Smittesituasjonen i Risør

Totalt antall som er eller har vært smittet: 20

Vi oppdaterer smittetallet daglig eller når det er spesielle behov for oppdatering. 

Siste oppdatering av smittetall: 9. april 2021 kl. 18:45

Tallet inkluderer de som er folkeregistrerte i Risør men bosatt et annet sted. Du finner også statistikk på Folkehelseinstituttets nettside.

Fredag 9. april kl. 18:45 - nytt smittetilfelle i Risør

En mann bosatt i Risør har testet positivt for covid-19. Resultatet forelå i ettermiddag og mannen er i isolat. Det er gjennomført registrering av mulige nærkontakter og flere personer er satt i ventekarantene inntil testresultater foreligger. Dette er personer fra flere kommuner, ikke bare Risør.

Onsdag 7. april kl. 14:45 - ingen nye smittet i Fargeskrinet barnehage

Nærkontakter knyttet til smitten ved Fargeskrinet barnehage på Søndeled har testet negativt. Også disse prøveresultatene forelå onsdag ettermiddag. Det er fortsatt to tester som ikke er ferdig analysert. Resultatene fra disse vil foreligge henholdsvis i kveld og i morgen ettermiddag.

Onsdag 7. april kl. 14:45 - en ny smittet i Risør

En mann fra Risør har testet positivt for covid-19. Resultatet av testen forelå onsdag ettermiddag. Mannen har blitt smittet i en annen kommune og har hatt få eller ingen nærkontakter i Risør. Smittesporingsteamet følger opp tilfellet og kontakter eventuelle nærkontakter i Risør.

Søndag 4. april kl. 09:00 - ingen nye smittede i Fargeskrinet barnehage

Ingen av barna og de ansatte ved Fargeskrinet barnehage, som testet seg fredag ved Luftveisklinikken i Risør, har testet positivt. Testresultatene forelå seint lørdag kveld og ble mottatt med stor lettelse av kommuneoverlegen i Risør. Lettelsen blir sikkert like stor når dette blir kjent blant barn, ansatte og foreldre i barnehagen der en ansatt og to barn tidligere i påska har testet positivt for covid-19.

Kommuneoverlegen vil gjøre vurderinger av om enkelte barn og ansatte i Fargeskrinet barnehage fortsatt bør være i karantene i påvente av resultatene av prøve nummer to.

Søndag 4. april kl. 08:15 - ny hyttegjest i Risør smittet

En ny hyttegjest i Risør har testet positivt for covid-19 ved luftveisklinikken i Risør. Testresultatet forelå lørdag kveld. Denne hyttegjesten bor på samme hytte som en annen hyttegjest som tidligere i påska har testet positivt.

Begge de to hyttegjestene er hjemmehørende i en kommune i Viken. Siden de begge har testet seg i Risør, kan dette ha gitt utslag på registreringene på antall smittede i Risør som offentligjøres av helsemyndighetene og gjengis i media umiddelbart.

Det arbeides nå med smitte-sikker hjemtransport av de smittede.

Fredag 2. april kl. 10:30 - testing av barn og ansatte fra Fargeskrinet barnehage

Totalt 57 personer fra Fargeskrinet barnehage, både barn og ansatte, tester seg i dag ved Luftveisklinikken i Risør. Dette skjer etter at to barn og en ansatt i Fargeskrinet barnehage på Søndeled har testet positivt for covid-19. Det er 40 barn og 17 ansatte som tester seg i dag. Ikke alle disse har hatt nærkontakt med noen av de smittede, men kommuneoverlegen ønsker likevel å teste nær alle i barnehagen.

I alt 22 barn og 13 ansatte er nå satt i karantene med bakgrunn i smitten i barnehagen. De som tester seg i dag vil få svar lørdag eller søndag. Testresultatene vil avgjøre om flere vil bli satt i karantene etter nærkontakt med smittet. De som må i karantene får beskjed av smittespringsteamet i Risør kommune.

