag ved Luftveisklinikken i Risør, har testet positivt. Testresultatene forelå seint lørdag kveld og ble mottatt med stor lettelse av kommuneoverlegen i Risør. Lettelsen blir sikkert like stor når dette blir kjent blant barn, ansatte og foreldre i barnehagen der en ansatt og to barn tidligere i påska har testet positivt for covid-19.

Kommuneoverlegen vil gjøre vurderinger av om enkelte barn og ansatte i Fargeskrinet barnehage fortsatt bør være i karantene i påvente av resultatene av prøve nummer to.

Søndag 4. april kl. 08:15 - ny hyttegjest i Risør smittet

En ny hyttegjest i Risør har testet positivt for covid-19 ved luftveisklinikken i Risør. Testresultatet forelå lørdag kveld. Denne hyttegjesten bor på samme hytte som en annen hyttegjest som tidligere i påska har testet positivt.

Begge de to hyttegjestene er hjemmehørende i en kommune i Viken. Siden de begge har testet seg i Risør, kan dette ha gitt utslag på registreringene på antall smittede i Risør som offentligjøres av helsemyndighetene og gjengis i media umiddelbart.

Det arbeides nå med smitte-sikker hjemtransport av de smittede.

Fredag 2. april kl. 10:30 - testing av barn og ansatte fra Fargeskrinet barnehage

Totalt 57 personer fra Fargeskrinet barnehage, både barn og ansatte, tester seg i dag ved Luftveisklinikken i Risør. Dette skjer etter at to barn og en ansatt i Fargeskrinet barnehage på Søndeled har testet positivt for covid-19. Det er 40 barn og 17 ansatte som tester seg i dag. Ikke alle disse har hatt nærkontakt med noen av de smittede, men kommuneoverlegen ønsker likevel å teste nær alle i barnehagen.

I alt 22 barn og 13 ansatte er nå satt i karantene med bakgrunn i smitten i barnehagen. De som tester seg i dag vil få svar lørdag eller søndag. Testresultatene vil avgjøre om flere vil bli satt i karantene etter nærkontakt med smittet. De som må i karantene får beskjed av smittespringsteamet i Risør kommune.

Risør kommune har smittesporingsteam i beredskap og arbeider alle dager i påska. Luftveisklinikken er også forberedt på stor innsats for testing i dag. Laboratoriet som analyserer testene har åpent hver dag i påska.

Torsdag 1. april kl. 19:45 - 3 nye smittetilfeller i Risør

To barn i Fargeskrinet barnehage på Søndeled har torsdag testet positivt for covid-19. Fra før har en ansatt i barnehagen testet positivt. Alle barn og ansatte i barnehagen innkalles til testing ved Luftveisklinikken i Risør fredag. Det er totalt 46 barn og 17 ansatte i barnehagen.
Smittesporingsteamet i Risør kontakter nå i samarbeid med barnehagens ledelse ansatte i barnehagen og foreldre og foresatte til barna. Alle får beskjed om behov for testing, karantene, ventekarantene eller andre tiltak.

Det foreligger ytterligere en positiv test fra Risør i dag. Et kjærestepar, der en person er hjemmehørende i Risør, har testet positivt for covid-19. Begge oppholder seg i en bolig i Risør og har ikke hatt noen nærkontakter etter at de fikk symptomer og testet seg. Det foregår ingen smittesporing med bakgrunn i dette smittetilfellet.

En hyttegjest fra Viken har tidligere testet positivt i Risør og oppholder seg fortsatt på hytta i Risør etter råd fra kommuneoverlegen. Hyttegjesten er isolert og kommuneoverlegen i hjemkommunen er kontaktet. Det foregår ingen smittesporing med bakgrunn i dette smittetilfellet.

Onsdag 31. mars kl. 10:30 - 14 personer i ventekarantene 

Syv barn og syv ansatte i Fargeskrinet barnehage settes i umiddelbart i ventekarantene etter ordre fra kommuneoverlegen. Bakgrunnen er at en ansatt i barnehagen har testet positivt for covid-19 mandag 29. mars. 

I praksis vil ventekarantene for små barn også si at barnas foreldre eller foresatte har behov for å holde seg nær barnet i ventekarantene. Men det er bare syv barn og syv ansatte som må rette seg etter karantenebestemmelsene. Familier og venner av de 14 omfattes foreløpig ikke av for noen form for karantene. Barn og ansatte i ventekarantene innkalles til testing fredag. Resultatene av testene vil foreligge lørdag ettermiddag eller kveld. Er testene negative oppheves ventekarantenen. Er det positive tester, vil smittesporingsteamet fortsette å kartlegge og informere nærkontakter ut fra de prosedyrer som foreligger.

