Smittesituasjonen i Risør

Totalt antall som er eller har vært smittet: 9

Vi oppdaterer smittetallet daglig eller når det er spesielle behov for oppdatering. 

Siste oppdatering av smittetall: 5. januar kl. 16:15

Tallet inkluderer de som er folkeregistrerte i Risør men bosatt et annet sted. Du finner også statistikk på Folkehelseinstituttets nettside.

Tirsdag 5. januar kl. 16:15 - koronasmitte i Risør

En mann bosatt i Risør i forbindelse med arbeid i regionen, men med bostedsadresse i annen kommune, har testet positivt for covid-19. Testen ble gjennomført ved luftveisklinikken i Risør mandag og det forelå et positivt resultat tirsdag ettermiddag.

Kommuneoverlegen i Risør følger opp mannen, som har få symptomer og er isolert i en leilighet i Risør kommune. Mannen har ikke hatt noen nærkontakter i Risør og det vil ikke bli satt i gang smittesporing ut fra dette smittetilfellet.

Dette smittetilfellet vil ikke gi utslag på statistikken over smittede fra Risør, da mannen har bostedsadresse i annen kommune. Det er fortsatt viktig å holde et strengt smittevern i Risør som landet forøvrig.

Tirsdag 22. desember kl. 16:15 - en ny covid-19 registrert i Risør

En mann med bostedsadresse Risør kommune, men med arbeid utenom kommunen, har testet positivt for covid-19. Her er nå i isolat på hjemstedet i Risør. 

Smittesporingsteamet har identifisert fem nærkontakter i Risør. Disse innkalles til testing ved Luftveisklinikken i morgen, som da holder ekstraordinært åpent. Den smittede har milde symptomer. Han testet seg ved Luftveisklinikken i Risør i går mandag, og resultatet av testen foreligger nå.

Dette er smittetilfelle nummer ni i Risør kommune. Tilfellet viser, som vi har vært forberedt på, at smitte lett kan spre seg fra kommuner og byer med relativt mye smitte til Risør. Det gjelder å være spesielt oppmerksomme på dette nå i juletida, da mange kommer hjem til Risør. Det er fortsatt viktig å holde et strengt smittevern.

Mandag 21. desember kl. 13:10 - en ny covid-19 registrert i Risør

En mann med bostedsadresse Risør kommune, som har vært engasjert i humanitært hjelpearbeid i Libanon i en lengre periode, er registrert med positiv test for covid-19. Risørmannen testet positivt i Beirut allerede 26. november og har fortalt om dette i ulike medier. Han testet fortsatt positivt ved innreise i Norge for noen dager siden, men han er ikke smittebærer og kan bevege seg fritt innenfor de smittevernregler som gjelder. Dette er avklart med kommuneoverlegen i Risør og Folkehelseinstituttet (FHI). Etter at mannen testet positivt for covid-19 i Beirut, gikk han i isolasjon og fulgte strengt de råd og pålegg som gjelder.

Lørdag 19. desember kl. 12:00 - en ny covid-19 smittet i Risør

En mann med bostedsadresse Risør kommune, men med arbeid utenom kommunen, har testet positivt for covid-19. Her er nå i isolat på hjemstedet i Risør og forholder seg slik kommuneoverlegen i Risør har instruert.

Smittesporingsteamet i Risør kommune møtes lørdag klokka 12:00 for å vurdere eventuell smittesporing i Risør. Så langt tyder mye på at det smittede har hatt svært få, om noen, nærkontakter med personer i Risør kommune i perioden han har vært smittet. Mannen har blitt smittet i kommunen der han arbeider og der foregår det smittesporing.

Dette er smittetilfelle nummer sju i Risør kommune. Tilfellet viser, som vi har vært forberedt på, at smitte lett kan spre seg fra kommuner og byer med relativt mye smitte til Risør. Det gjelder å være spesielt oppmerksomme på dette nå i juletida, da mange kommer hjem til Risør. Det er fortsatt viktig å holde et strengt smittevern.