Risør kommune har smittesporingsteam i beredskap og arbeider alle dager i påska. Luftveisklinikken er også forberedt på stor innsats for testing i dag. Laboratoriet som analyserer testene har åpent hver dag i påska.

Torsdag 1. april kl. 19:45 - 3 nye smittetilfeller i Risør

To barn i Fargeskrinet barnehage på Søndeled har torsdag testet positivt for covid-19. Fra før har en ansatt i barnehagen testet positivt. Alle barn og ansatte i barnehagen innkalles til testing ved Luftveisklinikken i Risør fredag. Det er totalt 46 barn og 17 ansatte i barnehagen.
Smittesporingsteamet i Risør kontakter nå i samarbeid med barnehagens ledelse ansatte i barnehagen og foreldre og foresatte til barna. Alle får beskjed om behov for testing, karantene, ventekarantene eller andre tiltak.

Det foreligger ytterligere en positiv test fra Risør i dag. Et kjærestepar, der en person er hjemmehørende i Risør, har testet positivt for covid-19. Begge oppholder seg i en bolig i Risør og har ikke hatt noen nærkontakter etter at de fikk symptomer og testet seg. Det foregår ingen smittesporing med bakgrunn i dette smittetilfellet.

En hyttegjest fra Viken har tidligere testet positivt i Risør og oppholder seg fortsatt på hytta i Risør etter råd fra kommuneoverlegen. Hyttegjesten er isolert og kommuneoverlegen i hjemkommunen er kontaktet. Det foregår ingen smittesporing med bakgrunn i dette smittetilfellet.

Onsdag 31. mars kl. 10:30 - 14 personer i ventekarantene 

Syv barn og syv ansatte i Fargeskrinet barnehage settes i umiddelbart i ventekarantene etter ordre fra kommuneoverlegen. Bakgrunnen er at en ansatt i barnehagen har testet positivt for covid-19 mandag 29. mars. 

I praksis vil ventekarantene for små barn også si at barnas foreldre eller foresatte har behov for å holde seg nær barnet i ventekarantene. Men det er bare syv barn og syv ansatte som må rette seg etter karantenebestemmelsene. Familier og venner av de 14 omfattes foreløpig ikke av for noen form for karantene. Barn og ansatte i ventekarantene innkalles til testing fredag. Resultatene av testene vil foreligge lørdag ettermiddag eller kveld. Er testene negative oppheves ventekarantenen. Er det positive tester, vil smittesporingsteamet fortsette å kartlegge og informere nærkontakter ut fra de prosedyrer som foreligger.

Det er smittesporingsteamet i Risør som informerer alle som må i ventekarantene og forklarer hva karanteneplikten innebærer. De som ikke blir kontaktet av smittesporingsteamet trenger ikke gjøre mer enn å forholde seg til normale smittevernregler.

Tirsdag 30. mars kl. 18:00 - to nye smittetilfeller i Risør

To personer testet mandag positivt for covid-19 ved Luftveisklinikken i Risør. Den ene, som kommer fra Viken, oppholder seg på hytte i Risør. Den andre, med bostedsadresse Risør, er hjemme i egen bolig. Det er satt i gang smittesporing der kommunen smittesporingsteam prøver å registrerer alle nærkontakter. Så langt er smittesituasjonen uoversiktlig, men smittesporingen har nettopp begynt. Resultatene av testene som ble gjennomført dag, har nettopp kommet til kommuneoverlegen.

Den smittede hyttegjesten oppholder seg på hytta sammen med nærmeste familie og har fått instruksjoner av kommuneoverlegen om hva det innebærer å være i isolat og hvordan smitten skal begrenses. For personen med bostedsadresse Risør er smittesituasjonen noe mer uklar. Det kan ha vært flere nærkontakter i Risør i løpet av de siste dagene. Dette får nå smittesporingsteamet oversikt over og vil utover kvelden ringe alle nærkontakter. Rapporten om smittetilfeller er såpass ferskt at situasjonen så langt karakteriseres som uoversiktlig. Vi håper å kunne gi mer informasjon utover kvelden.