Det er smittesporingsteamet i Risør som informerer alle som må i ventekarantene og forklarer hva karanteneplikten innebærer. De som ikke blir kontaktet av smittesporingsteamet trenger ikke gjøre mer enn å forholde seg til normale smittevernregler.

Tirsdag 30. mars kl. 18:00 - to nye smittetilfeller i Risør

To personer testet mandag positivt for covid-19 ved Luftveisklinikken i Risør. Den ene, som kommer fra Viken, oppholder seg på hytte i Risør. Den andre, med bostedsadresse Risør, er hjemme i egen bolig. Det er satt i gang smittesporing der kommunen smittesporingsteam prøver å registrerer alle nærkontakter. Så langt er smittesituasjonen uoversiktlig, men smittesporingen har nettopp begynt. Resultatene av testene som ble gjennomført dag, har nettopp kommet til kommuneoverlegen.

Den smittede hyttegjesten oppholder seg på hytta sammen med nærmeste familie og har fått instruksjoner av kommuneoverlegen om hva det innebærer å være i isolat og hvordan smitten skal begrenses. For personen med bostedsadresse Risør er smittesituasjonen noe mer uklar. Det kan ha vært flere nærkontakter i Risør i løpet av de siste dagene. Dette får nå smittesporingsteamet oversikt over og vil utover kvelden ringe alle nærkontakter. Rapporten om smittetilfeller er såpass ferskt at situasjonen så langt karakteriseres som uoversiktlig. Vi håper å kunne gi mer informasjon utover kvelden.

Oppdatering - kl. 20:30

Det er en ansatt ved Fargeskrinet barnehage på Søndeled som har testet positivt for covid-19. Kriseledelsen i Risør kommune var samlet tirsdag kveld og har avklart plan for videre informasjon og smittesporing. Smittesporingsteamet i Risør vil kontakte ansatte og foreldre i barnehagen for å informere om hvem som trenger å teste seg eller gå i karantene, isolat eller ventekarantene med bakgrunn i dette smittetilfellet. De som ikke blir kontaktet fra smittesporingsteamet trenger ikke iverksette spesielle tiltak, men det anbefales å følge strengt smittevern. Smittesituasjonen er fortsatt uavklart og Risør kommunes kriseledelse vil møtes torsdag for å avklare situasjonen videre. Ansette og foreldre i Fargeskrinet ble i kveld informert om situasjonen. Barnehagen vil være stengt onsdag.

Lørdag 27. mars kl. 19:30 - nytt smittetilfelle i Risør

En kvinne bosatt i Risør har testet positivt for covid-19. Smittekilden stammer fra en annen kommune og det er ikke fare for ytterligere smittespredning fra dette tilfellet i Risør. Kvinnen er i isolasjon og det settes ikke i gang smittesporing i Risør med utgangspunkt i dette tilfellet, som ble rapportert til kommuneoverlegen lørdag kveld.

Onsdag 17. mars kl. 12:00 - nytt smittetilfelle i Risør

En student fra Risør har testet positivt for covid-19. Hun studerer og bor til daglig i Kristiansand, men har Risør som hjemstedsadresse. Den positive testen ble registrert i Kristiansand i går og har gitt utslag på oversikten over antall smittede fra Risør kommune i dag. 

Studenten har vært isolert etter å ha testet positivt og har forholdt seg til alle regler som gjelder i forhold til isolasjon. Det er ingen fare for spredning av smitte til Risør fra dette tilfellet og det blir ikke satt i gang smittesporing.

Tirsdag 23. februar kl.19:15 - nytt smittetilfelle i Risør

En Risør-mann har testet positivt for covid-19-smitte tirsdag kveld. Han tilhører samme husstand som eleven ved Tvedestrand videregående skole som testet positivt for tre dager siden. Risør-mannen er nå i isolat hjemme og setter opp oversikter over nærkontakter han har hatt de siste dagene. Dette er utgangspunkt for Risør kommunes smittesporing i kveld og i morgen.

Risør-mannen er foreløpig den eneste som har testet positivt etter at over 60 testet seg i Risør mandag. Mange av testene er imidlertid ikke analysert etter at det oppsto problemer med en analysemaskin ved laboratoriet i Kristiansand. Flere av prøvene er sendt til Oslo og vi avventer flere test-svar i morgen og torsdag.