Oppdatering lørdag 19. desember kl. 20:00

Smittesporing i Risør er avsluttet i forbindelse med dette tilfellet. Det er ingen mistanke om smittespredning. Smittesporing fortsetter i kommunen der vedkommende arbeider. 

Onsdag 2. desember kl. 10:15 - en ny covid-19 smittet i Risør

En kvinne bosatt utenbys, men folkeregistrert i Risør, har testet positivt for Covid-19. Hun er dermed den sjette smittede i Risør kommune. Den smittede kvinnen blir fulgt opp av helsepersonell og smittesporingsteam i kommunen der hun nå oppholder seg.

Det er svært sannsynlig at kvinnen har blitt smittet i kommunen og byen hun oppholder seg i. Hun fikk symptomer og testet seg tidligere denne uka og gikk i isolat straks den positive testen var kjent. Hun har ikke oppholdt seg i Risør siden august i år. Dermed settes det ikke i gang smittesporing i Risør i forbindelse med dette smittetilfellet.

Dermed har Risør registrert to nye smittede på en formiddag. Risør kommune har et smittesporingsteam i beredskap og kommunens beredskapsteam, der blant annet kommuneoverlege, kommunedirektør og ordfører deltar, har hatt møte tidligere i dag.

Onsdag 2. desember kl. 09:35 - en ny covid-19 smittet i Risør

En kvinne bosatt i Risør har testet positivt for covid-19. Den smittede kvinnen har gjort alt riktig etter å ha fått symptomer og testet positivt for covid-19. Det vil si at hun har hatt svært få nærkontakter og har vært i isolat etter å ha testet positivt.

Risør kommune har gjennomført smittesporing og det er svært liten risiko for smittespredning i Risør. Kvinnen har blitt smittet på reise utenfor kommunen.

Det er igjen grunn til å minne om det tydelige rådet om at reiser kan utgjøre betydelig fare for smittespredning og import av smitte til Risør. Det gjelder både selve reisen på fly, buss eller tog, opphold på flyplasser eller terminaler. I tillegg kommer faren ved å oppholde seg i byer og kommuner med mye smitte. Nødvendigheten av å reise skal dermed vurderes strengt i hvert enkelt tilfelle.

Fredag 20. november kl. 09:30 - en ny antatt smittet

Vi ser at ulike medier har registrert et nytt smittetilfelle for covid-19 i Risør. Det vil si en smittet nummer fire i kommunen.

Et slikt nytt smittetilfelle er ikke registrert hos kommuneoverlegen. Det vil si at den smittede ikke bor eller oppholder seg i Risør nå. Mye tyder på at det kan være en person med bostedsadresse i Risør, men som for tiden oppholder seg i en annen kommune. Det kan for eksempel være en student som bor i Oslo eller Bergen, men det vet vi ikke noe om for øyeblikket.

Vi håper den antatt smittede har det bra og blir tatt hånd om av helsevesen i kommunen der han eller hun oppholder seg. Her vil også den smittede personen ble inkludert i arbeidet med smittesporing i den aktuelle kommunen. Hvis smittesporingen også inkluderer personer eller steder i Risør vil kommuneoverlegen i Risør straks få beskjed. Så langt er ikke en slik beskjed kommet, og vi har dermed ingen grunn til å tro at smittesporingen inkluderer Risør. En forklaring kan være at det er relativt lenge siden personen har oppholdt seg i eller besøkt Risør.

Det er mulig at vi aldri i Risør får vite hvem den antatt fjerde smittede er. Uten at dette skjer i kommunikasjon mellom kommuneleger, er vi avhengig av at den smittede selv gir seg til kjenne, eventuelt familien til den som er smittet. Hvis Risør ikke på noen måte er involvert i smittesporingen og den smittede retter seg etter råd og forskrifter om isolat og karantene, trenger heller ikke Risør kommune å involvere seg i saken eller vite hvem den smittede er. 

Torsdag 19. november kl. 15:30 - alle tester er negative

Alle testene som er tatt av nærkontaktene til den siste smittede personen i Risør er negative. Det blir ingen ytterlige tiltak. 

