Informasjon til kommunens ansatte

Til ansatte i Risør kommune

Bruk av hjemmekontor - oppdatert 15.04.21 kl. 14:15

Hovedregelen er fortsatt at hjemmekontor benyttes av alle som har mulighet. De som ønsker å vende tilbake til jobbkontor, skal likevel ha anledning til det, men da som hovedregel kombinert med noe hjemmekontor slik at en unngår for mange samlet samtidig.

I den grad det lar seg gjøre, bes ledere innenfor samme kontorområde koordinere dette slik tilstedeværelsen fordeles best mulig. Det må utvises særlig varsomhet knyttet til avvikling av lunsj, samlinger, m.m.

For å avlaste renholdsavdelingen kan du hjelpe til med å holde ditt eget kontor rent. Husk å holde en meters avstand til andre ansatte og vask hender! 

Ansatte som har tilgang på bærbar pc eller telefon fra arbeidsgiver, skal ta utstyret med seg hjem ved arbeidsdagens slutt.

Nøkkelpersonell og ledere må være lett tilgjengelige, og må være forberedt på å komme på jobb på kort varsel. 

Slik kobler du opp PCen på hjemmekontor. (pdf, 579 kb)

Trenger du hjelp? 

Ta kontakt med IKT-Agder via IKTsia.no (skriv inn e-posten din hvis du ikke er på jobb-nettverket) eller på tlf: 37 05 52 20 


Endringslogg: 15.04 kl. 14:15 Fjernet regel om at ansatte som bor i andre kommuner må benytte hjemmekontor. Lagt til nye anbefalinger 09.03.2021 kl. 14:30 personer bosatt i andre kommuner skal benytte hjemmekontor. 09.09 kl. 10:25 lagt inn link til IKT 19.08 kl. 14:40 Lagt inn at kommunens ansatte skal som hovedregel møte på jobb.

Fysiske møter - oppdatert 15.04.21 kl. 14:15

Fysiske møter skal begrenses i størst mulig grad, men kan tillates i de tilfeller møtearrangør mener det er nødvendig, og av stor betydning for verdien av møtet. Politiske møter arrangeres som hovedregel på Teams.
Dersom fysiske møter blir valgt, må de nasjonale reglene og anbefalingene følges med bla. en maksgrense innendørs på hhv 10 og 100 avhengig om det er faste tilviste plasser, samt at avstanden på minst 1 meter sikres gjennom hele møtet
 

Endringslogg: 15.04 kl. 14:15 Forkortet teksten og fjernet regel om at bystyremøtene skal arrangeres på Risørhuset. 

Generelle kjøreregler for ansatte i Risør kommune - publisert 30.11 kl. 15:00

Interne møter (møter innenfor eget arbeidssted)

 • Benytt nettmøter som hovedregel.
 • Dersom fysisk møte er nødvendig, benytt bare store møterom der det er lett å sikre god avstand mellom deltakerne

Eksterne møter (møter utenom eget arbeidssted)

 • Møter med fysisk tilstedeværelse må begrenses i størst mulig grad. Møtene bør som hovedregel avvikles som nettmøter.

Eksterne besøk o.l (besøkende utenfor eget arbeidssted)

 • Vi må selvsagt ta imot eksterne besøk, men vær ekstra obs i forhold til avstand og andre smittevernregler og at disse overholdes med god margin.
 • Eksterne besøkende må skrive seg inn i en besøksprotokoll som legges ut i resepsjon/kundemottak (navn / besøk til hvem / tidsrom / telefonnummer). Dette for å lette evt. smittesporing.

Lunsjpauser

 • Fordel dere slik at god avstand (minst 1 meter) kan sikres. Vær nøye med håndvask/spriting før og etter lunsjen. Unngå smittekilder som felles frukt, nøtter, aviser, tidsskrifter m.m.

Hjemmekontor

 • Her er fortsatt hovedregelen at vi møter på jobb i vanlig arbeidstid. Det åpnes imidlertid for større bruk av hjemmekontor når leder og arbeidstaker mener dette er hensiktsmessig og arbeidsoppgavene kan ivaretas på en god måte.

Juleavslutninger og andre markeringer

 • Unngå større ansamlinger der det er vanskelig å holde god avstand (minst 1 meter). Her bør vi legge opp til å ha en god margin, dvs. ikke ta noen sjanse.
 • Unngå å servere mat og drikke som kan representere en fare for smittespredning. Alternativer kan være ferdig pakkede kuverter, suppe/grøt med egne servitører
 • Oppnevn en egen smittesjef (evt. en gruppe) som skal godkjenne opplegget og følge opp under arrangementet
   

Enhetsleder har ansvaret for at informasjonen blir gjort kjent og at kjørereglene blir fulgt i den enkelte enhet.