Vel 20 personer testet seg ved luftveisklinikken i Risør i dag. Smittesporingsteamet i Risør er i beredskap og kontakter så raskt som mulig nærkontakter av de som er smittet per telefon.

Lørdag 20. februar kl. 21:15 - nytt smittetilfelle i Risør

En elev ved Tvedestrand videregående skole, som er bosatt i Risør, har testet positivt for covid-19. Risør kommune har lørdag kveld satt i gang smittesporing for å sikre at alle som har vært i kontakt med eleven får beskjed om å teste seg og gå i karantene.

Eleven bosatt i Risør er en av de smittede ved Tvedestrand videregående skole. Blant de smittede er både elever og lærere fra flere kommuner. Totalt 92 elever og 19 ansatte ved skolen i Tvedestrand er så langt i karantene, ifølge Tvedestrandsposten. Smitte ved skolen ble først registrert onsdag denne uka.

Eleven som er bosatt i Risør registrerer nå alle nærkontakter i de siste dagene og dette er utgangspunkt for den smittesporingen som Risør kommune gjennomfører så raskt som mulig i løpet av helgen. Det er foreløpig ikke klart hvor mange nærkontakter eleven har hatt i Risør. Eleven er i isolat hjemme i Risør.

Vi vet foreløpig ikke om smitten stammer fra mutert virus. 

Tirsdag 5. januar kl. 16:15 - koronasmitte i Risør

En mann bosatt i Risør i forbindelse med arbeid i regionen, men med bostedsadresse i annen kommune, har testet positivt for covid-19. Testen ble gjennomført ved luftveisklinikken i Risør mandag og det forelå et positivt resultat tirsdag ettermiddag.

Kommuneoverlegen i Risør følger opp mannen, som har få symptomer og er isolert i en leilighet i Risør kommune. Mannen har ikke hatt noen nærkontakter i Risør og det vil ikke bli satt i gang smittesporing ut fra dette smittetilfellet.

Dette smittetilfellet vil ikke gi utslag på statistikken over smittede fra Risør, da mannen har bostedsadresse i annen kommune. Det er fortsatt viktig å holde et strengt smittevern i Risør som landet forøvrig.

Tirsdag 22. desember kl. 16:15 - en ny covid-19 registrert i Risør

En mann med bostedsadresse Risør kommune, men med arbeid utenom kommunen, har testet positivt for covid-19. Her er nå i isolat på hjemstedet i Risør. 

Smittesporingsteamet har identifisert fem nærkontakter i Risør. Disse innkalles til testing ved Luftveisklinikken i morgen, som da holder ekstraordinært åpent. Den smittede har milde symptomer. Han testet seg ved Luftveisklinikken i Risør i går mandag, og resultatet av testen foreligger nå.

Dette er smittetilfelle nummer ni i Risør kommune. Tilfellet viser, som vi har vært forberedt på, at smitte lett kan spre seg fra kommuner og byer med relativt mye smitte til Risør. Det gjelder å være spesielt oppmerksomme på dette nå i juletida, da mange kommer hjem til Risør. Det er fortsatt viktig å holde et strengt smittevern.

Mandag 21. desember kl. 13:10 - en ny covid-19 registrert i Risør

En mann med bostedsadresse Risør kommune, som har vært engasjert i humanitært hjelpearbeid i Libanon i en lengre periode, er registrert med positiv test for covid-19. Risørmannen testet positivt i Beirut allerede 26. november og har fortalt om dette i ulike medier. Han testet fortsatt positivt ved innreise i Norge for noen dager siden, men han er ikke smittebærer og kan bevege seg fritt innenfor de smittevernregler som gjelder. Dette er avklart med kommuneoverlegen i Risør og Folkehelseinstituttet (FHI). Etter at mannen testet positivt for covid-19 i Beirut, gikk han i isolasjon og fulgte strengt de råd og pålegg som gjelder.

Lørdag 19. desember kl. 12:00 - en ny covid-19 smittet i Risør

En mann med bostedsadresse Risør kommune, men med arbeid utenom kommunen, har testet positivt for covid-19. Her er nå i isolat på hjemstedet i Risør og forholder seg slik kommuneoverlegen i Risør har instruert.