Oppdatering - kl. 20:30

Det er en ansatt ved Fargeskrinet barnehage på Søndeled som har testet positivt for covid-19. Kriseledelsen i Risør kommune var samlet tirsdag kveld og har avklart plan for videre informasjon og smittesporing. Smittesporingsteamet i Risør vil kontakte ansatte og foreldre i barnehagen for å informere om hvem som trenger å teste seg eller gå i karantene, isolat eller ventekarantene med bakgrunn i dette smittetilfellet. De som ikke blir kontaktet fra smittesporingsteamet trenger ikke iverksette spesielle tiltak, men det anbefales å følge strengt smittevern. Smittesituasjonen er fortsatt uavklart og Risør kommunes kriseledelse vil møtes torsdag for å avklare situasjonen videre. Ansette og foreldre i Fargeskrinet ble i kveld informert om situasjonen. Barnehagen vil være stengt onsdag.

Lørdag 27. mars kl. 19:30 - nytt smittetilfelle i Risør

En kvinne bosatt i Risør har testet positivt for covid-19. Smittekilden stammer fra en annen kommune og det er ikke fare for ytterligere smittespredning fra dette tilfellet i Risør. Kvinnen er i isolasjon og det settes ikke i gang smittesporing i Risør med utgangspunkt i dette tilfellet, som ble rapportert til kommuneoverlegen lørdag kveld.

Onsdag 17. mars kl. 12:00 - nytt smittetilfelle i Risør

En student fra Risør har testet positivt for covid-19. Hun studerer og bor til daglig i Kristiansand, men har Risør som hjemstedsadresse. Den positive testen ble registrert i Kristiansand i går og har gitt utslag på oversikten over antall smittede fra Risør kommune i dag. 

Studenten har vært isolert etter å ha testet positivt og har forholdt seg til alle regler som gjelder i forhold til isolasjon. Det er ingen fare for spredning av smitte til Risør fra dette tilfellet og det blir ikke satt i gang smittesporing.

Tirsdag 23. februar kl.19:15 - nytt smittetilfelle i Risør

En Risør-mann har testet positivt for covid-19-smitte tirsdag kveld. Han tilhører samme husstand som eleven ved Tvedestrand videregående skole som testet positivt for tre dager siden. Risør-mannen er nå i isolat hjemme og setter opp oversikter over nærkontakter han har hatt de siste dagene. Dette er utgangspunkt for Risør kommunes smittesporing i kveld og i morgen.

Risør-mannen er foreløpig den eneste som har testet positivt etter at over 60 testet seg i Risør mandag. Mange av testene er imidlertid ikke analysert etter at det oppsto problemer med en analysemaskin ved laboratoriet i Kristiansand. Flere av prøvene er sendt til Oslo og vi avventer flere test-svar i morgen og torsdag.

Vel 20 personer testet seg ved luftveisklinikken i Risør i dag. Smittesporingsteamet i Risør er i beredskap og kontakter så raskt som mulig nærkontakter av de som er smittet per telefon.

Lørdag 20. februar kl. 21:15 - nytt smittetilfelle i Risør

En elev ved Tvedestrand videregående skole, som er bosatt i Risør, har testet positivt for covid-19. Risør kommune har lørdag kveld satt i gang smittesporing for å sikre at alle som har vært i kontakt med eleven får beskjed om å teste seg og gå i karantene.

Eleven bosatt i Risør er en av de smittede ved Tvedestrand videregående skole. Blant de smittede er både elever og lærere fra flere kommuner. Totalt 92 elever og 19 ansatte ved skolen i Tvedestrand er så langt i karantene, ifølge Tvedestrandsposten. Smitte ved skolen ble først registrert onsdag denne uka.

Eleven som er bosatt i Risør registrerer nå alle nærkontakter i de siste dagene og dette er utgangspunkt for den smittesporingen som Risør kommune gjennomfører så raskt som mulig i løpet av helgen. Det er foreløpig ikke klart hvor mange nærkontakter eleven har hatt i Risør. Eleven er i isolat hjemme i Risør.