Hva skal ansatte gjøre om de har sykdomssymptomer? - publisert 07.09 kl. 08:40

Ansatte med symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme. Ansatte kan arbeide hjemmefra, dersom det er mulig.

Se også FHIs råd til arbeidsplasser.

Du må være frisk for å gå på jobb 

 • Hvis du er forkjølet, har andre luftveisinfeksjoner eller feber skal du ta kontakt med luftveisklinikken for å teste deg.
  Henvendelse for timebestilling kun på telefon 480 29 544 i tidsrommet 08:30 – 10:00. Testing foregår i tidsrommet 10:30 – 12:00.
 • Vent med å gå tilbake på jobb til du har fått negativt testresultat 
 • Hvis du blir syk mens du er på jobb skal du gå hjem med en gang
 • Hvis du er i karantene eller isolasjon skal du ikke komme på jobb
Ansatte som har behov for å være hjemme med barn - publisert 09.09 kl. 09:45

Antall dager med omsorgspenger ble fra og med 13. mars doblet, og arbeidsgiverperioden redusert til 3 dager. Det ble vedtatt endring av omsorgsdager fra 1. juli 2020, hvor antall omsorgsdager for arbeidstakere nullstilles.

Dette betyr at arbeidstakere ikke lenger har rett til dobbelt antall dager, men har rett til vanlig antall omsorgsdager ut kalenderåret fra 1.juli uavhengig av om omsorgsdager er benyttet. Les mer om dette på NAVs nettside her.

Oppdaterte regler hos NAV for omsorgspenger i forbindelse med koronaviruset

Se KS' nettsider under ofte stilte spørsmål - punktet Syke barn
 

Først publisert 09.09. Endringslogg: 09.09 kl. 09:45 Avpublisert FAQ som het «Omsorgspenger når barnehage og skole stenger» og «Fravær i forbindelse med stengt skole og barnehage» inntil videre. 

Tror du at du er i risikogruppen, eller bor sammen med noen i risikogruppen? publisert 27.04 kl. 14:30

Dersom du tror du er i risikogruppen må du ta kontakt med din lege og få en legeerklæring som du legger frem for din leder. Det samme må du gjøre hvis du bor sammen med noen i risikogruppen. Begge situasjoner krever en legeerklæring.

Sammen må du og leder da vurdere ulike muligheter for at du kan løse dine arbeidsoppgaver på en annen måte enn til vanlig. Det kan f.eks. være hjemmekontor. Dersom dere ikke finner noen løsning på dette så kan det være aktuelt å finne andre arbeidsoppgaver for deg i den perioden det tar før du igjen kan løse dine faste arbeidsoppgaver.

Hvis din leder ikke kan finne slike oppgaver hos seg kan det være aktuelt å vurdere oppgaver andre steder i kommunen. Dette vil selvfølgelig være oppgaver du er kvalifisert til å løse, og det vil bli gitt nødvendig opplæring. Det forutsettes et tett samarbeid med tillitsvalgte i denne situasjonen.

Dersom dere ikke finner en løsning kan det være aktuelt at du avspaserer eller tar ut ferie. Dette må du og din leder bli enige om.

Det kan også være mulig at du igjen tar kontakt med din lege slik at han/hun kan vurdere om du skal ha en sykemelding, men da må alle andre muligheter vært vurdert av deg og din leder.

Egenmelding og sykemelding ved karantene - oppdatert 04.06 kl. 15:40

Egenmeldingsperioden for ansatte i Risør kommune er nå på 8 dager. 

(Under koronatiden innførte Risør kommune en egenmeldingsperiode på 16 dager for å avlaste fastlegene og legevakt. Denne ordningen gjelder ikke lenger.)

Er du borte utover 8 dager, må du ha sykemelding.

NAV har laget en veiledning om sykemeldinger i forbindelse med koronaviruset.

Først publisert 18.03. Endringslogg 20.03 kl. 14:51: Antall dager utvidet fra 14 til 16. 04.06.20 Endret fra 16 dager til 8 dager. 