Smittesporingsteamet i Risør kommune møtes lørdag klokka 12:00 for å vurdere eventuell smittesporing i Risør. Så langt tyder mye på at det smittede har hatt svært få, om noen, nærkontakter med personer i Risør kommune i perioden han har vært smittet. Mannen har blitt smittet i kommunen der han arbeider og der foregår det smittesporing.

Dette er smittetilfelle nummer sju i Risør kommune. Tilfellet viser, som vi har vært forberedt på, at smitte lett kan spre seg fra kommuner og byer med relativt mye smitte til Risør. Det gjelder å være spesielt oppmerksomme på dette nå i juletida, da mange kommer hjem til Risør. Det er fortsatt viktig å holde et strengt smittevern.

Oppdatering lørdag 19. desember kl. 20:00

Smittesporing i Risør er avsluttet i forbindelse med dette tilfellet. Det er ingen mistanke om smittespredning. Smittesporing fortsetter i kommunen der vedkommende arbeider. 

Onsdag 2. desember kl. 10:15 - en ny covid-19 smittet i Risør

En kvinne bosatt utenbys, men folkeregistrert i Risør, har testet positivt for Covid-19. Hun er dermed den sjette smittede i Risør kommune. Den smittede kvinnen blir fulgt opp av helsepersonell og smittesporingsteam i kommunen der hun nå oppholder seg.

Det er svært sannsynlig at kvinnen har blitt smittet i kommunen og byen hun oppholder seg i. Hun fikk symptomer og testet seg tidligere denne uka og gikk i isolat straks den positive testen var kjent. Hun har ikke oppholdt seg i Risør siden august i år. Dermed settes det ikke i gang smittesporing i Risør i forbindelse med dette smittetilfellet.

Dermed har Risør registrert to nye smittede på en formiddag. Risør kommune har et smittesporingsteam i beredskap og kommunens beredskapsteam, der blant annet kommuneoverlege, kommunedirektør og ordfører deltar, har hatt møte tidligere i dag.

Onsdag 2. desember kl. 09:35 - en ny covid-19 smittet i Risør

En kvinne bosatt i Risør har testet positivt for covid-19. Den smittede kvinnen har gjort alt riktig etter å ha fått symptomer og testet positivt for covid-19. Det vil si at hun har hatt svært få nærkontakter og har vært i isolat etter å ha testet positivt.

Risør kommune har gjennomført smittesporing og det er svært liten risiko for smittespredning i Risør. Kvinnen har blitt smittet på reise utenfor kommunen.

Det er igjen grunn til å minne om det tydelige rådet om at reiser kan utgjøre betydelig fare for smittespredning og import av smitte til Risør. Det gjelder både selve reisen på fly, buss eller tog, opphold på flyplasser eller terminaler. I tillegg kommer faren ved å oppholde seg i byer og kommuner med mye smitte. Nødvendigheten av å reise skal dermed vurderes strengt i hvert enkelt tilfelle.

Fredag 20. november kl. 09:30 - en ny antatt smittet

Vi ser at ulike medier har registrert et nytt smittetilfelle for covid-19 i Risør. Det vil si en smittet nummer fire i kommunen.

Et slikt nytt smittetilfelle er ikke registrert hos kommuneoverlegen. Det vil si at den smittede ikke bor eller oppholder seg i Risør nå. Mye tyder på at det kan være en person med bostedsadresse i Risør, men som for tiden oppholder seg i en annen kommune. Det kan for eksempel være en student som bor i Oslo eller Bergen, men det vet vi ikke noe om for øyeblikket.

Vi håper den antatt smittede har det bra og blir tatt hånd om av helsevesen i kommunen der han eller hun oppholder seg. Her vil også den smittede personen ble inkludert i arbeidet med smittesporing i den aktuelle kommunen. Hvis smittesporingen også inkluderer personer eller steder i Risør vil kommuneoverlegen i Risør straks få beskjed. Så langt er ikke en slik beskjed kommet, og vi har dermed ingen grunn til å tro at smittesporingen inkluderer Risør. En forklaring kan være at det er relativt lenge siden personen har oppholdt seg i eller besøkt Risør.

Det er mulig at vi aldri i Risør får vite hvem den antatt fjerde smittede er. Uten at dette skjer i kommunikasjon mellom kommuneleger, er vi avhengig av at den smittede selv gir seg til kjenne, eventuelt familien til den som er smittet. Hvis Risør ikke på noen måte er involvert i smittesporingen og den smittede retter seg etter råd og forskrifter om isolat og karantene, trenger heller ikke Risør kommune å involvere seg i saken eller vite hvem den smittede er. 