Vi vet foreløpig ikke om smitten stammer fra mutert virus. 

Tirsdag 5. januar kl. 16:15 - koronasmitte i Risør

En mann bosatt i Risør i forbindelse med arbeid i regionen, men med bostedsadresse i annen kommune, har testet positivt for covid-19. Testen ble gjennomført ved luftveisklinikken i Risør mandag og det forelå et positivt resultat tirsdag ettermiddag.

Kommuneoverlegen i Risør følger opp mannen, som har få symptomer og er isolert i en leilighet i Risør kommune. Mannen har ikke hatt noen nærkontakter i Risør og det vil ikke bli satt i gang smittesporing ut fra dette smittetilfellet.

Dette smittetilfellet vil ikke gi utslag på statistikken over smittede fra Risør, da mannen har bostedsadresse i annen kommune. Det er fortsatt viktig å holde et strengt smittevern i Risør som landet forøvrig.

Tirsdag 22. desember kl. 16:15 - en ny covid-19 registrert i Risør

En mann med bostedsadresse Risør kommune, men med arbeid utenom kommunen, har testet positivt for covid-19. Her er nå i isolat på hjemstedet i Risør. 

Smittesporingsteamet har identifisert fem nærkontakter i Risør. Disse innkalles til testing ved Luftveisklinikken i morgen, som da holder ekstraordinært åpent. Den smittede har milde symptomer. Han testet seg ved Luftveisklinikken i Risør i går mandag, og resultatet av testen foreligger nå.

Dette er smittetilfelle nummer ni i Risør kommune. Tilfellet viser, som vi har vært forberedt på, at smitte lett kan spre seg fra kommuner og byer med relativt mye smitte til Risør. Det gjelder å være spesielt oppmerksomme på dette nå i juletida, da mange kommer hjem til Risør. Det er fortsatt viktig å holde et strengt smittevern.

Mandag 21. desember kl. 13:10 - en ny covid-19 registrert i Risør

En mann med bostedsadresse Risør kommune, som har vært engasjert i humanitært hjelpearbeid i Libanon i en lengre periode, er registrert med positiv test for covid-19. Risørmannen testet positivt i Beirut allerede 26. november og har fortalt om dette i ulike medier. Han testet fortsatt positivt ved innreise i Norge for noen dager siden, men han er ikke smittebærer og kan bevege seg fritt innenfor de smittevernregler som gjelder. Dette er avklart med kommuneoverlegen i Risør og Folkehelseinstituttet (FHI). Etter at mannen testet positivt for covid-19 i Beirut, gikk han i isolasjon og fulgte strengt de råd og pålegg som gjelder.

Lørdag 19. desember kl. 12:00 - en ny covid-19 smittet i Risør

En mann med bostedsadresse Risør kommune, men med arbeid utenom kommunen, har testet positivt for covid-19. Her er nå i isolat på hjemstedet i Risør og forholder seg slik kommuneoverlegen i Risør har instruert.

Smittesporingsteamet i Risør kommune møtes lørdag klokka 12:00 for å vurdere eventuell smittesporing i Risør. Så langt tyder mye på at det smittede har hatt svært få, om noen, nærkontakter med personer i Risør kommune i perioden han har vært smittet. Mannen har blitt smittet i kommunen der han arbeider og der foregår det smittesporing.

Dette er smittetilfelle nummer sju i Risør kommune. Tilfellet viser, som vi har vært forberedt på, at smitte lett kan spre seg fra kommuner og byer med relativt mye smitte til Risør. Det gjelder å være spesielt oppmerksomme på dette nå i juletida, da mange kommer hjem til Risør. Det er fortsatt viktig å holde et strengt smittevern.

Oppdatering lørdag 19. desember kl. 20:00

Smittesporing i Risør er avsluttet i forbindelse med dette tilfellet. Det er ingen mistanke om smittespredning. Smittesporing fortsetter i kommunen der vedkommende arbeider. 