 

Ansatte med arbeidsoppgaver som bortfaller og eventuell permittering - oppdatert 20.03 kl. 14:48

KS er klare på at kommunene i denne omgang bør unngå å permittere ansatte. Det er i drøftingsmøte med det tillitsvalgte den 20.03.20 avklart at permittering ikke blir aktuelt i Risør kommune på det nåværende tidspunkt. 

I enkelte deler av kommunen er det knapphet på ressurser. Det forventes derfor at ledere og ansatte er fleksible med tanke på å omdisponere oppgaver og arbeidskraft når det er behov for det. De ekstraordinære tiltakene som settes inn for å begrense smitte krever dette.

Dette støttes av hovedtillitsvalgte. 
 

Først publisert 17.03. Endringslogg 09.09 kl. 09:15 Forenklet tekst - samme innhold 20.03 kl. 14:48: Nytt avsnitt om ansatte med arbeidsoppgaver som bortfaller og eventuell permittering

Hjemmekarantene - oppdatert 18.03 kl. 06:58

Alle ansatte som kommer tilbake fra utenlandsreiser skal i hjemmekarantene – uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Karantene etter utenlandsreiser har tilbakevirkende kraft fra 27. februar.

Se oppdaterte retningslinjer som gjelder for hjemmekarantene på fhi.no.

Tjenestereiser og møter - oppdatert 16.03 kl. 21:45

Tjenestereiser til utlandet skal avlyses for alle ansatte. Tjenestereiser i Norge og tjenestebesøk fra utlandet skal kun gjennomføres dersom det er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig tjenesteproduksjon.

Arrangering av og deltakelse på interne og eksterne fysiske møter, kurs og lignende skal begrenses i størst mulig grad. Dersom møtet ikke kan sløyfes eller utsettes, skal det som hovedregel avholdes som nettmøte når det lar seg gjøre.

Slik bruker du Microsoft Teams - oppdatert 21.04 kl. 12:00

En generell brukerveiledning til brukere og ikke-brukere av Office365.

Brukerveiledning - Microsoft Teams (PDF, 959 kB)

Til deg som har Office365: 

Ditt første team
Kanaler i Teams
Samtaler i Teams
Tips og triks i Teams
Administrasjon og godt Teams-vett

 

Tenk sikkerhet - også hjemme! - publisert 18.03 kl. 21:00

IKT Agder ber alle ansatte om å tenke på sikkerheten når du jobber hjemme. 

 • Hjemmekontorvirksomhet kan eksponere sensitive opplysninger i større grad enn når man jobber på arbeidsplassen. Du bør ha økt bevisstgjøring rundt informasjonen som behandles ved hjemmekontor for å redusere at risikoen for at informasjon eksponeres mer enn nødvendig.
   
 •  Ansatt PC som benyttes hjemme skal ikke lånes bort eller benyttes av andre.
   
 • Når en arbeider hjemmefra er det viktig å tenke på hvem som har tilgang til PC og sørge for at denne låses på lik linje som på jobb. Vi har også notert oss at en del personer har begynt å dele bilder av «eget hjemmekontor» i sosiale medier. Vi anbefaler at en er forsiktig med å dele slik informasjon i sosiale medier og spesielt hva som er opp på skjermen på disse bildene.

Utnyttelse av Koronaviruset i digitale angrep og svindel på nett

 • Mail og informasjon rundt Koronaviruset benyttes også i svindelforsøk på nett. Kriminelle og andre aktører utnytter koronasituasjonen for å svindle virksomheter gjennom e-poster eller SMS. Målrettede phishing-angrep med tematikk knyttet til koronavirusutbruddet kan gi økt sannsynlighet for treff i form av at flere åpner e-post og vedlegg med denne tematikken. Dette antas å øke i tiden fremover.
   
 • Vær oppmerksom på linker i e-post og nettsider som du ikke er helt trygg på er korrekte. Dette kan f. eks nettsider som vil innhente brukernavn og passord fra de som besøker siden, eller laste ned filer og gratisprogrammer. E-post og linker vil gjerne basere seg på frykt hos enkeltpersoner, eller være rettet mot økonomiske interesser, for eksempel «shipping information for your Company during the corona pandemic». E-post kan også være falske ved å utgi seg for å komme fra organisasjoner som WHO, og statlige helseorganisasjoner som FHI, som befolkningen vanligvis ikke forholder seg mye til, noe som gjør det enklere å etterligne dem. Når dette blir blandet med frykt/usikkerhet kan det være lavere terskel for å klikke på vedlegg, så det oppfordres til å være ekstra årvåken ovenfor dette.