Torsdag 19. november kl. 15:30 - alle tester er negative

Alle testene som er tatt av nærkontaktene til den siste smittede personen i Risør er negative. Det blir ingen ytterlige tiltak. 

Tirsdag 17. november kl. 21:30 - nytt covid-19 tilfelle i Risør

En kvinne hjemmehørende i Risør har testet positivt på covid-19. Deler av kriseteamet i Risør kommune var samlet tirsdag kveld og har fått en orientering om smittesporingen som har foregått helt siden testresultatet forelå tidligere på dagen.

Kvinnen har trolig blitt smittet under en utenlandsreise. Hun gikk rett i karantene etter utenlandsreisen, slik forskriftene sier. Hun utviklet symptomer og testet seg. Hun har hatt nærkontakt med svært få personer i karanteneperioden. Disse personene er nå i karantene og vil bli testet så snart som mulig. Resultatene vil normalt foreligge i løpet av torsdagen. Kommuneoverlegen sier at smittesporingen så langt er under kontroll.

Den smittede kvinnen er i isolat hjemme og har bare milde symptomer.

Denne situasjonen vil gi grunnlag for ny vurdering av det planlagte fakkel-arrangementet for Risør videregående skole torsdag kveld. Det vil bli en dialog med arrangørene i morgen tidlig. På bakgrunn av at vi nå, inntil testresultatene foreligger, har en uavklart situasjon i forhold til smittepredning, oppfatter ordfører og kommuneoverlegen at dette er en opptrapping av smittefaren i Risør. Vi vil derfor gi samme råd som kommuneoverlegen om at et større arrangement med samling av inntil 200 personer ikke bør gjennomføres på torsdag. Vi håper at de mange som støtter Risør videregående skole får gitt uttrykk for dette på måter som ivaretar smittevernet under dagens smittesituasjon.

Mandag 9. november kl. 16:30 - ingen nye bekreftede smittetilfeller

Resultatene fra tester som ble gjennomført søndag i forbindelse med at en person i Risør hadde testet positivt for covid-19 er nå klare. Alle testene som ble tatt av personer i den smittedes nærhet var negative. 

Risør kommune vil derfor ikke innføre umiddelbare tiltak i forbindelse med dette ene smittetilfellet. Luftveisklinikken testet relativt mange i dag, men det blir ikke utvidede åpningstider framover hvis ikke spesielle behov melder seg. Det blir heller ikke satt i verk spesielle smitteverntiltak i kommunen utover de regler og råd som allerede gjelder. Det vil si at skoler og barnehager er åpne som vanlig. 

Ordfører retter honnør til smittesporingsteamet som arbeidet raskt og systematisk på søndag. Dette viser at varslingssystemet som Risør kommune nå har bygget opp virker bra. Når vi i tillegg kjører prøvene rett til laboratoriet i Kristiansand og får raske svar tilbake, gir dette raske avklaringer og skaper trygghet.

Søndag 8. november kl. 18:00 - en person bekreftet smittet

En person bosatt i Risør fikk lørdag kveld påvist covid-19. Kommuneoverlegen ble oppringt av mikrobiologisk avdeling ved sykehuset i Kristiansand, som normalt analyserer testene fra Risør.

Smitteoppsporingsteamet i Risør har jobbet hele søndagen med å identifisere nærkontakter som den smittede personen har hatt.  Så langt vurderer teamet at de har oversikt over situasjonen. De som har hatt kontakt med den smittede har blitt testet i kommunens luftveisklinikk som ble åpnet søndag.  Resultater av disse testene vil forhåpentligvis være klare mandag ettermiddag. Resultatene vil avgjøre om det er behov for ytterligere smittesporing eller andre tiltak for å begrense smitte. Dette arbeidet vil bli satt i gang umiddelbart etter at testresultatene er klare.

Dette viser at Risør når som helst kan få smitte og smittespredning i kommunen. Det er derfor ekstra viktig å oppfylle alle smittevernrådene så grundig som mulig, og gjerne med god margin. Det gjelder å holde seg hjemme og avtale testing ved symptomer, unngå unødige reiser og sammenkomster, vaske og sprite hender og holde minst en meters avstand.

Onsdag 16. september - en person bosatt i Bergen bekreftet smittet

En person med registrert bostedsadresse i Risør testet positivt på covid-19. Personen er bosatt i Bergen og hadde ikke vært i Risør siden begynnelsen av august. FHI rapporterte om tilfellet tirsdag 15. september.

Ok