Onsdag 2. desember kl. 10:15 - en ny covid-19 smittet i Risør

En kvinne bosatt utenbys, men folkeregistrert i Risør, har testet positivt for Covid-19. Hun er dermed den sjette smittede i Risør kommune. Den smittede kvinnen blir fulgt opp av helsepersonell og smittesporingsteam i kommunen der hun nå oppholder seg.

Det er svært sannsynlig at kvinnen har blitt smittet i kommunen og byen hun oppholder seg i. Hun fikk symptomer og testet seg tidligere denne uka og gikk i isolat straks den positive testen var kjent. Hun har ikke oppholdt seg i Risør siden august i år. Dermed settes det ikke i gang smittesporing i Risør i forbindelse med dette smittetilfellet.

Dermed har Risør registrert to nye smittede på en formiddag. Risør kommune har et smittesporingsteam i beredskap og kommunens beredskapsteam, der blant annet kommuneoverlege, kommunedirektør og ordfører deltar, har hatt møte tidligere i dag.

Onsdag 2. desember kl. 09:35 - en ny covid-19 smittet i Risør

En kvinne bosatt i Risør har testet positivt for covid-19. Den smittede kvinnen har gjort alt riktig etter å ha fått symptomer og testet positivt for covid-19. Det vil si at hun har hatt svært få nærkontakter og har vært i isolat etter å ha testet positivt.

Risør kommune har gjennomført smittesporing og det er svært liten risiko for smittespredning i Risør. Kvinnen har blitt smittet på reise utenfor kommunen.

Det er igjen grunn til å minne om det tydelige rådet om at reiser kan utgjøre betydelig fare for smittespredning og import av smitte til Risør. Det gjelder både selve reisen på fly, buss eller tog, opphold på flyplasser eller terminaler. I tillegg kommer faren ved å oppholde seg i byer og kommuner med mye smitte. Nødvendigheten av å reise skal dermed vurderes strengt i hvert enkelt tilfelle.

Fredag 20. november kl. 09:30 - en ny antatt smittet

Vi ser at ulike medier har registrert et nytt smittetilfelle for covid-19 i Risør. Det vil si en smittet nummer fire i kommunen.

Et slikt nytt smittetilfelle er ikke registrert hos kommuneoverlegen. Det vil si at den smittede ikke bor eller oppholder seg i Risør nå. Mye tyder på at det kan være en person med bostedsadresse i Risør, men som for tiden oppholder seg i en annen kommune. Det kan for eksempel være en student som bor i Oslo eller Bergen, men det vet vi ikke noe om for øyeblikket.

Vi håper den antatt smittede har det bra og blir tatt hånd om av helsevesen i kommunen der han eller hun oppholder seg. Her vil også den smittede personen ble inkludert i arbeidet med smittesporing i den aktuelle kommunen. Hvis smittesporingen også inkluderer personer eller steder i Risør vil kommuneoverlegen i Risør straks få beskjed. Så langt er ikke en slik beskjed kommet, og vi har dermed ingen grunn til å tro at smittesporingen inkluderer Risør. En forklaring kan være at det er relativt lenge siden personen har oppholdt seg i eller besøkt Risør.

Det er mulig at vi aldri i Risør får vite hvem den antatt fjerde smittede er. Uten at dette skjer i kommunikasjon mellom kommuneleger, er vi avhengig av at den smittede selv gir seg til kjenne, eventuelt familien til den som er smittet. Hvis Risør ikke på noen måte er involvert i smittesporingen og den smittede retter seg etter råd og forskrifter om isolat og karantene, trenger heller ikke Risør kommune å involvere seg i saken eller vite hvem den smittede er. 

Torsdag 19. november kl. 15:30 - alle tester er negative

Alle testene som er tatt av nærkontaktene til den siste smittede personen i Risør er negative. Det blir ingen ytterlige tiltak. 

Tirsdag 17. november kl. 21:30 - nytt covid-19 tilfelle i Risør

En kvinne hjemmehørende i Risør har testet positivt på covid-19. Deler av kriseteamet i Risør kommune var samlet tirsdag kveld og har fått en orientering om smittesporingen som har foregått helt siden testresultatet forelå tidligere på dagen.