Tirsdag 17. november kl. 21:30 - nytt covid-19 tilfelle i Risør

En kvinne hjemmehørende i Risør har testet positivt på covid-19. Deler av kriseteamet i Risør kommune var samlet tirsdag kveld og har fått en orientering om smittesporingen som har foregått helt siden testresultatet forelå tidligere på dagen.

Kvinnen har trolig blitt smittet under en utenlandsreise. Hun gikk rett i karantene etter utenlandsreisen, slik forskriftene sier. Hun utviklet symptomer og testet seg. Hun har hatt nærkontakt med svært få personer i karanteneperioden. Disse personene er nå i karantene og vil bli testet så snart som mulig. Resultatene vil normalt foreligge i løpet av torsdagen. Kommuneoverlegen sier at smittesporingen så langt er under kontroll.

Den smittede kvinnen er i isolat hjemme og har bare milde symptomer.

Denne situasjonen vil gi grunnlag for ny vurdering av det planlagte fakkel-arrangementet for Risør videregående skole torsdag kveld. Det vil bli en dialog med arrangørene i morgen tidlig. På bakgrunn av at vi nå, inntil testresultatene foreligger, har en uavklart situasjon i forhold til smittepredning, oppfatter ordfører og kommuneoverlegen at dette er en opptrapping av smittefaren i Risør. Vi vil derfor gi samme råd som kommuneoverlegen om at et større arrangement med samling av inntil 200 personer ikke bør gjennomføres på torsdag. Vi håper at de mange som støtter Risør videregående skole får gitt uttrykk for dette på måter som ivaretar smittevernet under dagens smittesituasjon.

Mandag 9. november kl. 16:30 - ingen nye bekreftede smittetilfeller

Resultatene fra tester som ble gjennomført søndag i forbindelse med at en person i Risør hadde testet positivt for covid-19 er nå klare. Alle testene som ble tatt av personer i den smittedes nærhet var negative. 

Risør kommune vil derfor ikke innføre umiddelbare tiltak i forbindelse med dette ene smittetilfellet. Luftveisklinikken testet relativt mange i dag, men det blir ikke utvidede åpningstider framover hvis ikke spesielle behov melder seg. Det blir heller ikke satt i verk spesielle smitteverntiltak i kommunen utover de regler og råd som allerede gjelder. Det vil si at skoler og barnehager er åpne som vanlig. 

Ordfører retter honnør til smittesporingsteamet som arbeidet raskt og systematisk på søndag. Dette viser at varslingssystemet som Risør kommune nå har bygget opp virker bra. Når vi i tillegg kjører prøvene rett til laboratoriet i Kristiansand og får raske svar tilbake, gir dette raske avklaringer og skaper trygghet.

Søndag 8. november kl. 18:00 - en person bekreftet smittet

En person bosatt i Risør fikk lørdag kveld påvist covid-19. Kommuneoverlegen ble oppringt av mikrobiologisk avdeling ved sykehuset i Kristiansand, som normalt analyserer testene fra Risør.

Smitteoppsporingsteamet i Risør har jobbet hele søndagen med å identifisere nærkontakter som den smittede personen har hatt.  Så langt vurderer teamet at de har oversikt over situasjonen. De som har hatt kontakt med den smittede har blitt testet i kommunens luftveisklinikk som ble åpnet søndag.  Resultater av disse testene vil forhåpentligvis være klare mandag ettermiddag. Resultatene vil avgjøre om det er behov for ytterligere smittesporing eller andre tiltak for å begrense smitte. Dette arbeidet vil bli satt i gang umiddelbart etter at testresultatene er klare.

Dette viser at Risør når som helst kan få smitte og smittespredning i kommunen. Det er derfor ekstra viktig å oppfylle alle smittevernrådene så grundig som mulig, og gjerne med god margin. Det gjelder å holde seg hjemme og avtale testing ved symptomer, unngå unødige reiser og sammenkomster, vaske og sprite hender og holde minst en meters avstand.

Onsdag 16. september - en person bosatt i Bergen bekreftet smittet

En person med registrert bostedsadresse i Risør testet positivt på covid-19. Personen er bosatt i Bergen og hadde ikke vært i Risør siden begynnelsen av august. FHI rapporterte om tilfellet tirsdag 15. september.