Kvinnen har trolig blitt smittet under en utenlandsreise. Hun gikk rett i karantene etter utenlandsreisen, slik forskriftene sier. Hun utviklet symptomer og testet seg. Hun har hatt nærkontakt med svært få personer i karanteneperioden. Disse personene er nå i karantene og vil bli testet så snart som mulig. Resultatene vil normalt foreligge i løpet av torsdagen. Kommuneoverlegen sier at smittesporingen så langt er under kontroll.

Den smittede kvinnen er i isolat hjemme og har bare milde symptomer.

Denne situasjonen vil gi grunnlag for ny vurdering av det planlagte fakkel-arrangementet for Risør videregående skole torsdag kveld. Det vil bli en dialog med arrangørene i morgen tidlig. På bakgrunn av at vi nå, inntil testresultatene foreligger, har en uavklart situasjon i forhold til smittepredning, oppfatter ordfører og kommuneoverlegen at dette er en opptrapping av smittefaren i Risør. Vi vil derfor gi samme råd som kommuneoverlegen om at et større arrangement med samling av inntil 200 personer ikke bør gjennomføres på torsdag. Vi håper at de mange som støtter Risør videregående skole får gitt uttrykk for dette på måter som ivaretar smittevernet under dagens smittesituasjon.

Mandag 9. november kl. 16:30 - ingen nye bekreftede smittetilfeller

Resultatene fra tester som ble gjennomført søndag i forbindelse med at en person i Risør hadde testet positivt for covid-19 er nå klare. Alle testene som ble tatt av personer i den smittedes nærhet var negative. 

Risør kommune vil derfor ikke innføre umiddelbare tiltak i forbindelse med dette ene smittetilfellet. Luftveisklinikken testet relativt mange i dag, men det blir ikke utvidede åpningstider framover hvis ikke spesielle behov melder seg. Det blir heller ikke satt i verk spesielle smitteverntiltak i kommunen utover de regler og råd som allerede gjelder. Det vil si at skoler og barnehager er åpne som vanlig. 

Ordfører retter honnør til smittesporingsteamet som arbeidet raskt og systematisk på søndag. Dette viser at varslingssystemet som Risør kommune nå har bygget opp virker bra. Når vi i tillegg kjører prøvene rett til laboratoriet i Kristiansand og får raske svar tilbake, gir dette raske avklaringer og skaper trygghet.

Søndag 8. november kl. 18:00 - en person bekreftet smittet

En person bosatt i Risør fikk lørdag kveld påvist covid-19. Kommuneoverlegen ble oppringt av mikrobiologisk avdeling ved sykehuset i Kristiansand, som normalt analyserer testene fra Risør.

Smitteoppsporingsteamet i Risør har jobbet hele søndagen med å identifisere nærkontakter som den smittede personen har hatt.  Så langt vurderer teamet at de har oversikt over situasjonen. De som har hatt kontakt med den smittede har blitt testet i kommunens luftveisklinikk som ble åpnet søndag.  Resultater av disse testene vil forhåpentligvis være klare mandag ettermiddag. Resultatene vil avgjøre om det er behov for ytterligere smittesporing eller andre tiltak for å begrense smitte. Dette arbeidet vil bli satt i gang umiddelbart etter at testresultatene er klare.

Dette viser at Risør når som helst kan få smitte og smittespredning i kommunen. Det er derfor ekstra viktig å oppfylle alle smittevernrådene så grundig som mulig, og gjerne med god margin. Det gjelder å holde seg hjemme og avtale testing ved symptomer, unngå unødige reiser og sammenkomster, vaske og sprite hender og holde minst en meters avstand.

Onsdag 16. september - en person bosatt i Bergen bekreftet smittet

En person med registrert bostedsadresse i Risør testet positivt på covid-19. Personen er bosatt i Bergen og hadde ikke vært i Risør siden begynnelsen av august. FHI rapporterte om tilfellet tirsdag 15. september.